web analytics
11:11 Dubbele getallen
Leven na dit Leven - BDEReincarnatieWetenschap & Ontwikkeling

Wat gebeurt er als de mens (en dier) sterft

De film die je ziet, voor je sterft

a2085b0add1a1395e1e78737d67602c5 AnGel-WinGs.nl

Een recent onderzoek, gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Aging Neuroscience, onthult dat het aloude gezegde waar is: als we dood gaan laat ons brein ons de sleutelmomenten uit ons leven herbeleven.

Hersengolven die je doen ‘dromen’

Onderzoekers verzamelden gegevens uit hersenscans van een stervende persoon, op het precieze moment dat hij zijn laatste adem uitblies. Ze maakten daaruit op dat we ons leven als een film voor onze ogen voorbij zien komen.

Lijkt op de activiteit van concentratie of herinnering

De gammaoscillaties (of hersengolven) van de hersenen op dat precieze moment waren vergelijkbaar met andere momenten waarop we diep geconcentreerd zijn, waarin we dromen, of wanneer we ons iets herinneren.

Flashbacks tijdens bijna-doodervaringen

De studie wijst ook op ander, anekdotisch bewijs van personen die bijna-doodervaringen hadden meegemaakt. Deze personen herinnerden zich flashbacks die de wetenschappers in verband brachten met de oscillerende activiteit van de hersenen.

Een toevallige vondst

b7315380480ee9d4373b2be7d228596b AnGel-WinGs.nl
De ontdekking van de ‘film van ons leven’ gebeurde bij toeval. Onderzoekers waren een uitbarsting van gamma-activiteit in een stervend brein aan het bekijken, toen ze de nieuwe vondst deden.

Data van een patiënt die onverwacht stierf

Een groep internationale onderzoekers volgde een 87-jarige patiënt met epilepsie. Het onderzoeksteam scande zijn hersenen net op het moment dat hij overleed. Voor het zover was, kregen ze nog net een beeld van de laatste momenten van zijn geest. Daar zagen ze de grote verrassing.

Het hart stopt, de hersenen gaan door

Een andere wetenschappelijke vondst uit dit onderzoek is dat de hersenactiviteit nog zo’n 30 seconden doorgaat nadat het hart is opgehouden met functioneren.

Eerste onderzoek bij een menselijk brein

Dit is de eerste keer dat de hersenactiviteit van een mens volledig is geregistreerd tijdens de minuten voor en na het overlijden. Zoiets is bij andere levende wezens al eens eerder gedaan, maar de morele implicaties van zulke experimenten zijn altijd controversieel geweest.

Ratten hebben herinneringen

Experimenten met ratten onderbouwen de observatie van deze test. Ook zij vertonen tot 30 seconden na het stoppen van het hart een zeer hoog niveau van hersenactiviteit.

Legende wordt wetenschap

Het idee dat de hersenen nog doorwerken nadat het hart stopt, leek altijd meer fictie dan feit. Ze zeiden vroeger wel dat de ogen van mensen die door de guillotine gingen, nog een laatste blik wierpen nadat ze onthoofd waren. Dat leek een mythe, maar gezien de resultaten van dit onderzoek zou dat toch waar kunnen zijn.

Een glimp achter de sluier

De fascinatie voor leven, dood en de grens daartussen heeft niet alleen wetenschappelijke speculaties opgeleverd maar ook allerlei religieuze en mystieke theorieën. Daarnaast zijn er uiteraard een groot aantal fictieve variaties op het thema. Een voorbeeld is de film ‘Flatliners’ uit 1990, waarin een groep jonge doctoren probeert zo dicht mogelijk bij de dood te komen, om vervolgens een glimp achter de sluier op te vangen

Lopen naar het licht

Een ander gemeenschappelijk element van mensen met bijna-doodervaringen is hun waarneming van het lopen naar een leidend licht. Een onderzoek dat de Universiteit van Michigan met ratten deed, schrijft dit visioen toe aan een laatste explosie van hersenactiviteit op het moment dat iemand dood gaat, zo meldt de BBC.

Laatste zonnestraal

Psycholoog Jason Braithwaite, professor aan de Universiteit van Lancaster, definieert dat leidende licht als de ‘laatste hoera’ van een brein voordat het voorgoed uitschakelt. Een laatste zonnestraal die aan de horizon verdwijnt.

Vaarwel, leven

Als het echt klopt dat de hersenen de sleutelmomenten van ons leven nog even doorlopen tijdens het sterven, dan is dat geruststellend om te weten. Je hoofd neemt afscheid van het leven door zich enkele van de mooiste momenten van ons bestaan te herinneren.

Een eenmalig onderzoek

Het is echter bijna onmogelijk om de door ‘Frontiers in Aging Neuroscience’ gepubliceerde studie te repliceren. Je kunt bijna nooit precies op het juiste moment de hersenactiviteit meten.

Bij dieren te bestuderen?

Misschien is het met dieren wel te plannen, maar aan dat soort onderzoek kleven steeds meer morele en juridische bezwaren. Je moet ze namelijk doodmaken om het onderzoek te kunnen doen.

Gammagolven die herinneringen ophalen

Samengevat is het dus bewezen dat er een uitbarsting van hersenactiviteit is op het moment dat we dood gaan. Deze activiteit heeft dezelfde gammagolven die we hebben tijdens het ophalen van herinneringen uit het verleden.

Postmortale hersenactiviteit

Een andere belangrijke vondst: de hersenen blijven nog minstens 30 seconden na de laatste hartslag functioneren. Dit komt overeen met een eerder onderzoek dat werd uitgevoerd bij ratten.

 

 

Toch blijven er altijd vragen over wat er gebeurt nadat we dood gaan. Dat blijft een kwestie van individuele overtuigingen waarbij de wetenschap waarschijnlijk nooit een bevredigend antwoord zal kunnen geven.

Bron: https://www.msn.com/

Het leven na dit leven, oftewel de dood, uit de tijd zijn, over lijden heen zijn, het uittrekken van je aardse jas, je lijf en leden, je ziel die verder gaat. Naar een hierna maals,. een hemel, waar we geliefden die overleden zijn weer zullen ontmoeten.

Het moment van sterven waarbij de ziel het lichaam verlaat, de hersenen die als een computer de energie uitzetten, het licht uitdoen, de pc is kapot, tijd voor een nieuwe.

Men zegt en ik heb er veel over gelezen in de loop der jaren, want ik vond het altijd mega interessant, dat je als je sterft je een levensfilm ziet, heel snel, maar aan de andere kant is geen tijd, de aardse jaren zoals wij die kennen is daar niet.
Dat is daar een seconde tijd bv.
Dus je ziet je levensfilm voorbij komen, de hersenactiviteit waar ze het over hebben in dat artikel.

Nu zijn er ook veel mensen die eventjes dood zijn…een bijna dood ervaring dus meemaken.
Deze mensen komen terug dankzij de moderne geneeskunde waarbij men bv. een hart weer op gang weet te krijgen. Deze mensen keken even aan de andere kant.
Ze maakten dus een BDE mee.

Bijna iedereen maakt hetzelfde mee, een tunnel en dan het licht.
Iedereen betekend ook de inboorlingen op een eiland ver weg van de bewoonde wereld.

Mensen die nooit contact hadden met een beschaving, waarbij men later na ontdekking toch bemerkten dat dit een algemeen feit is…licht en de tunnel.
Verhalen van mensen die overledenen zagen aan de andere kant, vaak overledenen die ze heel goed kenden die hen dan opwachten.
Maar ook mensen waarvan ze niet wisten dat ze overleden waren.
Omdat ze elkaar al jaren uit het oog waren verloren bv.
En men ontmoet daar geen levenden.
Het is dus geen droom oid.

Ook trad men uit het lichaam, zo konden mensen horen wat een chirurg zei tijdens een operatie, wat niet kon volgens de artsen.
Of iemand die omhoog schoot met zijn ziel uit zijn lichaam en bovenop het dak van het ziekenhuis een schoen zag liggen op dat dak, wat later dus inderdaad waar bleek te zijn.

Het belangrijkste was eigenlijk het feit dat de mens, zelf beslissen ging of diegene een karma aanging en weer opnieuw geboren zou gaan worden, omdat men na de dood ging voelen wat diegene anderen voor een verdriet hadden aangedaan.
Ze voelen dan echt de pijn en het verdriet dat een ander voelde dankzij hun gedrag.
Maar ook voelden zij het geluk dat zij anderen schonken!
Het is dus heel belangrijk wat je gedrag en karakter is in het leven.
Niet wat je bereikt hebt, of dat je een huis hebt met een zwembad of een dure grote auto.
Nee je gedrag en dus de liefde in jou, dat is van belang!

Dus wees altijd goed voor anderen, probeer dat.
Blijf puur jezelf.
Ga niet veinzen…doe niet alsof!
Lieg niet, wees oprecht.
Heb lief met heel je hart
Wees zuiver.
Denk goed na.
Maar laat je niet op je kop zitten door anderen, je hoeft geen voetveeg te zijn, wees aardig voor mensen die dat echt verdienen.
Namaste!

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥