...
Leven na dit LevenReincarnatie

Beelden uit het hiernamaals.

Beelden uit het hiernamaals.

Miljoenen mensen die op het randje van de dood verkeren vertellen dat ze hun lichaam hebben verlaten en in een andere wereld getreden zijn. Is dit het bewijs dat er leven is na de dood?

Toen de KGB de Georgische dissident Grigorievich Rodonaia om het leven bracht, deden ze dat ook goed. Eerst reden ze met een auto over hem heen en toen nog een keer om het werk af te maken. Zijn lichaam werd naar een mortuarium gebracht en werd daar snel bevroren totdat er een autopsie kon worden gedaan. Toen de patholoog drie dagen later in zijn lichaam wilde gaan snijden, opende Rodonaia zijn ogen. De dokter sloot ze weer en ging verder met snijden. De ogen openden zich weer. Tegen alle waarschijnlijkheid in was Rodonaia nog in leven.

Dat Rodonaia dit had overleefd was verbazingwekkend. Het verhaal dat hij vertelde toen hij beter werd was zelfs nog vreemder: toen hij “dood” was werd hij meegenomen naar een wereld van licht. Hij reisde om de wereld, kon door muren heen kijken, gedachten lezen en door de tijd reizen.

De doktoren zouden hiermee hebben gespot als hij hun geen bewijs had geleverd. Tijdens zijn “reizen” hoorde hij een pasgeboren baby in een nabijgelegen ziekenhuis. Toen hij de baby met zijn verhoogde waarneming doorlichtte, zag hij dat het kind een gebroken heup had waar de doktoren niets van afwisten. Het eerste wat hij deed toen hij weer kon praten, was het ziekenhuis inlichten over het kind.

Rodonaia kon niet van het bestaan van het kind afweten, en al helemaal niet van het letsel. Maar röntgenstralen wezen uit dat hij gelijk had. Tot op vandaag blijft de verklaring voor dit mysterie bij Rodonaia.

Bewijsmateriaal.

Grigorievich Rodonaia die in 1976 “stierf” en nu Methodistisch predikant is in Texas, behoort tot een groeiend aantal mensen die zeggen dat ze een Bijna-Dood-Ervaring (BDE) hebben beleefd. BDE gebeurt wanneer een persoon sterft en beelden ziet van een leven na de dood voordat hij weer tot leven wordt gebracht. Alle ingrediënten voor een perfecte leugen zijn aanwezig: hij is eenvoudig, niet te bewijzen en iedereen wil er in geloven. Maar is het een leugen?

Al het bewijsmateriaal wijst op het tegendeel. Een onderzoek uit 1992 onthulde dat 13 miljoen mensen alleen al in de Verenigde Staten een soort BDE hebben beleefd. Studies hierover wezen hetzelfde uit bij miljoenen anderen over de hele wereld. De verhalen die ze over hun ervaringen vertellen, zijn allemaal ongeveer hetzelfde.

Naar het licht.

De standaard BDE begint bij iemand die sterft, zijn lichaam verlaat en dan de wereld op een afstand aanschouwt. Dan gaat hij een donkere tunnel binnen waarvan aan het einde een stralend licht te zien is. Hij of zij treedt in het licht en voelt een vrede die vaak wordt geassocieerd met de verschijning van een Goddelijk figuur. (Bij enkele ervaringen zag men in plaats daarvan beelden uit de hel).

Nadat hij in het licht gestapt is, worden hem vragen gesteld: wat heeft hij geleerd? Wat heeft hij fout gedaan? Dan wordt hem verteld dat hij naar zijn oude lichaam moet terugkeren omdat hij nog enkele zaken heeft te voltooien. Met tegenzin geeft hij daar aan toe en keert terug in een leven waarin men voor de dood geen angst heeft en materialisme vervangen wordt door zorgzaamheid en geestelijke verrijking.

De stervende hersenen.

Volgens Dr. Susan Blackmore. een psychologe aan de Universiteit van The West of England, kunnen vele BDE’s worden verklaard als het resultaat van zuurstofgebrek, waarbij er niet voldoende zuurstof naar de hersenen stroomt.

Wanneer de hersenen niet goed werken, “zullen ze modellen van de wereld blijven bouwen, maar deze komen uit het geheugen en uit de verbeelding en niet vanuit het verstandelijk vermogen. En als dit dromen en herinneringen zijn dan worden ze inderdaad waargenomen als een luchtfoto.”

Maar Blackmore’s theorieën werden hevig betwist. Professor David Fontana van de Universiteit van Minho in Portugal zegt daarover: “In vele BDE’s komen gebeurtenissen voor die nieuw waren voor die mensen (met name medische technieken) en die niet door het geheugen of de verbeelding konden worden verzonnen.

Ook wordt het argumnent van Fontana ondersteund door experimenten op vrijwilligers. Toen ze in een kamer werden neergelegd waar minder zuurstof aanwezig was, gingen de fysieke en geestelijke vermogens achteruit, en ook het geheugen. Sommigen hadden hallucinaties, maar niemand kreeg die duidelijke beelden van BDE’s.

Lees ook:   Het grote dwangarbeid-overzicht

“Het is duidelijk dat zuurstofgebrek niet de enige manier is om een BDE op te roepen,” zegt Blackmore. “Het antwoord ligt misschien in het vrijkomen van endorfinen.” Dit zijn morfine-achtige stoffen die in de hersenen worden aangemaakt bij spanning; dit ius hetzelfde als een toestand van adrenalineverhoging waardoor we niet onmiddellijk pijn voelen wanneer we iets breken bij een ongeluk. Het argument is daarom dat, wanneer je gaat sterven, de endorfinen als opvang dienen en je een prettig gevoel geven.

Beelden uit de hel.

Het endorfine-argument is niet helemaal waterdicht. Als de hersenen voor ons de pijn willen opvangen zou dat met prettige beelden gebeuren. Maar niet alle BDE’s zijn prettig.

Een Bijna-Dood-Ervaring in de hel komt aardig overeen met een Bijna-Dood-Ervaring in de hemel.

Dr. Maurice Mawlings, een cardioloog, merkte dat een aantal van zijn hartpatiënten enkele vreselijke taferelen opnoemden na een BDE.

“Ik zag dat ik op een operatietafel lag,” herinnert zich een van zijn patiënten. “Toen werd ik er met kracht van af getrokken en naar een donkere plek gesleurd die gevuld was met nare hete lucht. Ik stond doodsangsten uit. Ik voelde dat er wezens naar me zaten te kijken, demonen of monsters. Ik schreeuwde dat ik eruit wilde. Toen kwam ik weer terug in mijn lichaam. Nu ben ik vreselijk bang orn te sterven. Ik slaap zelfs met het licht aan, terwijl ik over de 50 ben.”

Adrenalineverhoging.

Het endorfIne-argument brokkelt nog verder af wanneer je naar de “adrenalineverhoging” gaat kijken. Professor Fontana zegt dat er maar weinig atleten zijn die een BDE krijgen wanneer er een endorfineverhoging ontstaat, of het nou bij een voetbalwedstrijd plaatsvindt of bij een marathon.

Voor sporters zoals zeilers of bergbeklimmers is het normaal om BDE-achtige beelden te krijgen en ooggetuigen zeggen dat de oorzaak van hun ervaring meer te maken had met het feit dat ze bijna doodgingen dan met een adrenalineverhoging.

Jacqui Greaves, een bergbeklimster die in 1994 in de Cairngorms van Schotland viel en 16 uren lang in een ijsgroeve verbleef, zei: “Ik kreeg gewoon een heel vreemd gevoel; ik verliet mijn lichaam en liep door een prachtig blauw landschap. Het was fantastisch en de kou verdween.” Deze ervaring gaf Jacqui tevens de energie om een sneeuwbeschutting te bouwen, die haar lang genoeg beschermde totdat ze gevonden werd.

BDE’s kunnen ook worden verklaard als een hallucinatie door de reactie van de hersenen op een verdovend middel of zelfs bloedvergiftiging door een nierstoornis. Gezien het feit dat morfine en andere hallucinogenische middelen worden toegediend om de pijn van het sterven te verlichten, lijkt het logisch om aan te nemen dat dit de ervaringen van een BDE veroorzaakt.

In de meeste gevallen spelen middelen echter geen rol. Volgens Steven Ridenhour, een druggebruiker die de uitwerking van zijn BDE met alle mogelijke verboden middelen wilde nabootsen, werkte geen enkele drug.

Wonderbaarlijke genezing.

In 1982 werd aan de filmcameraman Mellen-Thomas Benedict vertelt dat hij kanker had waarvan hij niet kon genezen. Hij ging “dood”en had een BDE die 90 minuten duurde. Dit verhaal kon wetenschappelijk worden verklaard op één detail na. Toen hij terugkeerde was zijn “ongeneeslijke” kanker volkomen verdwenen.

Nieuw onderzoek.

Het herstel van Benedict benadrukt het feit dat, terwijl we te maken hebben met een zogenaamd geestelijk verschijnsel, BDE’s fysieke veranderingen kunnen veroorzaken. In twee onafhankelijke onderzoeken wezen de conclusies op een grote variatie in zulke veranderingen na BDE in 80 tot 90 procent van de gevallen, en ook een toename van allergieën, verlaagde bloeddruk, geen harde geluiden, fel licht of schoonmaakmiddelen kunnen verdragen.

Hetzelfde onderzoek wijst ook op elektrische gevoeligheid, zoals gloeilampen die sprongen (35%), computerstoringen (20%), tv-storingen (54%) en vele andere verschijnselen.

Wat is dan de waarheid? Het enige dat we weten is dat het antwoord komt wanneer we sterven. Het enige dat de wetenschap kan verklaren is: zuurstofgebrek, drugs en endorfinen kunnen vele ervaringen verklaren, maar niet de paranormale afwijkingen.

Bewijsmateriaal geeft aan dat alle mensen met een Bijna-Dood-Ervaring dezelfde beelden krijgen, of ze nu gelovig zijn of niet. Zijn deze ervaringen dan het resultaat van de geest die het lichaam verlaat wanneer het de dood nadert? Als dat zo is, kan deze hogere staat van bewustzijn dan duiden op onze psychische mogelijkheden?

Lees ook:   Een vorig leven als holocaust slachtoffer

Nieuwe kijk op het leven.

In zijn boek Dood en Bewustzijn geeft parapsycholoog David H. Lund aan dat buitenzintuiglijke waarneming duidelijker naar voren zou komen wanneer de invloed van de hersenen vermindert en dan helemaal stopt. “Dit gebeurt tijdens een BDE, het bewustzijn gaat door nadat het lichaam (en ook de hersenen) is verlaten.”

Dus misschien hebben de sceptici wel gelijk: BDE’s kunnen heel goed het resultaat zijn van hersenen die sterven.


De hieronder staande tekst is mij toegestuurd door een bezoeker van deze website

Hoe kan men wetenschappelijk bewijzen of bedenken zelfs dat een bde alleen maar iets lichamelijks is, terwijl mensen met een bde alleen maar overledenen zien En niet mensen, die nog in leven zijn! Dat zal toch bewijs genoeg moeten zijn, om niet te denken, dat het enkel een lichamelijk fenomeen is toch? Mensen zien zelfs overledenen aan de andere kant, waarvan zij niet wisten dat ze al overleden waren, dus dat verzin je dan toch niet? Het zou prettig zijn om dit bij dat artikel te vermelden! Nu lijkt het net of die wetenschappers gelijk gaan krijgen met hun mooie verhaal en dat mag hoor, maar ik denk dat dit toch een beter bewijs is dan hetgeen zij bedenken.

Ik persoonlijk denk dat een bde te maken heeft met een soort van chakra in het lichaam, het eindigheidschakra de poort naar de andere wereld toe. Als men dit punt triggert dan zul je die beelden te zien krijgen, omdat dit een soort van energetisch orgaan is? Maar goed dat zegt mijn gevoel erover..en wie ben ik? :O)

Grtzzzzz

Vervolg

Ik heb al heel wat boeken verslonden over dit onderwerp en het blijft me verbazen wat men erover vertelde. Bv blinden die ineens wel kunnen zien bij een BDE, Ken zelf 2 mensen die een bde hebben meegemaakt, de een zag haar oma, die al was overleden. De ander was boos dat ze werd teruggehaald als kind, die wilde helemaal niet terug naar de aarde, want het was daar zo mooi, zelfs toen ze 55 was was ze nog boos dat men haar als kind weer in leven kreeg. *dit na een ziekte*

Over de hele wereld heeft men dezelfde ervaringen, rijk, arm, geloofsovertuigingen etc. Het doet niet terzake.

Maar als van de bv 20.000 bde érs bv, geeneen ”NIET overledenen” waarneemt aan de andere kant, dan is dat wel opvallend te noemen.

Ik heb zelf een zoon die me hele verhalen vertelde over zijn dromen, als hij even naar zijn oma mocht aan de overzijde.(dat begon toen hij 5 was en nu is hij 10 en verteld hij er veel minder over) Hij zag haar ook werkelijk! In huis bv of naast zijn bed. Met een beeld dat een beetje rafelig leek aan de randen.

Omdat ik wel op de hoogte ben van spirituele dingen wilde ik mijn kind nooit iets vertellen dus ik sprak er nooit over, ik weet dan ook pertinent zeker, dat hij dit niet van mij gehoord kan hebben. En zijn verhalen waren heel bijzonder overeenkomend met een boek dat ik ooit heel erg lang geleden eens had gelezen van een medium, die vertelde hoe het eruit zou zien in de hemel. Het klopte met wat mijn zoon vertelde, ik was het boek allang vergeten en ook het verhaal maar zoals mijn kind het vertelde werd het een aha, ervaring.. Alles schijnt met een soort gouden schijnsel verlicht te worden, staat ook wel in de bijbel geloof ik, dat alles van goud is, maar dat zal dat licht dan zijn? Wat je denkt is er, zei mijn zoon. ( en hij is goudeerlijk!) Ook dit komt overeen met verhalen. Best bijzonder. En heel jammer dat een wetenschap het nu weer ziet als een bewijs , in die zin, zie je nu wel er is niets na de dood.

Als je om je heen kijkt dan zie je al genoeg lijkt me, alles is een wonder, hoe gewoon we het ook al zijn. Maar een wonder is het wel.

https://www.kronosworld.nl/BDE.htm

Gerelateerde artikelen

Back to top button