web analytics

‘Ongewenste vaccinreactie’ wordt doodsoorzaak nr. 1 in Amerika – de Media is stil en zegt niets

Een nieuwe studie heeft bevestigd dat ongunstige vaccinreacties doodsoorzaak nummer één zijn geworden in Amerika.

Wetenschappers zeggen dat ze bewijs hebben gevonden dat aantoont dat COVID-prikken het immuunsysteem van mensen vernietigen, hartproblemen veroorzaken en turbo-geladen kankers veroorzaken.

Discernreport.com meldt: Eind december 2022 publiceerden Steve Kirsch 1  en Jessica Rose, 2  Ph.D., beiden Substack-artikelen waarin enkele van de nieuwste bewijzen worden beschreven waaruit blijkt dat de injecties het immuunsysteem van mensen vernietigen en een lawine van turbo-geladen kankers.

In artikel 3 van Kirsch  staan ​​de resultaten van een recent onderzoek dat hij heeft uitgevoerd. Het omvatte vier vragen: leeftijd, of de overledene was gestoken of niet, jaar van overlijden en doodsoorzaak. Hoewel het aantal reacties laag is, kunnen er toch belangrijke inzichten worden verkregen door naar de trends te kijken.

Ten eerste hebben we de basisgegevens van 2020, waaruit blijkt dat kanker de nummer 1 moordenaar was van Amerikanen jonger dan 65 jaar, gevolgd door ziekenhuisbehandeling voor COVID. Turbo-geladen kankers waren goed voor een negende van de kankermeldingen en er waren geen meldingen van overlijden door myocarditis.

Onder senioren ouder dan 65 jaar waren reeds bestaande aandoeningen de belangrijkste doodsoorzaak in 2020. Kanker kwam op de tweede plaats, COVID-infectie op de derde plaats en cardiale gebeurtenissen op de vierde plaats. Er waren geen sterfgevallen door turbo-geladen kanker, noch sterfgevallen door myocarditis. Kirsch gaat vervolgens in op de verschillen tussen de vaxxed en de unvaxxed in 2021 en 2022.

Waar de Unvaxxed aan stierf in 2021 en 2022

In 2021 en 2022 was ziekenhuisbehandeling voor COVID de belangrijkste doodsoorzaak voor mensen van 65 jaar en jonger. Incidenten van plotselinge dood, longembolie en turbo-geladen kankers waren allemaal laag, en er waren geen onbekende doodsoorzaken, noch sterfgevallen door myocarditis.

Hetzelfde gold voor mensen ouder dan 65 jaar. Ziekenhuisbehandeling voor COVID was doodsoorzaak nr. 1. Hartaanvallen, turbo-geladen kanker en plotselinge dood waren allemaal laag, en er waren geen sterfgevallen als gevolg van myocarditis.

Waar de COVID-Jabbed aan stierf in 2021 en 2022

Onder de COVID-prikkers van 65 jaar en jonger was plotseling overlijden de nummer 1 doodsoorzaak in 2021 en 2022. De tweede was hartgerelateerde dood en kanker was de derde. Belangrijk is dat de incidentie van turbo-geladen kanker onder de gestoken personen significant was in deze groep, en myocarditis doodde meer dan COVID-19.

Onder degenen ouder dan 65 jaar was kanker doodsoorzaak nummer 1, en het aantal kankergevallen met turbodruk is “enorm in vergelijking met degenen zonder het vaccin”. Plotselinge dood was ook aanzienlijk verhoogd.

Lees ook:   'Het coronabedrog'

Groot verschil in sterfgevallen door kanker tussen gestoken en niet-geprikt

Kirsch somt de drie meest verbluffende verschillen tussen gestoken en niet-geprikt op: 4

  1. “Plotselinge sterftecijfers zijn buiten de hitlijsten voor de gevaccineerde cf. niet-gevaccineerd voor degenen <65 … Het is doodsoorzaak nummer 1 voor deze leeftijdsgroep …
  2. Myocarditis als doodsoorzaak wordt nu geregistreerd voor beide leeftijdsgroepen, maar alleen voor de gevaccineerde …
  3. Hartproblemen als doodsoorzaak bij gevaccineerde jonge mensen (<65) zijn significant verhoogd in vergelijking met hun niet-gevaccineerde leeftijdsgenoten.”

Hoe COVID Jabs het risico op infecties en kanker verhogen

Exploderende kankercijfers zijn precies wat je zou verwachten van een medicijn dat je immuunsysteem aantast en vernietigt, en dat is wat de COVID-prikken doen. In het wetenschappelijke artikel “Innate Immune Suppression by SARS-CoV-2 mRNA Vaccinations” 5  wordt beschreven hoe de COVID-vaccinaties uw aangeboren immuunsysteem onderdrukken door de type-1-interferonroute te remmen, de eerste fase van de reactie op alle virale infecties.

De reden dat interferon type 1 wordt onderdrukt, is omdat het reageert op viraal RNA en er geen viraal RNA in de COVID-injectie zit. Het RNA is aangepast om eruit te zien als menselijk RNA, zodat de interferonroute niet wordt geactiveerd. De COVID-prik maakt je daardoor vatbaarder voor infecties.

Eén mechanisme waardoor de prik kanker veroorzaakt, heeft te maken met het feit dat het SARS-CoV-2-spike-eiwit 90% van het DNA-reparatiemechanisme in lymfocyten vernietigt, 6  een soort witte bloedcel die je lichaam helpt infecties en chronische ziekten te bestrijden zoals kanker. Dat is al erg genoeg, maar dat is slechts één van de vele mechanismen.

Hoe de prik uw virale klaringscapaciteit verlaagt

Recent onderzoek 7,8  laat ook zien dat herhaalde prikken een omschakeling teweegbrengen in de soorten antilichamen die uw lichaam aanmaakt en uw vermogen om virussen te verwijderen verminderen. Jessica Rose bespreekt deze bevindingen in haar Substack-artikel: 9

“Op 22 december 2022 werd een paper gepubliceerd in Science Immunology getiteld: ‘Klasse-omschakeling naar niet-inflammatoire, spike-specifieke IgG4-antilichamen na herhaalde SARS-CoV-2 mRNA-vaccinatie’ 10  …

[Het] legt in prachtig detail uit hoe een klasse antilichamen die een niet-inflammatoire respons afdwingt (meer als tolereren) prominent aanwezig is bij mensen die herhaaldelijk zijn geïnjecteerd met de gemodificeerde injecteerbare mRNA COVID-19-producten.

Vertaling: in plaats van dat de beoogde pool van spike-specifieke neutraliserende IgG-antilichamen dominant is bij meervoudig geïnjecteerde mensen, is een pool van antilichamen geassocieerd met spike-specifieke  tolerantie  dominant bij meervoudig geïnjecteerde mensen.

Naast het tolererende vermogen toonden ze ook aan dat de fagocytische in staat stellende capaciteiten over het algemeen veel verminderd waren. Deze activiteiten leiden tot het opruimen van virale pathogenen. Verminder ze → vermindering van de virale klaringscapaciteit …

Voor alle duidelijkheid, dit was geen ‘misschien was het antilichaamprofiel een beetje anders’ … Dit was een ‘hoh, er is een toename van 48,075% in spike-specifieke antilichamen tussen de 2e en 3e injecties …

IgG4-antilichamen onder alle spike-specifieke IgG-antilichamen stegen gemiddeld van 0,04% kort na de tweede vaccinatie tot 19,27% na de derde … [I] belangrijk, dat is geen typisch gevolg van herhaalde blootstelling aan antigeen door natuurlijke infecties en vaccinatie.”

Spike Overbelichting opent ook de deur voor kanker

Zoals opgemerkt door Substack-auteur Brian Mowrey: 11

“Dit is een totaal gek ding voor een anti-spike-eiwit B-cel om te beslissen om te doen, en weerspiegelt  B-cel overmatige blootstelling aan spike,  wat een weerspiegeling is van een superovermatige productie van spike door de Pfizer / BioNTech mRNA-code …

Het is niet normaal om IgG4 te maken wanneer een herhaalde ontmoeting met een virus gedurende een heel leven is gespreid, maar injectie-geïnduceerde blootstelling aan antigeen bevordert deze reactie, en mRNA-vaccins versnellen dit effect …

Er is geen reden om te voorspellen dat dit ‘goed’ zou zijn in een antivirale respons… Het op deze manier ‘verslijten’ van de immuunrespons wordt verondersteld bij te dragen aan de ontwikkeling van tolerantie tegen tumoren.”

Dus, om de effecten in lekentermen samen te vatten, de omschakeling van spike-specifieke neutraliserende IgG-antilichamen naar IgG4-antilichamen schakelt uw lichaam van de tumoronderdrukkingsmodus naar de tumorprogressiemodus, aangezien kankercellen nu uw immuunsysteem kunnen omzeilen. Je wordt “tumortolerant” omdat je immuunsysteem niet langer op zoek is naar kankercellen en deze niet meer elimineert. Mowrey wijst er ook op dat: 12

“Als een B-cel eenmaal is overgeschakeld naar IgG4, kan hij niet overschakelen naar een andere IgG-subklasse, omdat de genen voor al die andere basisontwerpen  zijn weggegooid. Alle toekomstige klonen van deze B-cel zullen coderen voor IgG4-receptor/antilichaam voor het antigeen in kwestie.”

Welke andere gezondheidseffecten kunnen het gevolg zijn?

Ter verduidelijking: IgG4 is een subklasse van het antilichaamtype immunoglobuline G (IgG) dat reageert op herhaalde en/of langdurige blootstelling aan een antigeen. De hier geëvalueerde mRNA-opname was die van Pfizer en werd vergeleken met de op virale vectoren gebaseerde opname van Janssen. Het schot van Moderna zat er niet bij. Deze resultaten werden met name niet gevonden bij mensen die de injectie van Janssen kregen, alleen de prik van Pfizer in Comirnaty.

Comirnaty … veroorzaakt een verschuiving van een virale zuivering naar een tolerantie-inducerende antilichaamklasse, en dit is niet de status quo voor traditionele vaccins of natuurlijke infecties. Het grootste probleem hier is … we hebben geen idee van de effecten van dit ‘effect’. ~ Jessica Rose, Ph.D.

Zoals opgemerkt door Rose: 13

“… het komt erop neer dat het Comirnaty-product … een verschuiving teweegbrengt van een virale zuivering naar een tolerantie-inducerende antilichaamklasse, en dit is niet de status quo voor traditionele vaccins of natuurlijke infecties. Het grootste probleem hier is … we hebben geen idee van de effecten van dit ‘effect’.”

Dat gezegd hebbende, kunnen we kijken naar wat er gebeurt bij mensen met een IgG4-gerelateerde ziekte, en van daaruit hypothesen gaan formuleren. Zoals uitgelegd door Rose, is een kenmerk van IgG4-gerelateerde ziekte fibrose, dwz weefsellittekens, wat kan leiden tot orgaandisfunctie, orgaanfalen en zelfs de dood als het onbehandeld blijft.

Lees ook:   Chemical Dumbing Down Of Society - Dr. Russell Blaylock

Rose onderzoekt nu de mogelijke verbanden tussen deze omschakeling van antilichamen en de draderige witte afzettingen die worden aangetroffen bij overleden mensen met COVID-prik. Zou het een nieuwe vorm van bindweefselziekte kunnen zijn?

Naast het potentieel voor kankercellen om amok te maken (zoals besproken in de sectie hierboven), kan IgG4-dominantie ook ernstige auto-immuunimplicaties hebben, aangezien het COVID-jab-spike-eiwit overeenkomsten vertoont met menselijke eiwitten.

“In meerdere publicaties is aangetoond dat moleculaire nabootsing een  potentieel probleem is met betrekking tot het spike-eiwit, waarbij is aangetoond dat het motieven deelt met menselijke eiwitten”,  schrijft Rose. 15  “Dit betekent dat het auto-immuniteitspotentieel tegen deze menselijke eiwitten duidelijk en aanwezig is.

In de context van deze recente publicatie die een dominante IgG4-pool laat zien, moet ik me afvragen wat de implicaties van deze dominante pool zijn voor moleculaire nabootsing. Zijn deze IgG4-antilichamen in staat om te tolereren in de context van ons eigen eiwit?”

Bronnen en referenties:

Bron

Gerelateerde artikelen

Back to top button