web analytics

De Drakenbloedlijnen en het Goddelijk Koningschap

De Drakenbloedlijnen en het Goddelijk Koningschap

Het allerbelangrijkste element van het goddelijke recht is dat het  van God komt, of ‘de Goden’. En wie waren deze Goden?

Auteurs zoals Zecharia Sitchin , Sir Laurence Gardner en Nicholas de Vere zijn er door het autoritaire besluit van overtuigd dat het koningschap is geschapen door een gevorderd ras van wezens genaamd de Anunnaki , in het Oude Testament ook wel de Nephilim genoemd.

Dit waren degenen die het menselijk ras hebben geschapen en er een deel van hebben gekruist met de aardse mens om de koninklijke kaste te creëren die tot op de dag van vandaag de controle over de aarde heeft behouden. (Elite, koningshuizen en presidentschappen e.e.a.)

Deze hemelse wezens zijn op verschillende manieren geïdentificeerd met Draken, Elfen, Feeën, Kabouters, Kabouters, Sprieten, Nimfen, Pixies, Engelen, Demonen, Duivels, Heksen, Reuzen, Vampieren, Weerwolven, en zowat elk mythisch wezen dat je je maar kunt voorstellen. (Dat schreef ik afgelopen week ook al, dat dit vermeld is in sprookjes e.d. wil niet zeggen dat het maar fantasie was, waarschijnlijk bestond dit ooit eerder op aarde. De aarde is dan ook veel ouder dan wij nu denken te weten. Misschien waren er wel meer buitenaardsen die naar de aarde kwamen en zoals we nu ook vaak zien in films, kunnen dat elfen zijn, kabouters, we weten het niet, maar als er ooit buitenaardsen naar de aarde kwamen hoe weten wij hoe zij eruit zagen?
Waar komen al die fabels vandaan?
Dus vreemd zou het niet moeten zijn als je met een open mind gaat denken! Try it maakt alles alleen maar interessanter)

Horned+hare+pic,+Joris+Hoefnagel,+1580 via Angel-Wings

https://karlshuker.blogspot.com/2013/09/horned-hares-potted-or-should-that-be.html

Sommigen beweren dat ze van een andere planeet komen, zoals Gardner en Sitchin. Anderen, zoals de Vere, zeggen dat ze multi-dimensionaal zijn, of dat ze uit de holle aarde komen. “- De biologische basis van elitarisme en goddelijke rechtse regel.

Vroege Sumeria en de oorsprong van koningschap

Een van de interessante items uit de archieven van de Dragon Court waren de oorsprong van het woord ‘koningschap’. Het komt voort uit de allereerste Soemerische cultuur waarin ‘koningschap’ identiek was met ‘verwantschap’ – en ‘verwant’ betekent ‘bloedverwant’.

In de oorspronkelijke vorm was ‘verwantschap’ ‘Kainship’.

En de eerste koning van de messiaanse drakenopvolging was de bijbelse ‘C (Kaïn)’, hoofd van het Sumerische huis van Kish.

“Wanneer we dit herkennen, kunnen we onmiddellijk de eerste anomalie zien in de traditie van het Genesisverhaal, want de historische lijn van David tot Jezus kwam helemaal niet van Adam en Eva’s zoon Seth, het was van Eva’s zoon Kaïn, zijn nakomelingen (hoewel er weinig ruimte in het Oude Testament was) waren de eerste grote Koningen (of Kains) van Mesopotamië en Egypte.

Volgens de Dragon-traditie was het belang van Kaïn, dat hij direct geproduceerd werd door Enki [Satan] en Ava [Eve ], dus zijn bloed was driekwart Anunnaki. (Satan was een gevallen engel staat in de bijbel, een gevallen engel betekende in feite iemand die kon vliegen vanuit de ruimte naar de aarde!)

Zijn halfbroers Hevel en Satanael (beter bekend als Abel en Seth) waren minder dan de helft  Anunnaki, zijnde de nakomelingen van Ateba en Ava (Adam en Eva).

We kunnen ons verhaal nu voortzetten door rekening te houden met de oudste Grant of Arms in soevereine geschiedenis – de Grant of Arms die voor altijd de Messianic Dragon Bloodline aanduidde.

-De Soemeriërs verwezen naar deze insignes als de Gra-al … (De Heilige Graal!!!) Uit de bijbelse geschiedenis weten we het beter als het ‘Marcus van Kaïn’. “- Laurence Gardner

-Soemerische en Babylonische koning-lijsten onthullen de overtuiging dat” koningschap “was” gestuurd ” “uit” de hemel “- afgekondigd door de goden.Veel inheemse culturen van inheemse volkeren volgden dezelfde traditie, waaronder de Xiongnu, Scythen en Saka. Dynastieke lijsten van pre-diluviale Soemerische koningen werden later opnieuw gecatalogiseerd in Babylon door Priester-Schriftgeleerden.

-De Egyptenaren produceerden ook monumentale Konings-lijsten, documenteerden de afstamming van de Huizen van hun God-Koningen in steen voor de hele Eeuwigheid. Een herinnerde naam, was voor hen een leven na de dood.

-De Drakenkoning stond bekend als de Koning der Koningen en zijn symbool, Draco, vertegenwoordigde zijn opvolging door de Egyptische farao’s, de Egyptische Therapeutae, de Qumran Essenen naar de Merovingische koningen van Europa.

“De koningen van de vroege opvolging (die in Sumerië en Egypte regeerden voordat ze koningen van Israël werden) werden gezalfd na de kroning met het vet van de draak (de heilige krokodil).

 

Sarcosuchus Fossil Skull in comparison with modern crocodile

Dat beest was dus monsterlijk huge!!!!!!

Dit nobele beest werd in Egypte de Messeh genoemd (waaruit afgeleid van het Hebreeuwse werkwoord ‘zalven’) en de koningen van deze dynastieke opvolging werden altijd ‘draken’ of ‘messiassen’ genoemd

In tijden van strijd, toen de legers van verschillende koninkrijken werden samengevoegd, werd een algemene leider gekozen en hij werd de ‘Grote Draak’ (de ‘Koning der Koningen’) genoemd – of, zoals we de naam beter kennen in zijn oude Keltische vorm , de ‘Pendragon’.

Celtic Dragon

In de beeldrepresentatie was de Messiaanse draak in wezen een slang met grote kaken en vier poten, en leek heel erg veel op een krokodil of een monster. Dit was de Heilige Messeh wiens naam ‘Draco’ was.

Horae ad usum Parisiensem [Grandes Heures de Jean de Berry]. Author : Jacquemart de Hesdin. Enlumineur Author : pseudo-Jacquemart. Enlumineur Author : Maître de Boucicaut. Enlumineur Author : Maître du duc de Bedford. Enlumineur Publication date : 1400-1410

Draco was een goddelijk embleem van de Egyptische farao’s, een symbool van het Egyptische Therapeutaat, van de Essenen van Qumran, en was de Bistea Neptunis (de zeeslang) van de afstammelingen Merovingische Fisher-Kings in Europa. “- Laurence Gardner

” Door het werk van Sir Laurence Gardener ontdekken we dat Sumaire in de oude Ierse taal Dragon betekent.

‘Er wordt ook rekening mee gehouden dat de daaropvolgende cultuur van de regio, fonetisch Soemerisch geheten (uitgesproken als’ Shumeriaan ‘) in werkelijkheid Sidhemurisch was (Shee-murian). Deze zaak is nu aanzienlijk aangezien de vroege Ring Lords van Scythia, de Tuatha De Danaan-koningsstam eigenlijk de ‘Sumaire’ werd genoemd. ‘

-Tijdens de dagen van de bijbelse grote uittocht, scheidde een groep zich van Mozes en ging naar het noorden. Deze groep was de stam van Dann.

Lees ook:   Mars en "aliëns"

https://www.thot-scribe.net/images/nabu3.jpg

Miljoenen gingen en vestigden zich in de Europese en Scandinavische gebieden. Vandaar verspreiden ze zich naar andere delen van de wereld, veroveren de landen, verspreiden hun Anunnaki-zaad en vervangen de veroverde volkstradities door hun eigen slangcultuur. “- The Tribe of Dann and the Lost Tribe of Israel.

Het Kanaänitische grondgebied van Noord-Israël werd later bezet door de stam Dan, wiens aanbidding van Baäl / Pan betrokken was bij vruchtbaarheidsrituelen op de berg Hermon, ook wel berg Sion genoemd. (ja, ja zg heidens enzo)

Merovingers zijn de nakomelingen van de stam Dan die met de Kanaänitische Tuatha De Danann trouwde, ook bekend als de drakenheren van Anu, omdat er van hen gezegd werd dat ze de nakomelingen waren van de gevallen engelen (Anunnaki-fallen angels zijn dus Anunnaki).

Toen God de noordelijke stammen verspreidde vanwege hun verdorvenheid, migreerde de stam Dan naar Griekenland, en later naar Frankrijk en de Britse eilanden waar heidense priesterschappen en koninklijke dynastieën van de demonische bloedlijn gevestigd waren:

“The Tuatha De Danann (of Dragon Lords of Anu ) … [voordat ze zich vestigden in Ierland (vanaf ongeveer 800 v. Chr.)] … waren de … vorsten van de Zwarte Zee van Scythia (nu Ukrane).

Net als de oorspronkelijke dynastieke farao’s, volgden ze hun afstamming van de grote Pendragons van Mesopotamië; van hen ontsprongen de koninklijke lijnen van de Ierse Bruithnigh en de Picts of Scotland’s Caledonia.

In Wales stichtten ze het koninklijk huis van Gwynedd, terwijl ze in Cornwall in het zuidwesten van Engeland de heilige adel vormden die bekend staat als Pict-Sidhe.

Dus, van een enkele kaste van het oorspronkelijke Blood Royal – of bekend als de Sangréal, de Albi-gens of de Ring Lords – ontdekken we veel van de beschrijvende termen die in het hart van populaire folklore zitten.

Want hier, in dit ene nobele ras, hebben we de ‘elven’, ‘feeën’ en ‘elfjes’ – niet betoverende kleine mensen, maar vooraanstaande Koningen en Koninginnen van de Draak-opvolging. “- Laurence Gardner, Rijk van de Ringheren

In ‘The Psalter of Cashel’ staat:

‘De Tuatha de Danaan’ regeerde ongeveer twee eeuwen in Ierland en was zeer bekwaam in architectuur en andere kunsten vanuit hun lange verblijf in Griekenland. ‘ De Tuatha de Danaan waren de afstammelingen van Danaus, de zoon van Belus, die met zijn vijftig dochters naar Argos ging, het huis van zijn voorouders Io.

In Ierse legendes werd gezegd dat de Tuatha de Danaan, die als halfgoden werden beschouwd, een … Graalachtig vaartuig bezat … Deze leraren van wijsheid … waren de grondleggers van het Druïdische priesterschap. ” – Van Buren, het teken van de duif

Druidry encourages us to love widely and deeply. It fosters: Love of the Land, the Earth, the Wild ~ reverence for Nature. Love of Peace ~ Druids were traditionally peace-makers, and still are: eac…

 

In Europa en de Britse eilanden, de Dragon-lijn was gehuwd met de koninklijke families en werd soeverein.

De Pendragons

De Druïdische Drakenkoning of Pendragon, ook wel de Koning der Koningen genoemd, werd door een Raad van Ouderlingen gekozen om over alle koninkrijken te regeren.

“Cymbeline was de ‘Pendragon’ van het vasteland van Groot-Brittannië tijdens het leven van Jezus. De Pendragon, of ‘Hoofddraak van het eiland’ … was de Koningskoning en ‘Hoedster van het Keltische Eiland’

non semper erit aestas

De titel was niet dynastisch; Pendragons werden benoemd uit de Keltische koninklijke stam door een Druïdische raad van ouderlingen. Het concept van de draak in de Keltische mythologie kwam rechtstreeks voort uit de heilige krokodil (de Messeh) van de oude Egyptenaren.De farao’s waren gezalfd met krokodillenvet en bereikten daarmee de standvastigheid van de Messeh (Aldus Messias – Gezalfde).

Het beeld van de onverschrokken Messeh evolueerde naar de Draak.

De Keltische koningen in Groot-Brittannië werden ‘draken’ genoemd in de oude Messeh-traditie als onverschrokken bewakers. Maar er waren veel afzonderlijke koninkrijken in die dagen voordat Engeland een alomvattende monarch in Saksische tijden bereikte.

Het was daarom noodzakelijk om een ​​Koningskoning te benoemen – een Hoge Koning om algemeen te presideren en om gecombineerde legers uit verschillende stamgebieden te leiden.

De eerste Pendragon (hoofddraak / hoge koning) was Cymbeline.

Columba … had in 574 koning Aedan Mac Gabran van Dalriada (Keltische Pendragon en vader van Koning Arthur) gekroond en gezalfd – de eerste Britse monarch die werd geïnstalleerd door priesterwijding – en dit heeft de kerk van Rome enorm van streek gemaakt. “- Laurence Gardner

De Merovingers

Chlothar I "The Old" Merovingian, King of the Franks - 38th Paternal Great Grandfather.  Son of Clovis I and Saint Clotilde.

Chlothar I “The Old” Merovingian, King of the Franks – 38th Paternal Great Grandfather. Son of Clovis I and Saint Clotilde.

De Druidische Pendragon werd in 666 na Christus doorgegeven aan de Merovingische koningen:

“De Keltische Pendragons waren geen vader-op-zoon opvolgers in een bepaalde afkomst, maar werden gekozen uit verschillende heersende drakenfamilies en individueel gekozen door een druïde raad van oudsten om de Koning der Koningen te zijn.

De laatste Pendragon was Cadwaladr van Gwynedd, die stierf in 664 na Chr. Rond die tijd viel een groot deel van Groot-Brittannië ten prooi aan de Germaanse invloed van het binnenvallende Anglo-Saksische en Angle-land (Engeland- engel land!), geboren in Schotland en Wales. ” – Laurence Gardner

“In 666, waarschijnlijk nog in Ierland, trouwde Dagobert met Mathilde, een Keltische prinses.” – Baigent, Michael, Richard Leigh en Henry Lincoln, Holy Blood, Holy Grail .

“De Merovingische koningen waren bekende tovenaars op de manier van de Samaritaanse Magiërs” – Laurence Gardner,

De term “Merovingian” zou afkomstig zijn van Merovee, koning van de Franken van 447-458 n.Chr.

Volgens de legende, zoals uitgelegd in Bloodline van de Heilige Graal, had Merovee twee vaders, King Clodion en een vreemd “beest van de zee” . ”

-Bekijk oude gravures uit 1500 : https://marinni.dreamwidth.org/315237.html?thread=4023397

” Ondanks de zorgvuldig opgesomde geslachtsregisters van zijn tijd, was de erfenis van Meroveus vreemd verduisterd in de monastieke annalen. Hoewel de rechtmatige zoon van Clodion, werd hij toch door de historicus Priscus gezegd dat hij was verwekt door een mysterieus zeedier, de Bistea Neptunis.

https://mysteryoftheiniquity.com/2018/04/12/the-hand-that-rocks-the-proverbial-cradle/

De Sicambriaanse Franken, van wiens vrouwelijke lijn de Merovingers ontstonden, werden geassocieerd met Griekse Arcadia voordat ze naar het Rijnland trokken. Zoals we hebben gezien, noemden ze zichzelf het Newmage – ‘People of the New Covenant’, net zoals de Essenen van Qumran ooit bekend waren geweest.

Lees ook:   Anunnaki de Sumerische geschiedenis en de Enuma Elish, de zeven kleitabletten over ons ontstaan.

Het was de Arcadische erfenis die verantwoordelijk was voor het mysterieuze zeebeest – de Bistea Neptunis – zoals symbolisch gedefinieerd in de Merovingische voorouders. De relevante zeegod was koning Pallas, een god van het oude Arcadia.

Van de onsterfelijke zeeheerser werd gezegd dat hij ‘ooit-vleesgeworden was in een dynastie van oude koningen’ wiens symbool een vis was – zoals het traditionele symbool van Jezus was. ‘- Laurence Gardner, Bloedlijn van de Heilige Graal

De legende van koning Merovee verbergt de WARE oorsprong van het Merovingische ras in de verre oudheid.

“Meroveus” is afgeleid van de Franse woorden “mer” wat betekent “zee” en “Vere” wat “weerwolf” of “draak” betekent.

Het boek Openbaring laat ons weten dat de draak “de Duivel en Satan” is, vandaar de esoterische toespeling op de stamvader van de Merovingers, koning Merovee, een koning van Frankrijk, verwekt door een mysterieus “beest van de zee”, is een claim dat de Merovingische dynastie heeft een letterlijke ”Satanische” afstamming:

“Er was een zeer groot ‘Joods’ onderdeel onder de Sicambrische Franken / Merovingers en omdat ze polygamie beoefenden (een andere Merovingische eigenaardigheid), lieten ze een groot aantal nakomelingen achter.

Deze aristocratische Merovingische kinderen huwden bijna in alle adellijke families van Europa in de 5e, 6e en 7e eeuw. Dit heeft meer dan één historicus ertoe aangezet te suggereren dat de stichting van Europese adel joods is! ” – Michael Bradley, heilige graal over de Atlantische Oceaan

“Er zijn minstens een dozijn families in Groot-Brittannië en Europa van vandaag – met een groot aantal zijtakken -. Die van Merovingische afkomst- Deze omvatten het Huis van Habsburg-Lotharingen … Plantar, Luxemburg, waarmee inkomsten worden gegenereerd, Montes que, en diverse anderen.

Volgens voor de ‘Vooroorlogse documenten’ is de familie Sinclair in Groot-Brittannië ook gelieerd aan de bloedlijn, evenals verschillende takken van de kunst van Stu. In veel van zijn documenten beweert de Sion dat de nieuwe koning, in overeenstemming met de Merovingische traditie, ‘ regeren, maar niet regeren ‘.

Met andere woorden, hij zou een priester-koning zijn die primair in een rituele en symbolische hoedanigheid functioneert, en de feitelijke zaken van regeren zouden door iemand anders worden behandeld – mogelijk door de Priori de Sion. ” – Baigent, Michael, Richard Leigh en Henry Lincoln,

Nadat de Merovingische dynastie in 800 na Christus was afgezet door de Roomse kerk, werd hun demonische bloedlijn bewaard door het “Imperial and Royal Dragon Court”, dat samenspande om de controle over het Heilige Roomse Rijk te herwinnen door infiltratie van kerk en staat.

Hun insigne was de draak in de vorm van een cirkel en een rood kruis – het rosykruis van de Priori de Sion, de Tempeliers en de Rozekruisers.

“Toen het keizerlijke en koninklijke drakenhof in 1408 door de koning Sigismund werd gereconstrueerd als de Societas Draconis, was het gebaseerd op een oude bloedlijntraditie waarvan Sigismund veronderstelde dat hij die had geërfd van zijn veronderstelde Egyptische en Scythische voorouders via de Pictische, Dragon Princess Maelasanu van Northumbria en het oude en originele Angevin koninklijke huis van Vere van Anjou, de keizerlijke hertogen van Angiers.

Deze lijn was neergedaald door de Tuatha de Danaan (de Dragon Kings of Anu) aan de ene kant, en de Egyptische Dragon Dynasty van Sobek aan de andere. De laatste stam omvatte de bloedlijn van het Davidische huis van Juda die trouwde in de afdaling van de Merovingische koningen van de Franken.

In 1408 (toen Groot-Brittannië zich in haar Plantagenet-tijdperk bevond) werd het Dragon Court formeel opnieuw samengesteld als een soeverein lichaam in een tijd van oorlogen en algemene politieke beroering.

Het oprichtingsdocument … verklaarde dat leden van het Hof de insignes van een draak in gebogen in een cirkel kunnen dragen, met een rood kruis – het embleem van de oorspronkelijke Rosicrosse die de Graalopvolging van vóór 3000 voor Christus had geïdentificeerd “- Laurence Gardner, Genesis of the Grail Kings

De Merovingische dynastie behoudt nog steeds zijn legitimiteit en zal op een dag openlijk het goddelijke recht van hun adel bevestigen om de wereld te regeren als een engelachtig ras van halfgoden, wiens voorouders de ”gevallen engelen” waren. RH negatieve bloedlijnen.

King of Scots

Robert the Bruce was veel meer dan een ‘vroege Schotse koning’.

Hij was een hooggeboren Merovingian:

Priester-koning van de Keltische kerk
Liberator van Schotland uit Engeland
Soeverein Grootmeester in de Orde van de Tempeliers
Oprichter van de Orde van het Rosy Cross

“In 1307 … onder auspiciën van Robert the Bruce en de geëxcommuniceerde geestelijkheid, de Orde werd omgezet in een kerk, met een hiërarchie geheel onafhankelijk van Rome. De kerk Templar hadden abten, priesters en zelfs bisschoppen.

De ridders begon te trainen het leger van Robert the Bruce in de hit-and-run tactiek van oorlogvoering gevestigd in de kruistochten

De Romeinse kerk heeft de Tempeliers misschien verraden, maar in Schotland vonden ze iets veel betrouwbaarder en tastbaars: een heilig koninklijk huis en een priester. De opvolging van de Keltische Kerk

De Koning van Schotland werd geïnstalleerd als de erfelijke Grootmeester van de Soeverein en vanaf die tijd, welke afnemende Koning dat ambt dan ook had, zou hij bekend staan ​​als ‘Saint Germain’.

Vervolgens werd een nieuwe Orde gevormd, de Oudere Broeders van het Rosy Cross, en een aantal van de Rosy Cross Knights zeilden vervolgens naar Frankrijk voor een ontmoeting met paus Johannes XXII in Avignon.

Veel historici veronderstellen daarom dat de Tempeliers in Schotland ontbonden moeten zijn, maar dit was niet het geval; het was gewoon dat Bruce de geheime Orde had verzonnen om nog geheimzinniger te worden.

Inderdaad, de Orde van de Ridders van het Rosy Cross was opgericht door Bruce voor Templars die dapper was geweest bij Bannockburn, en dit was een zeer succesvolle dekmantel. “- Prins Michael Stewart, de vergeten monarchie van Schotland.

Zo gruwelijk interessant dit allemaal!
🙂

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button