web analytics

Zielsleeftijd

668b2d8a702c33aab7cb7d44e2260d92 AnGel-WinGs.nl

We spreken hier over de zielsleeftijd. We zijn allemaal zielen die op aarde zijn gereïncarneerd.
En we zijn hier niet voor de eerste keer! Velen van ons hebben al vele incarnaties ondergaan in verschillende tijdperken. Je hebt al van alles beleefd en geleerd. Maar toch zijn we nog niet klaar. De aarde is een school voor zielen. We worden geboren in een stoffelijk lichaam, dat lichaam dient als voertuig hier op aarde. Als het lichaam sterft stijgt de ziel op naar de fijnstoffelijke wereld ( Gene Zijde )
Je kunt opnieuw incarneren als je nog niet klaar bent hier op aarde.

Ook gebeurt dit in overleg met boven. Hoe meer incarnaties hoe ouder de ziel.
De Oude ziel draagt veel wijsheid met zich mee. En is van nature spiritueel. Maar het kan zijn dat ze zich totaal niet bewust bezig houd met spiritualiteit. Van nature hebben ze ingang tot innerlijke beelden en meditatieve grenservaringen. Ze werken bewust met energieën en horen duidelijk hun innerlijke stem. Hun bewustzijn sluit aan op hogere wijsheden en verbreedt daarmee de kijk op haar wereld. Een Oudere ziel droomt zich het leven uit.

Vaak zijn ze door innerlijke beelden of door innerlijke communicatie verbonden met hun geestelijke thuis, maar ze zijn wel in staat om om te schakelen naar hun dagelijkse bezigheden in de stoffelijke wereld en om ze te regelen. Ze zijn graag op zichzelf om zich bezig te houden met de vele talenten, gedachten en beelden en energieën.
De Oudere ziel heeft het meesterschap bereikt en beschikt over een grote zielskracht, omdat ze bezig zijn terug te keren naar het grote eenwordingsproces. De Oudere ziel kenmerkt zich door innerlijke rust en waarachtigheid.

Lees ook:   Kabouters bestaan!

Aan het einde van deze periode keert de Oude Ziel voor altijd terug naar de geestelijke wereld.
Dit is meestal met Hele Oude Zielen. De Oudste Zielen op aarde zitten in het stadium van hun laatste incarnatie hier op aarde. Zij keren na hun overlijden terug naar ‘Huis’ en stijgen op. Daarna zullen ze functioneren als Gids. Als de begeleider van iemand die nog een aards leven moeten leiden.

Een aantal kenmerken van een Oude Ziel:

* Geen zin hebben in school, desinteresse in de leerstof
* Ze voelen zich vanbinnen een volwassen en gedragen zich vaak ook zo, ook hun omgeving kan deze conclusie trekken
* Ze zijn van nature spiritueel ingesteld
* Ze leren alleen waar hun interesse in ligt
* Ze kunnen er niet tegen als ze dingen worden opgedragen
* Ze handelen vanuit hun gevoel
* Ze hebben een grote innerlijke wijsheid en dragen deze over op mensen
* Ze hebben een grote innerlijke belevingswereld en staan in contact met zichzelf, ook weten ze hoe ze moeten handelen maar door een ander kunnen ze in de war raken als deze het anders wilt.

Gerelateerde artikelen

Back to top button