web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

Karakter eigenschappen per week, astrologie

Karakter eigenschappen per week, astrologie

prachtig gewoon
De Week van de Doortastende
(3 januari t/m 9 januari)
Deze mensen maken graag de dienst uit. Dat kan echter wel eens verkeerd vallen bij anderen. Ze nemen het lot in eigen hand en soms blijkt dat noodlottig uit te pakken. Hoewel ze tot het uiterste vastbesloten zijn, vertonen ze dezelfde menselijke zwakheden als ieder ander. Door deze combinatie kunnen ze behoorlijk de fout ingaan. Denk maar aan Richard Nixon. Soms kunnen ze het met een betrekkelijk gering talent heel ver brengen. Ze zijn nogal conservatief en kunnen vaak goed leiding geven omdat ze begrijpen wat er in de doorsnee mens omgaat. Niet zelden zijn ze zelf van eenvoudige komaf. Ze hebben een talent om hun omgeving te overtuigen en bereiken hun doel niet door brute kracht, zoals we dat zien bij de dictator, maar door op het juiste moment met het juiste argument aan te komen bij collega’s, vrienden, familie en anderen. Het zijn praktische mensen met realiteitszin. In het minder prettige geval kunnen ze je met hun overredingskracht behoorlijk in de boot nemen.

Advies
In de liefde: Betracht geduld en dram niet zo door.
In het werk: Tracht eens wat meer ethisch te denken.
In leefstijl: Wat meer oog voor schoonheid en wat minder voor prestige.
Vastbesloten als je bent, zult je toch niet bereiken wat je voor ogen staat, als je geen oog hebt voor de realiteit die je zelf zo hoog in je vaandel hebt geschreven. Zodra je jezelf probeert te overtuigen van je eigen illusies, gaat het echt de verkeerde kant op. Breng voldoende zelfkritiek op en luister naar het advies van anderen. Beide zijn belangrijk voor je. Trek daar dus gerust wat tijd voor uit. Afgezien daarvan is het voor jou heel belangrijk af en toe even rust te nemen om de nodige objectiviteit te behouden ten opzichte van jezelf en dat waar je mee bezig bent. Wees op je hoede voor mensen die je paaien en vleien teneinde je voor hun karretje te spannen. Vergeet niet dat kleine blijken van liefde en vriendelijkheid tot je geliefdheid en menselijkheid bij zullen dragen en het contact tussen jou en je medemensen zal versterken.

De Week van de Dominantie
(10 januari t/m 16 januari)
Dit is de week van de geboren leiders, mensen met een natuurlijk zelfvertrouwen, die leiding geven op alle mogelijke gebieden. In tegenstelling tot de twee vorige weken hoeven ze zichzelf niet te bewijzen of hun onzekerheid te verbergen achter het masker van de macht. In deze periode treft men pragmatische ‘strebers’ aan die instinctief de verstandigste weg kiezen. Hun idealisme is diep geworteld in de realiteit. Het zijn geboren vechters, die de wapens met gemak en bekwaamheid hanteren, ook al is hun creatief vermogen of talent nog zo gering, ze kunnen op hun eigen gebied uitblinken en domineren. Wat ze ook aanpakken. Hoe ingewikkeld hun plannen ook zijn, ze zijn nooit zo onrealistisch dat ze niet kunnen worden uitgevoerd.

Advies
In de liefde: Gebruik wat meer je fantasie.
In het werk: Durf wat meer risico te nemen.
In leefstijl: Wees eens wat minder voorzichtig.
Is het mogelijk dat er een minderwaardigheidscomplex schuilgaat achter je dominante gedrag? Af en toe kun je behoorlijk onverschillig of onvoorzichtig zijn. Soms overschat je je mogelijkheden en jezelf een beetje. Opereer op het niveau waarvoor je het meest geschikt bent. Wees realistisch bij het inschatten van je mogelijkheden. Soms ben je wel heel scheutig met je advies aan anderen. Laat ze zelf ook eens iets uitzoeken of ontdekken. Je bent op je best als je pragmatische houding het wint van je idealisme. Als je de weg kunt volgen die je voor jezelf hebt uitgestippeld, zonder daarbij door anderen in de wielen te worden gereden. Je redt het wel. Door de meest uiteenlopende situaties sla je je met gemak heen en ben je anderen tot steun met je standvastigheid. Waak er echter voor niet te veel een tiran te worden. Twijfel niet te veel aan jezelf. Zorgen passen niet bij je en ondermijnen je gezondheid. Kijk naar wat je voor elkaar hebt gekregen en zoek niet te diep naar je motieven, ofwel waarom je iets doet zoals je het doet.

De Cusp van Magie, Geweld en Verbeeldingskracht
(17 januari t/m 22 januari)
Wat deze mensen op hun innerlijk beeldscherm zien is wel bijzonder levendig en kleurrijk. Hun dromen en fantasieën zijn van een even bizarre als gewelddadige aard, hoewel je dat er aan de buitenkant niet aan afziet. Het is dan ook geen wonder dat men in deze periode niet alleen bekende filmmakers tegenkomt, maar ook fervente filmliefhebbers en bioscoopbezoekers. Het realiseren van hun fantasieën kan bij deze mensen plaatsvinden in het dagelijks leven, het werk of de creaties die ze voortbrengen. Ondanks hun woeste, onstuimige en explosieve denk- en droomwereld maken deze mensen op hun omgeving een zachtmoedige en normale indruk.

Advies
In de liefde: Houd de realiteit een beetje in de gaten.
In het werk: Voor zover mogelijk liefst met beide benen op de grond blijven staan.
In leefstijl: Zoek vrienden uit die met plezier naar je verhalen luisteren en af en toe een oogje op je houden.
Ook als je geen kunstenaar, uitvinder, wetenschapper of schrijver bent, moet je een uitlaat zien te vinden voor je creatieve energie. Het is zonde om niets met al die fantasie te doen, ontwikkel die eigenschappen in je, die je in staat stellen anderen deelgenoot te maken van wat je meemaakt. Schrijf het woord ‘communicatie’ maar bovenaan je lijst met prioriteiten en zoek een zo groot mogelijk gehoor. Oefen op vrienden en familie in het beschrijven van je fantasieën, trakteer daarna je collega’s erop en voor je het weet heb je een heel publiek bij elkaar. Trek je niets aan van mensen die zeggen dat ze er niets aan vinden. Het is waar dat je heel slecht tegen kritiek kunt, je voelt je erdoor verslagen en het schaadt je spontaniteit en impulsiviteit. Houd je ook bezig met visuele technieken als beeldende kunst, vormgeving, televisie en film en alles wat je fantasie stimuleert.

De Week van de Genie
(23 januari t/m 30 januari)
Astrologisch beschouwd, worden briljante denkers niet het hele jaar door geboren. Er is geen sterrenbeeld waarin zoveel van dit soort bijzondere mensen zijn geboren als onder het Watermanteken en de hoogste concentratie daarvan treffen we aan in deze week. Waar een ander moet knokken om het met zijn talenten ver te brengen, zo vanzelfsprekend en gemakkelijk komt het deze Waterman aangewaaid, denk maar aan het wonderkind Mozart. De gave van het gemakkelijk en snel leren tekent zich al op jonge leeftijd af. Watermannen vervelen zich daardoor ook sneller dan andere kinderen. Hoewel het harde werkers zijn en ze hun werk doen met een zeker gemak, zijn ze minder geschikt voor de noeste volharding die sommige beroepen vereisen. Geduld is zeker niet hun sterkste kant en hun openhartigheid komt niet zozeer voort uit rebellie als wel uit ongeduld. Ze hebben niet zozeer een emotionele hang naar gezelschap als wel de behoefte aan een klankbord. Deze Waterman is excentriek en briljant tegelijk. Hij valt op. Zijn ideeën zijn echter niet altijd even bruikbaar. In het minder gunstige geval maakt deze persoonlijkheid de indruk gemakzuchtig en oppervlakkig te zijn en zich slecht te kunnen concentreren. Een beetje een warhoofd dus, maar dan wel een beminnelijk warhoofd. Op het lichamelijke vlak gaat hij recht op zijn doel af.

Advies
In de liefde: Wat minder wispelturig.
In het werk: Wat meer volharding.
In leefstijl: Houd het enigszins binnen de perken.
Je ongeduld voor mensen die geen gelijke tred met je kunnen houden, kan van jongs af aan psychische problemen opleveren. Ook je weigering, om ook maar enige controlerende invloed toe te laten in je leven, omdat deze je actieve geest en je snelle impulsen zouden indammen, kunnen problemen opleveren in je relatie tot Schorpioen, Steenbok en Leeuw, wier taak het is controle uit te oefenen. Je kunt het moeilijkst iets accepteren van andere Watermannen. Dat is iets waar je verandering in zou kunnen proberen te brengen, temeer omdat het bij je aangeboren lijkt te zijn. Je kunt het meeste kwijt in een creatief beroep, beeldende kunst, muziek, zaken, journalistiek of wetenschappelijk onderzoek. Het is beter je op je werk te storten dan al je energie te verspillen aan de mensen om je heen. Over het algemeen doen mensen die in deze week geboren zijn het beter in beroepen die niet zoveel met mensen te maken hebben dan met objectieve of artistieke zaken.

De Week van Jeugd en Gemak
(31 januari t/m 7 februari)
Zoals in de voorgaande week is er ook bij mensen, geboren in deze week, sprake van een zekere snelheid, maar die gaat gepaard met minder gemak en meer intensiteit. Virtuositeit en beheersing van een medium zijn hier meer uitgesproken. Het uitvoeren van ideeën en werk gaat bij deze mensen met een ongelooflijke vaart. Deze Watermannen zijn voortdurend op zoek naar de bron van de jeugd en dat manifesteert zich in alles wat ze doen. Het lijkt wel of ze op twintigjarige leeftijd alles al kunnen en eigenlijk al heel volwassen zijn. Ze haten rompslomp en moeilijkheden, zeker waar het hun werk betreft. Soms maken ze de indruk oppervlakkig te zijn en weinig diepgang te hebben. Hun ideeën in hun gewone werk, of hun kunstzinnige uitingen ademen de frisheid en de geest van het kind. Niet dat het zelf nu zulke toegewijde ouders zijn, maar het valt bij hen wel op dat ze gefascineerd zijn door hun kinderen. Geluk is voor hen een normale status quo en van narigheid, lijden en ellende zijn ze in het geheel niet gediend.

Advies
In de liefde: Zoek een meer volwassen partner.
In het werk: Ga de problemen niet uit de weg maar tracht ze op te lossen.
In leefstijl: Kijk eens wat meer onder de oppervlakte.
Oppervlakkigheid en emotionele onvolwassenheid zijn je twee grootste problemen. Hoewel ze niet zozeer een probleem zijn voor jezelf als wel voor de mensen waar je mee omgaat Je houdt van gemakkelijk en schaatst daarom zo vrolijk mogelijk door het leven, zelfs als je over dun ijs gaat. Houd je eens wat meer bezig met je diepere gevoelens. Als je ervaringen opdoet van een diepere emotionele aard, als je diepere vriendschappen aangaat en een diepere band met je partner krijgt, zal je dit meer voldoening geven. Je zult er als mens van groeien. Tracht ook een wat realistischer houding aan te nemen ten opzichte van je leeftijd en probeer te begrijpen wat er met iemand gebeurt als hij ouder wordt, bijvoorbeeld als je als man door je ‘mid-life’ crisis gaat (rond het 42ste levensjaar als de helft van de Uranuscyclus samenvalt met de helft van de 2de Saturnuscyclus) of als vrouw door de overgang. Het is leuk om op een beetje evenwichtiger manier dan het achter je liggende leven, oud te worden.

De Week van de Acceptatie
(8 februari t/m 15 februari)
Dit zijn mensen met goede ideeën. Ze paren visie aan een groot maatschappelijk bewustzijn. Ze hebben een bijna ethisch besef van goed en kwaad hoewel hun eigen moraal soms vrijwel non-existent is. Ze vertonen een enorme openheid ten aanzien van vreemdsoortige mensen en eigenaardige vormen van gedrag. Zelf kunnen ze al even eigenaardig zijn. Acteurs en actrices, geboren in deze week hebben niet zelden een androgyne uitstraling met een verbazingwekkende balans tussen het mannelijke en vrouwelijke. In het algemeen gesproken staat deze Waterman open voor nieuwe ideeën of is er juist sprake van het omgekeerde: intolerantie en het niet kunnen accepteren van de realiteit. Ze zullen zich verzetten tegen kritiek, omdat ze geloven in hun eigen ideeën. Hun zwakke plek is hun gevoeligheid, vooral als het persoonlijk tegen hen gericht is. Ze kunnen dan bijna dictatoriaal optreden en dat past eigenlijk niet bij hun persoonlijkheid.

Advies
In de liefde: Probeer te ontdekken hoe je seksueel in elkaar zit.
In het werk: Zoek een beroep dat een zekere maatschappelijke betrokkenheid vereist.
In leefstijl: Behoud je waardigheid.
Je kunt het af en toe heel moeilijk hebben met jezelf. Dan zonder je je af in gefrustreerdheid omdat je je niet begrepen voelt. Je doet jezelf op deze manier veel verdriet aan. Het zal beter met je gaan zodra je inziet dat je andere mensen nodig hebt, al is het maar voor wat goede of zelfs conventionele sociale interactie. Omdat je zo anders bent dan de meeste mensen en dat al van jongs af aan weet, kan het gebeuren dat je je totaal onbegrepen voelt en je daarom meer en meer afzondert van de wereld. Als je leert gebruik te maken van je gave om dingen te accepteren, zal dat je vooruit helpen en je in contact brengen met tijdgenoten en leermeesters die even bijzonder zijn als jezelf en die je op hun beurt weer verder helpen in je evolutie. Voorkom dat je te veel alleen bent Zoek een uitlaat voor je creatieve ideeën en energie in de communicatie met anderen.

De Cusp van het Gevoel
(16 februari t/m 22 februari)
Dit zijn de gevoeligste mensen van het hele jaar. Meestal zijn zij er zich op jonge leeftijd al van bewust dat ze anders in elkaar zitten dan anderen. Kritiek treft hen recht in de ziel. Ze zijn geneigd zich te wapenen tegen hun eigen overgevoeligheid waardoor ze soms als stoer overkomen. Meestal echter verraden hun gezicht, de verfijnde vorm van hun handen en bewegingen een overgevoelige natuur. In sommige gevallen compenseren ze dit door een atletisch en stoer uiterlijk aan te kweken. Typische voorbeelden zijn Chopin, met zijn fragiele uiterlijk, en George Washington, die een gevoelige natuur verborg achter een sterk fysiek uiterlijk. Ondanks een vaak moeilijke jeugd blijken deze mensen op latere leeftijd goed tegen de hardheid van het leven bestand te zijn. Ze leiden graag een rustig, teruggetrokken bestaan, omringd door een paar goede vrienden. Toch belanden ze af en toe in een positie waarin ze als spreekbuis fungeren voor minder bedeelden of onderdrukte groeperingen. Voor zo’n uitdaging zetten ze zich volledig in.

Advies
In de liefde: Vermijd zelfbeklag.
In het werk: Mensen hebben het echt niet altijd op je begrepen. Wees niet meteen in je wiek geschoten.
In leefstijl: Er zijn meer mensen die je aardig vinden dan je denkt.
Je bent diep in je ziel een gevoelig mens, die zich alles enorm aantrekt. Het probleem is dat je zo bang bent om gekwetst te worden dat je geneigd bent een stevige muur om je heen te bouwen. Tracht toch die kwetsbare kern in jezelf terug te vinden, dat is heel belangrijk voor je, omdat dit je maakt tot wie je bent. Het is belangrijk dat je dat ook toont aan de wereld, opdat men een juist beeld van je krijgt en begrijpt dat je niet zo stoer bent als je je vaak voordoet. Wie een gevoelsrelatie met iemand opbouwt, moet de ander ook de mogelijkheid geven uit te vinden hoe je gevoel en gevoeligheid in elkaar zitten. Als je gekwetst bent heb je de neiging je zo te wapenen dat niemand meer tot je door kan dringen. Het is alsof je zegt: ‘Dat zal mij niet meer overkomen.’ Door je niet meer open te stellen, is het moeilijk anderen te accepteren en je intiemste gevoelens te uiten. Die gevoeligheid van je is juist heel belangrijk voor de manier waarop je je uit. Je denkt misschien dat je je geluk in gevaar brengt door open in het leven te staan. Het omgekeerde is echter waar. Geluk wordt gebouwd op een brede basis. Daarbij hoort kwetsbaarheid, het geven, maar ook het accepteren van liefde en het delen van gevoelens en ervaringen. Angst daarvoor en wantrouwen staan het geluk juist in de weg. Met zo’n houding doe je jezelf ernstig te kort.

De Week van de Geest
(23 februari t/m 2 maart)
Deze week staat in het teken van de sublimering van de geest boven de materie. Hoewel deze Vissen een afkeer aan de dag kunnen leggen voor het materiële, kunnen ze ook enorme rijkdom en macht vergaren zonder daar op uit te zijn. Het overkomt ze gewoon. Hun interesse gaat voornamelijk uit naar non-materiële zaken als bijvoorbeeld geloof, muziek en beweging. Zelfs als ze niet tot een bepaalde geloofsovertuiging behoren zien ze overal Gods hand in. Dit manifesteert zich in de toewijding voor hun werk, gezinsleven en hobby’s. Hoewel ze de indruk wekken gemakzuchtig en snel tevreden te zijn en een niet al te hoge dunk van zichzelf te hebben, kunnen ze voor zichzelf heel hard zijn. Hun spirituele gaven zijn in hoge mate ontwikkeld. Ze voelen dingen aankomen en weten moeilijkheden te ontlopen voor deze zich aandienen. Door rekening te houden met andermans gevoelens, winnen ze het vertrouwen en de sympathie van hun omgeving. Omdat ze feilloos begrijpen wat er in de medemens omgaat, hebben ze een natuurlijk talent om leiding te geven.

Advies
In de liefde: Het is de bedoeling dat je wat meer initiatief toont, anders komt er nooit wat van.
In het werk: Neem niet overal meteen genoegen mee.
In leefstijl: Heb wat meer oog voor de realiteit.
Je kunt je dromen trachten te realiseren met een verregaand idealisme en tegelijkertijd kun je totaal geen idee hebben van gewone alledaagse dingen. Het gevaar hiervan is dat je jezelf al snel te goed vindt voor gewone aardse beslommeringen. Daarmee schep je in de eerste instantie verbazing bij anderen, maar al snel zal dit overgaan in irritatie. Zo kan er een kloof ontstaan tussen jou en de mensen waar je dagelijks mee omgaat. De moeilijkste les die je in het leven moet leren is dat je je bijdrage moet leveren aan de gewone taken van elke dag. Sta niet meteen klaar met een sarcastisch antwoord als mensen opbouwende kritiek geven aan jouw adres, je bent niet dom en ook niet zo onhandig als je anderen probeert wijs te maken. Door je er zo makkelijk vanaf te maken en de boel te ontvluchten, ontneem je jezelf de mogelijkheid je moeilijkheden te overwinnen. Op den duur tast dit je zelfrespect aan.

De Week van de Loner
(3 maart t/m 10 maart)
Vooral voor mannen is dit nogal een problematische week. De grootste moeilijkheid voor hen is, dat ze door de anderen geaccepteerd willen worden zoals ze zijn. Soms vinden ze troost in geld, keren ze zich in zichzelf of zoeken ze troost in schoonheid en fantasie. Vooral mannen geboren in deze week, kunnen zich enorm in de nesten werken maar ze overleven het altijd en komen beschadigd maar wijzer uit de strijd tevoorschijn. Wat deze mensen zowel ten goede als ten kwade overkomt, grenst aan het onvoorstelbare. Het lijkt wel of ze het aantrekken. Ze hebben een buitengewoon gevoel voor verfijning en esthetiek. Ze kunnen oogverblindend succes oogsten en dit even zo makkelijk weer opgeven als ze denken dat ze niet gewaardeerd worden. Vaak hebben ze het gevoel dat ze niet begrepen worden en niet ten onrechte. Dat schept op zijn beurt weer wederzijds onbegrip. Ze kunnen voor hun naasten ontzettend lief en hartelijk zijn, tot aan het zichzelf wegcijferen toe. Het zijn enorme idealisten en ze hebben een afkeer van mensen die alleen maar streven naar werelds succes.

Advies
In de liefde: Wees wat realistischer, opgewekter en wat minder verlegen.
In het werk: Wees wat agressiever en kom voor jezelf op.
In leefstijl: Probeer je positie te verbeteren.
Of je wantrouwt alles en iedereen, of je hebt zo’n blindelings vertrouwen dat men wel eens misbruik van je maakt en dan kun je flink gekwetst zijn. Probeer wat objectiever te zijn en klap niet meteen dicht als je een teleurstelling te incasseren krijgt. Dat overkomt iedereen wel eens. De truc is om een evenwicht te vinden in je omgang met andere mensen, zodat je niet constant ten prooi valt aan je eigen emoties. Als je iets moet leren in het leven, dan is het assertiviteit, leren relativeren en wat meer vertrouwen in jezelf hebben. Voor jou zal het moeilijk zijn een goede partner te vinden, waarmee je een gelijkwaardige relatie hebt. Zoek een vrolijk en evenwichtig iemand die emotioneel noch financieel afhankelijk van je is. Als je wat wilt bereiken in het leven moet je ervoor waken genoegen te nemen met minder dan je toekomt, ook al bent je nog zo verlegen of heb je het gevoel dat het je toch niet lukt. Stap dus niet meteen op als je het gevoel hebt dat het niet lukt, maar houd vol want je hebt genoeg talent.

De Week van Dansers en Dromers
(11 maart t/m 18 maart)
Deze week kent een bijzonder hoog percentage mensen met bijzonder weinig gevoel voor de realiteit. Dit is spiritueel gesproken de hoogst ontwikkelde week van het (in dit opzicht) hoogst ontwikkelde sterrenteken, vandaar de behoefte om ook lichamelijk aan het aardse te ontstijgen. Ze willen dansen maar liever nog vliegen en anders dromen ze daarvan. Hun spirituele gaven kunnen zo sterk ontwikkeld zijn, dat ze de fysieke werkelijkheid in de weg staan. Hun verbeeldingskracht is buitengewoon en gaat gepaard met een gevoel voor het bizarre en het ongewone tot aan contact met het buitenaardse toe. Uit pure noodzaak en vaak ook wanhoop kunnen deze mensen soms buitengewoon praktisch worden en strenge orde brengen in hun leven zonder daarbij het menselijke uit het oog te verliezen. Soms beschikken ze over een magnetische fysieke aanwezigheid en een bijzonder soort aantrekkelijkheid. Ze moeten voorzichtig omgaan met hun gefascineerdheid voor het occulte, bovennatuurlijke en dergelijke, opdat ze niet helemaal de kluts kwijt raken.

Advies
In de liefde: Probeer een klein beetje meer met beide benen op de grond te staan.
In het werk: Niet te veel speculeren en gokken.
In leefstijl: Vergeet de huur niet te betalen.
Speel niet de alwetende. Je intuïtie en voorgevoelens mogen dan goed ontwikkeld zijn, dit hoeft echter niet te betekenen dat je anderen te pas en te onpas advies moet geven met een air alsof je absoluut zeker bent van je prognose. Probeer uit elkaar te houden wie je zelf bent en wat je voelt en wat anderen voelen en probeer ook hun gaven en talenten te respecteren. Een beetje meer afstandelijkheid in dit opzicht kan geen kwaad. Twijfel niet te veel aan jezelf. Die twijfel kun je beter omzetten in gezonde zelfkritiek, daar kom je een stuk verder mee en met zelfmedelijden bereik je helemaal niets. Bekijk de dingen wat minder vluchtig en oppervlakkig. Ontwikkel je talenten. Met volharding in woord en daad zul je meer bereiken dan met dromen en illusies. Begeef je liever niet in occulte en andere duistere zaken, hoezeer je er je ook toe aangetrokken voelt. Dit kun je beter overlaten aan mensen die met beide benen stevig op de grond staan.

De Oercusp
(19 maart t/m 24 maart)
De bekende Amerikaanse astroloog Dane Rudhyar is van mening dat de 12 tekens van de Zodiac niet zomaar statische symbolen zijn, maar dat ze een belangrijke rol spelen bij de groei en ontwikkeling van de mens en zijn levensloop. Dat begint al als het teken Ram zich manifesteert en gaat door tot aan het vrijwel opgaan in de kosmos met het teken Vissen. In deze betekenis is de Oercusp het symbool voor het nieuwe (jonge) leven. Mensen die geboren zijn op deze cusp benaderen het leven op een zo directe manier dat ze enerzijds bewondering oogsten en anderzijds niet begrepen worden. Hoe verstandig zo iemand ook mag zijn, hij/zij twijfelt zelden aan zichzelf en krijgt dan vroeg of laat zijn/haar zin. We hebben hier te maken met directe en elementair denkende types waar men meestal moeilijk omheen kan. Wie dit soort mensen in zijn omgeving heeft, weet dat men bij hen nooit naar diepe of onderliggende redenen hoeft te zoeken. Ze doen zich niet anders voor dan ze zijn. Het zijn zelf geen diepgravers en om hen te begrijpen hoeft men dus ook niet diep te spitten.

Advies
In de liefde: Betracht geduld.
In het werk: Wees wat meer coöperatief.
In leefstijl: Eerst denken, dan doen.
Je grootste probleem in het leven is dat je op zo’n simpele en wolkeloze manier tegen alles aankijkt. Je vergeet dat er anderen zijn die er anders over denken. Als het eens anders loopt dan je denkt, het je tegen zit of iets mislukt, ben je verbijsterd en verslagen. Bedenk daarom dat hoe puur je motieven ook zijn, het effect dat je hiermee sorteert op dezelfde objectieve manier dient te worden bekeken als bij ieder ander. Het werkt of het werkt niet, en als het niet werkt moet je er nog eens goed over nadenken, een andere weg inslaan of ervan afzien. Voor iemand als jij kan dit bijzonder pijnlijk zijn. De mate van succes in je leven staat direct in verhouding tot de hoeveelheid zelfkritiek die je kunt opbrengen met betrekking tot je denken en doen.

De Week van het Kind
(25 maart t/m 2 april)
Deze imagogeoriënteerde, openhartige en energieke mensen zijn geknipt voor een leven in de openbaarheid. De andere kant van de medaille kan zijn, dat het gemakkelijk omgaan met anderen problemen kan opleveren doordat dit persoonstype licht ontvlambaar is. Pogingen om conflicten uit de weg te gaan of een teruggetrokken leven te leiden zijn gedoemd te mislukken. Het zijn en blijven actieve en dynamische types die graag het heft in handen nemen, ook als ze daar minder geschikt voor zijn. Daarnaast zijn ze buitengewoon gevoelig en beschikken soms, zoals Bartok en Van Gogh, niet over de hardheid om het te redden in het leven. Hun persoonlijke visie is echter zo puur en direct, dat anderen de boosheid tegen hen snel laten varen als blijkt dat ze volledig oprecht en te goede trouw zijn. Rammen zijn niet bepaald geboren voor het compromis, al was het maar omdat ze niets zo vervelend vinden als de tweede viool te moeten spelen. Ze voelen zich al snel een verrader van zichzelf. Hun omgeving doet er goed aan hen niet te snel te bekritiseren, goed te luisteren en zich hun openhartigheid niet te erg aan te trekken. Met hun zuivere intuïtieve visie hebben ze vaak een heldere kijk op het leven.

Advies
In de liefde: Neem jezelf in bescherming.
In het werk: Tracht te ontspannen en te luisteren.
In leefstijl: Je impulsen zijn zo gek nog niet.
Cultiveer die rustige kant in jezelf. Het is prettig om daarop terug te kunnen vallen, als je even tot rust wilt komen of als je te agressief te keer dreigt te gaan. Indien je echter van nature een rustig type bent, dan kun je best wat van je natuurlijke agressieve energie gebruiken. Neem ook in het gewone dagelijks leven zo veel mogelijk zelf het initiatief, daardoor zul je je minder snel gedeprimeerd of gefrustreerd voelen. Werk gaat je het beste af als je eigen baas bent. Het is echter handig als je altijd iemand in de buurt hebt (een vriend, agent of manager) die je werk bezorgt. Dit laatste gaat je, met je weinig tot compromis geneigde en weinig soepele natuur, vaak minder goed af.

Lees ook eens:   Uurhoek astrologie

De Week van de Ster
(3 april t/m 10 april)
Deze pioniers en op succes gerichte mensen staan graag in het middelpunt van de belangstelling. Daar voelen ze zich net zo thuis als iemand anders in de beslotenheid van zijn huiskamer. Omdat ze het heel gewoon vinden, geliefd te zijn en door anderen te worden bewonderd, hoeven ze er geen enkele moeite voor te doen om dat voor elkaar te krijgen. Vreemd genoeg ontbreekt het hun aam elke vorm van egoïsme, ze kunnen hun persoonlijkheid gewoon wegcijferen. Het persoonlijke lijkt voor hen geen belang en aan emoties en gevoel komen ze vaak nauwelijks toe. Wie hun gevoelens wil raken, zou wel eens van een koude kermis thuis kunnen komen.

Advies
In de liefde: Je partner wil ook wel eens in de schijnwerpers staan
In het werk: Concentreer je op wat er gedaan moet worden
In leefstijl: Sta niet te veel voor de spiegel
Hoe groot je gaven en talenten ook mogen zijn, hoeveel mogelijkheden je ook geboden worden, je doet jezelf tekort als je niet het moeilijkst bereikbare doel nastreeft. Het moeilijkst bereikbare is voor jou niet het beklimmen van de hoogste berg, het temmen van een tijger of het slagen in de liefde, maar jezelf leren kennen. Zelfkennis, zelfs als dat betekent dat je er belangrijke dingen voor op moet geven, kan je bijzondere bevrediging schenken, een bevrediging waar je je, naarmate je ouder wordt, met groeiende intensiteit aan kunt wijden. Het probleem is dat men het je daarbij moeilijk zal maken. Je moet leren die avances en vleiende aanbiedingen af te staan.

De Week van de Pionier
(11 april t/m 18 april)
Het zelfbewustzijn van de Ram richt zich in deze week meer op de medemens en op het maatschappelijk bewustzijn. Hoe dynamisch deze mensen ook mogen zijn, ze vergeten hun naaste niet en zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheden. Hun hoogste indeaal is het verbeteren van de levensomstandigheden, zowel in het gezin als in de maatschappij. Soms lopen ze daarbij zo hard van stapel dat ze dreigen te vergeten wat anderen zelf het liefste willen. Ze lopen ook de kans dat er misbruik van ze wordt gemaakt door mensen die zich als bewonderaar voordoen. Het is vaak door hun toedoen dat verbeteringen worden doorgezet. Ze zijn niet bang en komen alleen in moeilijkheden als ze aan zichzelf gaan twijfelen.

Advies
In de liefde: Door een al te idealistische houding kun je de liefdesboot wel eens missen
In het werk: Neem af en toe eens vrij
In leefstijl: Leer nee te zeggen tegen vleiers
Daden zeggen je meer dan woorden. Je uit je gevoelens het beste op een non-verbale manier (denk maar aan Chroetsjov die in de Verenigde Naties met zijn schoen op tafel sloeg). Je weet hoe belangrijk stilte kan zijn. Je kunt goed naar anderen luisteren. Op het persoonlijke vlak kun je echter blind zijn voor het belang dat een ander hecht aan een enkel detail, dat kan afwijken van je eigen hoog gestelde idealen. Zoiets kan door je als irrationeel worden beschouwd of gewoon over het hoofd worden gezien. Dit kan bij anderen enorme ergernis opwekken en zelfs tot een breuk leiden. Wat je moet leren is soms die hoog gestelde idealen van je even aan de kant zetten om jezelf en ook anderen te beschermen tegen je soms ergerlijke ‘goddelijke’ oordeel, zodat je niet onnodig in moeilijkheden komt.

De Cusp van de Macht
(19 april t/m 24 april)
Deze mensen hebben een aangeboren gevoel voor macht, machtsevenwicht en machtsbelangen. Ook als ze zelf geen machtspositie bekleden, hebben ze bewondering voor en voelen ze zich aangetrokken tot mensen die dat wel hebben. Deze eigenschap kan zowel positief als negatief uitpakken. Juist omdat ze begrijpen hoe het principe van ‘macht’ of noem het ‘natuurlijk overwicht’ werkt, is het voor hen van belang dat ze hun positie niet verzwakken of erger nog, overgeleverd zijn aan anderen. Dit maakt hen uiterst onzeker. Deze mensen kunnen strategisch denken en hebben een lange adem. Hiermee kunnen ze het ver brengen in, bij voorbeeld, de politiek, hét zakenleven, maar ook in allerlei creatieve beroepen. Ook kunnen ze, als geen ander, ‘wachten’ en weten ze feilloos wanneer het tijd is om tot handelen over te gaan. Ze bereiden zich uiterst zorgvuldig voor, wat soms tot gevolg heeft dat succes hun pas laat ten deel valt. Het is niet in de eerste plaats het geld dat hen aantrekt, maar het werkproces dat tot het succes leidt en het succes (en aanzien dat daaruit volgt) zelf. Ze zullen nooit voor geld hun goede naam op het spel zetten. Ze zijn zich er meer dan wie ook van bewust dat ze juist door hun ijver en goede naam de top kunnen bereiken. Je kunt ze beter niet als vijand hebben. Wie hun geduld en kalmte aanziet voor zwakheid of lankmoedigheid, begaat een fatale vergissing. Deze mensen hebben, mede door hun gevoel voor strategie, een uitstekend inzicht in wat de medemens zoal beweegt en beschikken over een vooruitziende blik.

Advies
In de liefde: Tracht je partner op zijn/haar gemak te stellen en neem niet altijd als eerste het initiatief.
In het werk: Leer samen te werken en laat ook eens iets aan anderen over.
In leefstijl: Gooi tijdig het roer om als iets niet lukt anders loop je wellicht vast op je eigen koppigheid.
Houd je in. Je maakt mensen kopschuw met je dominante gedrag. Ook als je handen jeuken om dat klusje nu eens goed te klaren, moet je af en toe anderen de kans geven het op hun eigen manier te doen, ook al ben je ervan overtuigd dat je het beter en sneller kunt en dat kun je ongetwijfeld, daaraan twijfelt niemand. Die ander moet tenslotte ook de kans krijgen het te leren. De moeilijkste les die je in je leven moet leren is de les van de liefde en dat liefde op de lange duur belangrijker is dan macht. U voelt zich bijzonder aangetrokken tot mensen die op een of andere manier een machtspositie bekleden, invloedrijke mensen die je vooruit kunnen helpen. Bij dit soort mensen voel je je bijzonder op je gemak. Vergeet echter niet rekening te houden met het gewone en de gewone man, anders kon je imperium wel eens in elkaar storten.

De Week van de Manifestatie
(25 april t/m 2 mei)
De sterkste behoefte van mensen, geboren in deze week bestaat uit het realiseren, ofwel vorm en inhoud aan iets geven. Het ‘van de grond krijgen’ manifesteert zich hier in het opstarten van een zaak, het bouwen van een huis, het realiseren van een idee of het opzetten van een organisatie waarbij alles glad en ordelijk verloopt. Dat geeft deze Stier voldoening. Ook is hij vriendelijk en makkelijk in de omgang. Leidinggevende figuren, geboren in deze week zijn zich ervan bewust dat er alleen goede resultaten in het werk kunnen worden geboekt als medewerkers zich gelukkig voelen en op hun gemak. Dit wordt bewerkstelligd door de positieve levensinstelling en de realistische visie van deze Stier. Als baas, maar ook als ouder is deze Stier zich ten volle ervan bewust dat talent en vaardigheid beter gedijen in een klimaat van harmonie en goede samenwerking. In het minder goede geval produceert deze week mensen die geen rekening houden met andermans gevoelens of zelfs ‘rücksichtslos’ tekeer kunnen gaan. Waar aan de ene kant concentratie en volharding tot goede resultaten kunnen leiden, kunnen ze anderszins resulteren in bekrompenheid, kortzichtigheid en overspecialisatie. Met het accepteren van verandering of het zelf aanbrengen van veranderingen heeft deze pragmatische Stier het nogal moeilijk. Wie in staat is aan deze persoon duidelijk te maken hoe het anders kan en waarom dat beter is, zal desalniettemin ontdekken dat ook bij deze Stier reorganisatie niet tot de onmogelijkheden behoort en dat hij/zij daar zelfs heel effectief aan mee kan werken.

Advies
In de liefde: Luister naar je hart.
In het werk: Volhouden is prima.
In leefstijl: Amuseer je.
U kunt snel gekwetst zijn. Je geeft zelf zo makkelijk, dat je van anderen ook veel terug verwacht, vooral het vertrouwen van hen die je royaal bejegent. Als ze niet instemmen met dat wat je doet of daartegen in opstand komen, voel je je bedrogen. Je vergeet daarbij dat je geven onzelfzuchtig bedoeld was. Het beeld dat je van jezelf hebt als iemand met een liberale instelling en een groot hart, is soms wat te overdreven en kan verkeerd vallen bij anderen. Wat je moet leren is, dat je soms je handen ergens af moet trekken, dat je ergens een eind aan moet maken of zelfs iets in elkaar moet laten storten, teneinde iets nieuws en hopelijk iets beters te kunnen doen. Voor jou is het soms geen slecht idee om het leven voor je te laten beslissen.

De Week van de Leraar
(3 mei t/m 10 mei)
Veel mensen, geboren in deze week, worden beroemd doordat ze de wereld schokken met nieuwe en in het oog springende ideeën. Door hun geschriften en doctrines worden revoluties geïnstitutionaliseerd en gesystematiseerd. Hun invloed is zo groot, dat men moeilijk om hun denkbeelden heen kan. Deze mensen zijn geboren leraren. Ze bezitten de gave dingen uit te leggen en doen dit graag. Het kan wel eens hinderlijk zijn als ze te didactisch worden, te overtuigd zijn van hun gelijk en te weinig flexibiliteit tonen als het aankomt op het aanvaarden van andermans methodes en inzichten. Ook zit het gevaar erin dat ze zich isoleren. Ze zien zichzelf ais leider bij uitstek en als dat niet zo uitpakt trekken ze zich in zichzelf terug. Ze hechten dan ook, tot in het extreme, waarde aan hun privacy. Vrouwen geboren in deze week hebben talent voor tuinieren als geen ander. Als deze talentvolle vrouwen al een carrière hebben, dan is deze vaak van kunstzinnige aard en wordt er gewerkt vanuit het eigen huis.

Advies
In de liefde: Wees wat liefdevoller.
In het werk: Een beetje minder dogmatisch kan geen kwaad.
In leefstijl: Wat speelser als het kan.
De gave om anderen iets te leren ligt niet alleen in het opbouwen van theorieën en het overdragen van informatie, maar ook in het anderen in de gelegenheid stellen zelf iets te laten ontdekken en zelf iets te laten doen. De ware leraar is iemand die anderen de kans geeft zelf iets te leren en daarbij die anders eigen, soms eigenaardige manier om dit te doen, respecteert. Deze Stier gaat soms wat al te dogmatisch te werk en ziet daardoor vaak dingen over het hoofd. Geven je leerlingen het goede voorbeeld en geef je eigen blunders en tekortkomingen toe, want die liegen er soms niet om. Men zal je om dit gedrag des te meer respecteren en je zult ermee in aanzien winnen. Leer op zijn tijd je ideeën te herzien, te bewerken of te veranderen, zodat ze niet oudbakken worden en met de tijd meegaan.

De Week van de Primitieven
(11 mei t/m 18 mei)
In deze week wordt de statische Stier wat meer dynamisch en zelfs impulsief. Dure scholen zijn niet aan deze mensen besteed. Het leven zelf is hun beste leerschool. Velen van hen zijn dan ook autodidact maar kunnen het desalniettemin ver brengen. Lach niet te snel om hun naïviteit. Ze zien de dingen vaak op een heel directe en originele manier, zonder ervoor gestudeerd te hebben. Ze stuiten niet zelden op tegenstand omdat ze weigeren zich aan te passen. Daar zijn ze dan ook vrijwel niet toe in staat. Waar ze daarentegen heel goed in zijn, is het aanvoelen. Ze bezitten de gave anderen te overtuigen en zo hun ziel te raken. Die anderen kunnen grote groeperingen zijn. Deze Stieren zijn zich bewust van hun eigen kracht en mogelijkheden en paren naïviteit aan een natuurlijke en aangeboren gratie en voornaamheid. Het heeft geen enkele zin te trachten hun iets te leren. Alles wat ze moeten weten, leren ze op hun eigen, voor anderen vaak eigenaardige manier.

Advies
In de liefde: Loop niet te hard van stapel.
In het werk: Wat meer volharding.
In leefstijl: Wat minder extravagant .
Graaf eens wat dieper. Je beschikt over een ongekende diepgang, die je in jezelf moet ontdekken. Misschien komt het door je aantrekkelijke uiterlijk en de gemakkelijke manier waarop je je onder de mensen beweegt, dat je jezelf niet ziet als belangrijk of voorzien van voldoende diepzinnigheid. Het leven gaat je vaak makkelijk af. Je komt al een heel eind door gewoon jezelf te zijn. Het zou goed voor je zijn als je het zichzelf af en toe wat moeilijker maakt en je bij tijd en wijle wat hoger moet grijpen dan je gewend bent. Waarom zou je niet iets van een ander kunnen leren? Als je het niet met andermans methodes eens bent, kunt je er misschien toch nog wat van opsteken. Ook bent je heel goed in staat anderen iets te leren. Je kunt daar zelfs veel bevrediging in vinden, vooral als het om kinderen gaat. Je hebt het in je om een fantastische ouder te zijn, hoewel het niet onwaarschijnlijk is dat je niet veel of helemaal geen kinderen wilt omdat je het zo prettig vindt zelf kind te blijven.

De Cusp van de Energie
(19 mei t/m 24 mei)
Deze verbijsterend energieke mensen zijn vaak met meerdere projecten tegelijk bezig. Ze hebben wat je noemt een vruchtbaar bestaan en hebben er absoluut geen behoefte aan zich op één ding tegelijk te concentreren. Ze jongleren met groot gemak door hun gecompliceerde bestaan. In de conversatie kunnen ze op de meest radicale manier van onderwerp veranderen. Ze hebben zeer uiteenlopende vrienden en minnaars en leggen een enorme variëteit aan smaak en interesses aan de dag. Terwijl hun omgeving van de ene verbazing in de andere valt, voelen zij zich uitstekend op hun gemak. Ze geloven zo sterk in hun talent om van alles en nog wat tegelijk te kunnen doen, dat ze ook van alles tegelijk aanpakken. Als er eens iets misgaat of ze een teleurstelling te verwerken krijgen, herstellen ze zich met een verbazingwekkende souplesse. Hun voortdurend van het een naar het ander switchen leidt vaak tot het verwijt dat ze niets doorzetten. Dit ‘switchen’ kan zich uiten in onlogische uitspraken, zichzelf tegenspreken of het zich moeilijk kunnen houden aan een ding, plek, of persoon. Toch kunnen ze enorm trouw zijn voor mensen die hen begrijpen en hun geen restricties opleggen. Ze hebben een groot talent voor communicatie, in welke vorm dan ook.

Advies
In de liefde: laat je niet zo snel door weer een ander verleiden.
In het werk: Loop niet zo snel van stapel en wees wat consequenter.
In leefstijl: Tracht te settelen op een plek die je bevalt. Reizen doe je toch al genoeg.
Als andere mensen net wakker zijn en aan hun derde kop koffie toe, bent je al als een dolle in de weer. Kalm aan en houd er rekening mee, dat je anderen de tijd gunt die ze nodig hebben, ook al gaat het je niet snel genoeg. Is het nu echt nodig dat je de hele dag in het middelpunt van de belangstelling staat? Je vervelen of gewoon een beetje landerig niet lekker wezen kan soms heel prettig zijn, probeer het maar eens een keer. Je zult zich verbazen hoe lekker het is om af en toe eens helemaal niets te hoeven. Hoewel je je talenten vaak niet aanwendt om geld te verdienen, is het misschien toch een goed idee om je financiële aandeel bij te dragen aan de huishoudpot in plaats van je partner er alleen voor te laten opdraaien en je in staat te stellen in stijl te leven, zelfs al betekent dat voor je persoonlijk niets. Je grootste angst, namelijk die om te mislukken, moet je tot elke prijs zien te overwinnen. Misschien moet je gewoon wat minder met jezelf bezig zijn.

De Week van de Vrijheid
(25 mei t/m 2 juni)
De week van de vrijheid brengt individuen voort die de vrijheid van geest en handelen als het ware symboliseren. Deze onafhankelijke persoonlijkheden staan open voor nieuwe ideeën en moedigen ook vrijheid aan in anderen. Ze hebben de neiging in opstand te komen tegen autoriteit en zinloze regels. Ze zijn bijzonder praktisch ingesteld en elke vorm van incompetentie legt het al snel af tegen hun snelheid en gemak van handelen. Ze kunnen buitengewoon inspirerend zijn voor anderen, vooral voor jonge mensen die hen bewonderen om hun snelheid, talent en durf. Ze zijn vlug op iets uitgekeken en hebben vaak niet het geduld om iets af te maken. Ze stappen liever halverwege op om weer aan iets nieuws te beginnen, dan door te gaan met iets dat ze niet aanstaat of te trachten er nog iets van te maken. Ze zijn buitengewoon idealistisch en haten cynisme of pessimisme. Dit ondermijnt hun enthousiasme.

Advies
In de liefde: Hoed je voor je masochistische tendensen.
In het werk: Maak af waarmee je bezig bent.
In leefstijl: Een beetje meer vastigheid kan geen kwaad.
Als je dingen koopt, koop dan zaken die moeilijk te verkopen zijn en niet verwaarloosd mogen worden. Je kunt voldoende onafgemaakte projecten achterlaten om tientallen mensen werk te verschaffen. Het is goed voor je om verantwoordelijkheden te aanvaarden die hoge eisen aan je stellen. Daarvan ‘groei’ je als mens en je persoonlijkheid bloeit op als je al je talenten en je snelle verstand op een constructieve manier kunt gebruiken. Blijf uit de buurt van alcohol en drugs als je gedeprimeerd bent. Juist in deze periodes zult je heel hard moeten werken om het vertrouwen van de mensen om je heen te winnen, want zonder dat je het zelf in de gaten hebt wordt je maar al te snel voor onbetrouwbaar of een charlatan versleten. De beste manier om met pijnlijke of moeilijke zaken om te gaan is voor jou de frontale aanval, want je bent het minste waard als je zelfmedelijden hebt. Hoe meer je om handen hebt, thuis of in je werk, hoe gelukkiger je je voelt.

De Week van de Nieuwe Taal
(3 juni t/m 10 juni)
De opmerkelijke originaliteit van mensen geboren in deze week manifesteert zich in hun ’taal’. Die schijnen ze zelf te hebben uitgevonden, teneinde hun bijzondere ideeën uit te dragen. Dit kan jammer genoeg tot gevolg hebben dat ze letterlijk niet begrepen worden door mensen die hun taal niet spreken. Communicatie is het terrein dat hen het meeste vreugde verschaft, en gebrek daaraan leidt vaak tot grote frustraties. Als ze begrepen (verstaan) worden door anderen, kunnen ze op aanhang en bewondering rekenen. Het kan echter enige tijd duren voor dit zover is. Het geschreven en gesproken woord is bij uitstek hun terrein en in het dagelijks leven is ‘spreken’ doorgaans hun meest ontwikkelde talent. Buitengesloten worden door een geliefde die niet meer tegen hen spreekt, het pijnlijke zwijgen, is voor hen ondraaglijk. Vrouwen die in deze week zijn geboren maken vaak een nogal onpraktische en warrige indruk. Omdat ze aan dit verwachtingspatroon niet willen beantwoorden, worden ze vaak overdreven ordelijk en netjes en proberen zo conventioneel mogelijk over te komen, hoewel dit lijnrecht indruist tegen hun werkelijke, opstandige, natuur.

Advies
In de liefde: Zo lang lijden kan niet goed voor je zijn.
In het werk: Wees wat minder dogmatisch.
In leefstijl: Wees wat minde nerveus.
Op de een of andere manier word je vaak niet begrepen door anderen. Hoewel je de indruk wekt een ongelooflijk goed communicator te zijn, hebben mensen er toch moeilijkheden mee je te begrijpen en krijgen ze constant een verkeerde indruk van je, vooral als je een vrouw bent. Bijt niet meteen van je af als iets je niet bevalt. Pas een beetje op je uitlatingen en overweeg of het wel verstandig is om zo van leer te trekken. Het zou heel goed voor je zijn als je wat meer diplomatie betrachtte en af en toe leert te zwijgen ook al kost het je moeite. Je goedgeefse houding mag niet het doelwit worden van psychische vampiers of sadisten, anders kweek je bij jezelf te veel masochistische neigingen aan en dat ruïneert op de lange duur je optimistische en vrolijke persoonlijkheid. Kalm aan dus.

De Week van de Zoeker
(11 juni t/m 18 juni)
Deze mensen zijn constant onderweg van de een naar de ander, van hier naar daar, van het ene project naar het andere en in de kunst, van de ene periode of stijl naar de andere. Ze willen zich niet binden, zijn altijd bezig iets te ontwikkelen en doen dat met een zekere logica. Gelukkig bezitten ze een goede zelfkennis en een objectieve visie. Hun talent zit hem in het kunnen vorm geven aan een stijl, een gezin, een zaak of een organisatie, met het gemak waarmee ze ook aan hun eigen werk vorm geven. Zij kunnen een voorbeeld zijn in hun beroep of een stijlvoorbeeld vormen voor de tijd waarin ze leven. Ze zijn van alles op de hoogte, zoeken alles tot op de bodem uit, zoeken naar vernieuwing en verbetering van het bestaande. Ze hechten geen waarde aan materiële zaken en soms zelfs niet eens aan hun eigen lichaam of ideeën.

Advies
In de liefde: Houd ook iets voor jezelf.
In het werk: Toon wat meer geduld.
In leefstijl: Die flamboyante leefstijl past uitstekend bij je.
Weten de mensen eigenlijk wel echt wie je bent? Misschien is het tijd om niet langer verstoppertje te spelen, maar de wereld je ware gezicht te tonen. Je hebt het zo druk met anderen een plezier te doen en het iedereen naar de zin te maken, dat het voor je goed zou zijn wat meer aan jezelf te denken. Dat kan soms heel plezierig zijn, ook voor anderen. Je mag het dan prettig vinden om op de achtergrond te blijven, achter de schermen te werken, alles te zien en iedereen te begrijpen, vergeet daarbij echter niet jezelf. Stop wat meer energie in je eigen leven of je eigen carrière. Op deze manier kun je waarschijnlijk nog meer tot stand brengen en het is zeker beter voor je zelfvertrouwen.

De Cusp van de Magie
(19 juni t/m 24 juni)
Deze cusp valt samen met de langste dag van het jaar op ons noordelijk halfrond. De overlevering wil dat in deze ‘midzomernacht’ de bovenaardse geesten feest vieren, omringd door de zwoele geuren en overdadige schoonheid van de zomer. Alles groeit en bloeit en draagt vrucht. De betoverende kwaliteiten van de natuur zijn alom waarneembaar. Wie geboren is op deze cusp heeft deze ‘magische’ kwaliteiten ook in zijn/haar persoonlijkheid, hoewel hij/zij zich daar soms in het geheel niet bewust van is. Weer anderen, geboren op deze cusp leggen een grote belangstelling aan de dag voor
het fenomeen magie zelf en alle andere vormen van illusie. Het element ‘lucht’ van de Tweelingen en het element ‘water’ van de Kreeft vermengen zich hier tot lichtheid, etherische gratie en charme. Het was deze combinatie van lucht en water die bij voorbeeld de Beatles voortbracht (Lennon en Mc Cartney zijn luchttekens en Ringo Starr en George Harrison watertekens). Deze mensen trekken anderen aan zonder dat ze daar enige moeite voor hoeven doen.

Advies
In de liefde: Gebruik je magische krachten met enige voorzichtigheid.
In het werk: Je hebt nogal eens de neiging op drift te raken. Dus of en toe even bedenken waar het ook alweer om begonnen was.
In leefstijl: Verlies niet het doel uit het oog.
Waarschijnlijk is de grootste gave die je te bieden hebt intimiteit Helaas hebben slechts weinigen de mogelijkheid daarvan te profiteren of het moet al een vriend/vriendin, collega of minna(a)r(es) zijn. Je kunt behoorlijk meedogenloos zijn in het geven van affectie en het abrupt stopzetten daarvan, terwijl je je helemaal niet ervan bewust bent, wat je de ander daarmee aandoet en zelfs niet wat je jezelf aandoet. Voor jou is het heel belangrijk dat je leert inzien wat voor effect je op anderen hebt. Zelfkennis is daarbij onontbeerlijk, evenals wat meer contact met datgene wat er in de wereld in het algemeen en in je directe omgeving zoal omgaat. Het gaat je veel te makkelijk af, je eigen leventje te leven, in je eigen veilige omgeving en zo elk risico uit de weg te gaan. Heb je er wel eens over nagedacht dat zo’n bestaan je ontwikkeling en persoonlijke groei misschien in de weg zou kunnen staan? Probeer daar wat aan te doen en stel je wat kwetsbaarder op.

De Week van het Invoelingsvermogen
(25 juni t/m 2 juli)
Bij deze mensen onderscheidt men vele vermommingen. Ze zijn van nature eerder emotioneel dan redelijk en hebben het vaak moeilijk met zichzelf. Ondanks dit alles bekleden ze niet zelden hoge posities en kunnen ze vaak bijzonder goed met geld omgaan. Ze proberen aan hun innerlijke onrust te ontsnappen, door zich hard en praktisch voor te doen. Onder dit dunne laagje vernis zit echter een grote gevoeligheid en onzekerheid verborgen. Het zijn fantastische vrienden en psychologen, omdat ze uitstekend kunnen luisteren en anderen bijzonder goed aanvoelen. Ze zijn snel geëmotioneerd, vaak niet al te goed in het verbergen van hun innerlijk gepieker en hebben moeite met het overzien van de consequenties van uitspraken die ze in hun geëmotioneerd eruit gooien en waar ze op dat ogenblik heilig in geloven.

Advies
In de liefde: Doe geen beloftes die je niet na kunt komen.
In het werk: Gebruik je gevoel voor geld.
In leefstijl: Verwacht niet te veel van jezelf.
Het lijkt soms wel of je wat apathisch en traag bent, hoewel dat niet zo is. Je bent echter zo gevoelig voor wat er om je heen gebeurt en voor dingen die je niet prettig vindt of die je storen, dat je daarop reageert door niets te doen. Je trekt je dan terug op je eigen veilige stellingen. Bovendien bent je zo snel in het oppikken van andermans gevoelens, dat je soms die gevoelens en je eigen gevoelens met elkaar verwart. Probeer zo objectief mogelijk te blijven in dit soort aangelegenheden. Om deze reden zul je je het best op je gemak voelen in een vak of met een bezigheid, die objectiviteit vereist, zoals wetenschap of iets dat met het omgaan met geld te maken heeft. Het is jammer dat je vaak midden in een project geen fut meer hebt en als het ware aan de kant gaat staan. Aks je niet gedeprimeerd bent, ben je een uitstekende kameraad. Voor jou is het goed een vriend(in) te zoeken die je voldoende morele steun kan bieden. Waak ervoor je naasten niet van je te verwijderen door te veel te klagen en de ander constant te bekritiseren.

Lees ook eens:   Lillith en verborgen verleidingen

De Week van het Bizarre
(3 juli t/m 10 juli)
Deze, soms wat eigenaardige mensen leven in hun eigen droomwereld en zijn vaak betrokken bij vreemde en bizarre gebeurtenissen. Ze omringen zich graag met een overdaad aan exotische en eigenaardige spullen. Als je bij hen thuis komt is het alsof je in een andere wereld binnenstapt. Ondanks hun eigen gevoeligheid zijn ze zich vaak niet bewust van die van anderen. De meest succesvolle van deze mensen maken de wereld deelgenoot van hun fantasievolle wereld, in de vorm van kunst of in hun werk. De minder succesrijken sluiten zich liever op in hun eigen wereld, daarbij het gevaar lopend, dat hun realiteit weinig uitstaande heeft met wat er om hen heen gebeurt. Deze mensen moeten een zekere zelfdiscipline opbrengen om greep te krijgen op hun eigen gevoelens en om te kunnen functioneren in de maatschappij. Soms houden ze er een dubbel leven op na en leggen een enorm talent aan de dag om zich schuil te houden als ze niet gestoord willen worden.

Advies
In de liefde: Schenk wat meer aandacht aan de ander.
In het werk: Wees niet te snel geraakt.
In leefstijl: Ga af en toe eens uit.
Doe iets met je fantasieën. Je kunt voor je eigen plezier een schitterende droomwereld creëren. Maar als je de energie kunt opbrengen om deze fantasieën onder de aandacht van anderen te brengen, zou je daarmee wel eens ongehoorde successen kunnen boeken. Dit idee zal je ongetwijfeld met angst vervullen, bang als je bent om afgewezen te worden en huiverig als je bent voor kritiek. Ik zou het als ik jou was toch maar eens proberen, temeer omdat je geen moeite hebt in grote lijnen te denken. Al is het maar een idee dat tot de verbeelding van anderen spreekt. Je kunt veel hebben aan praktisch ingestelde vrienden, die in staat zijn voor je geld te verdienen met je ideeën, temeer omdat jezelf niet zo goed bent in praktische zaken. Houd een oogje op jezelf en sluit je niet op in je eigen wereldje. Vergeet niet wat er in de wereld om je heen gebeurt en pas op voor zelfmedelijden.

De Week van de Uitbuiter
(11 juli t/m 18 juli)
Mensen geboren in deze week gebruiken hun vermogen om anderen feilloos aan te voelen, vaak onbewust, om de gevoelens van anderen te manipuleren. Soms kunnen ze die ander daarmee enorm kwetsen, terwijl zij zelf het gevoel hebben, het beste na te streven. Op een, soms aan het maniakale grenzende manier, zijn ze vaak overtuigd van hun eigen gelijk. Deze mensen zijn veel met de dood bezig en doen in hun omgang met anderen vaak een appèl op hun begrip, door duidelijk te stellen dat ze anders zijn. Ze willen graag op alles greep hebben en zijn soms echte ‘power trippers’, hoewel ze altijd de ander ervan trachten te overtuigen, dat hun motieven zuiver zijn en ver boven het laag-bij-de-grondse verheven. Ze kunnen bijzonder geestig zijn en charmant. Hoewel ze het leuk vinden als er om hen wordt gelachen, kunnen ze er niet tegen uitgelachen te worden of niet serieus te worden genomen.

Advies
In de liefde: Lach ook eens om jezelf.
In het werk: Vraag jezelf wat vaker af of je beslissing juist is, of je anderen niet kwetst en wees wat minder star.
In leefstijl: Blijf veelzijdig en bind je zo min mogelijk.
Wees voorzichtig en bemoei je niet met het leven van anderen. Daar je denkt dat je beter dan die ander weet wat goed voor hem/haar is kun je, vooral als je ernaast zit, rampen aanrichten. Bekijk eerst wat er werkelijk aan de hand is of hoe de zaak in elkaar zit, zonder meteen, op jouw manier, verandering ergens in te willen aanbrengen. Als je je wat bewuster wordt van je eigen kwaliteiten, zult je vanzelf minder behoefte krijgen om op zo’n ingrijpende manier het leven van anderen te beïnvloeden. Tracht wat meer gevoel voor humor op te brengen wat betreft jezelf en leer de les van leven en laten leven’. Je hoeft echt niet altijd op de voorste rij te zitten, het is achter in de zaal soms ook heel leuk. Met andere woorden probeer niet altijd de baas te spelen. Neem de mensen zoals ze zijn en niet om wat ze voor je kunnen doen.

De Passief-Agressieve Cusp
(19 juli t/m 25 juli)
Meer dan andere cusp’s, wordt deze cusp gekenmerkt door een onstabiel karakter. Mensen geboren in deze periode kunnen het ene ogenblik verlegen en teruggetrokken zijn en het andere bijna exploderen van dynamische agressie. Hun gemoedsgesteldheid gaat over hoge toppen en door diepe dalen. Zelf kunnen ze dit moeilijk in de hand houden omdat het onbewust gebeurt. Voor hun omgeving is dit vaak niet makkelijk. De schrijver Ernest Hemmingway was een typisch voorbeeld van zo’n persoonlijkheid, met een dynamisch leven dat ogenblikken van diepe depressie kende en fataal eindigde. Men dient dit symbolisch te bekijken. Deze mensen zijn niet zozeer onstabiel in hun daden als wel in hun emoties en gedachten. Hier kan de warmte van de Zon (Leeuw) met een verbazingwekkende snelheid omslaan in de koele teruggetrokkenheid van de Maan (Kreeft). Aan hun warmte kunnen anderen zich koesteren, terwijl men voor hun koelheid soms op de vlucht slaat. Voor deze mensen zelf is dat vaak het meest pijnlijke.

Advies
In de liefde: Tracht je gevoelens enigszins in balans te houden.
In het werk: Wat minder fanatiek.
In leefstijl: Tracht wat evenwichtiger te zijn en wees wat tactvoller.
Voor jou is het belangrijk een evenwicht te vinden tussen de enorme schommelingen in je gemoedsgesteldheid. Tenzij je een pathologisch geval bent en beter een deskundige om raad kunt vragen, kan het vinden van de juiste balans een echte uitdaging zijn. Als je je daarvoor open stelt, zal het je ongetwijfeld lukken. Het probleem dat je daarbij op je weg kunt aantreffen is dat je van tijd tot tijd flink geblokkeerd kunt raken, omdat je zoveel boosheid en verwijt in jezelf hebt opgestapeld, dat je als een vulkaan kunt ontploffen. Projecten op lange termijn, die veel concentratie vereisen zijn goed voor je, evenals reizen en op geregelde tijden nieuwe ervaringen opdoen. Breng jezelf zo min mogelijk in een situatie waar je ten prooi bent aan die moeilijkste kant in jezelf. Zoek vrienden uit die evenwichtig zijn en waar je op kunt bouwen en creëer een rustige omgeving voor jezelf.

De Week van de Autoriteit
(26 juli t/m 2 augustus)
Deze mensen, met enorme leiderskwaliteiten, bezwijken niet zelden aan de verleiding van de macht. Met hun enorme energie spelen ze graag in bepaalde situaties een dominante rol. Wie hun enthousiasme tracht af te remmen krijgt het zwaar te verduren. Deze figuren domineren niet zozeer in fysiek opzicht als wel met hun ideeën en op een mentale manier. Zij appelleren aan een gevoel voor gevaar en oogsten vaak stille bewondering door hun durf bij de minder moedigen onder ons. Zij deinzen niet terug voor grote projecten op welk terrein dan ook en zetten zich daar met volle energie voor in. Hun energieke veelzijdigheid is meestal gericht op werelds succes. Deze mensen verdromen hun tijd niet. Ze kunnen vaak enorm gefrustreerd en verbitterd raken als hun verwachtingen niet uitkomen. Ze knokken voor het in vervulling gaan van hun wensen.

Advies
In de liefde: Loop niet te hard van stapel.
In het werk: Ietsje kalmer kan geen kwaad.
In leefstijl: Geef anderen ook een kans.
Het is moeilijk deze mensen advies te geven, omdat ze ervan overtuigd zijn dat ze dat niet nodig hebben. Soms kunnen ze echter zo veel vertrouwen hebben in iemands oordeel (dit grenst niet zelden aan verering), dat ze naar zo iemand heel goed kunnen luisteren. Echt hopeloos in dit opzicht zijn ze dus niet, dus wat let hen om eens te beginnen wat meer naar anderen te luisteren. Dat zou ze bepaald geen kwaad doen, vooral omdat ze er vaak best wat van op kunnen steken, vooral als het om alledaagse dingen gaat. Deze mensen, die zo begaan zijn met het lot van anderen, kunnen leren hoe dat in zijn werk gaat, door zelf in de stoel van luisteraar plaats te nemen. Wat belangrijker is; zij behoren tot de weinige mensen die er werkelijk baat bij kunnen vinden, om te gehoorzamen aan een leermeester of iemand die ze respecteren en op deze manier de moeilijke les van het leven te leren. Als je in deze periode geboren bent heb je veel aan geestelijke discipline en leiding van hogerhand.

De Week van Kracht en Evenwicht
(3 augustus t/m 10 augustus)
Deze solide en vaak taaie mensen zien kans vele tegenslagen te overwinnen door volharding, creativiteit en een lange adem’. Het zijn goede politici, die een gematigd standpunt innemen. Ze houden niet van onrecht, willen zelf rechtvaardig behandeld worden en eisen dat ook voor anderen, vooral als het om minderbedeelden gaat Ze nemen het heft met zoveel gemak in handen, dat ze af en toe op moeten passen geen misbruik te maken van deze natuurlijke gave. Enige zelfkritiek is hier geboden. Hoewel ze zich enorm op iets kunnen concentreren, moeten ze toch af en toe oppassen de realiteit niet uit het oog te verliezen. Ze zonderen zich graag af in een voor hen vertrouwde omgeving.

Advies
In de liefde: Je hebt er enorme behoefte aan, dus wees niet bang.
In het werk: Neem geregeld vakantie.
In leefstijl: Koop je eigen huis.
Een van je meest in het oog springende problemen is dat het moeilijk voor je is anderen aan te voelen, vooral als je die ander niet mag. Het kan een uitdaging zijn dit probleem in jezelf te overwinnen. Mensen kunnen zich bij je soms bijzonder slecht op hun gemak voelen en vooral jegens zwakkeren en minderen kunt je vaak nogal intolerant zijn. Hierdoor kunnen anderen zich belaagd en in het nauw gedreven voelen. Zorg ervoor dat je voldoende zelfkritiek opbrengt en wees wat toleranter jegens je medemensen. Maak niet van alles zo’n drama en leer een beetje relativeren. Het is vaak beter niet boos te worden over ongerechtigheid. Men kan juist dan beter het hoofd koel houden en er aan werken de misstanden die je zo grieven recht te zetten.

De Week van de Leider
(11 augustus t/m 18 augustus)
Deze mensen zijn niet zozeer op macht uit als wel op leiderschap in de puurste zin van het woord. Als het om hun eigen veiligheid gaat zijn ze vaak roekeloos en heeft men het gevoel dat ze denken onsterfelijk te zijn. Ze kunnen enorm heldhaftig zijn als het op ideeën en daden aankomt. Het avontuur trekt ze aan en zelfs in de meest alledaagse gebeurtenissen spelen ze zelf op glorieuze wijze de hoofdrol. Ze zijn dol op verhalen waarin een sterke wil, verovering en standvastigheid de hoofdrol spelen. Ze geven hun strijd niet op en laten zich door niemand verslaan. Hun leiderschap staat altijd in dienst van een hoog ideaal. Hierdoor kunnen ze de realiteit wel eens uit het oog verliezen en ten val komen door de, door henzelf opgebouwde, mythe van onfeilbaarheid.

Advies
In de liefde: Het kan heel plezierig zijn ook eens wat aan je partner over te laten.
In het werk: Probeer eens wat meer samen te werken.
In leefstijl: Wat minder overdrijving en wat meer eenvoud.
De tragedie is niet alleen dat je gelooft in je eigen onfeilbaarheid. Maar ook dat je van mening bent dat anderen, je partner, kinderen, collega’s enz. daar ook in geloven. Dit maakt dat, als je een fout begaat, het mogelijk is dat je voor je naasten je geloofwaardigheid verliest. Van nature zijn mensen geneigd je voorbeeld te volgen. Je hoeft daar echt niet ook nog eens extra je best voor te doen. Stel mensen in staat hun eigen beslissingen te nemen. Voor jou is het goed gewone alledaagse huishoudelijke karweitjes te doen om de dingen en ook jezelf in een normaal perspectief te blijven zien. Blijf met beide benen op de grond staan en voorkom dat je een soort monster wordt. Zet je van tijd tot tijd voor anderen in.

De Cusp van het Verborgene
(19 augustus t/m 25 augustus)
Hoe eenvoudig ook hun komaf moge zijn, deze mensen knokken ervoor om te laten zien over welke talenten zij beschikken. Hun innerlijke drijfveer en gevoel van eigenwaarde komt niet zelden voort uit een moeilijke start in het leven of een omgeving die hen niet begrijpt. Vaak denken ze dat, hoe meer ze in zichzelf geloven, hoe minder aandacht ze van anderen krijgen. Ze bereiken hun doel door hun enorme wilskracht en volharding, niet zelden opklimmend van de onderste tree van de maatschappelijke ladder en als door een wonder. Hun onwrikbaar geloof in zichzelf gaat vaak schuil achter een weinig in het oog springend uiterlijk. Ze zijn mysterieus en zwijgzaam, een echt Maagdentrekje, en komen soms wat stiekem over, hetgeen nogal eens irritatie bij anderen kan opwekken. Toch willen ze niets liever dan begrepen worden en dat is dan weer de keerzijde van de medaille. Deze wens begrepen te willen worden is meestal de drijfveer tot hun succes. Hun grote angst is een leven te moeten leiden waarin saaiheid en middelmatigheid de boventoon voeren. Als ze niet over voldoende innerlijke kracht beschikken, zit de kans erin dat hun inderdaad zo’n soort leven te wachten staat.
Advies
In de liefde: Toon je ware gezicht.
In het werk: Volhouden.
In leefstijl: Accepteer hulp van anderen en toon hen dat dit wordt gewaardeerd.
Probeer toch eens van dat eeuwige minderwaardigheidsgevoel van je af te komen. Mensen hebben het niet altijd op je voorzien. Ze kunnen het ook niet helpen dat ze niet meteen door hebben over welke talenten je beschikt, zeker als je ze zo goed verborgen houdt. Het is niet uitgesloten dat je je eigen succes in de weg staat. Kijk eens hoe anderen het doen. Zodra je door hebt hoe ook jij je doel kunt bereiken, gaat het allemaal een stuk sneller en beter. Je wilt immers niets liever dan dat anderen je verborgen talenten en kwaliteiten zien. Dat verstoppertje spelen is bij jou een beetje een gewoonte, die je over hebt gehouden uit je jeugd en het is moeilijk van zo’n ingewoekerde gewoonte af te komen. Wees dus wat eerlijker ten opzichte van jezelf. Als je anoniem wilt blijven is dat natuurlijk prima. Als je echter uit bent op erkenning zult je een beetje moeten sleutelen aan jezelf. Begin maar eens bij je jeugd. Als je in die herstructurering van jezelf slaagt, wordt je daarvoor beloond door de bewondering van anderen en het aanzien dat je daardoor ten deel zal vallen.

De Week van de Systeembouwers
(26 augustus t/m 2 september)
Niemand is beter in het uitzoeken hoe iets het beste kan worden gedaan, dan mensen geboren in deze week. Zelfs al denkt men dat ze met niets bijzonders bezig zijn, komt men algauw tot de ontdekking dat ze leven volgens een strikt systeem. Hun kinderen worden opgevoed volgens strikte regels, die niet altijd vervelend hoeven te zijn of onvrij. Vooral als ze erin geloven dat kinderen een zekere vrijheid moeten hebben. Wee echter het kind wiens Maagdouder van mening is dat een kind zich koest dient te houden. Mensen geboren in deze week zijn vaak goede en betrouwbare vrienden bij wie men zich veilig voelt. Soms kunnen mensen die zelf niet zo sterk in hun schoenen staan heel afhankelijk van hen worden, terwijl anderen niet begrijpen hoe dit mogelijk is. Schrijvers en denkers, geboren in deze week ontwikkelen in hun werk vaak zeer uitgebreide en ingewikkelde ideeën, denkbeelden en schema’s, waarbij de mogelijkheid bestaat dat ze zich zo geobsedeerd op een bepaald idee storten, dat ze zich er geheel en al in verliezen.

Advies
In de liefde: Laat ruimte voor de ander en regel niet alles volgens je eigen systeem.
In het werk: Sta ook eens open voor nieuwe dingen en ideeën van anderen.
In leefstijl: Er bestaat ook nog zoiets als plezier.
Je doel zou tweeledig moeten zijn. Aan de ene kant moet je jezelf een beetje beschermen tegen mensen die wat al te afhankelijk van je zijn of dreigen te worden, aan de andere kant zou je een beetje losser en minder streng in het leven moeten proberen te staan. Wat dit laatste betreft doe je er goed aan, daarbij je werk en je privéleven gescheiden te houden. De striktheid die je in je werk betracht, moet je thuis en ten opzichte van anderen waar je mee omgaat opzij proberen te zetten, omdat dit door je omgeving als nogal onplezierig en inflexibel wordt ervaren. Wat het eerste punt betreft, misschien voel je je geflatteerd, dat anderen aan je lippen hangen en dat ze je nodig hebben omdat je de enige bent die ze begrijpt, maar bedenk daarbij wel dat ze voor zichzelf moeten zorgen en dat je ook wat ruimte voor jezelf nodig heeft.

De Week van de Onbegrepene
(3 september t/m 10 september)
Hoewel deze mensen gemakkelijk, gezellig en onderhoudend overkomen, beschikken ze over een enorme innerlijke kracht. Men moet er niet van opkijken als ze ineens glashard blijken te zijn. Ze kunnen soms enorme missers maken, maar komen altijd weer op hun pootjes terecht. Zaken als Moraal en Schuld houden hen zeer bezig en ze willen altijd alles zo goed mogelijk doen. Zowel de mannen als de vrouwen geboren in deze week zijn vaak zeer aantrekkelijk. Doordat ze gesloten zijn en daardoor vaak niet begrepen worden, kunnen ze echter een bijzonder slechte reputatie opbouwen en dat is nu juist wat ze niet willen. Ze lopen de kans afgewezen te worden of anderen af te wijzen, door de onmogelijk hoge eisen die ze stellen. Ze maken de indruk perfect te zijn en lopen daardoor de kans van hun voetstuk te vallen.
Advies
In de liefde: Toon je ware gevoelens.
In het werk: Zie eens wat door de vingers.
In leefstijl: Wees trouw aan de hoge eisen die je jezelf stelt, maar wees wat minder krenterig.
Ook zonder jezelf ontrouw te zijn is het mogelijk meer van anderen te accepteren. Misschien zijn mensen wel jaloers op je knappe uiterlijk. Maak alles niet moeilijker door het te beladen met een moreel schuldgevoel. Tenslotte ben je God zelf niet en bovendien vallende eigen tekortkomingen, door zo’n houding, extra op. En bedenk: wat voor anderen geldt, geldt ook voor jou. Je bent niet boven de wet verheven. Gelukkig beschik je over een uitstekend gevoel voor humor, vooral in moeilijke situaties kan dat een uitkomst zijn. De reden dat je vaak niet begrepen wordt, is dat veel mensen niet doorhebben, dat er achter dat aantrekkelijke uiterlijk een gevoelig mens schuilgaat, die begrepen wil worden en liefde nodig heeft. Als je je wat kwetsbaarder opstelt en je gevoel toont, zullen mensen eerder geneigd zijn je te helpen, begrip voor je op te brengen en van je te houden.

De Week van de Letterlijke
(11 september t/m 18 september)
Wie probeert dit type te pakken te nemen, komt bedrogen uit. Ze vatten alles zo letterlijk en zakelijk op dat er geen speld tussen te krijgen is, en bovendien berekenen ze alles haarscherp. Ze begrijpen hoe de zaken in elkaar zitten en gaan recht op hun doel af. Hun gebrek aan subtiliteit wordt enigszins verzacht door de geheimzinnigheid waarmee ze zichzelf omringen en die vaak als vrolijk overkomt. Het zijn ware meesters in het begrijpen, onderzoeken en het oplossen van zaken. Voor hun naasten blijven ze echter soms een mysterie. In hun poging om alles feitelijk en logisch te zien, kwetsen ze nogal eens de gevoelens van anderen. Dit kan werkelijk irritante proporties aannemen. Ze gaan daarbij soms zo ver dat ze de vijand van zichzelf worden en hun geloofwaardigheid in het geding komt. In hun eigen gevoel doen ze echter alles om de ander van dienst te zijn, ook al gaat dit via hun, weinig flexibele, opvattingen. Ze staan wel open voor veranderingen en vernieuwing, maar alleen als dit in hun straatje te pas komt. Ze leggen een ware minachting aan de dag voor de zwakheid van anderen, maar deinzen zelf meestal liever terug voor een werkelijk onplezierige confrontatie, dan het gevecht aan te gaan.

Advies
In de liefde: Breng wat meer begrip op voor de gevoelens van de ander.
In het werk: Neem af en toe vakantie.
In leefstijl: Leer genieten van een goede maaltijd.
Probeer niet alles met je verstand te redeneren. Je kunt soms zo gefrustreerd daardoor raken. Er zijn ook dingen die je gewoon moet aanvaarden of naast je neer moet leggen. Leef wat meer vanuit de onderbuik, dan vanuit het hoofd. Zelfs als je de vrije liefde preekt en de vrijheid van expressie, dan ben je vaak niet in staat deze principes op jezelf van toepassing te brengen. Je koelheid en onverschilligheid zijn niet zelden een muur waarachter je je werkelijke gevoelens verbergt. Wat kun je toneelspelen, vooral als je een vrouw bent. Het gevaar van je objectieve houding, onverschilligheid en weerzin om voor jezelf op te komen is dat je passiviteit verzandt en nooit je ware gevoelens toont. Ben je soms een beetje bang van jezelf? Je hebt de neiging de deur te sluiten voor oprechte emoties, ziekte en alles wat je te moeilijk of te onplezierig voorkomt. Voor jou geldt echter hetzelfde als voor ieder ander die zich zo opstelt: eens krijg je de rekening gepresenteerd. Het is beter om het niet zover te laten komen. Wees wat eerlijker ten opzichte van jezelf en probeer wat moediger in het leven te staan, zodat je niet tandenknarsend door het leven hoeft te gaan.

De Cusp van de Schoonheid
(19 september t/m 24 september)
Meer dan wie ook zijn deze mensen gericht op het verwezenlijken, het scheppen, het manifesteren of liefhebben van een fysiek en zinnelijk soort schoonheid. Waar het hen om gaat is de betovering van kleur, vorm en structuur. Aangeraakt worden of zelf aan te raken, ondergaan ze als iets heel bijzonders. Zelf stellen ze zich vaak heel afstandelijk op en zoeken het fysieke contact alleen op speciale momenten. Voor hen is schoonheid iets dat aanbeden dient te worden. Men hoeft het niet altijd zelf te bezitten. Ze kunnen slecht tegen lelijkheid en gaan mensen met een lichamelijke afwijking liever uit de weg. Als het leven ‘lelijk’ tegen ze is kunnen ze bijzonder zelfdestructief worden, en als anderen de harmonie verstoren, kunnen ze zeer intolerant zijn. Ook kunnen ze overgevoelig zijn voor de eigenaardige geluiden en gewoonten van anderen. Scènes en confrontaties gaan ze tegen elke prijs uit de weg.

Advies
In de liefde: Mensen hebben ook een ziel.
In het werk: Ga niet alleen op de buitenkant af.
In leefstijl: Omring jezelf met schoonheid.
Het grootste gevaar voor mensen, geboren op deze cusp, is dat ze te veel afgaan op het uiterlijk van mensen en dingen. Dit kan leiden tot een zekere oppervlakkigheid of weinig diepgang. In hun voorkeur voor kunst en vormgeving kan dit leiden tot een zekere behoudendheid, vooral als ze denken dat alleen zaken met een traditionele schoonheid de moeite waard zijn, en ze zich niet durven wagen aan het moderne, gedurfde, expressionistische of bizarre. Met deze houding plaatsen ze zich niet zelden in een ivoren toren. Ze vergeten dat ze ook nog gewone mensen zijn, worden snobs, zetten zichzelf op een voetstuk en gaan alleen nog maar om met mensen als zijzelf. Voor deze mensen is het goed dat ze niet vergeten wie ze zijn en waar ze vandaan komen, anders lopen ze de kans ten prooi te vallen aan hun egoïstische noden, en raken met hun elitaire houding in een isolement.

De Week van de Perfectionist
(25 september t/m 2 oktober)
Een groot aantal kunstenaars die beroemdheid verwierven door hun ver doorgevoerde perfectie zijn geboren in deze week. Zij stellen hoge eisen en niet alleen aan zichzelf, maar ook aan hun omgeving en zijn daardoor vaak moeilijk in de omgang. Doordat ze veel te bieden hebben, zijn ze vaak zeer geliefd. Daarnaast kunnen ze zo geobsedeerd zijn door technische en esthetische perfectie en subtiliteit dat ze de wereld om zich heen volledig vergeten. Problemen lossen ze op een zeer professionele manier op. De keerzijde van de medaille is echter, dat ze problemen zien terwijl die er niet zijn en zodoende onnodig problemen creëren.

Advies
In de liefde: Neem af en toe vakantie.
In het werk: Wees wat minder veeleisend.
In leefstijl: Maak geen moeilijkheden als ze er niet zijn.
Je grootste problemen liggen niet in het maatschappelijk functioneren, maar thuis. Niet iedereen kan tegen je manische perfectie en je neiging alles te verbeteren en te perfectioneren. Met je drang alles te willen regelen, vergeet je wel eens dat sommige problemen beter kunnen worden opgelost door ze met rust te laten. Doordat je er zulke uitgesproken ideeën op nahoudt hoe alles, tot in de kleinste details dient te worden geregeld, kan je omgeving je een behoorlijke doordrammer vinden. Stel anderen ook eens in staat dingen op hun manier te doen en laat de verantwoordelijkheid ook eens aan hen over, zelfs als je het niet met hen eens bent Behandel je familie even goed als je vrienden, als je er prijs op stelt hun genegenheid niet te verliezen. In sommige gevallen is het voor jou op de lange duur te verkiezen om alleen te wonen.

Lees ook eens:   Astrologie voor de ziel 18 november 2020

De Week van de Sociaal Gerichte
(3 oktober t/m 10 oktober)
Deze mensen hebben een grote behoefte en een groot talent om met anderen samen te werken en om te gaan. Ze kunnen slecht tegen lang alleen zijn. Met hun aantrekkelijk uiterlijk en hun welbespraaktheid beschikken ze over een enorme aantrekkingskracht. Dit zijn bij uitstek de smaakmakers en de trendsetters voor een bepaald tijdperk. Het zijn vaak koplopers op het gebied van mode, stijl en vormgeving of ze nu een kunstzinnig beroep hebben of zakenman/-vrouw zijn. Hoewel ze een uitzonderlijk gevoel voor ‘het nieuwe’ hebben, zullen ze daarbij de traditie nooit uit het oog verliezen.

Advies
In de liefde: Wacht tot je de ware hebt gevonden.
In het werk: Zoek werk waarin je veel met mensen te maken hebt.
In leefstijl: Zorg ook af en toe eens voor jezelf.
Hoeveel succes je ook hebt in de wereld, hoe populair je ook bent, je vindt het moeilijk om die speciale partner te vinden waar je je welverdiende succes mee kunt delen. Gemakkelijk succes, een makkelijk versierde partner of een comfortabele relatie is niets voor jou. Je bent er zo op uit om die ene speciale persoon te vinden, dat je het risico loopt hem/haar nooit tegen te komen. Als je hem/haar tegenkomt, zit het risico erin dat je hem/haar weer verliest, omdat je zo opgaat in je werk, dat je geen tijd hebt hem/haar de aandacht te geven die nodig is en waar hij/zij recht op heeft. Aan de andere kant trek je gemakkelijk mensen aan die afhankelijk zijn en ben je geneigd die mensen zoveel te geven dat je vergeet ook wat voor jezelf te houden. Besteed even veel tijd aan je relatie als aan je werk en tracht een evenwicht tussen beide te scheppen.

De Week van het Theater
(11 oktober t/m 18 oktober)
Deze mensen hebben een natuurlijke aanleg voor alles wat met theater of film te maken heeft en spelen op zijn minst de hoofdrol in hun eigen leven. Soms heeft ook hun werk of hobby iets met film, toneel of tv te maken. De aard van hun persoonlijkheid maakt dat ze goed leiding kunnen geven. Toch raken ze wel eens in moeilijkheden omdat ze alles op hun eigen manier willen doen. Hun hang naar maatschappelijk succes is groot. Ze hebben vaak een enorm gevoel voor satire en parodie, en kunnen bijzonder geestig zijn, hebben een natuurlijke aanleg voor toneel en behoefte aan komedie, humor en amusement, ook in het dagelijks leven. Ze zijn heel geschikt om een belangrijke rol te spelen in de politiek of op het maatschappelijke vlak.

Advies
In de liefde: Wees wat oplettender en zorg dat je partner ook emotioneel krijgt wat hij/zij verdient.
In het werk: Het is belangrijk dat je werk je voldoening geeft.
In leefstijl: Laat anderen meegenieten van wat je te bieden hebt.
Wat voor jou maar spel is, is voor anderen vaak menens. Houd daar rekening mee, want dat kan moeilijkheden opleveren. Het is voor jou makkelijker om weg te lopen van een situatie thuis of op het werk, dan het voor je gezinsleden, collega’s of compagnons is. Omdat je er niet van houdt onder druk te worden gezet, kan het voorkomen dat je je maar eigens bij neerlegt. Je doet dit op zo’n overtuigende manier, dat anderen later wel eens met een schok tot de ontdekking kunnen komen dat je het nooit helemaal serieus hebt genomen. Wees daarom wat meer bewust van de consequenties van je daden en hoed je ervoor beloftes te doen die je niet kunt nakomen. Je moet het hebben van mensen die je gelijken zijn en die je evenveel terug kunnen geven in ruil voor de gunsten die je hun schenkt Wees bovenal eerlijk en trouw aan jezelf.

De Cusp van Drama en Kritiek
(19 oktober t/m 25 oktober)
Het vlijmscherpe commentaar van de Weegschaal, gecombineerd met de scherpe controlerende afstandelijkheid van de Schorpioen maakt deze mensen tot de meest kritische van het hele jaar. Ze vormen als het ware de belichaming van de tijd waarin ze leven. Op dezelfde manier is hun werk een soort commentaar of kroniek van dat tijdperk. Hun snelle geest en scherpe tong maken dat men rekening met ze houdt. Als ze in je geloven kun je door dik en dun op ze rekenen, maar als ze niets in je zien, besta je niet voor ze. Ze gaan recht op hun doel af, laten zich hun baan niet afpakken en van hun geliefde kun je ook maar beter afblijven.
Hun talent is, dat ze precies begrijpen waar het om draait. Ze zijn op hun best in een goed argument of een felle discussie, vooral als ze daarin hun kennis van zaken kunnen tonen. Ook zijn ze dol op dramatiek in films, op de tv en op het toneel Ze voelen zich aangetrokken tot opwindende situaties en leiden zelf ook vaak een opwindend leven.
Advies
In de liefde: Leg niet op alle slakken zout.
In het werk: Geef het beste wat je te bieden hebt.
In leefstijl: Ga nieuwe ervaringen niet uit de weg.
Soms zou je niets liever willen dan je een tijdje van de wereld terug te trekken en alles eens even aan je voorbij te laten gaan met een bijna boeddhistische afstandelijkheid, zonder zelf boeddhist te hoeven zijn. Het is je allemaal wel eens een beetje te veel. Je vorm van ‘Weltschmerz’ kan voortkomen uit minder prettige ervaringen, als je ergens te veel van verwacht of als je niet in staat bent je mogelijkheden volledig te benutten. Je moet blijven doorvechten en de strijd niet opgeven. Want het is heel goed mogelijk dat je succes komt op het moment dat je het bijltje erbij neer wilt leggen. Blijf zoeken naar nieuwe mogelijkheden, sla nieuwe wegen in en zit niet bij de pakken neer. Probeer wat positiever te denken en wees niet zo cynisch, anders verval je snel in een soort zelfdestructief gedrag, waar je niet bij gebaat bent.

De Week van de Intensiteit
(26 oktober t/m 2 november)
Dit, meer zonnige, Schorpioentype specialiseert zich niet in het compromis. Hij/zij is er allergisch voor. Ondanks deze zonnige natuur voelt hij /zij zich aangetrokken tot tragedie en begrijpt wat het betekent te moeten lijden. Wat het werk aangaat is het hun niet in de eerste plaats te doen om de hoeveelheid werk of om geld, maar meer om de kwaliteit ervan. Men kan deze Schorpioen beter niet als vijand hebben. Als tegenstander is hij/zij weinig tolerant en kan behoorlijk pesterig uit de hoek komen, vooral als hem/haar iets dwars zit. Hij/zij weet dan niet van ophouden en vindt dit gedrag allerminst kleinzielig, bekrompen of gemeen. Toch is deze Schorpioen vaak buitengewoon charmant, zonder zich daar altijd bewust van te zijn. Hij/zij is nogal eens in de veronderstelling dat anderen erop uit zijn hem/haar het leven zuur te maken. Van verontschuldigingen zijn deze Schorpioenen niet gediend. Ze beoordelen hun medemens op basis van de zuiverheid van diens beweegredenen. Ze zijn vergevensgezinder als het om een misstap gaat dan om onzuivere motieven.

Advies
In de liefde: Wees hierin even constant als dat je dat van anderen verwacht.
In het werk: Tracht wat minder meedogenloos te zijn.
In leefstijl: Probeer je leefsituatie te verbeteren.
Vergeef en vergeet. Omdat je van nature anderen nogal streng beoordeelt en veroordeelt en omdat je je alles nogal aantrekt, draag je, als je je grieven niet naast je neer kunt leggen, in het leven veel overtollige bagage met je mee. Houd van tijd tot tijd eens bij jezelf een psychische grote schoonmaak. Dit zal wonderen voor je doen en er komt zo weer een boel energie vrij. Je bent geneigd te veel te tobben en moet leren juist die zonnige aspecten van je persoonlijkheid wat meer uit te buiten. Wees wat minder streng in je oordeel jegens andermans ‘onzuivere motieven’ en probeer de zaak ook eens te zien vanuit het standpunt van die ander. Voor jou hoeft dat niet zo moeilijk te zijn, temeer omdat je gelooft in redelijkheid. Wees wat waakzamer in dit opzicht. Je kunt soms enorme beoordelingsfouten maken, niet zozeer in je werk als wel op het persoonlijke vlak. Laat je niet zo leiden door het verleden.

De Week van de Diepgang
(3 november t/m 11 november)
Deze mensen kennen en begrijpen als geen ander de donkere kant van het leven. Ze slapen en voelen dieper dan anderen. Ze kunnen bijzonder stil zijn en hun misnoegen over iets uiten zonder een woord te zeggen. Ze hebben een enorme bewondering voor macht en kunnen blind zijn in hun aanbidding. Ze zijn niet geïnteresseerd in middel matigheid en streven naar het beste en het hoogst mogelijke. Hun liefde voor de geneugten van tafel en bed is zo groot, dat ze moeten oppassen, dat dit zwak niet hun leven gaat beheersen. Ze beschikken over een enorme energie en zijn in staat tot het nemen van grote risico’s. Hun leven kan tragisch zijn of gekleurd worden door een enkel tragisch voorval Ook lopen ze als ze niet oppassen, de kans het slachtoffer te worden van hun eigen gebrek aan inzicht, in het bijzonder waar het anderen betreft of andermans gevoelens.

Advies
In de liefde: Niet zo zwaar op de hand zijn.
In het werk: Doe af en toe een slaapje.
In leefstijl: Zie de humor ervan in.
Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en je gaat overal zo langdurig onder gebukt, dat het je de grootste moeite kost om juist op cruciale momenten de energie op te brengen om van de ene belangrijke situatie over te stappen naar de volgende. Je hebt de neiging dingen uit te stellen, je blijft doorzeuren over iets en dreigt vast te lopen als je je standpunt niet herziet Je weigering om van overtuiging te veranderen is totaal en absoluut. Je kunt slecht tegen oppervlakkige mensen die vandaag zus zijn en morgen zo, al naargelang het in ze opkomt. Dat soort grilligheid brengt je tot razernij. Til niet zo zwaar aan alles. Doe iets aan die broeierigheid en aan die sombere buien van je. Je kunt zoveel voor jezelf en anderen betekenen en je bent zo goed in staat anderen gelukkig te maken. Breng daarom wat lichtheid in je bestaan.

De Week van de Charmeur
(12 november t/m 18 november)
Prettig voor je als je baas in deze week geboren is. Als je je werk goed doet, zal hij het je zo aangenaam mogelijk trachten te maken, zolang hij/zij maar zelf de touwtjes in handen heeft Hij/zij is in staat iemand op zijn fouten te wijzen zonder dat men zich in zijn waarde aangetast voelt Dit leidt tot bijzonder positieve resultaten. Ook thuis heeft deze Schorpioen liefst het heft in handen. De charmeurs spreken graag over zichzelf en geven vrijelijk hun mening over alles ten beste. Ze kunnen ook intolerant zijn vooral als ze de indruk hebben dat men misbruik van hen maakt Hun behoefte aan respect en waardigheid is zo groot, dat ze niet makkelijk om zichzelf kunnen lachen of, erger nog, dat ze worden uitgelachen. Ze zorgen altijd dat ze er tot in de puntjes verzorgd uitzien en houden de zaak scherp in de gaten.

Advies
In de liefde: Stel je eens wat kwetsbaarder op.
In het werk: Lach af en toe eens om jezelf.
In leefstijl: Neem eens een risico, dat maakt het leven soms interessanter.
Laat je af en toe eens een beetje gaan. Je hebt de zaak altijd, zo goed onder controle, dat juist jij het je van tijd tot tijd kunt permitteren je impulsen te volgen of een risico te nemen. Het komt trouwens zelden voor dat je ergens makkelijk door van streek raakt Je kunt het beste overweg met mensen die niet bang voor je zijn. Voor dit soort mensen kun je echt genegenheid opbrengen. Je bent je zo goed bewust van je eigen mogelijkheden en beperkingen, dat je uit angst om te falen je werkelijke ambities niet de kans durft te geven. Een beetje meer lef en zelfvertrouwen zouden je goed doen, anders loop je de kans te stagneren. Die stille droom van je kun je zelf in vervulling doen gaan als je jezelf de kans geeft

De Cusp van de Revolutionair
(19 november t/m 24 november)
Dit grensgebied tussen de tekens Schorpioen en Boogschutter wordt gekarakteriseerd door rebellie tegen elke vorm van autoriteit. Vreemd genoeg komen dit soort mensen vaak terecht in posities waarin ze zelf de autoriteit zijn en kwijten ze zich daarin uitstekend van hun taak. Ze zijn vaak een beetje wild, vooral in hun jeugd en kunnen in woorden zowel als daden scherp uit de hoek komen. Het zijn vaak omstreden persoonlijkheden en tot wanhoop van hun familie en vrienden, werken ze zich constant in de nesten. Ze beschikken niettemin over een heldere geest en zijn oprecht in hun bedoelingen. Daaraan twijfelt zelfs hun ergste vijand niet. Ze stralen een zekere onschuld uit. Veel mensen geboren in deze periode zijn het liefst eigen baas. Anderen hebben moeite met het aannemen van orders van anderen. De invloed van de Schorpioen zorgt voor de nodige agressiviteit, terwijl de Boogschutterinvloed borg staat voor vastbeslotenheid, doelgerichtheid en vrijheidslievendheid. In het meest extreme geval produceert deze periode individuen die arrogant en intolerant zijn. In het beste geval komen er opmerkelijke hervormers, denkers en kunstenaars met een eigen visie uit voort. Mensen geboren in deze periode moeten voorzichtigheid betrachten en leren omgaan met hun destructieve neigingen, vooral in de confrontatie met eventuele tegenstanders.

Advies
In de liefde: Laat je verwennen.
In het werk: Accepteer je eigen mogelijkheden en onmogelijkheden.
In leefstijl: Geniet en neem het ervan.
Schiet niet bij het minste of geringste uit je slof. Soms kun je het in dit opzicht echt te bont maken, zelfs bij mensen die bekend staan om hun begrip voor anderen. Hoewel je in je werk in staat bent orders van anderen aan te nemen, voel je je beter op je gemak als je voor jezelf werkt. Begin voor jezelf zodra je klaar bent met je opleiding of zodra zich de mogelijkheid daartoe voordoet. In de omgang met andere mensen bent je snel geïrriteerd, vooral als anderen doen of ze het beter weten of je proberen te betuttelen. Sta jezelf niet toe, in zee te gaan met mensen die enorm veeleisend zijn. Je floreert het beste in relaties waarin je jezelf kunt zijn. Doe iets met je visie en je ideeën, maar pas op dat je daarbij onderweg niet je publiek, klanten, of vrienden verliest.

De Week van de Onafhankelijkheid
(25 november t/m 2 december)
Onafhankelijkheid is een eerste vereiste voor Boogschutters die jarig zijn in deze periode. Hoewel ze er een hekel aan hebben om afhankelijk te zijn van anderen, kunnen ze heel zorgzaam en liefdevol zijn voor dieren en kinderen die van hen afhankelijk zijn. Mensen geboren in deze periode moeten kunnen gaan en staan waar en wanneer ze dit willen. Ze moeten vrij zijn in hun gevoel en hun denken en volgen daarbij hun eigen impulsen en instinct. Ze neigen naar het extatische, idealiseren hun ervaringen en kunnen zelfs het alledaagse tot iets bijzonders verheffen, daarin gaan ze soms zo ver, dat het anderen te dol wordt en ze het alleen zelf nog appreciëren. Ze kunnen nogal driest, ironisch en fel kritisch uit de hoek komen in hun visie op de mallemolen van het dagelijks leven. Dit spotten komt niet zelden voort uit hun eigen, verheven, idealen en ethische waarden.

Advies
In de liefde: Drijf niet altijd je eigen zin door en luister ook eens naar je partner.
In het werk: Doe af en toe wat water bij de wijn.
In leefstijl: Ga niet te ver in je rebellie, stel niet te hogen eisen aan anderen en lef niet te veel beslag op hen.
Als deze Boogschutter zijn/haar hang naar vrijheid te ver doorvoert zou het leven bij tijd en wijle wel eens heel eenzaam voor hem/haar kunnen worden. Toch kunnen ze vaak emotioneel heel afhankelijk zijn van een partner, vriend(in) of ouders. Ten opzichte van deze mensen zijn ze heel loyaal. In relaties met anderen kunnen ze echter buitengewoon moeilijk zijn, vooral als het aankomt op het in stand houden van een relatie of een langdurig partnerschap, vanwege hun grillige leefstijl en hun oncompromitterende gedrag in vrijwel elke situatie. Sommige mensen vinden dit soort Boogschutter buitengewoon aantrekkelijk. Wie in deze week jarig is, voelt zich als een magneet aangetrokken tot gevaar. Hoewel deze Boogschutter van nature heldhaftig is, moet hij/zij toch oppassen daarin niet te ver gaan. Bovendien zou hij/zij er, licht ontvlambaar als hij/zij is, goed aan doen de ruzies wat binnen de perken te houden.

De Week van de Uitzonderlijke Originaliteit
(3 december t/m 10 december)
Deze mensen zijn enig in hun soort. Ze passen in geen enkel hokje en bepalen hun eigen gedragsregels. Het is niet zozeer dat ze rebels zijn als wel dat ze alles op hun eigen manier willen doen. Het komt gewoon niet in ze op, dat het ook anders kan. Desondanks kunnen ze heel aardig en beminnelijk zijn. Wie in staat is ze te nemen zoals ze zijn, kan goed met ze overweg. Soms komen ze als heel normaal over en soms als heel eigenaardig of buitenissig. Als ze een creatief beroep uitoefenen, getuigt hun werk vaak van een eigen en unieke visie.

Advies
In de liefde: Zoek een evenwichtige partner, iemand die je accepteert zoals je bent.
In het werk: Sla munt uit je bijzondere ideeën.
In leefstijl: Zorg voor een stabiele leefsituatie met genoeg ruimte om te ontspannen en geniet ook van de gewone pleziertjes die het leven te bieden heeft.
Verwacht niet dat iedereen je meteen begrijpt. Zelfs in gewone situaties kunnen mensen wel eens buitengewoon geïrriteerd raken door je gedrag. Omdat je moeilijk in staat bent tot een compromis, kan dat in je werk wel eens betekenen dat je afgewezen wordt. Geef echter de hoop niet op. Als je volhoudt, komen ze vroeg of laat op hun beslissing terug omdat ze je visie nog zo gek niet vinden. Je bent het best op je plaats in een bijzonder beroep, waar je te maken hebt met mensen die beschikken over enige visie en die begrijpen dat je weliswaar een afwijkende, maar toch heel bijzondere en waardevolle kijk op sommige zaken hebt. Op den duur leer je vanzelf wel wie waardevol voor je is en wie niet. Voor jou is het belangrijk, dat je niet opgeeft en dat je leert munt te slaan uit je bijzondere eigenschappen. Wees niet in de eerste plaats uit op succes. Dat komt bijna per ongeluk, wanneer je er niet aan denkt.

De Week van de Titanen
(11 december t/m 18 december)
Deze mensen zijn Jupiteriaans in de meest expansieve zin. Hun ideeën zowel als hun daden zijn grootschalig. Ook fysiek kunnen ze flink uit de kluiten gewassen zijn, vooral de mannen, maar ook als ze wat tengerder van stuk zijn, beschikken ze over enorme geestkracht. Ze kunnen bergen verzetten. Je kan ze maar beter niet in de weg staan. Het zijn geen luidruchtige types. Vaak zijn ze op een rustige manier doortastend en verliezen alleen hun geduld als men ze tot het uiterste drijft. Zwijgen is hun sterkste machtswapen en hun woede kan verschrikkelijk zijn. Ze beschikken over een groot gevoel van eigenwaarde en kunnen heel effectief, op een directe manier, iets van iemand gedaan krijgen, zonder omwegen en zonder gevlei. Hun houding is er een van ‘graag of niet’. Ze hebben respect voor mensen die sterk in hun schoenen staan en weten waar ze het over hebben. Zo zitten ze zelf namelijk ook in elkaar. Als je met ze te maken hebt betekent dit, dat je soms zelf ook krachtig moet optreden om tegenwicht te bieden aan de sterkste persoonlijkheid van deze Boogschutters.

Advies
In de liefde: Tracht wat minder dominant te zijn en houd rekening met de wensen van je partner.
In het werk: Hierin kun je je volle intensiteit uitleven.
In leefstijl: Toon wat meer begrip voor de ander.
Soms moet je je grote plannen even terzijde schuiven en je eerst wijden aan kleinere zaken die afgehandeld moeten worden. Kom af en toe even met je hoofd uit de wolken en besteed aandacht aan die gewone alledaagse details die ook belangrijk zijn in het leven. Je grootse en weinig compromisvolle manier van denken en doen, doet bij sommige mensen soms het vermoeden rijzen, dat er achter dat robuuste uiterlijk misschien wel eens een flink minderwaardigheidscomplex schuil zou kunnen gaan. Als dat zo is, wordt het tijd dat je je daar rekenschap van geeft. Luister naar die mensen, die de moeite nemen, kritisch te zijn ten opzichte van jou. Als je wilt bereiken wat je in je hoofd hebt, zul je over voldoende zelfkritiek moeten beschikken, teneinde de zaken te zien zoals ze werkelijk zijn.

De Cusp van de Profeet
(19 december t/m 25 december)
Deze cusp vormt het grensgebied tussen de tekens Boogschutter en Steenbok. Op het noordelijk halfrond zijn dit de kortste dagen van het jaar, een periode met een mystieke betekenis voor bijvoorbeeld de Druïden en in verschillende primitieve samenlevingen. Deze donkerste dagen geven aan individuen die in deze periode geboren zijn een diepzinnig karakter. Het onderbewuste speelt bij hen een belangrijke rol. Veel mensen die geboren zijn in deze periode, zijn in hoge mate controversieel. Ze zijn niet zelden paranormaal begaafd. Deze gave om in de toekomst te kijken heeft soms tot gevolg, dat ze zowel in het dagelijks leven als in hun werk niet begrepen worden. Hoewel ze vaak een zekere bekendheid genieten kunnen ze zich toch heel eenzaam voelen. Het radicale van de Boogschutter aan de ene kant en het conservatieve van de Steenbok aan de andere kant zien we op dramatische wijze verenigd in het leven en de leer van Jezus. Van hem is bekend dat hij even complex als controversieel was. Deze mensen zijn in hoge mate idealistisch. Ze volgen daarbij hun vooruitziende blik. Door hun volharding en de hoge morele eisen die ze aan zichzelf stellen, veroveren ze het hart van hun naasten en hoewel ze daar niet op uit lijken te zijn, verzamelen ze mensen om zich heen die in hen geloven. Luister op z’n minst naar wat deze mensen te vertellen hebben.

Advies
In de liefde: Leer om te gaan met je eigen intensiteit met betrekking tot de wensen van je partner.
In het werk: Leer luisteren naar wat anderen te vertellen hebben en wees wat minder zwaar op de hand.
In leefstijl: Leer te ontspannen.
Je kunt zo veeleisend zijn ten opzichte van mensen met wie je te maken hebt, dat je niet vreemd op moet kijken wanneer je naasten even door je met rust willen worden gelaten, of af en toe even bij moeten komen van je overdonderende persoonlijkheid. Natuurlijk bent je ervan overtuigd dat je in alle oprechtheid en uit je volle overtuiging handelt. Je moet al op de rand van instorten staan, voor je jezelf afvraagt wat je misschien verkeerd hebt gedaan. Je goed ontwikkelde intuïtie en vooruitziende blik mogen van jou niet tot een stilzwijgen leiden of tot kortsluiting met anderen. Mensen stellen het op prijs als je met ze praat, ze op de hoogte houdt en ook als je naar hen luistert. Als je erin slaagt anderen deelgenoot te maken van wat er in je omgaat zal dat een verrijking betekenen van je leven, omdat je meer bij alles betrokken wordt. Wees niet altijd zo streng en ernstig. Lach af en toe eens. Ga op een wat gezelliger manier om met anderen en zadel je kinderen niet op met meer verantwoordelijkheid dan ze aankunnen.

De Week van de Dictator
(26 december t/m 2 januari)
We hebben hier te maken met autoritaire mensen die zeker zijn van hun zaak en van zichzelf en geen stap wijken. Hun woorden zijn als in steen gehouwen. Zij twijfelen geen ogenblik aan datgene waarin ze geloven en handelen alsof hun ideeën van bovenaf zijn gedicteerd. Ook al zijn ze van nog zo eenvoudige komaf of lijken ze geen enkele ambitie te koesteren, ze willen graag de dienst uitmaken, of het nu in het huishouden is, op hun werk of in andere maatschappelijke omstandigheden. Ze gaan daarbij teleurstellingen noch obstakels uit de weg. Voor hen is dat niet alleen een drijfveer om tot elke prijs hun doel te bereiken, het is bijna een noodzaak. Ze beschikken over een ijzeren wil en zijn daardoor weinig soepel in de omgang. Ze zijn moeilijk tot andere gedachten te brengen als ze eenmaal iets in hun hoofd hebben.

Advies
In de liefde: Wees wat meegaander en toon meer begrip voor je partner.
In het werk: Wees wat flexibeler en tracht ook eens iets van een ander te accepteren.
In leefstijl: Wees wat inventiever en wat minder zwaartillend.
Je kunt jezelf behoorlijk ongelukkig maken als je steeds met je kop tegen de muur loopt. Er zijn ook andere manieren om problemen op te lossen. Probeer er eens op een andere manier tegenaan te kijken of laat het gewoon op zijn beloop. Je bent een meester in het creëren van problemen, vandaar dat je er zo vaak middenin zit. Die problemen heb je meestal met de mensen in je nabije omgeving en ze zijn niet zelden terug te voeren op je eigen intolerante houding jegens hen. Voel je toch niet overal persoonlijk verantwoordelijk voor, vooral waar het je kinderen betreft. Laat ze een beetje met rust, stel ze in staat hun eigen beslissingen te nemen en laat ze zelfde verantwoordelijkheid dragen die nodig is om er capabele mensen van te maken. Geef niet altijd anderen de schuld van alles en doe wat meer je best om zelf wat gelukkiger en gezonder te worden. Wees op je hoede als je het gevoel hebt dat men het op je gemunt heeft. Als het zover is gekomen, is het echt mis en moet je even rust nemen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥