web analytics
11:11 Dubbele getallen
Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Spiritueel

101 Power Thoughts Louise L. Hay

 101 powerthoughts

 1. Life loves me!
 2. All is well in my world. Everything is working out for my highest good. Out of this situation only good will come. I am safe!
 3. It’s only a thought, and a thought can be changed.
 4. The point of power is always in the present moment.
 5. Every thought we think is creating our future.
 6. I am in the process of positive change.
 7. I am comfortable looking in the mirror, saying, “I love you, I really love you.”
 8. It is safe to look within.
 9. I forgive myself and set myself free.
 10. As I say yes to life, life says yes to me.
 11. I now go beyond other people’s fears and limitations.
 12. I am Divinely guided and protected at all times.
 13. I claim my power and move beyond all limitations.
 14. I trust the process of life.
 15. I am deeply fulfilled by all that I do.
 16. We are all family, and the planet is our home.
 17. As I forgive myself, it becomes easier to forgive others.
 18. I am willing to let go.
 19. Deep at the center of my being is an infinite well of love.
 20. I prosper wherever I turn.
 21. I welcome miracles into my life.
 22. Whatever I need to know is revealed to me at exactly the right time.
 23. I am loved, and I am at peace.
 24. My happy thoughts help create my healthy body.
 25. Life supports me in every possible way.
 26. My day begins and ends with gratitude.
 27. I listen with love to my body’s messages.
 28. The past is over.
 29. Only good can come to me.
 30. I am beautiful, and everybody loves me.
 31. Everyone I encounter today has my best interests at heart.
 32. I always work with and for wonderful people. I love my job.
 33. Filling my mind with pleasant thoughts is the quickest road to health.
 34. I am healthy, whole, and complete.
 35. I am at home in my body.
 36. I devote a portion of my time to helping others. It is good for my own health.
 37. I am greeted by love wherever I go.
 38. Wellness is the natural state of my body. I am in perfect health.
 39. I am pain free and totally in sync with life.
 40. I am very thankful for all the love in my life. I find it everywhere.
 41. I know that old, negative patterns no longer limit me. I let them go with ease.
 42. In the infinity of life where I am, all is perfect, whole, and complete.
 43. I trust my intuition. I am willing to listen to that still, small voice within.
 44. I am willing to ask for help when I need it.
 45. I forgive myself for not being perfect.
 46. I honor who I am.
 47. I attract only healthy relationships. I am always treated well.
 48. I do not have to prove myself to anyone.
 49. I come from the loving space of my heart, and I know that love opens all doors.
 50. I am in harmony with nature.
 51. I welcome new ideas.
 52. Today, no person, place, or thing can irritate or annoy me. I choose to be at peace.
 53. I am safe in the Universe and All Life loves and supports me.
 54. I experience love wherever I go.
 55. I am willing to change.
 56. I drink lots of water to cleanse my body and mind.
 57. I choose to see clearly with the eyes of love.
 58. I cross all bridges with joy and ease.
 59. I release all drama from my life.
 60. Loving others is easy when I love and accept myself.
 61. I balance my life between work, rest, and play.
 62. I return to the basics of life: forgiveness, courage, gratitude, love, and humor.
 63. I am in charge, I now take my own power back.
 64. My body appreciates how I take care of it.
 65. I spend time with positive, energetic people.
 66. The more peaceful I am inside, the more peace I have to share with others.
 67. Today is a sacred gift from Life.
 68. I have the courage to live my dreams.
 69. I release all negative thoughts of the past and all worries about the future.
 70. I forgive everyone in my past for all perceived wrongs. I release them with love.
 71. I only speak positively about those in my world. Negativity has no part in my life.
 72. We are all eternal spirit.
 73. I act as if I already have what I want—it’s an excellent way to attract happiness in my life.
 74. I enjoy the foods that are best for my body.
 75. My life gets better all the time.
 76. It is safe for me to speak up for myself.
 77. I live in the paradise of my own creation.
 78. Perfect health is my Divine right, and I claim it now.
 79. I release all criticism.
 80. I am on an ever-changing journey.
 81. I am grateful for my healthy body. I love life.
 82. Love flows through my body, healing all dis-ease.
 83. My income is constantly increasing.
 84. My healing is already in process.
 85. There is always more to learn.
 86. I now live in limitless love, light, and joy.
 87. I become more lovable every day.
 88. It is now safe for me to release all of my childhood traumas and move into love.
 89. I deserve all that is good.
 90. I am constantly discovering new ways to improve my health.
 91. Love is all there is!
 92. My life gets more fabulous every day.
 93. Today I am at peace.
 94. Loving others is easy when I love and accept myself.
 95. I have the perfect living space.
 96. I have compassion for all.
 97. I trust the Universe to help me see the good in everything and in everyone.
 98. I love my family members just as they are. I do not try to change anyone.
 99. There is plenty for everyone, and we bless and prosper each other.
 100. I love and approve of myself.
 101. Life is good, and so it is!

Het leven houdt van mij!
Alles is goed in mijn wereld. Alles werkt voor mijn hoogste goed. Uit deze situatie zal alleen het goede komen. Ik ben veilig!
Het is maar een gedachte, en een gedachte kan veranderd worden.
Het punt van macht is altijd in het huidige moment.
Elke gedachte die we denken, creëert onze toekomst.
Ik ben bezig met een positieve verandering.
Ik voel me op mijn gemak als ik in de spiegel kijk en zeg: “Ik hou van je, ik hou echt van je.”
Het is veilig om naar binnen te kijken.
Ik vergeef mezelf en bevrijd mezelf.
Zoals ik ja zeg tegen het leven, zegt het leven ja tegen mij.
Ik ga nu voorbij de angsten en beperkingen van andere mensen.
Ik word te allen tijde Goddelijk geleid en beschermd.
Ik eis mijn macht op en overschrijd alle beperkingen.
Ik vertrouw op het proces van het leven.
Ik ben diep vervuld door alles wat ik doe.
We zijn allemaal familie en de planeet is ons thuis.
Als ik mezelf vergeef, wordt het gemakkelijker om anderen te vergeven.
Ik ben bereid om los te laten.
Diep in het centrum van mijn wezen is een oneindige bron van liefde.
Ik gedij waar ik me ook wend.
Ik verwelkom wonderen in mijn leven.
Wat ik ook moet weten, wordt me op precies het juiste moment onthuld.
Ik ben geliefd, en ik heb vrede.
Mijn gelukkige gedachten helpen bij het creëren van mijn gezonde lichaam.
Het leven steunt me op alle mogelijke manieren.
Mijn dag begint en eindigt met dankbaarheid.
Ik luister met liefde naar de boodschappen van mijn lichaam.
Het verleden is voorbij.
Alleen het goede kan tot mij komen.
Ik ben mooi en iedereen houdt van me.
Iedereen die ik vandaag ontmoet, heeft mijn beste belangen voor ogen.
Ik werk altijd met en voor geweldige mensen. Ik hou van mijn werk.
Mijn geest vullen met prettige gedachten is de snelste weg naar gezondheid.
Ik ben gezond, heel en compleet.
Ik ben thuis in mijn lichaam.
Ik besteed een deel van mijn tijd aan het helpen van anderen. Het is goed voor mijn eigen gezondheid.
Ik word begroet door liefde, waar ik ook ga.
Wellness is de natuurlijke staat van mijn lichaam. Ik ben in perfecte gezondheid.
Ik ben pijnvrij en helemaal in sync met het leven.
Ik ben heel dankbaar voor alle liefde in mijn leven. Ik vind het overal.
Ik weet dat oude, negatieve patronen mij niet langer beperken. Ik liet ze met gemak gaan.
In de oneindigheid van het leven waar ik ben, is alles perfect, heel en compleet.
Ik vertrouw op mijn intuïtie. Ik ben bereid om naar die stille, zachte stem van binnen te luisteren.
Ik ben bereid om hulp te vragen wanneer ik het nodig heb.
Ik vergeef mezelf dat ik niet perfect ben.
Ik eer wie ik ben.
Ik trek alleen gezonde relaties aan. Ik word altijd goed behandeld.
Ik hoef me aan niemand te bewijzen.
Ik kom uit de liefdevolle ruimte van mijn hart en ik weet dat liefde alle deuren opent.
Ik ben in harmonie met de natuur.
Ik verwelkom nieuwe ideeën.
Tegenwoordig kan geen enkele persoon, plaats of ding me irriteren of irriteren. Ik kies ervoor om in vrede te zijn.
Ik ben veilig in het Universum en All Life houdt van me en steunt me.
Ik ervaar liefde waar ik ook ga.
Ik ben bereid om te veranderen.
Ik drink veel water om mijn lichaam en geest te reinigen.
Ik kies ervoor om duidelijk te zien met de ogen van liefde.
Ik steek alle bruggen met vreugde en gemak over.
Ik laat alle drama uit mijn leven los.
Van anderen houden is gemakkelijk als ik mezelf liefheb en accepteer.
Ik balanceer mijn leven tussen werk, rust en spel.
Ik keer terug naar de basis van het leven: vergeving, moed, dankbaarheid, liefde en humor.
Ik heb de leiding, ik neem nu mijn eigen kracht terug.
Mijn lichaam waardeert hoe ik er voor zorg.
Ik breng tijd door met positieve, energieke mensen.
Hoe vrediger ik van binnen ben, hoe meer rust ik met anderen kan delen.
Vandaag is een heilig geschenk van het Leven.
Ik heb de moed om mijn dromen te leven.
Ik laat alle negatieve gedachten van het verleden en alle zorgen over de toekomst los.
Ik vergeef iedereen in mijn verleden voor alle vermeende fouten. Ik laat ze met liefde los.
Ik spreek alleen positief over degenen in mijn wereld. Negativiteit speelt geen rol in mijn leven.
We zijn allemaal eeuwige geest.
Ik doe alsof ik al heb wat ik wil – het is een uitstekende manier om geluk in mijn leven aan te trekken.
Ik geniet van de voedingsmiddelen die het beste zijn voor mijn lichaam.
Mijn leven wordt steeds beter.
Het is veilig voor mij om voor mezelf op te komen.
Ik leef in het paradijs van mijn eigen creatie.
Volmaakte gezondheid is mijn goddelijke recht, en ik eis het nu op.
Ik laat alle kritiek los.
Ik ben op een steeds veranderende reis.
Ik ben dankbaar voor mijn gezonde lichaam. Ik hou van het leven.
Liefde stroomt door mijn lichaam en geneest alle ongemakken.
Mijn inkomen stijgt voortdurend.
Mijn genezing is al aan de gang.
Er is altijd meer te leren.
Ik leef nu in grenzeloze liefde, licht en vreugde.
Ik word met de dag beminnelijker.
Het is nu veilig voor mij om al mijn jeugdtrauma’s los te laten en verliefd te worden.
Ik verdien al het goede.
Ik ontdek voortdurend nieuwe manieren om mijn gezondheid te verbeteren.
Liefde is alles wat er is!
Mijn leven wordt elke dag mooier.
Vandaag heb ik vrede.
Van anderen houden is gemakkelijk als ik mezelf liefheb en accepteer.
Ik heb de perfecte woonruimte.
Ik heb medelijden met iedereen.
Ik vertrouw erop dat het Universum me helpt het goede in alles en in iedereen te zien.
Ik hou van mijn familieleden zoals ze zijn. Ik probeer niemand te veranderen.
Er is genoeg voor iedereen, en we zegenen en voorspoedig elkaar.
Ik hou van mezelf en keur mezelf goed.
Het leven is goed, en dat is het ook!

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥