web analytics
11:11 Dubbele getallen
ReincarnatieLeven na dit Leven - BDE

Kinderen hun vorige levens en heling ~ Deel II

Figurative Paintings by Lauri Blank

door Carol Bowman

 

HET VERLEDEN LEVEN GENEZEN

Omdat ik mijn eigen fysieke en emotionele genezing had ervaren als het resultaat van een regressie in een verleden leven voordat de herinneringen van mijn kinderen naar voren kwamen, herkende ik het genezingspotentieel van herinneringen uit het verleden bij o.a. kinderen. Maar ik vroeg me af, waarom waren geen van de professionals op het gebied van de regressie therapie hierover aan het schrijven? Ik lees de beste boeken over regressietherapie bij volwassenen. In veel gepubliceerde casestudies toonden psychiaters en psychologen aan hoe actuele emotionele en fysieke problemen konden worden opgelost door toegang te verkrijgen tot herinneringen uit het verleden en deze met de patiënt te verwerken. Sommige van deze herinneringen ontstonden spontaan, sommige door hypnose in de loop van de therapie.

Hier is hoe genezing van het vorige leven werkt. Zoals mijn leraar en vriend Roger Woolger schrijft: “We komen in elk leven met onafgewerkte zaken, van vorige leven en dus ook van de ziel.” Meestal heeft een onvoltooide zaak betrekking op trauma uit het verleden, wanneer de indrukken van gevoelens, gedachten en zelfs lichamelijk letsel worden opgesloten op een plaats in onze ziel, onze energielichamen en worden meegenomen naar onze huidige levens. Het mooie is dat zodra het vorige levensverhaal bewust wordt waargenomen en de omstandigheden van dat leven begrepen worden, de energie bevroren in het trauma wordt vrijgegeven, ons verandert en ons in het heden geneest.

De meest slopende kwesties in het heden komen voort uit trauma en tragedie in het verleden. Maar er is ook veel voordeel in het herinneren van meer goedaardige en gewone vorige levens waarin we talenten hebben verbeterd of wijsheid en mededogen hebben gekregen. Door positieve herinneringen naar boven te halen, kunnen deze talenten en wijsheid opnieuw worden geactiveerd.
Dezelfde principes werkten met mijn eigen kinderen. Na het openen en verwerken van hun trauma’s uit het vorige leven, verdwenen hun fobieën. En in het geval van mijn eigen zoon Chase genas zijn eczeem, dat verband hield met zijn verwonding op het slagveld.

DR. IAN STEVENSON
Terwijl ik me afvroeg hoe herinneringen aan herinneringen aan het verleden konden genezen, ontdekte ik het werk van Dr. Ian Stevenson.
Dr. Stevenson was de voormalige voorzitter van de afdeling psychiatrie van de medische faculteit van de universiteit van Virginia. In de vroege jaren zestig gaf hij zijn prestigieuze positie op om gevallen van spontane herinneringen uit het verleden van kinderen en andere paranormale verschijnselen te onderzoeken. Gedurende meer dan 40 jaar reisde Dr. Stevenson de wereld rond, waarbij hij tussen de 2.500 en 3.000 gevallen van jonge kinderen onderzocht die spontane herinneringen aan andere levens hadden, en dit geweldig documenteerde.

Ik benadruk geweldig omdat hij een briljante man was die deze zaken aan het voorbereiden was voor zijn wetenschappelijke leeftijdsgenoten. Hij wist dat zijn werk zorgvuldig zou worden onderzocht, dus zorgde hij ervoor alle basis informatie te bestrijken met zijn methodologieën en alle mogelijke alternatieve verklaringen te onderzoeken op wat hij ontdekte.

De meeste gevallen die Dr. Stevenson onderzocht, kwamen uit Azië, in culturen die wel geloofden in reïncarnatie. Omdat er een culturele overtuiging was dat dit kon gebeuren, werd het waarschijnlijker dat deze gevallen werden opgemerkt, besproken en of gerapporteerd. Ze zijn ook zijn sterkste gevallen, omdat Aziatische kinderen meer specifieke details onthouden: hun vroegere namen, waar ze woonden, en ze herkende mensen die ze eerder hadden gekend. Omdat hun herinneringen zo gedetailleerd en specifiek waren, kon de vroegere identiteit (leven) van het kind in meer dan zevenhonderd gevallen worden geverifieerd. Uit dit aantal gevallen ontdekte Dr. Stevenson terugkerende patronen. Het meest voor de hand liggend was de jonge leeftijd waarop kinderen praatten over vorige levens.
Over het algemeen zijn deze herinneringen het meest levendig tussen de leeftijd van twee en vijf. Cross-cultureel, ongeacht de overtuigingen van de ouders, hebben deze herinneringen de neiging om rond de leeftijd van zeven te vervagen. (Ik heb ook vastgesteld dat dit ook geldt voor Amerikaanse kinderen.)

Klimt - The Three Ages of Woman. I find it amazing that this painting has been reproduced thousands of times over, but not as Klimt painted it.

 

Aangezien Dr. Stevenson de vroegere identiteit van het kind in sommige gevallen kon verifiëren, bevestigden de nog overlevende familieleden, dat het huidige kind gedragingen had die overeenkwamen, met de persoon wiens leven zij zich herinnerden. Het waren niet alleen uitspraken over dat leven – het waren ook gedragingen, waarvan sommige specifiek en eigenzinnig waren. Sommige kinderen zouden hun ouders smeken om terug te gaan naar hun “andere thuis” omdat ze hun familie misten. In sommige gevallen zou Dr. Stevenson of de families het kind vergezellen. Het kind zou hen naar een bepaald huis leiden, zonder enige voorkennis. Het kind zou vaak commentaar geven op veranderingen in het huis, die zich na hun dood hebben voorgedaan (wat ze niet konden weten!), oude familieleden correct identificeren(zelfs met naam, of voor ze hen zagen in het echt, via foto’s inclu naam aanwijzen maar ook hun eigen foto uit een vorig leven), zelfs hun huisdieren namen weten of bijnamen die niet buiten het gezin bekend zijn. Ze vroegen om hun vroegere bezittingen – een spijkerbroek gekocht voor hun dood, of een gewaardeerd Rolex-horloge.

Een opvallend patroon in het onderzoek van Dr. Stevenson is dat 75% van de kinderen sprak over hun sterfgevallen in het vorige leven. 51% Van hen herinnerde zich dat ze traumatisch overleden waren, en 35% had fobieën met betrekking tot de manier waarop ze stierven. Dit bevestigde niet alleen wat ik ervaren had met mijn eigen kinderen, het kwam ook overeen met wat therapeuten vanuit het vorige leven vonden: een traumatische dood laat diepe emotionele, mentale en fysieke indrukken achter op de reïncarnerende ziel, diep genoeg om zich in een toekomstig leven te manifesteren.

.Het meest verbazingwekkend was echter dat Dr. Stevenson een fysieke (lichamelijke) overeenkomst tussen de levens vond. In 1997 publiceerde hij een zwaarwegend tweevoudig bladwerk met 2200 bladzijden, Reincarnation and Biology. In dit werk documenteert Dr. Stevenson 225 gevallen van moedervlekken en geboorteafwijkingen bij kinderen die overeenkwamen met fatale wonden, verwondingen of ziekten van de persoon waarvan de kinderen zich herinnerden dat ze in hun vorige leven waren. Deze kinderen gaven genoeg specifieke details over hun vorige leven (eigennamen, locaties, beschrijvingen van hun dood) dat hun vroegere identiteit kon worden geverifieerd. Toen Dr. Stevenson politie- of autopsierapporten van de overledene controleerde, vond hij een directe correspondentie tussen de plaats van fatale wonden en verwondingen om lichamelijke symptomen of moedervlekken te presenteren. Sommige van deze moedervlekken waren meervoudig, wat overeenkomt met geweerschoten of steekwonden van het vorige leven. In 19 van deze gevallen, toen een kind zich herinnerde dat hij stierf aan een schotwond, zou het huidige kind twee moedervlekken hebben -Door dit monumentale werk heeft Dr. Stevenson fysiek bewijs geleverd voor de geldigheid van deze herinneringen.- Dr. Stevenson vatte zijn bevindingen samen in een zeer leesbaar korter deel: Where Reincarnation and Biology Intersect , dat ook in 1997 werd gepubliceerd. Ik moedig iedereen met een serieuze interesse in reïncarnatie aan om dit buitengewone werk te lezen.

Dus littekens kunnen een bewijs zijn van wonden uit vorige levens.
( ik heb een soort cafe au lait vlek op mijn borst bij mijn hart, een perfect kogelschot eigenlijk uit een vorig leven???????)

Kinderen hun vorige levens en heling ~ Deel II

Iemand op de ISSSEEM-conferentie in 2010 heeft me voorgesteld dat er een “super-psi” verklaring voor deze herinneringen zou kunnen zijn. Misschien gebruiken kinderen een bestaand energieveld dat is gecodeerd met deze informatie, de persoonlijke afdruk van het leven van een overleden persoon. Dit kan een verklaring zijn, als een kind alleen uitspraken deed over het leven van een overledene, met feitelijke informatie. Maar als een kind verifieerbare uitspraken doet over het leven van een bepaalde overleden persoon en overeenkomstige gedragingen heeft en een moedervlek heeft met betrekking tot de manier waarop ze in het verleden stierven, geloof ik dat reïncarnatie de beste verklaring is. Er moet een mechanisme zijn – een gecodeerd energieveld, een aurisch lichaam of een etherisch lichaamlichaam -(blauwdruk in de energetische massa en energie) dat de indrukken van het ene leven naar het andere vasthoudt. Het mechanisme is mysterieus. (Reden waarom mensen elkaar dus kunnen herkennen vanuit vorige levens naar het nu bewustzijn) Maar we hoeven het mechanisme niet te bewijzen om het feit te erkennen dat er een constellatie van kenmerken is met betrekking tot de overledene, wat suggereert dat een intact bewustzijn van het ene leven naar het andere gaat. Hoe moeten we het noemen? Ik noem het “reïncarnatie”, een oude en nuttige term. Met al het verbluffende bewijs dat Dr. Stevenson heeft gevonden, heeft hij nooit publiekelijk verklaard dat al deze gevallen het bewijs waren van reïncarnatie. In plaats daarvan zou hij zeggen dat ze een bewijs voor of suggestie van reïncarnatie waren.
Door een reeks synchroniciteiten ontmoette ik Dr. Stevenson in Charlottesville in 1998 nadat mijn eerste boek werd gepubliceerd. Zijn onderzoeksmedewerker dr. Jim Tucker (die sinds zijn dood het onderzoek van Dr. Stevenson heeft overgenomen) trouwde een oude vriend van mij, Chris, uit Asheville. Het was Chris die Jim over mijn boek vertelde en een kopie gaf aan Dr. Stevenson. Toen ze me uitnodigden om hen in Charlottesville te bezoeken, was ik absoluut verrukt. Daar ontmoette ik, zonder enige wetenschappelijke kwalificaties, eindelijk de man wiens werk ik het meest bewonderde. Ik had zijn cases jarenlang gelezen en bestudeerd.
Tijdens mijn eerste ontmoeting met Dr. Stevenson, stelde ik hem de eerste paar minuten een vraag die me altijd had verbaasd, en ik was er intens gebrand op omhet hem toch te vragen: “Dr. Stevenson, in al je onderzoek, zeg je nooit iets over genezing. “Hij keek me streng en direct aan en zei:” Er is geen bewijs voor. Je kunt nooit bewijzen dat er een directe oorzaak en gevolg is. ‘
Ik zei: “Wel, er is echt bewijs voor.” Ik vertelde hem over enkele van mijn zaken die niet in mijn boek stonden. Ik stelde voor dat spontane herinneringen uit het vorige leven mogelijkheden kunnen zijn voor genezing van trauma uit het verleden , als de herinneringen worden erkend en verwerkt. Het trauma van het verleden manifesteert zich op ongeveer dezelfde manier als posttraumatische stressstoornis van een trauma van het huidige leven. Dus in echte zin kunnen jonge kinderen lijden aan een posttraumatische stressstoornis – maar dan vanuit een vorig leven. (Waarom heeft iemand bv. een huilbaby, misschien huilt het kind om een trauma uit een vorig leven…wat weten wij er nu van eigenlijk…Waarom reageert een baby zoals het reageert? )
Als dat het geval is, waarom zou u het dan niet behandelen?

Funny to the Grave- Reincarnating...I'll  be back!

 

 

In de volgende paar jaar kreeg ik de gelegenheid om Dr. Stevenson en Jim Tucker te begeleiden bij veldonderzoeken naar enkele van mijn beste zaken die ik met hen deelde. In mijn gesprekken met Dr. Stevenson zou hij nooit een verband erkennen tussen genezing en bewustzijn in het verleden. Hij verwierp de geldigheid van eerdere levensregressie bij volwassenen, hoewel ik hem verzekerde dat ik er het bewijs van had.
Ik vond het raadselachtig dat hij ondergedompeld was in het bewijs dat kinderen spontane herinneringen konden hebben, maar concludeerde dat volwassenen geen toegang hadden tot deze herinneringen door hypnose, meditatie of een gerichte staat van bewustzijn. Ik zag dat sommige kinderen in een lichte trance staat leken te gaan – een veranderde staat van bewustzijn – wanneer ze zich dat herinnerden. Waarom konden volwassenen dat dan niet?
Ik heb in mijn tweeëntwintig jaar veel gevallen gezien als een therapeute in het vorige leven, met volwassenen, waarbij de herinneringen aan het vorige leven, die vaak ook spontaan opkwamen in de kindertijd, maar die niet werden opgelost in de kindertijd, de persoon gedurende hun hele volwassen leven bleven beïnvloeden. Deze onopgeloste kwesties uit vorige levens creëerden patronen die standhielden vanaf de kindertijd tot in de volwassenheid.

Lees ook:   So We Meet Again- Vorige levens relaties

Ik kwam tot het besef dat dr. Stevenson zijn onderzoek niet hoefde te vertroebelen door de vraag te stellen of deze herinneringen wel of niet konden genezen. Hij paste zijn expertise en briljante geest toe met als enige doel empirisch bewijs te verzamelen van herinneringen aan het verleden van kinderen die hij kon verifiëren met zijn onderzoekstechnieken. Hij vestigde een overeenkomst tussen persoonlijkheidskenmerken en zelfs fysieke afdrukken die van het ene leven naar het andere werden overgedragen. Hij heeft ons een machtige erfenis nagelaten. Ik heb het grootste respect voor hem en wat hij heeft gedaan. Zonder zijn werk zou ik geen basis hebben voor mijn werk.

BLAKE’S TRAUMATISCHE DOOD
Terwijl ik dieper inging op de cases, voegde ik mijn observaties samen over hoe vorige levens van volwassenen en kinderen kunnen genezen met de bevindingen van Dr. Stevenson over de patronen in spontane herinneringen van kinderen, vooral het overwicht van herinneringen aan een traumatische dood. Ik besefte dat het mogelijk zou kunnen zijn om de spontane herinneringen van kinderen aan traumatische sterfgevallen in het vorige leven te genezen. Maar in de eerste paar jaar van mijn onderzoek had ik geen mogelijkheid om mijn ideeën te testen. Toen kreeg ik in 1992 een telefoontje van een moeder in Chicago, Colleen Hocken, wiens zoon had, wat zij geloofde, dat herinneringen uit het leven waren die hem diep verontrustten. Colleen, een moeder van drie, zag mijn advertentie in ‘Mothering Magazine’ en hoopte dat ik haar de hulp kon geven die ze nodig had. Ze vertelde me haar verhaal.
Toen haar middelste zoon, Blake, net drie was geworden, vertelde hij haar dat hij was aangereden door een vrachtwagen, nadat hij een vuilniswagen had zien passeren. Colleen nam aan dat hij in de war was en bedoelde dat een kind hem op de kleuterschool had geraakt met een speelgoedauto. Toen ze hem ondervroeg, zei hij: “Nee, een echte vrachtwagen. De truck deed me pijn. ‘Toen begon hij zijn linkeroor vast te houden.

Het gebeurde gewoon dat Colleen de dag ervoor Dr. Brian Weiss op Oprah had gezien en Brian legde een verklaring af die zegt dat kinderen soms eerdere levens herinneren. Dit was de dag ervoor. Verwijzend naar deze opmerking opende Colleen haar geest, luisterde aandachtig en vroeg Blake enkele vragen. Ze vroeg hem wat er was gebeurd.
Hij vertelde haar dat hij onder de wielen van de vrachtwagen doorging, wijzend met een handgebaar langs de linkerkant van zijn lichaam, daar was hij geraakt. Ze vroeg: “Wat gebeurde er toen?” Hij zei: “Ze namen me mee naar dat grote gebouw.” Toen ze opnieuw vroeg: “Wat is er gebeurd?” Hij zei: “Ik stierf.”
Colleen vroeg: “Waar waren mama en papa toen dit gebeurde?” Hij zei: “Daag dag in de winkel.” Colleen wist niet wat ze hiervan moest denken en hoopte dat Blake het zou vergeten. Maar een week later, toen er een vuilniswagen voorbijging, vertelde hij haar het verhaal opnieuw.
Colleen zei dat ze merkte dat het gedrag van Blake radicaal veranderde nadat hij had gezegd dat hij door de truck was geraakt, maar ze heeft deze verandering niet toegeschreven aan wat hij haar had verteld. Hij was depressief geworden, had geen interesse meer om te spelen en klaagde over pijn en pijnen aan de linkerkant van zijn lichaam. Toen Colleen probeerde Blake te troosten, duwde hij haar weg en zei: “Ik hou van je. Ik haat je. ‘Ze nam Blake mee naar de dokter, maar er was niets fysiologisch mis met hem. Colleen probeerde Blake extra aandacht te geven, omdat ze dacht dat hij zich verwaarloosd voelde als het middelste kind zijnde. Ze voelde zich schuldig en overwoog hem naar therapie te brengen. Pas een paar maanden later, toen het gezin op reis ging naar Londen, begon Colleen dingen samen te voegen. Toen ze in Londen waren, waren ze gestopt bij een druk kruispunt. Blake zat in een kinderwagen. Plotseling, hij sprong uit de wandelwagen en liep het pad op van een tegenligger. Gelukkig kon de bestuurder op tijd stoppen en Blake’s vader pakte hem bij zijn kraag en trok hem van de straat.
Op dat moment klikte er iets in Colleen. Ze vroeg zich af of Blake’s verklaringen over het geraakt zijn door een vrachtwagen iets te maken hadden met deze gebeurtenis. Ze vroeg zich af of dit een herhaling was uit een vorig leven. En, zo ja, wat zou ze eraan kunnen doen?


Toen ze terugkwam uit Londen zag ze mijn advertentie in ‘Mothering’ en belde ze me meteen op. Dit was de gelegenheid waar ik op had gewacht. Ik zou alles proberen wat ik had leren testen. Ik vertelde Colleen wat ik had geleerd van mijn ervaringen met mijn eigen kinderen en de andere moeders met wie ik had gesproken. Ik heb uitgelegd dat kinderen geloofsovertuigingen en gevoelens met zich meedragen van hun vorige leven naar het heden. Kinderen ervaren een continuüm van bewustzijn van de dood door wedergeboorte. Voor een heel jong kind voelt en lijkt een herinnering uit het vorige leven hetzelfde te zijn als iets dat dagen of weken geleden is gebeurd. Ze kunnen verleden en heden nog niet van elkaar onderscheiden. Een deel van hun bewustzijn zit nog steeds vast in het trauma van het vorige leven; ze weten niet dat ze een overgang naar een ander lichaam hebben gemaakt.

Ik vroeg haar om me meer te vertellen over wat Blake voelde. Ze zei, “Ik probeer hem te troosten, maar hij duwt me weg.” Ik dacht terug aan het vorige levensgeheugen van mijn dochter Sarah. Op het moment van haar dood in een brandend huis, had ze ten onrechte geloofd dat haar ouders niet van haar hadden gehouden omdat ze haar niet hadden gered van het vuur. Ze droeg die angst nog met haar mee in dit leven. Ik legde de ervaring van Sarah uit aan Colleen en stelde voor dat Blake, Colleen zou kunnen verwarren met de moeder die hem had verlaten om naar de winkel te gaan, wanneer hij door de truck werd geraakt. Hij moest weten dat het niet Colleen was die hem had verlaten. Ik zei tegen Colleen dat hij moest wachten tot ze alleen was met Blake en dat hij ontspannen was, voor het slapengaan, of tijdens badtijd. Ik zei haar om Blake’s geheugen te erkennen. Sluit je aan bij zijn realiteit en laat hem weten dat ze wist dat hij door de truck werd geraakt. Laat hem dan weten dat hij nu veilig is in een nieuw lichaam.

https://www.liveinternet.ru/users/pkfnf/post323814852/

Blake moest weten dat hij de overgang naar een nieuw leven had gemaakt en dat hij nu door haar werd beschermd. Ik stelde me voor dat dit misschien voor Colleen vreemd klonk. Maar ik verzekerde haar dat ze, door dit te weten, haar moederlijke instincten moet gebruiken om de juiste woorden te vinden om hem gerust te stellen. Ik bad dat dit zou werken, omdat ik niet wist wat Colleen nog meer kon doen. Ik kon me niet voorstellen dat ze dit naar een traditionele therapeut zou brengen.
Een week later belde Colleen en zei: ‘Je zult niet geloven wat er is gebeurd. Ik deed wat je zei. Ik wachtte tot Blake ontspannen was, vlak voor het slapen gaan. Ik zei tegen hem: “Blake, je bent geraakt door een vrachtwagen, toch?” Hij zei: “Ja.” Ze vervolgde: “Dat was een ander leven. Je zat in een ander lichaam en je had een andere moeder. ‘Terwijl ze dit zei, rapporteerde Colleen dat Blake’s gezicht voor het eerst in maanden oplichtte. Hij zei: “Ik had een ander lichaam? Een andere moeder? ‘Hij leek oprecht verrast. Ze verzekerde hem: “Ja, en nu ben je veilig.” Toen noemde ze alle mensen in zijn huidige leven: zijn broers, zijn familieleden. Ze zei dat zijn nieuwe bevinding onmiddellijk merkbaar was. Ze voelde dat iets van Blake opsteeg. De volgende dag was Blake weer terug naar zijn oude smiley-zelf zoals hij was geweest voordat hij aan het ongeluk begon te denken.
Colleen zei: “We hebben onze Blake terug.”

Blake’s zaak liet me zien dat mijn idee dus werkte. Wanneer het geheugen van een kind uit het verleden spontaan verschijnt, kunnen volwassenen het kind op de volgende manieren helpen:

1. ERKENNEN wat het kind zegt. Zelfs als u niet zeker weet of dit een herinnering of een fantasie is, verwerp dan geen uitspraken of sluit het gesprek niet af. Luister rustig. Stel open vragen. Dit zorgt ervoor dat het geheugen blijft stromen.
2. WETEN wat het kind misschien probeert uit te drukken. Is dit een goedaardige herinnering of een verontrustende herinnering? Luister aandachtig om te zien hoe deze herinnering het huidige leven van het kind kan beïnvloeden.
3. Als een traumatische herinnering opkomt, sta het kind toe om de emoties ervan UIT TE DRUKKEN, zelfs als het verontrustend of intens is. Wees een rustige en veilige aanwezigheid zodat ze gevoelens kunnen loslaten, als dat nodig is. Meestal zijn kinderen echter heel zakelijk in het praten over het verleden.
4. VERDUIDELIJK het verschil tussen heden en verleden. Net als in het geval van Blake kan de geruststelling van een volwassene dat het leven voorbij is en dat het kind nu veilig is wonderen verrichten door een kind te helpen het verleden los te laten.

Als ouders vragen of het veilig is om zo’n gesprek aan te gaan als er een herinnering aan het opkomen is, leg ik uit dat het schadelijker is om het geheugen niet te erkennen, wat het kind in verwarring kan brengen en het kind de kans ontneemt het te verwerken en te laten gaan.
Ik verzamelde vele andere gevallen en in 1994 begon ik het boek te schrijven met woorden en inzichten die ik niet kon vinden toen ik probeerde te begrijpen wat er met mijn eigen kinderen gebeurde.
Children’s Past Lives is gepubliceerd in 1997. Het is nu in ongeveer 16 vreemde talen vertaald. En vanwege internet heb ik honderden overs van over de hele wereld. Elk geval is uniek, maar ik zie steeds dezelfde patronen. Het algemene model waarover ik schreef, houdt nog steeds stand.
Ik was niet van plan om nog een boek te schrijven. Maar kort nadat Children’s Past Lives werd gepubliceerd, kreeg ik een aangrijpende zaak van een moeder uit Chicago die me ervan overtuigde dat er een andere dimensie was aan dit fenomeen dat moest worden onderzocht, en nog een geweldig verhaal dat verteld moest worden.

Lees ook:   'Bijna-doodervaring is geen verzinsel'

Reincarnation art

REINCARNATIE IN DEZELFDE FAMILIE

Kathy Luke was een tiener, alleenstaande moeder toen haar eerste zoon, James, werd geboren in maart 1978. Kathy was vervreemd van de vader van James. Toen James 16 maanden oud was, kreeg hij de diagnose neuroblastoom en werd hij snel erg ziek. Tegen april 1980 had hij 17 tumoren in zijn linkerbeen, een grote tumor achter zijn linkeroog die ondoorschijnendheid en blindheid in dat oog en vervorming aan de linkerkant van zijn gezicht veroorzaakte, en een tumor achter zijn rechteroor. Toen hij in het ziekenhuis was, staken artsen een infuus in de rechterkant van zijn nek, waardoor er een lineair chirurgisch litteken achterbleef.
Nadat ze hem in het ziekenhuis hadden behandeld, vertelden de dokters hen dat ze hem mee naar huis moesten nemen. Er was niets meer dat ze voor hem konden doen. Kathy was er kapot van. Ze gaf liefdevol om haar zoon. Op een dag toen de tweejarige James haar zag huilen, zei hij tegen haar: “Mamma, huil niet om mij.” En toen stierf hij. Kathy eerde de wens van haar stervende zoon en zorgde ervoor dat haar verdriet naar binnen werd verdrongen.
Nadat James stierf, trouwde Kathy met Don (niet met James’s vader) en kreeg een dochter, Katie. Dat huwelijk eindigde na vier jaar. Ze trouwde toen met Billy. Eindelijk was ze in een goede, stabiele relatie. Ze kregen een zoon, Josh.
Toen werd Kathy opnieuw zwanger in 1992. Twaalf jaar nadat James stierf, gaf Kathy geboorte aan een zoon, Chad, door middel van een keizersnee. Toen ze wakker werd van de narcose, liepen de dokters haar kamer binnen en vertelden haar dat ze verontrustend nieuws hadden. Nadat ze een kind had verloren, nam Kathy het ergste aan. Ze vertelden haar dat haar zoon blind leek te zijn in zijn linkeroog; er zat geen kleur in. Toen ze de baby naar Kathy brachten om te zien, merkte ze onmiddellijk op wat er leek op een lineair, chirurgisch litteken aan de rechterkant van zijn nek, op dezelfde plek waar James een infuus had laten plaatsen tijdens de behandeling. De kinderarts verzekerde haar dat het alleen maar een moedervlek was. Maar Kathy dacht dat het op een litteken leek. Ze merkte ook op wat leek op een tumor achter zijn rechteroor, op dezelfde plek waar artsen een biopsie hadden uitgevoerd op James. De dokter verzekerde haar dat het slechts een functionele cyste was die binnen een paar weken zou verdwijnen. Retorisch zei ze tegen de artsen: ‘Hoe kan dit?’, Zich realiserend dat het blinde linkeroog, de moedervlek aan de rechterkant van zijn nek, en de cyste achter zijn rechteroor eruit zagen als dezelfde abnormaliteiten die zichtbaar waren geweest op James’s lichaam vlak voordat hij stierf.
Toen Kathy voor de eerste keer Chad vasthield, voelde ze een oceaan van opluchting over zich heen spoelen. Ze zei: “Het leek alsof er een groot gewicht van mijn ziel viel.” Ze voelde een sterke band met Chad, alsof ze eerder verbonden waren geweest. Ze kon het voelen en nog eens voelen. Ze had zich niet zo gevoeld toen haar twee andere kinderen na de dood van James waren geboren. Maar ze zei dat toen ze Chad voor de eerste keer vasthield, ze het gevoel had dat hij het was!
“Ik wist dat hij James was. Het gaf me zoveel troost om te weten dat hij bij mij was teruggekomen. “Deze realisaties kwamen van een vrouw die opgroeide in een streng, religieus baptistisch huis in de Bijbelgordel van Amerika, die nog nooit boeken over reïncarnatie had gelezen. In feite was het concept van reïncarnatie heidens voor haar geloof.
Voorzichtig vertelde ze wat ze zag aan haar man Billy; hij wist niet wat te denken. Toen ze dit aan haar ex-man vertelde, vertelde hij haar dat ze haar verstand had verloren. Kathy besloot dit voor zichzelf te houden. Ze kon het niet met haar familie bespreken vanwege hun sterke religieuze overtuigingen. Ze zouden denken dat ze gek was. Maar toen Chad vier jaar oud was, schokte hij Kathy door haar te vertellen dat hij terug wilde naar zijn “andere” huis. Hij beschreef het appartement waarin ze met James had gewoond. Chad vroeg ook om specifiek speelgoed dat aan James had toebehoord, wat ze niet in hun huis hadden. Toen Kathy Chad vroeg waarom hij terug wilde naar zijn andere huis, zei hij: “Omdat ik je daar achterliet.” Dit was de eerste aanwijzing dat Chad op de hoogte was van het leven van James.

 

 

In de volgende paar jaar sprak Chad af en toe over het leven van James. Kathy ondervroeg hem niet. Ze wachtte tot hij het zelf naar voren bracht. Ze wilde hem op geen enkele manier beïnvloeden. Bovendien had ze geen idee wat ze tegen hem moest zeggen. Eens, toen ze een foto van James tevoorschijn haalde, die ze nog nooit met haar familie had gedeeld, kreeg Chad een geschokte blik op zijn gezicht en zei tegen haar: “Ik heb naar deze foto gekeken. Ik wil het omdat ik het zelf ben. “

Een andere keer ging Tsjaad naar zijn tien jaar oude broer en zei: “Toen ik twee jaar oud was, werd ik zo ziek. Toen stierf ik en kwam terug. Als ik weer sterf, kom ik weer terug. “Deze stuurde hierna zijn broertje de kamer uit! 

 Stairway To Heaven

Rond die tijd vond Kathy mijn boek in een boekwinkel en had een vriend die eigenaar was van een computer en ze nam zo contact met me op. Toen ik haar verhaal voor het eerst las, was ik diep geroerd en opgewonden. Hier was een moeder die ervan overtuigd was dat haar overleden zoon terug was. Haar gevoelens werden versterkt door bewijs – meerdere fysieke symptomen met betrekking tot de dood van haar eerste kind. Ik stond te popelen om met Kathy te praten.

We hebben de komende anderhalf jaar vaak aan de telefoon gepraat. Kathy rapporteerde elke nieuwe verklaring die Chad over het leven van James maakte. Ik vroeg haar ook of ze bereid was om Dr. Stevenson te ontmoeten. Ik wist dat hij van de gelegenheid gebruik zou maken om zo’n intrigerend geval van multiple birthmarks in de VS te onderzoeken. Hij en Jim Tucker ontmoetten Kathy en haar familie en documenteerden de zaak.

Kathy en ik bespraken waarom James misschien teruggekomen is om weer bij haar te zijn. Voelde hij zich onafgemaakt met zijn leven toen hij Kathy vertelde dat hij terug wilde naar haar vroegere appartement omdat hij haar daar achterliet? 

 

 

We kwamen overeen dat zielen soms terugkeren om met dezelfde familie te zijn vanwege sterke banden van liefde. Soms voelt de ziel dat ze nodig zijn, ze kunnen het gezin helpen, of ze moeten het goedmaken. Er kunnen vele redenen zijn waarom de ziel terugkeert om bij dezelfde mensen te zijn – vooral als ze jong sterven. We bespraken ook de mogelijkheid dat de blindheid in Chad’s oog, die geen fysiologische basis had, zou worden genezen als Kathy met Chad sprak en hem uitlegde dat ze wist dat hij terug was en dat hij nu in een nieuw lichaam was. Het had in andere gevallen gewerkt. Het was zeker het proberen waard en kon geen kwaad doen.

 

Het duurde maanden voordat Kathy de moed had verzameld om rechtstreeks met Chad over zijn herinneringen te praten. Ze rapporteerde: ‘Op een avond zat ik Chad op mijn schoot en zei:’ Ik weet niet alles, maar ik weet dat je hier eerder was en dat je een heel ziek jongetje was. Toen moest je weggaan, zodat je terug kon komen in een gezond lichaam. ‘ Chad ging zitten en luisterde naar me terwijl ik sprak. Toen trokken zijn wenkbrauwen op, zijn gezicht lichtte op en hij tjilpte: ‘Ik weet het.’ Toen ging hij ervandoor om te spelen. Dat is alles wat er was. “

Twee dagen later rende een opgewonden Chad naar Kathy en vertelde haar dat hij uit zijn linkeroog kon kijken. Ze testte hem door hem zijn hand voor zijn rechteroog te houden en haar vingers op te houden. Hij vertelde haar correct hoeveel vingers ze omhoog hield. Ze testte hem later die dag opnieuw. Tot haar verbazing zag hij nu iets met zijn linkeroog. Dit was de eerste keer dat hij een visie in dat oog had. Kathy nam Chad mee naar de oogarts om zijn oog te laten testen. De arts merkte een lichte verbetering op. Voor Kathy was elke verbetering aanleiding tot feestelijkheden.

De verandering in de visie van Chad gaf Kathy aanmoediging dat haar woorden de ziel van Chad waren binnengedrongen. Ze vertelde me: “Ik bid dat onze beide zielen blijven genezen. Mijn ultieme wens is dat Chad’s ziel vrede heeft. Om dat te laten gebeuren, moet er voor ons beiden een einde komen aan het verleden. Als hij zich schuldig voelde omdat hij me had verlaten of wilde weten hoe verdrietig ik was toen hij stierf, weet hij nu dat ik in orde ben en dat hij geliefd is. Het lijkt erop dat het helen van de ziel is als langzaam een ​​boek lezen: je eindigt één hoofdstuk tegelijk. “

 

Kathy merkte dat ze zich lichter begon te voelen. Ze vertelde me dat ze niet langer die zware last van schuld over de dood van James droeg. Ze was eindelijk in vrede. Deze nieuwe gevoelens verrasten haar. Ze zei dat ze in de loop van de jaren had gebeden om James terug te hebben als een gezond kind, om een ​​nieuwe kans te krijgen om het over te doen. Maar nu ze wist dat dit echt was en dat de ziel van James terug was, voelde ze dat haar gebeden waren verhoord, maar niet op een manier die ze voor mogelijk had gehouden. Dit was een echt wonder.

Stairway to Heaven without Led Zepplin.. Just Me, Myself and I.. Quoted by Gerard the Gman NJ :-) :-)

 RETOUR VANUIT DE HEMEL

Na mijn ervaring met Kathy, wist ik dat het tijd was om nog een boek te schrijven. Ik vroeg me af hoeveel andere gezinnen zouden worden getroost om te weten dat reïncarnatie in dezelfde familie mogelijk was. Zodra ik de beslissing nam om het boek te schrijven, begonnen de zaken binnen te stromen.

 

Return from Heaven werd in 2001 uitgegeven. Het boek staat vol met gevallen van families die een jong kind herkennen dat in het gezin is geboren als een voormalig familielid dat stierf voordat het kind werd geboren. Het kind wordt geïdentificeerd door directe uitspraken die hij doet over het leven van de overledene, eigenzinnig gedrag (dat niet kan worden toegeschreven aan erfelijkheid), en door moedervlekken en fysieke afwijkingen die overeenkomen met lichamelijk trauma op het moment van overlijden van hun geliefde (alweer, iets dat niet kan worden toegeschreven aan erfelijkheid). Voor veel leden van het gezin was het een schok om dit te beseffen. Dit druiste vaak in tegen hun religieuze overtuigingen. Sommige familieleden weigerden het te geloven, zelfs nadat een kind schokkende uitspraken deed over het leven van de overledene die nog nooit iemand aan het kind had verteld.

Lees ook:   Abortus: een spiritueel perspectief

In het laatste decennium, sinds de publicatie van Return From Heaven , heb ik meer verbazingwekkende gevallen van reïncarnatie verzameld in dezelfde familie. Wanneer ik lezingen over het onderwerp geef, hapert iemand in het publiek steevast terwijl ze beseffen dat ze misschien een zaak in hun eigen familie hebben. Het bevestigt voor hen om te horen dat ze zich geen dingen voorstellen, dat dit echt mogelijk is. Het is het meest verrassend (zelfs voor mij) dat reïncarnatie in minder dan negen maanden kan plaatsvinden. De gevallen die ik heb gekregen hebben me laten zien dat reïncarnatie vrij snel (zelfs dezelfde dag!) Na de dood kan plaatsvinden. Deze waarneming daagt wijd verbreide veronderstellingen uit dat er een lang of vast interval is tussen levens. Het suggereert ook dat er flexibiliteit is wanneer de ziel, geest of bewustzijn samenkomt met het lichaam.

 

 

NOG EEN JAMES

In 2000 ging ik bij Drs. Stevenson en Tucker voor een vervolgbezoek om Chad en zijn familie in Chicago te zien. Tijdens onze tijd in Chicago bespraken we het mysterie waarom, op basis van de beschikbare gevallen, Aziatische kinderen meer specifieke details van hun vorige leven herinnerden dan Amerikaanse kinderen. We zijn het allemaal eens over het belang van het vinden van gedetailleerde Amerikaanse gevallen die kunnen worden geverifieerd. We dachten dat ze bestonden, en vanwege de snelle groei van het internet, zou het verkrijgen ervan gemakkelijker kunnen worden.

 

In 2002 kreeg ik een telefoontje van Shalini Sharma, een producent bij ABC News. Shalini, wiens ouders uit India komen en die zijn opgegroeid in een hindoestaans huishouden in de VS, ze wilden Amerikanen kennis laten maken met reïncarnatie. Ze was bekend met kindercases en dacht dat een verifieerbare een overtuigend bewijs van reïncarnatie zou bieden aan een Amerikaans publiek. Ze vroeg of ik gevallen had van een kind dat zich specifieke details herinnerde van sterven in een oorlog. Ik scande honderden gevallen van mijn e-mails, en ik vond er een van een jaar eerder dat er veelbelovend uitzag.

De e-mail van Andrea Leininger, een moeder uit Louisiana, begon zoals zoveel andere e-mails die ik ontving: “Ik hoop dat je niet denkt dat ik een gek ben, maar. . . “Andrea vertelde me dat haar moeder zojuist haar Children’s Past Lives had gestuurd omdat ze geloofden dat haar twee jaar oude zoon, James, herinneringen aan een vorig leven had. Een van de eerste woorden van James was ‘vliegtuig’. Kort daarna zag hij op elk moment dat hij een vliegtuig zag, ‘vliegtuigcrash’. Het enige speelgoed dat hij wilde, waren vliegtuigen, en hij leek een griezelige kennis te hebben over vliegen en de wereldoorlog II vliegtuigen.

Toen James tweeëneenhalf was, begon hij te gillen en te slaan van nachtmerries over “zijn vliegtuig” dat crashte. Hij had gruwelijke nachtmerries ongeveer drie keer per week. Dit was al maanden aan de gang. Toen ze hem vroegen wat voor soort vliegtuig, zei hij altijd: “Een Corsair.” Ze wisten niet wat een Corsair was, maar toen ze het opzochten, ontdekten ze dat het een vliegtuig was dat in de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt.

Ik antwoordde op Andrea’s e-mail en zei dat ze mijn boek moest lezen en stelde voor dat ze James in gesprek zou brengen over het neerstorten van zijn vliegtuig. Ik gaf haar mijn standaardadvies om hem te verzekeren dat hij nu veilig was en dat dat leven voorbij was. Omdat de hare was zoals vele andere e-mails die ik ontving, volgde ik het niet. Ik ging ervan uit dat ze terug zou schrijven als ze enig succes had met James of verdere vragen had.

Toen ik uiteindelijk in 2002 contact opnam met Andrea, nadat Shalini contact met me opnam, hoorde ik dat er inderdaad veel was gebeurd! Andrea meldde dat nadat ze met James over zijn nachtmerries had gesproken, deze in frequentie driemaal per week tot één keer in de twee weken afnamen. Maar dat was niet het einde ervan. James praatte steeds meer over zijn leven als piloot. Bruce, de vader van James, was sceptisch. Zijn sterke religieuze geloof zou hem niet toestaan ​​te geloven dat reïncarnatie de verklaring was voor James ‘kennis over de Tweede Wereldoorlog, of voor zijn nachtmerries. Andrea, aan de andere kant, vond dat de meest logische verklaring was dat hij zich iets pijnlijk herinnerde dat hem in een vorig leven was overkomen. Dus voor het grootste deel was het Andrea die met James over zijn nagedachtenis praatte.

De Stijl houdt zich niet bezig met alledaagse problemen, maar je hoort juist rust te vinden.

Ze vroeg hem of hij zich herinnerde waar zijn vliegtuig vertrok. Hij zei dat het van een boot afging. Ze vroeg of hij zich de naam van de boot herinnerde. Hij vertelde haar dat het ‘Natoma’ was. Bruce, die vastbesloten was geen reïncarnatie als verklaring te aanvaarden, begon onderzoek online te doen. Hij ontdekte dat er tijdens de Tweede Wereldoorlog, de Natoma Bay, een vliegdekschip in de Pacific was geweest. Toen ze James vroegen of hij zich zijn naam herinnerde, zei hij altijd dat het James was. Toen ze hem vroegen of hij zich de namen van zijn vrienden herinnerde, zei hij Jack Larsen. Bruce ontdekte dat er een Jack Larsen aan de Natoma Bay was geweest. Dit ging nog een paar jaar door en de zaak vorderde. James herinnerde zich steeds meer details over zijn leven als piloot. Op een dag had Bruce zojuist een boek over veldslagen in de Tweede Wereldoorlog en ging open voor een luchtopname van Iwo Jima. James, die naast hem zat, zei feitelijk: “Papa, dat is waar mijn vliegtuig naar beneden ging.” Dit was het moment waarop Bruce een gelovige werd. Er is gewoon iets in hem dat zei dat dit wel waar moest zijn.

James maakte veel tekeningen van vliegtuigen die door boten werden neergeschoten. In deze chaotische, hectische tekeningen was er vuur en vijandelijk luchtafweergeschut in de lucht. Hij zou zijn tekeningen “James 3” ondertekenen. Toen zijn ouders vroegen waarom hij zijn tekeningen op die manier tekende, zei hij: “Omdat ik de derde James ben.”

Bruce was zo van plan om dit mysterie te achterhalen dat hij naar een reünie van veteranen van de Natoma Bay ging in de gedaante van het doen van onderzoek voor een boek over de Natoma Bay. Door met een van de veteranen te praten, kwam hij erachter dat er één piloot was die was neergeschoten op de manier waarop James het beschreef in de buurt van Iwo Jima. Zijn naam was James Huston, Jr. (James zei dat hij de derde James was!), Wiens vliegtuig een klap kreeg aan de voorkant en naar de oceaan ging. James Huston stierf in 1945 op 21-jarige leeftijd. James Huston vloog ook een Corsair. De stukjes van de puzzel vielen snel op hun plaats.

De Leiningers ontdekten dat James Huston een zuster had, Anne Barron, die nog leefde en in Californië woonde. Ze namen contact met haar op en konden details bevestigen die James zich herinnerde aan het familieleven van James Huston – details die alleen Anne Barron kende. Anne stuurde de Leiningers-kinderfoto’s van haar broer. Er is een opvallende gelijkenis tussen de twee jongens.

 

ABC “Prime Time” heeft het verhaal van Leiningers in 2003 uitgezonden en heeft fantastisch werk geleverd door het verhaal te vertellen. In 2006 zag een Japanse filmploeg het verhaal en bood aan om de Leiningers naar Japan te vliegen en een herdenking te houden waarbij het vliegtuig van James Huston werd neergeschoten. Het gezin en een filmploeg namen een boot naar de plaats van de crash. Toen ze aankwamen op de plek waar het vliegtuig van James Huston neerkwam, barstte de achtjarige James in tranen uit. Hij is voldoende hersteld om een ​​boeket bloemen in het water te gooien. Hij zei: “Tot ziens, James M. Huston. Ik zal je nooit vergeten. “Andrea vertelde me dat op dat moment iedereen op de boot huilde.

Na de reis naar Japan begonnen de herinneringen van James te vervagen en veranderden zijn tekeningen. In plaats van boten in vliegtuigen te laten vuren, tekende hij vrolijke scènes van dolfijnen springen en een intact vliegtuig vloog over de boot, zonder vijandig geweervuur. James leek eindelijk zijn leven te hebben afgesloten na een bezoek aan de plaats van zijn vorige dood en de persoon te eren die hij in het verleden was. Hij was eindelijk in staat om los te laten. In de laatste tekening die Andrea me stuurde, trok James een intact vliegtuig over een veld bloemen. Hij ondertekende deze tekeningen “James” niet langer “James 3.” Ik denk dat de tekeningen het allemaal zeggen.

 

Het complete verhaal van James Leininger, in veel meer detail dat ik hier kan presenteren, werd in 2009 gepubliceerd in hun boek Soul Survivor. Het is de beste Amerikaanse reïncarnatiezaak die ik heb gezien. Het is niet alleen een zeldzame, verifieerbare Amerikaanse zaak – het is ook het verhaal van de ziel van James die geneest van zijn traumatische dood van een jonge piloot wiens leven werd verkort door oorlog.

 

IMPLICATIES

Ik hoop dat je tijdens het lezen van de cases van Chase, Sarah, Chad Luke, Blake Hocken en James Leininger voorbeelden zag van de drie ideeën die ik aan het begin van het artikel noemde:

1. Bewijs voor de voortzetting van een persoonlijk bewustzijn na de dood
2. Bewijs van persoonlijkheidskenmerken overgedragen van het ene leven naar het andere
3. Mogelijkheden voor het helen van de ziel

De implicaties van gevallen zoals deze zijn diepgaand. Ze wijzen naar een theorie van persoonlijkheid die niet begint en eindigt binnen de grenzen van één leven, maar vele levens omvat. Traditionele theorie is afhankelijk van een combinatie van erfelijke en omgevingsinvloeden – aard en opvoeding – om uit te leggen waarom we zijn zoals we zijn. Maar het lichaam van gevallen van spontane herinnering aan herinneringen uit het verleden suggereert dat er een derde invloed is. Samen met de natuur en opvoeding moeten we patronen en eigenschappen uit eerdere levens overwegen die onze huidige persoonlijkheden informeren.

Deze nieuwe theorie is geen speculatie. De continuïteit van persoonlijkheidstrekken van leven tot leven is waarneembaar in deze gevallen. Gedrag, fobieën, kennis, talenten, attitudes en zelfs de kwaliteit van relaties kunnen van het ene leven tot het andere blijven bestaan.

Nog een stap verder, door het toepassen van wat we hebben geleerd van vijftig jaar therapie in het vorige leven met volwassenen, hebben we een model voor het helen van traumatische herinneringen die spontaan ontstaan ​​bij jonge kinderen. Van volwassen therapie weten we dat sommige van onze emotionele en fysieke problemen hun oorsprong vinden in traumatische sterfgevallen in het vorige leven, en ze kunnen worden opgelost door toegang te krijgen tot het oorspronkelijke trauma uit het vorige leven. We kunnen dezelfde principes toepassen om kinderen te helpen genezen wanneer herinneringen aan trauma uit het vorige leven en de dood spontaan ontstaan, dus deze problemen volgen het kind niet in de volwassenheid. Zoals je hebt gezien in het geval van mijn kinderen en met Blake, kan de genezing relatief eenvoudig en snel zijn.

Denk er eens over na: een continuüm van persoonlijkheid dat levens bestrijkt. Als het waar is, biedt het een logisch, gezond verstandskader om te begrijpen waarom we bepaalde persoonlijkheidstrekken hebben en hoe we onszelf kunnen genezen op de diepste niveaus van ons wezen.

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥