web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

PRESIDENT OF GHANA EXPOSES THE CORONA AGENDA

PRESIDENT OF GHANA EXPOSES THE CORONA AGENDA

http://www.nommeraadio.ee/meedia/pdf/RRS/Rockefeller%20Foundation.pdf

Onzin natuurlijk,… waarom klopt alles dan wat hij verteld?

 

Inhoud
Brief van Judith Rodin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Brief van Peter Schwartz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Invoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
WAAROM SCENARIO’S? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
WAAROM TECHNOLOGIE? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
DE FOCALE VRAAG. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
JE VERBEELDING BETROKKEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Het scenariokader. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
DE KRITISCHE ONZEKERHEDEN KIEZEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
GLOBALE POLITIEKE EN ECONOMISCHE AFSTEMMING. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
AANPASSINGSVERMOGEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
DE SCENARIO-VERHALEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Vergrendel stap. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Samen slim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Hack aanval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Slimme scramble. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Afsluitende gedachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Bijlage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Brief van Judith Rodin

President van de Rockefeller Foundation

De Rockefeller Foundation ondersteunt werk dat kansen vergroot en veerkracht vergroot tegen sociale, economische,
gezondheids- en ecologische uitdagingen – en bevestigt haar baanbrekende filantropische missie, sinds 1913, om “het
welzijn van de mensheid te bevorderen”. We hanteren een synergetische, strategische benadering die veel waarde
hecht aan innovatieve processen en nieuwe manieren aanmoedigt om ideeën te zoeken, silo’s af te breken en
interdisciplinair denken aan te moedigen.

Een belangrijk – en nieuw – onderdeel van onze strategietoolkit is scenarioplanning, een proces waarbij verhalen over
de toekomst kunnen worden op basis van factoren die van invloed zijn op een bepaalde reeks specifieke en kansen.
Wij zijn van mening dat scenarioplanning een groot potentieel heeft voor gebruik in filantropie om unieke interventies
te identificeren, belangrijke beslissingen te simuleren en te oefenen die diepgaande implicaties kunnen hebben, en
voorheen onontdekte gebieden van verbinding en kruispunt te benadrukken. Het beste is dat door een
methodologische structuur te bieden die ons helpt ons te concentreren op wat we niet weten – in plaats van wat we al
weten – met scenarioplanning kunnen we effectiever impact hebben.

De resultaten van onze eerste scenario-planningsoefening tonen een provocerende en boeiende verkenning van de
rol van technologie en de toekomst van globalisering, zoals u op de volgende pagina’s zult zien. Dit rapport is cruciaal
voor iedereen die geïnteresseerd is in het overwegen van de vele, uiteenlopende manieren waarop onze wereld zou
kunnen evolueren. De vonken van inzichten die deze verhalen inspireerden – samen met hun implicaties voor
filantropie als geheel – werden gegenereerd door de onschatbare samenwerking van vertegenwoordigers van de
begunstigde, externe experts en personeel van de Rockefeller Foundation.Ik wil in het bijzonder Peter Schwartz,
Andrew Blau en het hele team van Global Business Network bedanken, die ons hebben geholpen bij het gebruik van
dit stimulerende en stimulerende proces.

4 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Aan het hoofd van deze inspanning bij de Rockefeller Foundation is onze Research Unit, die nieuwe risico’s en kansen
analyseert en vindingrijk nadenkt over hoe te reageren op de complexe, snel veranderende wereld om ons heen. Deze
naar buiten gerichte intelligentiefunctie hanteert een transversale mentaliteit die kennis synthetiseert en integreert die
ons vermogen versnelt om sneller en effectiever te handelen. Het heeft ook bijgedragen aan het vormgeven en
opbouwen van het idee van “pro-poor vooruitziendheid”, dat zich inzet voor het toepassen van toekomstgerichte
instrumenten en technieken om het leven van arme en kwetsbare bevolkingsgroepen over de hele wereld te verbeteren.
Ik hoop dat deze publicatie precies duidelijk maakt waarom mijn collega’s en ik zo enthousiast zijn over de belofte om
scenarioplanning te gebruiken om robuuste strategieën te ontwikkelen en een verfrissende kijk te bieden op de mogelijkheden
die voor ons liggen. We stellen uw feedback op prijs.

 

5 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Brief van Peter Schwartz
Medeoprichter en voorzitter van Global Business Network
We bevinden ons op een moment in de geschiedenis dat vol kansen is. Technologie staat klaar om het leven van miljoenen
mensen over de hele wereld te veranderen, vooral van degenen die geen of weinig toegang hebben gehad tot de tools die
duurzame verbeteringen kunnen opleveren voor hun families en gemeenschappen. Van boeren die mobiele telefoons
gebruiken om gewassen te kopen en verkopen tot artsen die op afstand griepuitbraken in plattelandsdorpen volgen en
behandelen, technologie wordt in snel tempo een steeds belangrijker onderdeel van het tempo en de voortgang van de
ontwikkeling.

Filantropie speelt een unieke en cruciale rol in dit proces. Door haar geduld, aandacht en aandacht te
richten op de verbanden tussen technologie en internationale ontwikkeling, zal filantropie niet alleen
levens veranderen, maar ook de context waarin het veld van filantropie opereert. Dit rapport is een
eerste stap in die richting. Het onderzoekt vier zeer verschillende – maar zeer mogelijke – scenario’s voor
de toekomst van technologie en ontwikkeling om de kansen en kansen die voor ons liggen te belichten.
Het bevordert een dieper begrip van de complexe krachten en dynamiek die het gebruik van technologie
zullen versnellen of remmen om groei, kansen en veerkracht stimuleren, vooral in de derde wereld.Ten
slotte zal het een nieuw strategisch gesprek zaaien tussen de publieke, private.

Het gebruik van scenarioplanning door de Rockefeller Foundation om technologie en internationale ontwikkeling te
verkennen, is als ambitieus. Gedurende mijn carrière van meer dan 40 jaar als scenarioplanner heb ik met veel van ‘s
werelds aanbevolen bedrijven, stimulerende en non-profitorganisaties gewerkt – en ik ken uit de eerste hand de kracht
van de aanpak. Scenarioplanning is een krachtig hulpmiddel, juist omdat de toekomst onvoorspelbaar is en wordt sterk
door vele op elkaar inwerkende variabelen. Scenario’s stellen ons in staat creatief en rigoureus na te denken over de
verschillende manieren waarop deze krachten kunnen interageren, terwijl ze ons dwingen onze eigen aannames over
6 wat we doen in twijfel te trekken. Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
geloof of hoop dat de toekomst zal zijn. Scenario’s omarmen en verweven meerdere perspectieven en bieden een
doorlopend kader voor het herkennen en begrijpen van belangrijke veranderingen wanneer ze zich voordoen.
Misschien wel handig: scenario’s geven ons een nieuwe, gedeelde taal die onze gesprekken over de toekomst
verdiept en hoe we kunnen helpen deze vorm te geven.

De Rockefeller Foundation heeft dit project al aangegrepen om de relatie tussen technologie en
ontwikkeling te verduidelijken en te onderwerp. Door middel van interviews en de scenarioworkshops
hebben ze een diverse groep mensen – uit verschillende soorten gebieden, disciplines en sectoren –
betrokken om de handige achter verandering te identificeren, de meest kritische onzekerheden te
onderzoeken en uitdagende maar plausibele scenario’s en implicaties te ontwikkelen. Ze hebben hun
denken veel verder uitgebreid dan theoretische modellen van innovatie en verspreiding om zich voor te
stellen hoe technologie de levens van mensen uit allerlei lagen van de bevolking zouden kunnen
veranderen.Dit is slechts het begin van een belangrijk gesprek dat het potentieel van technologie en
internationale ontwikkeling in de toekomst vorm zal blijven geven.

Peter Schwartz
Medeoprichter en voorzitter
Wereldwijd zakelijk netwerk

7 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Invoering

Decennialang heeft technologie niet alleen de levens van individuen in ontwikkelde landen
ingrijpend veranderd, maar ook in toenemende mate de levens en het levensonderhoud
van mensen in de ontwikkelingslanden. Of het nu gaat om een mobiele telefoon voor de
gemeenschap, een zonnepaneel, een nieuwe landbouwpraktijk of een hypermodern
medisch apparaat, technologie verandert het landschap van mogelijkheden op plaatsen
waar mogelijkheden voorheen schaars waren.
En toch, kijkend naar de toekomst, is er geen enkel verhaal te
vertellen over hoe technologie zal blijven helpen vorm te geven

– of zelfs maar
een revolutie teweegbrengen – het leven in ontwikkelingslanden.

Er zijn veel mogelijkheden, sommige goed en sommige minder, sommige
bekend en sommige onkenbaar. In feite, voor alles wat we denken te
kunnen anticiperen over hoe technologie en internationale ontwikkeling
in de komende 20 jaar en daarna zullen interageren en verstrengelen, is
er zoveel meer dat we ons nog niet eens kunnen voorstellen.
Zowel voor filantropieën als voor anderen
organisaties biedt dit een unieke uitdaging: gezien de
onzekerheid over hoe de toekomst eruit ziet, hoe kunnen we
onszelf het beste positioneren, niet alleen om technologieën te
identificeren die de levens van arme apparaten, maar ook om, die ontstaan te
helpen opschalen en dankzij? En hoe zullen de sociale,
economische, ecologische en politieke omstandigheden van de
toekomst ons vermogen in staat of verhinderen?

De Rockefeller Foundation is van mening dat op de vele manieren
waarop technologie de internationale ontwikkeling in de toekomst
zal beïnvloeden, te begrijpen, we eerst ons individuele en
gemeenschappelijke begrip van het scala aan mogelijkheden
moeten verbreden en verdiepen. Dit rapport, en het project waarop
het gebaseerd is, is een poging om dat te doen. Hierin delen we de
resultaten en inzichten van een project van een jaar, uitgevoerd
door de Rockefeller Foundation en Global Business Network
(GBN), ontworpen om 8Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
verken de rol van technologie in internationale ontwikkeling door
middel van scenarioplanning, een methode waarin GBN al
geruime tijdleider is.

Dit rapport bouwt voort op het groeiende oeuvre van de Rockefeller
Foundation op het gebied van vooruitziendheid voor de armen. In
2009 publiceerde het Institute for Alternative Futures het rapport Prognoses
voor slimme globalisering: versnelling en verbetering van
ontwikkelingskansen voor pro-armen, met steun van de Rockefeller
Foundation. Die inspanning was een weerspiegeling van de sterke
toewijding van de Stichting om innovatieve processen te verkennen
en nieuwe wegen voor inzicht te omarmen om de armen in de
wereld te helpen. Met dit rapport zet de Foundation een volgende
stap in de richting van vooruitziendheid voor de armen, dit keer
door de lens van scenarioplanning.

om vervolgens te beginnen te onderzoeken wat die mogelijke
alternatieve wegen kunnen betekenen voor de arme en kwetsbare
bevolkingsgroepen in de wereld. Voor een dergelijke oefening
moesten de projectdeelnemers hun denken ver buiten de status quo
duwen, naar onbekend terrein.

Scenarioplanning is een methodologie die is ontworpen om
groepen en individuen door precies dit creatieve proces te
begeleiden. Het proces begint met het identificeren van
veranderingskrachten in de wereld en het combineren van die
krachten op verschillende manieren om een reeks verschillende
verhalen – of scenario’s – te creëren over hoe de toekomst zou
kunnen evolueren. Scenario’s zijn ontworpen om ons denken over
zowel de kansen als obstakels die de toekomst zou kunnen
inhouden, uit te breiden; ze verkennen, door middel van verhalen,
gebeurtenissen en dynamieken die de huidige trends kunnen
veranderen, remmen of versterken, vaak op verrassende
manieren. Samen geeft een reeks scenario’s een reeks
toekomstige mogelijkheden weer, goed en slecht, verwacht en
verrassend, maar altijd plausibel. Belangrijk is dat scenario’s geen
voorspellingen zijn. Het zijn veeleer doordachte hypothesen die
ons in staat stellen om ons in te beelden, en vervolgens te
oefenen, toekomst onszelf.

WAAROM SCENARIO’S?
Het doel van dit project was niet om te bevestigen wat al
bekend en bekend is over wat
gebeurt nu op het snijvlak van technologie en ontwikkeling.
Het was eerder om de vele manieren te onderzoeken waarop
technologie en ontwikkeling in de toekomst samen konden
evolueren – elkaar zowel konden duwen als remmen, en
9Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

WAAROM TECHNOLOGIE?

als categorie kan niet worden losgekoppeld van de context waarin het
zich ontwikkelt. De scenario’s die in dit rapport worden gedeeld,
onderzoeken vier van dergelijke contexten, die, zoals u zult zien, elk zeer
verschillende landschappen suggereren voor technologie en de mogelijke
gevolgen ervan in de derde wereld.
Tot slot een opmerking over wat we bedoelen met ’technologie’. In dit
rapport gebruiken we de term om te verwijzen naar een breed spectrum
van tools en organisatiemethoden. Technologieën kunnen variëren van
hulpmiddelen om te overleven, zoals een trappomp en elementaire
filtratietechnologieën, tot meer geavanceerde innovaties, zoals methoden
voor het verzamelen en gebruiken van gegevens in
gezondheidsinformatica

en nieuwe bouwmaterialen met real-time

omgevingsdetectiemogelijkheden.

Dit rapport richt zich op thema’s
die verband houden met de wijdverbreide schaalbaarheid,
acceptatie en beoordeling van technologie in ontwikkelingslanden.
Hoewel de scenario’s zelf verhalen zijn over de mondiale omgeving,
hebben we bijzondere aandacht besteed aan hoe gebeurtenissen
zich zouden kunnen afspelen in Afrika bezuiden de Sahara,
Zuidoost-Azië en India.

Technologie werd gekozen als een brandpunt van dit project
vanwege haar potentieel transformerende rol – zowel in positieve
als negatieve zin – bij het aanpakken van een breed scala aan
ontwikkelingsuitdagingen, van klimaatverandering,
gezondheidszorg en landbouw tot huisvesting, transport en
onderwijs. Hoewel er weinig twijfel over bestaat dat technologie in
de toekomst een motor van verandering in de ontwikkelingslanden
zal blijven, is het precieze traject waarlangs technologische
innovatie zich zal afleggen hoogst onzeker. Zal bijvoorbeeld
kritisch technologisch zijn
vooruitgang komt uit de ontwikkelde wereld, of zullen innovators
en hun innovaties meer geografisch verspreid zijn? Of: hoe kan de
mondiale economische en politieke omgeving het tempo van de
technologische ontwikkeling beïnvloeden?
Het is belangrijk om te vermelden dat bij de focus op technologie
dit project niet tot doel had een reeks exacte, nog uit te vinden
technologieën te identificeren die de toekomst zullen helpen
vormgeven en veranderen. Het doel was eerder om een breder
en rijker begrip te krijgen van de verschillende paden waarlangs
technologie zich zou kunnen ontwikkelen – paden die sterk zullen
worden beïnvloed door de algehele mondiale omgeving waarin de
uitvinders en gebruikers van die technologieën zullen werken en
wonen.

Technologie

10 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

DE FOCALE VRAAG genoeg dat significante technologische verandering aannemelijk is en
voldoende kort genoeg om ons enkele mogelijkheden voor te stellen
voor de soorten technologieën die zouden kunnen worden ontwikkeld
en toegepast. Focussen op het overwinnen van een set
obstakels die verband houden met de toepassing van technologie op
de uitdagingen van ontwikkeling, hielpen zowel het onderzoek te
beperken als een probleemoplossende aanpak te bevorderen die
probeert potentiële, systematische interventiemogelijkheden te
identificeren.

Elk scenarioproject heeft een centrale vraag: een brede
maar strategische vraag die als anker dient voor de
scenario’s. Voor dit project was de centrale vraag:
Welke invloed kan technologie hebben op
belemmeringen voor het opbouwen van veerkracht en
rechtvaardige groei in de ontwikkelingslanden in de
komende 15 tot 20 jaar?

 

JE VERBEELDING BETROKKEN
Met andere woorden, welke nieuwe of bestaande technologieën zouden
kunnen worden gebruikt om het vermogen van individuen,
gemeenschappen en systemen om op grote veranderingen te reageren
te verbeteren, of welke technologieën zouden de levens van kwetsbare
bevolkingsgroepen over de hele wereld kunnen verbeteren? Er is
gekozen voor een tijdsbestek van 15 tot 20 jaar in de veronderstelling
dat dit beide voldoende lang is.

Het is onze hoop dat deze scenario’s bijdragen tot dezelfde
toekomstgerichtheid bij andere initiatieven die zich in grote lijnen
bezighouden met technologie en internationale ontwikkeling. Natuurlijk
zijn er geen harde gegevens over de toekomst – niemand weet nog
precies welke technologieën succesvol zullen zijn in het voorzien in
nieuwe en veranderende ontwikkelingsbehoeften. Beschouw ze bij het
lezen van de scenario’s eerder als een reis – vier reizen – naar een
toekomst die relevant, tot nadenken stemmend en mogelijk is. Stel je
voor hoe de wereld zal functioneren en hoe ze zal worden
georganiseerd om de uitdagingen waarmee ze wordt geconfronteerd,
aan te pakken.

Wie is verantwoordelijk voor het aansturen van lokale en
mondiale ontwikkelingsinitiatieven en wat is daarvoor nodig? En wat is
uw eigen rol om uw organisatie, gemeenschap of regio naar een
gewenste toekomst te leiden?

Een opmerking over terminologie
Het werk van de Stichting bevordert “veerkracht en rechtvaardige
groei”. Veerkracht verwijst naar het vermogen van individuen,
gemeenschappen en systemen om te overleven, zich aan te
passen en te groeien in het licht van veranderingen, zelfs
catastrofale incidenten. Rechtvaardige groei houdt in dat
individuen, gemeenschappen en instellingen toegang krijgen tot
nieuwe tools, praktijken, bronnen, diensten en producten.
11Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario’s zijn een medium waarmee grote veranderingen niet alleen
kunnen worden voorgesteld, maar ook kunnen worden gerealiseerd.
Hoe beter u ze leest, hoe waarschijnlijker het wordt dat u de belangrijke
maar minder voor de hand liggende implicaties voor u, uw werk en uw
gemeenschap zult herkennen. We raden u ten zeerste aan om dit
rapport op grote schaal te delen en te bespreken, en het te gebruiken
als springplank voor verder creatief denken over hoe technologie
kan de ontwikkeling vormgeven en uw strategieën of persoonlijke
acties daarop testen en aanpassen.

We hopen ook dat deze scenario’s helpen bij het identificeren van
mogelijke gebieden van toekomstig werk voor up, filantropieën,
bedrijven en non-profitorganisaties, en dat ze de keuzes en
toezeggingen richten die een breed scala aan organisaties in de
toekomst op deze gebieden zouden willen doen .

VERDERE LEZING OVER TECHNOLOGIE EN ONTWIKKELING
Dit rapport draagt bij aan een groeiend aantal literatuur over de relatie tussen technologie, ontwikkeling en sociale
systemen. Ofschoon het geen volledige lijst is, biedt de volgende aanvullende informatie inzichten over dit
onderwerp.

Caroline Wagner, The New Invisible College: Science for Development, 2008. Instituut voor de
toekomst, Wetenschap en technologie Outlook: 2005-2055, 2006.
RAND Corporation, De moderne revolutie 2020, diepgaande analyses,
2006.

Wereldbank, Wetenschap, technologie en innovatie: capaciteitsopbouw voor duurzame groei en
armoedebestrijding, 2008.
VN-millenniumproject, Task Force voor wetenschap, technologie en innovatie,
Innovatie: kennis toepassen in ontwikkeling, 2006.
W. Brian Arthur, De aard van technologie: wat het is en hoe het evolueert, 2009.
STEPS Center Working Papers, Innovatie, duurzaamheid, ontwikkeling: een nieuw manifest, 2009.

12 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Het scenario
Kader

De Rockefeller Foundation en GBN begonnen het scenario door een groot aantal drijvende
krachten aan de oppervlakte te brengen die de toekomst van technologie en internationale
ontwikkeling zouden beïnvloeden. Deze krachten werden gegenereerd door middel van zowel
secundair onderzoek als diepte-interviews met medewerkers van de Stichting, begunstigden
van de Stichting en externe experts.

Vervolgens kwamen al deze samen in verschillende verkennende
workshops om verder te brainstormen over de inhoud van deze
krachten, die konden worden onderverdeeld in twee categorieën:
specifieke elementen en kritische onzekerheden. Een goede
uitgangspunt voor elke reeks scenario’s is het begrip van die drijvende
krachten waarvan we redelijk zeker kunnen zijn dat ze de werelden die
we beschrijven, zullen vormen, ook wel bekend als ‘bepaalde
elementen’ beschrijven. Het is bijvoorbeeld landen een bijna
geopolitieke zekerheid dat – met de opkomst van China, India en
andere – een multipolair mondiaal systeem in opkomst is.Een
demografische zekerheid is dat de groei van de wereldbevolking zal
aanhouden en de energie-, voedsel- en watervoorraden onder druk zal
zetten – vooral in de derde wereld. Een andere gerelateerde zekerheid:
dat de wereld ernaar zal streven om meer van haar energie te
betrekken uit hernieuwbare bronnen en kunnen slagen, maar er zal waarschijnlijk nog
steeds een aanzienlijke mate van wereldwijde onderlinge afhankelijkheid van
energie zijn.

Vooraf bepaalde elementen zijn belangrijk voor elk
scenarioverhaal, maar ze vormen niet de basis waarop deze
verhalen zijn gebouwd. In plaats daarvan worden scenario’s
gevormd rond “kritische onzekerheden” – drijvende krachten die
zowel zeer belangrijk worden geacht voor het brandpunt als zeer
onzeker in termen van hun toekomstige oplossing. Waar vooraf
bepaalde elementen voorspelbare drijvende krachten zijn, zijn
onzekerheden van nature onvoorspelbaar: hun uitkomst kan
worden geraden, maar niet bekend.

13 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Hoewel elke onzekerheid ons denken zou kunnen uitdagen, zal de
toekomst worden gevormd door meerdere krachten die zich in de loop van
de tijd voordoen. Het scenariokader biedt een gestructureerde manier om
te overwegen hoe deze kritieke onzekerheden zich in combinatie zouden
kunnen ontvouwen en evolueren. Het identificeren van de twee
belangrijkste onzekerheden garandeert dat de resulterende scenario’s
zullen verschillen op manieren die als cruciaal voor de centrale vraag zijn
beoordeeld.

Bijvoorbeeld de alomtegenwoordigheid van conflicten in de
ontwikkelingslanden; de frequentie en ernst van schokken zoals
economische en politieke crises, ziekten en natuurrampen; en
de plaats van innovatie voor cruciale technologieën voor
ontwikkeling. (Een volledige lijst van de kritische onzekerheden
die tijdens het project zijn geïdentificeerd, evenals een lijst van
projectdeelnemers, is te vinden in de bijlage.)
De twee gekozen onzekerheden, die hieronder worden
geïntroduceerd, definiëren samen een reeks van vier scenario’s voor
de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling die
uiteenlopend, uitdagend, intern consistent en plausibel zijn. Elk van
de twee onzekerheden wordt uitgedrukt als een as die een continuüm
van mogelijkheden vertegenwoordigt, variërend tussen twee
eindpunten.

HET KRITIEKE KIEZEN
ONZEKERHEDEN
Tijdens de workshop over het creëren van scenario’s van dit project,
selecteerden deelnemers – die een reeks regionale en internationale
perspectieven vertegenwoordigden – de twee kritische onzekerheden
die de basis zouden vormen van het scenariokader. Ze kozen deze
twee onzekerheden uit een langere lijst van mogelijke onzekerheden
die de bredere contextuele omgeving van de scenario’s zouden
kunnen bepalen, inclusief sociale, technologische, economische,
ecologische en politieke trends. De onzekerheden die werden
overwogen inbegrepen

STERK POLITIEKE EN ECONOMISCHE AFSTEMMING ZWAK
LAAG AANPASSINGSVERMOGEN HOOG

14 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
GLOBAAL POLITIEK
EN ECONOMISCHE AFSTEMMING
AANPASSINGSVERMOGEN
Deze onzekerheid verwijst naar het vermogen op verschillende niveaus
van de samenleving om met veranderingen om te gaan en zich effectief
aan te passen. Dit aanpassingsvermogen kan betekenen dat bestaande
systemen en structuren proactief worden beheerd om hun veerkracht
tegen externe krachten te waarborgen, evenals het vermogen om die
systemen en structuren te transformeren wanneer een veranderde context
betekent dat ze niet langer geschikt zijn. Het aanpassingsvermogen wordt
over het algemeen geassocieerd met hogere opleidingsniveaus in een
samenleving, evenals met de beschikbaarheid van afzetmogelijkheden
voor degenen die onderwijs hebben genoten om hun individuele en
maatschappelijke welzijn te bevorderen. Een hoog aanpassingsvermogen
wordt doorgaans bereikt door het bestaan van vertrouwen in de
samenleving; de aanwezigheid en tolerantie van nieuwheid en diversiteit;
de kracht, variëteit en overlapping van menselijke instituties; en de vrije
stroom van communicatie en ideeën, vooral tussen en over verschillende
niveaus, bijvoorbeeld bottom-up en top-down. Bij afwezigheid van deze
kenmerken ontstaat een lager aanpassingsvermogen, waardoor de
bevolking bijzonder kwetsbaar is voor de verstorende effecten van
onverwachte schokken.

Deze onzekerheid heeft betrekking op zowel de mate van
economische integratie – de stroom van goederen, kapitaal,
mensen en ideeën – als de mate waarin duurzame en
effectieve politieke structuren de wereld in staat stellen om
te gaan met veel van de mondiale uitdagingen waarmee zij
wordt geconfronteerd. Aan het ene uiteinde van de as
zouden we een meer geïntegreerde wereldeconomie zien
met hoge handelsvolumes, die toegang mogelijk maakt tot
een breder scala aan goederen en diensten via import en
export, en de toenemende specialisatie van export. We
zouden ook meer samenwerking zien op supranationaal
niveau, meer samenwerking, versterkte mondiale
instellingen en de vorming van effectieve internationale
probleemoplossende netwerken. Op het eindpunt van de
andere as

15 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Eenmaal gekruist, creëren deze assen een matrix van vier zeer verschillende
toekomsten:

LOCK STAP – Een wereld van strakkere top-down
overheidscontrole en meer autoritair leiderschap, met
beperkte innovatie en groeiende terugdringing van hamburgers
HACK AANVAL – Een economisch onstabiele en
schokgevoelige wereld waarin regeringen verzwakken,
criminelen gedijen en gevaarlijke innovaties opduiken

SAMEN SLIM –

Een wereld waarin SLIMME SCRAMBLE – Een economisch depressieve
wereld waarin individuen en computers gelokaliseerde,
geïmproviseerde oplossingen ontwikkelen voor een groeiend
aantal problemen

Er ontstaan sterke gecoördineerde en succesvolle strategieën
om zowel urgente als diepgewortelde problemen aan te pakken
16Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
DE SCENARIO-VERHALEN Houd er rekening mee dat de scenario’s in dit rapport verhalen
zijn, geen voorspellingen, en dat de plausibiliteit van een
scenario niet afhangt van het voorkomen van een bepaald
detail. In het scenario met de titel ‘Clever Together’
bijvoorbeeld, ‘richten een consortium van naties, ngo’s
[niet-gouvernementele organisaties] en bedrijven het Global
Technology Assessment Office op’ – een detail dat bedoeld is
om te symboliseren hoe een hoge mate van internationale
coördinatie en aanpassing zou kunnen leiden tot de vorming
van een lichaam dat anticipeert op de mogelijke
maatschappelijke implicaties van technologie.

Lees ook:   ‘Er is een video van Biden die drie buitenaardse wezens ontmoet’, zegt een insider

Dat detail,
samen met tientallen andere in elk scenario, is bedoeld om u
een meer tastbaar ‘gevoel’ te geven voor de wereld die in het
scenario wordt beschreven. Beschouw namen, datums en
andere dergelijke details in elk scenario als proxy’s voor
soorten evenementen,
We nodigen je nu uit om jezelf onder te dompelen in elke
toekomstige wereld en vier verschillende visies te overwegen
voor de evolutie van technologie en internationale ontwikkeling tot
2030.

De volgende scenario’s zijn niet uitputtend bedoeld, maar zijn
ontworpen om zowel aannemelijk als provocerend te zijn, om uw
verbeeldingskracht te stimuleren en tegelijkertijd nieuwe vragen
voor u op te werpen over hoe die toekomst eruit zou kunnen zien en
aanvoelen.

Elk scenario vertelt een verhaal over hoe de wereld, en
in het bijzonder de ontwikkelingslanden, de komende 15 tot 20 jaar
zou kunnen evolueren, met de nadruk op die elementen die verband
houden met het gebruik van verschillende technologieën en de
interactie van deze technologieën met de levens van de armen en
kwetsbaren. Elk scenario gaat vergezeld van een reeks elementen
die ernaar streven het leven, de technologie en de filantropie in die
wereld verder te belichten.

Deze omvatten:
• Een tijdlijn met mogelijke krantenkoppen en emblematische
gebeurtenissen die zich tijdens de periode van het scenario
ontvouwen

Korte beschrijvingen van welke technologieën en
technologietrends we zouden kunnen zien

Eerste observaties over de veranderende rol
van filantropie in die wereld, met de nadruk op
kansen en
daagt die filantropische
organisaties zouden worden geconfronteerd en hoe hun
bedrijfsomgeving eruit zou kunnen zien

Een ‘dag in het leven’-schets van een persoon die
in die wereld leeft en werkt

17 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario
Verhalen

LOCK STAP

Een wereld van strengere top-down overheidscontrole en meer autoritair
leiderschap, met beperkte innovatie en groeiende terugdringing van burgers

In 2012 sloeg de pandemie waar de wereld al jaren op anticipeerde

eindelijk toe. In tegenstelling tot de H1N1 uit 2009, was deze nieuwe
griepstam – afkomstig van wilde ganzen – extreem virulent en dodelijk.

Zelfs de landen die het meest op een pandemie waren voorbereid,
raakten snel overweldigd toen het virus de hele wereld rondtrok, bijna 20
procent van de wereldbevolking besmet en in slechts zeven maanden 8
miljoen mensen doodde, waarvan de meeste gezonde jonge
volwassenen.

De pandemie had ook een dodelijk effect op economieën:
internationale mobiliteit van zowel mensen als goederen kwam met
krijsen tot stilstand, slopende industrieën zoals toerisme en het
doorbreken van wereldwijde toeleveringsketens. Zelfs plaatselijk,
normaal gesproken drukke winkels en kantoorgebouwen stonden
maandenlang leeg, verstoken van zowel werknemers als klanten.

De pandemie bedekte de planeet – hoewel onevenredige aantallen
stierven in Afrika, Zuidoost-Azië en Midden-Amerika, waar het virus
zich als een lopend vuurtje verspreidde bij gebrek aan officiële
inperkingsprotocollen.

Maar zelfs in ontwikkelde landen was
inperking een uitdaging. Het aanvankelijke beleid van de Verenigde
Staten om burgers ‘sterk te ontmoedigen’ om te vliegen, bleek
dodelijk in zijn clementie, waardoor de verspreiding van het virus
niet alleen binnen de VS maar ook over de grenzen werd versneld.

Een paar landen deden het echter beter, met name China.

De snelle oplegging en handhaving van de verplichte quarantaine door de
Chinese regering voor alle burgers, evenals de onmiddellijke en
bijna hermetische afsluiting van alle grenzen, heeft miljoenen levens
gered, waardoor de verspreiding van het virus veel eerder dan in
andere landen werd gestopt en een snellere postpandemisch herstel optrad.

18 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

De Chinese regering was niet de enige die extreme maatregelen nam
om haar burgers te beschermen tegen risico’s en blootstelling. Tijdens
de pandemie hebben nationale leiders over de hele wereld hun
autoriteit verbreed en luchtdichte regels en beperkingen opgelegd,

-van
het verplicht dragen van gezichtsmaskers tot
lichaamstemperatuurcontroles bij de ingang van gemeenschappelijke
ruimtes zoals treinstations en supermarkten.

Zelfs nadat de pandemie was verdwenen, bleef deze meer autoritaire controle en toezicht op de
burgers en hun activiteiten hangen en zelfs geïntensiveerd.

Om zichzelf te beschermen tegen de verspreiding van steeds mondialere
problemen – van pandemieën en transnationaal terrorisme tot
milieucrises en toenemende armoede – grepen leiders over de hele
wereld de macht steviger in handen.

Aanvankelijk kreeg het idee van een meer gecontroleerde wereld
acceptatie en goedkeuring. Burgers gaven vrijwillig een deel van hun
soevereiniteit – en hun privacy – op aan meer paternalistische staten
in ruil voor meer veiligheid en stabiliteit.

Burgers waren toleranter, en
zelfs gretiger, for top-down leiding en toezicht, en nationale leiders
hadden meer speelruimte om orde op te leggen op de manieren die
zij nodig achten.

In ontwikkelde landen nam dit verscherpte toezicht
vele vormen aan: biometrische ID’s voor alle hamburgers
bijvoorbeeld, en strengere regulering van belangrijke industrieën
waarvan de stabiliteit
werd van vitaal belang geacht voor nationale belangen.

In veel ontwikkelde
landen herstelde de gedwongen samenwerking met een reeks nieuwe
voorschriften en overeenkomsten langzaam maar zeker zowel de orde als,
belangrijker nog, de economische groei.

In de ontwikkelingslanden was het verhaal echter anders – en
veel variabeler. Top-down autoriteit nam verschillende vormen
aan in verschillende landen, afhankelijk afhankelijk van de
capaciteit, het kaliber en de bedoelingen van hun leiders. In
landen met sterke en bedachtzame leiders namen de algemene
economische status en kwaliteit van leven van burgers toe.

In India verbeterde de luchtkwaliteit daarna drastisch
2016, toen de regering voertuigen met een hoge uitstoot verbood. In
Ghana leidde de introductie van ambitieuze overheidsprogramma’s om
de basisinfrastructuur te verbeteren en de beschikbaarheid van schoon
water voor al haar mensen te garanderen, tot een sterke afname van
door water overgedragen ziekten.

Maar autoritairder leiderschap
werkte minder goed – en in sommige gevallen tragisch – in landen die
werden geleid door onverantwoordelijke elites die hun toegenomen
macht gebruikten om hun eigen belangen na te streven ten koste van
hun burgers.

Er waren nog andere nadelen, aangezien de opkomst van virulent
nationalisme nieuwe gevaren creëerde: toeschouwers op het WK
2018 bijvoorbeeld:

19 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP

-droeg kogelvrije vesten met een patch van hun nationale vlag.
Strenge technologievoorschriften belemmerden innovatie, hielden
de kosten hoog en remden de acceptatie af.

In ontwikkelingslanden
nam de toegang tot ‘goedgekeurde’ technologieën toe, maar
daarbuiten bleef het beperkt: de technologische innovatie lag
grotendeels in de ontwikkelde wereld, waardoor veel
ontwikkelingslanden aan de ontvangende kant van technologieën
achterbleven die anderen als ‘beste’ voor hen beschouwen.
Sommige

Ondertussen was in de ontwikkelde wereld de aanwezigheid
van zoveel top-down regels en normen een grote belemmering
voor ondernemersactiviteiten. Wetenschappers en innovators
kregen vaak van regeringen te horen welke onderzoekslijnen
ze moesten nastreven en werden meestal geleid naar
projecten die geld zouden opleveren

(bijv. Marktgestuurde
productontwikkeling) of die ‘vaste gokjes’ waren (bv.
Fundamenteel onderzoek), waardoor ze riskanter of
innovatiever zouden worden. onderzoeksgebieden die
grotendeels onbenut zijn. Welvarende landen en
monopolistische bedrijven met grote onderzoeks- en
ontwikkelingsbudgetten boekten nog steeds aanzienlijke
vooruitgang, maar het IP achter hun doorbraken bleef
opgesloten achter strikte nationale of bedrijfsbescherming.
Rusland en India legden strenge binnenlandse normen op voor
het toezicht op en certificering van encryptiegerelateerde
producten en hun leveranciers – een categorie die in
werkelijkheid alle IT-innovaties betekende. De VS.
Vooral in de derde wereld betekende handelen in het nationale
eigenbelang vaak het zoeken naar praktische allianties die
daarbij passen

“HET IS MOGELIJK OM SOMMIGE
SAMENLEVING ENKELE TIJD TE
DISCIPLINEREN EN CONTROLEREN, MAAR
NIET DE HELE WERELD DE HELE TIJD.”
– GK Bhat, TARU Leading Edge, India

regeringen vonden dit betuttelend en weigerden computers en
andere technologieën te verspreiden die ze bespotten als
’tweedehands’.
Ondertussen begonnen ontwikkelingslanden met meer
middelen en betere capaciteit intern te innoveren om deze
lacunes zelf op te vullen.

20 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP

belangen – of het nu ging om het verkrijgen van toegang tot de
benodigde middelen of om samen te werken om economische groei te
bereiken.

In Zuid-Amerika en Afrika werden regionale en subregionale
allianties meer gestructureerd. Kenia verdubbelde zijn handel met
zuidelijk en oostelijk Afrika naarmate er nieuwe partnerschappen
groeiden binnen het continent. China’s investering in Afrika breidde zich
uit toen de koop van nieuwe banen en infrastructuur in ruil voor toegang
tot belangrijke mineralen of voedselexport voor veel regeringen
aangenaam bleek te zijn.

Grensoverschrijdende banden namen toe in
de vorm van officiële veiligheidshulp.

Hoewel de inzet van buitenlandse
beveiligingsteams werd verwelkomd in enkele van de meest
verschrikkelijke mislukte staten, leverden one-size-fits-all-oplossingen
weinig positieve resultaten op.

Tegen 2025 leken mensen moe te worden van zoveel controle
van bovenaf en om leiders en autoriteiten keuzes voor hen te
laten maken.

Overal waar nationale belangen botsten met individuele belangen, was
er conflict. Sporadische terugslag werd steeds meer georganiseerd en
gecoördineerd, omdat ontevreden jongeren en mensen die hun status
en kansen hadden zien wegglippen – grotendeels in
ontwikkelingslanden – burgerlijke onrust veroorzaakten. In 2026
brachten demonstranten in Nigeria de regering ten val, omdat ze
genoeg hadden van de diepgewortelde vriendjespolitiek en corruptie.
Zelfs degenen die van de grotere stabiliteit en voorspelbaarheid van
deze wereld hielden, begonnen zich ongemakkelijk te voelen en
werden beperkt door zoveel strikte regels en door de strikte nationale
grenzen. Het gevoel bleef hangen dat vroeg of laat iets onvermijdelijk
de keurige orde zou verstoren waaraan de regeringen van de wereld
zo hard hadden gewerkt om tot stand te brengen. •
21Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP

KRANTENKOPPEN IN LOCK STAP

Beperkingen in quarantaine
Persoonlijk contact
Mobiele netwerken
Overbelast
(2013)
Italië adressen
‘Immigrant Caregiver’ ‘Een kloof in zonnepanelen
met robots
(2017) (2022)
Vietnam vereist
op elk huis ‘
Afrikaanse leiders vrezen
Herhaling van de ineenstorting
van de regering in 2026 in Nigeria
(2028)
2010 2015 2020 2025 2030
Intercontinentaal
Handel getroffen door
strikte beheersing van pathogenen
(2015)
Zal Afrika’s omhelzing
van autoritair
Kapitalisme a la
China Doorgaan?
(2018)
Groeiende handel
Netwerken in Oost
en Zuidelijk Afrika
Versterk regionale banden
(2023)

ROL VAN FILANTROPIE IN LOCK STAP

Filantropische organisaties zullen in deze wereld voor keuzes staan. Gezien de sterke rol van regeringen, vereist
filantropie betere diplomatieke vaardigheden en het vermogen om effectief te opereren in zeer uiteenlopende
omgevingen. De relaties met begunstigden van filantropie en het maatschappelijke middenveld zullen sterk worden
gemodereerd door de overheid, en sommige stichtingen zouden ervoor kunnen kiezen om zich beter af te stemmen
op nationale ontwikkelingshulpstrategieën (ODA) en overheidsdoelstellingen. Grotere filantropieën zullen een
buitensporig groot aandeel van invloed behouden, en veel kleinere filantropieën kunnen worden gevonden in het
samenvoegen van financiële, menselijke en operationele middelen.

Filantropische organisaties die bedoeld zijn in het domein van universele rechten en vrijheden zullen aan de grenzen van
veel landen worden beperkt. Het ontwikkelen van slimme, flexibele en brede relaties in deze wereld zal cruciaal zijn;
sommige filantropieën kiezen er misschien voor om alleen te werken op plaatsen waar hun vaardigheden en diensten
geen weerstand bieden. Veel regeringen zullen strenge beperkingen opleggen aan de programmagebieden en dergelijke
waarin internationale filantropieën kunnen werken, wat zal leiden tot een smallere en sterkere review of het verstrekken
van subsidies in hun eigen land.

22 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP

TECHNOLOGIE IN LOCK STAP
Hoewel er een manier is om te voorspellen, wat de toekomstige vooruitgang in de toekomst zal zijn,
wijzen de scenarioverhalen op gebieden waar de omstandigheden de ontwikkeling van specifieke
technologieën mogelijk maken of versnellen. Zo bieden we voor elk scenario een idee van de context
voor de innovatie, rekening houdend met het tempo, de geografie en handige makers. We ook enkele
enkele trends en applicaties voor die in elk scenario zouden kunnen floreren.
Technologische innovatie in “Lock Step” wordt grotendeels gedreven door de overheid en gericht op kwesties van
nationale veiligheid en gezondheid en veiligheid. De meeste verbeteringen worden door en voor ontwikkelde landen,
krachtige door de dubbele wens van regeringen om hun burgers te controleren en te controleren. In staten met slecht
bestuur zijn er in overvloed grootschalige projecten die geen vooruitgang boeken.
Technologische trends en applicaties die we kunnen zien:

• Scanners die gebruikmaken van geavanceerde functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) -technologie
worden de norm op digitale en andere openbare ruimtes om abnormaal gedrag te detecteren dat kan duiden op
‘antisociale bedoelingen’.

In de nasleep van pandemieën worden slimmere verpakkingen voor voedsel en dranken eerst toegepast door
grote bedrijven en producenten in een business-to-business-omgeving, en vervolgens toegepast op individuele
producten en consumenten.

Er wordt nieuwe diagnostiek ontwikkeld om overdraagbare ziekten op te sporen. Ook de applicatie van
gezondheidsscreening verandert; screening wordt een voorwaarde voor vrijlating uit een ziekenhuis of gevangenis,
waardoor de verspreiding van vele ziekten met succes wordt vertraagd.
Tele-presence-technologieën spelen in op de vraag naar goedkopere, lagere bandbreedte,
geavanceerde communicatiesystemen voor bevolkingsgroepen die beperkt reizen.

Gedreven door protectionisme en bezorgdheid over de nationale veiligheid, creëren landen hun eigen
interne, regionaal bepaalde IT-netwerken, die de Chinese firewalls nabootsen. Regeringen hebben
wisselend succes bij het controleren van internetverkeer, maar deze prestatie is niettemin het “World Wide”
Web.

23 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP
LEVEN IN LOCK STAP
Manisha staarde uit over de rivier de Ganges, gebiologeerd door wat ze zag. Terug in
In 2010, toen ze 12 jaar oud was, hadden haar ouders haar naar deze rivier gebracht zodat ze kon baden in het
heilige water. Maar Manisha was bang geweest. Het was niet de diepte van de rivier of de stromingen die haar
bang hadden gemaakt, maar het water zelf: het was troebel en bruin en rook scherp naar afval en dode dingen.
Manisha had geweigerd, maar haar moeder had haar naar voren geduwd, schreeuwend dat deze rivier uit de
lotusvoeten van Vishnu stroomde en dat ze vereerd zou zijn om erin te gaan. Samen met miljoenen hindoes
geloofde haar moeder dat het water van de Ganges iemands ziel van alle zonden kon reinigen en zelfs de zieken
kon genezen. Dus Manisha had zich met tegenzin in de rivier gedompeld, waarbij ze per ongeluk water had
ingeslikt en als gevolg daarvan een ernstig geval van Giardia had gekregen, en maanden van diarree.

Het herinneren van die ervaring is wat vandaag zo opmerkelijk maakte. Het was nu 2025. Manisha was 27 jaar oud
en manager van het Ganges Purification Initiative (GPI) van de Indiase regering. Tot voor kort was de Ganges nog
steeds een van de meest vervuilde rivieren ter wereld, met een astronomisch aantal colibacteriën als gevolg van de
frequente verwijdering van menselijke en dierlijke lijken en rioolwater (in 2010, 89 miljoen liter per dag) direct in de
rivier. Tientallen georganiseerde pogingen om de Ganges schoon te maken door de jaren heen waren mislukt. In
2009 leende de Wereldbank India zelfs $ 1 miljard uit om het opruimingsinitiatief van de regering te ondersteunen
met een miljarden dollars. Maar toen sloeg de pandemie toe en die financiering droogde op. Maar wat niet
opdroogde, was de toezegging van de regering om de Ganges schoon te maken – nu niet alleen een kwestie van
volksgezondheid, maar in toenemende mate een kwestie van nationale trots.

Manisha was in 2020 lid geworden van de GPI, deels omdat ze zo onder de indruk was van het sterke
standpunt van de regering over het herstel van de ecologische gezondheid van India’s meest gekoesterde
hulpbron. Veel levens in haar geboortestad Jaipur waren tijdens de pandemie gered door de quarantaines van
de regering, en die ervaring, dacht Manisha, had de regering het vertrouwen gegeven om zo streng te zijn in het
riviergebruik.

24 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen LOCK STAP

nu: hoe konden ze anders miljoenen Indiase burgers zover krijgen dat ze hun culturele praktijken volledig
verschuiven naar een heilige plaats? Het weggooien van ritueel verbrande lichamen in de Ganges was nu
illegaal en strafbaar met jarenlange gevangenisstraf. Bedrijven die van welke aard dan ook afval in de rivier
dumpten, werden onmiddellijk door de overheid gesloten. Er waren ook strenge beperkingen voor waar mensen
konden baden en waar ze kleding konden wassen. Elke 20 meter langs de rivier werd gemarkeerd door een
bord met de gevolgen van ‘het niet respecteren van de meest gekoesterde natuurlijke hulpbron van India’.
Natuurlijk vond niet iedereen het leuk; protesten laaiden af en toe op. Maar niemand kon ontkennen dat de
Ganges er mooier en gezonder uitzag dan ooit.

Manisha zag hoe een technisch team apparatuur op de oevers begon te lossen. Veel Indiase
topwetenschappers en ingenieurs waren door de regering gerekruteerd om instrumenten en
strategieën te ontwikkelen om de Ganges op meer hoogtechnologische manieren schoon te maken.
Haar favoriet waren de onderwaterrobots die continu door de rivier ‘zwommen’ om via sensoren de
aanwezigheid van chemische ziekteverwekkers te detecteren. Nieuwe filtratiesystemen aan de rivier
die vuil rivierwater aanzuigden en veel schoner water uitspuwden, waren ook indrukwekkend – vooral
omdat ze aan de buitenkant waren ontworpen om eruit te zien als minitempels. Daarom was Manisha
vandaag bij de rivier om toezicht te houden op de installatie van een filtersysteem op nog geen 30
meter van de plek waar ze als meisje voor het eerst de Ganges binnenstapte. Het water zag er nu
zoveel schoner uit,

25Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

SAMEN SLIM

Een wereld waarin zeer gecoördineerde en succesvolle strategieën ontstaan om zowel
urgente als diepgewortelde wereldwijde problemen aan te pakken
De recessie van 2008-2010 veranderde niet in de decennia-lange
wereldwijde economische crisis waar velen bang voor waren.
Integendeel zelfs: de sterke wereldwijde groei keerde terug en de
wereld ging opnieuw op weg naar de demografische en economische
projecties die waren voorspeld voor de neergang. India en China
lagen op schema om hun middenklasse tegen 2020 te zien
exploderen tot 1 miljard. Megasteden als Sao Paulo en Jakarta
groeiden in een razendsnel tempo toen miljoenen uit landelijke
gebieden binnenstroomden.

Landen haastten zich om te
industrialiseren met alle middelen die nodig waren; de mondiale markt
bruiste.

Maar er doemden twee grote problemen op. Ten eerste profiteerden niet
alle mensen en plaatsen evenveel van deze terugkeer naar
geglobaliseerde groei: alle boten gingen omhoog, maar sommige gingen
duidelijk meer omhoog. Ten tweede, degenen die vastbesloten zijn om te
ontwikkelen

en expansie negeerde grotendeels de zeer reële gevolgen
voor het milieu van hun onbeperkte groei. Ontegenzeggelijk
werd het klimaat op aarde steeds onstabieler. De
zeespiegel steeg snel, zelfs toen landen doorgingen met het
uitbouwen van megasteden aan de kust. In
In 2014 stroomde de Hudson River tijdens een stormvloed over in
New York City, waardoor het World Trade Center-terrein
veranderde in een drie meter diep meer. Het beeld van
motorboten die door Lower Manhattan navigeerden, schokte de
wereld

machtigste landen tot het besef dat klimaatverandering niet
alleen een probleem in de ontwikkelingslanden was. Datzelfde
jaar creëerden nieuwe metingen die aantoonden dat de
atmosferische koolstofdioxidegehaltes plotseling stegen, nieuwe
urgentie en druk voor regeringen (echt, voor iedereen) om snel
iets te doen.
26Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
In zo’n onderling verbonden wereld, waar het gedrag van één
land, bedrijf of individu potentieel grote gevolgen had voor alle
andere, zouden stapsgewijze pogingen van één natie hier, een
klein collectief van milieuorganisaties daar, niet voldoende zijn om
een klimaatramp – of, wat dat betreft, om een groot aantal
andere planetaire problemen effectief aan te pakken. Maar sterk
gecoördineerde wereldwijde strategieën om dergelijke urgente
problemen aan te pakken, zouden dat wel kunnen. Wat nodig
was, was systeemdenken – en systemen die handelen – op
wereldschaal.

De internationale coördinatie kwam langzaam op gang en versnelde
vervolgens sneller dan iemand zich had kunnen voorstellen. In 2015
heeft een kritische massa van middeninkomenslanden en
ontwikkelde landen met een sterke economische groei publiekelijk
toegezegd hun middelen in te zetten tegen mondiale problemen, te
beginnen met klimaatverandering. Samen hebben hun regeringen
plannen opgesteld om de uitstoot van broeikasgassen op korte
termijn te monitoren en te verminderen en om het
absorptievermogen van de natuurlijke omgeving op lange termijn te
verbeteren. In 2017 werd een internationale overeenkomst bereikt
over koolstofvastlegging (tegen die tijd hadden de meeste
multinationals een chief carbon officer) en werden intellectuele en
financiële middelen gebundeld om koolstof op te bouwen.
processen vastleggen die het ecosysteem het beste ondersteunen. Er
werd ook een functionerend mondiaal cap en trade-systeem tot stand
gebracht. Wereldwijd was de druk om op planeetvriendelijke manieren
afval te verminderen en de efficiëntie te verhogen enorm. Nieuwe
wereldwijd gecoördineerde systemen voor het bewaken van de
capaciteit van het energieverbruik – inclusief slimme netwerken en
bottom-up patroonherkenningstechnologieën – werden uitgerold. Deze
resultaatden echte resultaten op: tegen 2022 lieten nieuwe projecties
een aanzienlijke zien in de stijgen van de atmosferische
koolstofniveaus.

Geïnspireerd door het succes van dit experiment in collectieve
mondiale actie, werden grootschalige gecoördineerde initiatieven
geïntensiveerd. Gecentraliseerde wereldwijde toezicht- en
bestuursstructuren ontstonden, niet alleen voor energieverbruik, maar
ook voor ziekte- en technologiestandaarden. Dergelijke systemen en
structuren vereisten een veel grotere mate van transparantie, wat op
zijn beurt meer technische gegevensverzameling, verwerking en
feedback vereiste. Enorme, goedaardige “sousveillance” -systemen
stelden burgers in staat om in realtime toegang te krijgen tot gegevens
– allemaal openbaar beschikbaar – en te reageren. Natiestaten verloren
een deel van hun macht en belang toen de mondiale architectuur werd
versterkt en regionale bestuursstructuren ontstonden. Internationale
toezichthouders zoals de VN

27 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM

kreeg nieuwe gezagsniveaus, net als regionale systemen
zoals de Association of Southeast Asian Nations (ASEAN),
het New Partnership for Africa’s Development (NEPAD) en
de Asian Development Bank (ADB). De wereldwijde geest
levering en gezondheidsresultaten. Bedrijven, ngo’s en
regeringen – vaak handelend

samen – pilotprogramma’s en leerlaboratoria gelanceerd om erachter te
komen hoe het beste aan de behoeften van bepaalde gemeenschappen kan
worden voldaan, waardoor de kennisbasis van wat wel en niet werkte, werd
vergroot. Reuzen in de farmaceutische industrie hebben duizenden
geneesmiddelen waarvan is aangetoond dat ze effectief zijn tegen ziekten
zoals malaria, in het publieke domein gebracht als onderdeel van een “open
innovatie” -agenda; ze openden ook hun archieven van O&O over
verwaarloosde ziekten die commercieel niet levensvatbaar werden geacht,
en boden startkapitaal aan wetenschappers die het onderzoek wilden
voortzetten.

Er was een drang naar grote innovaties op het gebied van energie en
water voor de ontwikkelingslanden, omdat men dacht dat deze
gebieden de sleutel waren tot het verbeteren van de gelijkheid. Een
betere voedseldistributie stond ook hoog op de agenda, en meer open
markten en zuid-zuidhandel hielpen dit te realiseren. In 2022 richtte een
consortium van landen, ngo’s en bedrijven het Global Technology
Assessment Office op, dat gemakkelijk toegankelijke, realtime
informatie over de kosten en baten van verschillende technologische
toepassingen aan zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde landen
verstrekt. Al deze inspanningen hebben zich vertaald in echte
vooruitgang bij echte problemen, waardoor nieuwe kansen ontstaan

“WAT IS VAAK VERRASSEND AAN
NIEUWE TECHNOLOGIEËN
IS BIJKOMENDE SCHADE: DE OMVANG VAN
HET PROBLEEM DAT U KUNT VEROORZAKEN
DOOR EEN ANDER PROBLEEM OP TE LOSSEN,
IS ALTIJD EEN
EEN BEETJE VERRASSING. ”

Lees ook:   Corona maatregelen hebben niets van doen met bestrijding

– Michael Free, programma voor passende
Technologie in de gezondheid (PATH)
samenwerking bevorderde ook nieuwe allianties en
afstemmingen tussen bedrijven, ngo’s en gemeenschappen.
Deze sterke allianties legden de basis voor meer mondiale en
participatieve pogingen om grote problemen op te lossen en de
levensstandaard van iedereen te verhogen. Er werden gecoördineerde
inspanningen geleverd om langdurige problemen zoals honger, ziekte
en toegang tot basisbehoeften aan te pakken. Nieuwe goedkope
technologieën zoals betere medische diagnostiek en effectievere
vaccins verbeterden de gezondheidszorg

28 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM

om in de behoeften van de onderste miljard te voorzien – en
ontwikkelingslanden in staat te stellen op zichzelf de motor van groei
te worden.
In veel delen van de ontwikkelingslanden is de economische groei
gestegen als gevolg van een groot aantal factoren. Verbeterde
infrastructuur versnelde de grotere mobiliteit van zowel mensen als
goederen, en stedelijke en landelijke gebieden werden beter verbonden.
In Afrika breidde de groei die aan de kusten begon zich uit langs nieuwe
transportcorridors. Toenemende handel dreef de specialisatie van
individuele bedrijven en de algehele diversificatie van economieën. Op
veel plaatsen werden traditionele sociale belemmeringen voor het
overwinnen van armoede minder relevant naarmate meer mensen
toegang kregen tot een spectrum van nuttige technologieën – van
wegwerpcomputers tot doe-het-zelf (doe-het-zelf) windmolens.
Gezien de omstandigheden die deze nieuwe hoogten van mondiale
samenwerking en verantwoordelijkheid afdwingen, was het geen
verrassing dat een groot deel van de groei in de derde wereld schoner
en ‘groener’ werd bereikt.

In Afrika was er een grote drang naar
zonne-energie, omdat de fysieke geografie en de lage
bevolkingsdichtheid van een groot deel van het continent de
verspreiding van zonneparken mogelijk maakten. Het Desertec-initiatief
om enorme thermische elektriciteitscentrales te creëren om zowel
Noord-Afrika als, via onderzeese kabellijnen, Zuid-Europa te voorzien,
was een groot succes. Tegen 2025 was het grootste deel van de
elektriciteit in de Maghreb afkomstig van zonne-energie, en de export
van die stroom leverde waardevolle buitenlandse valuta op. De
schakelaar
naar zonne-energie creëerde nieuwe “zon” banen, drastisch verminderd
CO 2 uitstoot, en verdiende regeringen jaarlijks miljarden. India maakte
gebruik van zijn geografie om te creëren
soortgelijke “zonnedalen” terwijl gedecentraliseerde
druppelirrigatiesystemen op zonne-energie populair werden in Afrika
bezuiden de Sahara.

Door de verminderde energieafhankelijkheid konden al deze landen
en regio’s hun eigen hulpbronnen beter controleren en beheren. In
Afrika, politieke architectuur boven het niveau van de natiestaat,
zoals
de Afrikaanse Unie, versterkt en bijgedragen tot een streven
naar “goed bestuur”. Regionaal
integratie via COMESA (de gemeenschappelijke markt voor oostelijk en
zuidelijk Afrika) en andere instellingen stelde de lidstaten in staat zich
beter te organiseren om te voldoen aan hun collectieve behoeften als
consumenten en in toenemende mate als producenten.
In de loop van twee decennia zijn er enorme stappen gezet om de
wereld minder verspillend, efficiënter en inclusiever te maken. Maar
de wereld was verre van perfect. Er waren nog steeds mislukte
staten en plaatsen met weinig middelen. Bovendien had zo’n snelle
vooruitgang nieuwe problemen veroorzaakt. Stijgende
consumptienormen leidden onverwachts tot een nieuwe reeks van
druk: het verbeterde voedseldistributiesysteem veroorzaakte
bijvoorbeeld een voedselproductiecrisis als gevolg van een grotere
vraag. De vraag naar alles groeide inderdaad exponentieel. Tegen
2028 werd het, ondanks voortdurende inspanningen om ‘slimme
groei’ te sturen, duidelijk dat de wereld zo’n snelle groei niet eeuwig
kon ondersteunen.

29 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM

KRANTENKOPPEN SAMEN SLIM
‘Info Cruncher’ is
Grads ’taak van
Keuze als gegevens
Era Dawns
(2016)
Consortium van stichtingen
Lanceert Third Green
Revolutie als voedsel
Tekorten Loom (2027)
Globale economie
Draait de hoek om
(2011)
Een primeur: US Solar
Stroom goedkoper dan steenkool
(2020)
2010 2015 2020 2025 2030
Radicaal signaal voor
emissiedoelstellingen van de VS en China
Nieuw tijdperk in
onderhandelingen over klimaatverandering
(2015)
Groene infrastructuur
Verandert de economie
Landschap
(2018)
Transparency International
Rapporteert 10e opeenvolgende jaar
van verbeterde governance
(2025)
ROL VAN FILANTROPIE SAMEN SLIM

In deze wereld richten filantropische organisaties hun aandacht op de behoeften van de onderste miljard, door
samen te werken met bedrijven, bedrijven en lokale ngo’s om de levensstandaard over de hele wereld te
verbeteren. Operationeel gezien is dit een wereld met een ‘virtueel model’ waarin filantropieën alle beschikbare
instrumenten gebruiken om hun werk te versterken en te versterken. Nu partnerschappen en netwerken steeds
belangrijker worden, werken filantropieën op een meer virtuele manier, sterk door veel wiki’s, blogs, werkruimten,
videoconferenties en virtuele bijeenkomsten. Kleinere filantropieën nemen toe, met een groeiend aantal grote
donoren uit de derde wereld.
Systeemdenken en kennismanagement blijken cruciale vaardigheden te zijn, aangezien filantropische
organisaties ernaar streven beste praktijken te delen en te verspreiden, haasje-over-kansen te identificeren en
problemen in mislukte of zwakke staten beter op te sporen. Er zijn aanzienlijke stromen van talent tussen de
profit- en non-profitsector, en de scheidslijnen tussen dit soort organisaties vervagen steeds meer.

30 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM

TECHNOLOGIE SAMEN SLIM
In “Clever Together” drijft sterke wereldwijde samenwerking rond een reeks kwesties technologische doorbraken aan
die ziekten, klimaatverandering en energietekorten bestrijden. Handel en directe buitenlandse investeringen
verspreiden technologieën in alle richtingen en maken producten goedkoper voor mensen in ontwikkelingslanden,
waardoor de toegang tot een reeks technologieën wordt verruimd. De sfeer van samenwerking en transparantie stelt
staten en regio’s in staat om inzichten te vergaren uit enorme datasets om het beheer en de toewijzing van financiële
en ecologische middelen enorm te verbeteren.

Technologische trends en toepassingen die we kunnen zien:
• De kosten van het vastleggen van gegevens via nanosensoren en slimme netwerken dalen plotseling. In veel
ontwikkelingslanden leidt dit tot een wildgroei aan nieuwe en nuttige diensten, waaronder “sousveillance”
-mechanismen die het bestuur verbeteren en een efficiënter gebruik van overheidsmiddelen mogelijk
maken.
Intelligente elektriciteits-, waterdistributie- en transportsystemen ontwikkelen zich in stedelijke gebieden. In
deze ‘slimme steden’ wordt internettoegang eind 2010 als een basisrecht beschouwd.
Een malariavaccin wordt op grote schaal ontwikkeld en toegepast, waardoor miljoenen levens in ontwikkelingslanden worden
gered.
Vooruitgang in goedkope geestgestuurde protheses helpt 80 procent van de geamputeerden wereldwijd die in
ontwikkelingslanden wonen.
Zonne-energie wordt enorm efficiënter gemaakt door vooruitgang in materialen, waaronder polymeren
en nanodeeltjes. Een effectieve combinatie van overheidssubsidies en microfinanciering betekent dat
zonne-energie wordt gebruikt voor alles, van ontzilting voor landbouw tot wifi-netwerken.
Flexibele en snelle mobiele betalingssystemen stimuleren dynamische economische groei in de
ontwikkelingslanden, terwijl de ontwikkelde wereld wordt gehinderd door diepgewortelde bankbelangen en
regelgeving.

31 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM

LEVEN SAMEN SLIM
Staande naast zijn bureau in het World Meat Science Lab in Zürich, Alec nam nog een hap van de biefstuk die zijn
laboratoriumassistenten hem zojuist aangeboden en kauwde er nogal bedachtzaam op. Dit was niet zomaar een steak.
Het was aan onderzoek. Alec en zijn onderzoeksteam werkten al maanden aan de fabricage van een nieuw
vleesproduct – een product dat net als rundvlees smaakte, maar eigenlijk maar voor 50 procent uit vlees bestaande; de
overige helft was een combinatie van synthetisch vlees, verrijkte granen en nanosmaak. Het vinden van de ‘juiste’
formule voor die combinatie had ervoor gezorgd dat de medewerkers van het lab de afgelopen weken de klok rond aan
het werk waren. En te oordelen naar de blik op Alecs gezicht, was hun werk nog niet afgelopen. ‘De smaak is nog een
paar graden afwijkend’, zei hij.”En Kofi en Alana – kijk wat we kunnen doen om deze textuur te verbeteren.”
Terwijl Alec toekeek hoe zijn team terug naar hun laboratoriumbanken krabbelde, had hij er
vertrouwen in dat het niet lang zou duren voordat ze de uitvinding aankondigen van een opwindend
nieuw vleesproduct dat overal aan eettafels zou worden geserveerd. En in werkelijkheid was Alecs
vertrouwen zeer gegrond. Ten eerste had hij ’s werelds beste en slimste koppen in de
voedingswetenschap van over de hele wereld die hier in zijn laboratorium samenwerkten.
Alec had ook een sterke motivatie. Het lijdt geen twijfel dat vleeswetenschap – inderdaad, alle wetenschap – in
2023 veel spannender, uitdagender en lonender was dan een paar decennia geleden. De verschuiving van “lone
wolf” -wetenschap naar wereldwijd gecoördineerd en open-platformonderzoek had de snelheid en verspreiding
van baanbrekende ideeën en ontwikkelingen op alle gebieden enorm versneld. Als gevolg hiervan waren
wetenschappers

32 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling

Scenario-verhalen SAMEN SLIM
echte vooruitgang boeken bij het aanpakken van problemen die voorheen zo hardnekkig leken:
mensen stierven bijvoorbeeld niet meer zo vaak door te voorkomen en alternatieve brandstoffen
waren nu mainstream.
Maar andere trends waren verontrustend – vooral voor een wetenschapper die zijn hele carrière onderzoek had
gedaan naar voedsel. In steden en dorpen over de hele wereld kinderen honger hadden, had de toegang tot
calorierijke maaltijden geleid tot een alarmerende toename van de incidentie van obesitas en diabetes. Vooral de
vraag naar vlees nam toe, maar het toevoegen van meer dieren aan de creëerde zijn eigen problemen, zoals
meer methaan en een stijgende vraag naar water. En dat is waar Alec behoefte als kansen inzag: waarom zou je
de vleesvoorraad van de planeet niet verder laten groeien door een gezonder alternatief te creëren dat minder
echt vlees bevat?
‘Alec, we hebben een nieuwe versie die je kunt proberen,’ schreeuwde Kofi vanuit het hele lab. Dat ging snel, dacht
Alec, terwijl hij rond zijn bureau zocht naar de vork.

33 Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
HACK AANVAL

Een economisch onstabiel en schokgevoelig
een wereld waarin verzwakken, criminelen gedijen en gevaarlijke
innovaties opduiken
Verwoestende schokken zoals 11 september, de tsunami in Zuidoost-Azië
van 2004 en de aardbeving in Haïti in 2010 hadden de wereld zeker
voorbereid op plotselinge rampen. Maar niemand was voorbereid op een
wereld waarin zich met zo’n adembenemende frequentie grootschalige
catastrofes zouden voordoen. De jaren 2010 tot 2020 werden niet voor niets
het ‘doemdecennium’ genoemd: de Olympische bomaanslag in 2012, waarbij
13.000 mensen omkwamen, werd op de voet gevolgd door een aardbeving in
Indonesië waarbij 40.000 mensen omkwamen, een tsunami die Nicaragua
bijna wegvaagde, en het begin van het Westen Hongersnood in China,
veroorzaakt door een droogte die maar één keer in het millennium in verband
met klimaatverandering.
Het is niet verrassend dat deze eerste reeks dodelijke asynchrone
rampen (er waren er meer) een enorme druk uitoefende op een toch
al overbelaste wereldeconomie die het decennium was ingegaan dat
nog steeds in recessie verkeert. Enorme humanitaire hulp
inspanningen kosten enorme sommen geld, maar de primaire bronnen –
van hulporganisaties tot regeringen van ontwikkelde landen – hadden geen
geld meer om aan te bieden. De meeste natiestaten konden hun
vastzittende kosten niet langer betalen, laat staan reageren op de
toegenomen vraag van burgers naar meer veiligheid, meer dekking voor
gezondheidszorg, meer sociale programma’s en diensten en meer
infrastructuurherstel.

In
2014, toen modderstromen in Lima duizenden begroeven, druppelde
er slechts minimale hulp binnen, wat de
Econoom headline: “Is de planeet eindelijk bankroet?”

Deze nare omstandigheden dwongen harde compromissen af. In
2015 herschikte de VS een groot deel van hun defensie-uitgaven
aan interne geïnstrueerdheden en trokken ze zich terug uit
Afghanistan, waar de oplevende Taliban opnieuw de macht grepen.
In Europa, Azië, Zuid-Amerika en Afrika verloren meer natiestaten
terwijl de controle over hun openbare financiën
34Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
met het vermogen om hun hamburgers te helpen en stabiliteit en
beproeving te behouden. Schaarste van hulpbronnen en
handelsconflicten, samen met ernstige economische en klimatologische
spanningen, hebben veel allianties en partnerschappen op het
breekpunt gebracht; ze leidden ook tot proxy-oorlogen en conflicten op
laag niveau in delen van de ontwikkelingslanden die rijk waren aan
hulpbronnen. Naties wierpen handelsbarrières op om hun economische
sectoren te beschermen tegen import en – in het licht van het
hulpbronnen – om de export van landbouwproducten en andere
grondstoffen te verminderen. In 2016 was de oorspronkelijke coördinatie
en onderlinge verbondenheid die de wereld na de Berlijnse Muur had, op
zijn beste zwak.

Met de verzwakking van de macht van de overheid, het snel uiteenvallen van
de orde en het verdampen van vangnetten, namen geweld en misdaad
steeds meer toe. Landen met etnische, religieuze of klassenscheidingen
zagen bijzonder scherpe pieken in vijandigheid: Naxalitische separatisten
breidden hun guerrillacampagne in Oost-India dramatisch uit; Het Israëlische
Palestijnse bloedvergieten escaleerde; en in heel Afrika braken gevechten uit
om hulpbronnen langs etnische of tribale lijnen. Ondertussen konden
overbelaste legers en politiediensten er weinig aan doen om te voorkomen
dat groeiende gemeenschappen van criminelen en terroristen aan de macht
zouden komen.

Door technologie ondersteunde bendes
en genetwerkte criminele ondernemingen maakten gebruik van zowel de
zwakte van staten als de wanhoop van individuen. Met toenemend
gemak verplaatsten deze “wereldwijde guerrilla’s” illegale producten via
ondergrondse kanalen van arme producerende landen naar markten in
de ontwikkelde wereld. Met behulp van gepensioneerde 727’s en andere
malafide vliegtuigen staken ze kriskras de Atlantische Oceaan over, van
Zuid-Amerika naar Afrika, waarbij ze cocaïne, wapens en agenten
vervoerden. Drugs- en wapengeld werden een algemeen
rekruteringsinstrument voor de wanhopig armen.
Criminele netwerken werden ook zeer bedreven in het vervalsen van legale
goederen door middel van reverse engineering. Veel van deze “rip-offs” en
copycats waren van slechte kwaliteit of ronduit gevaarlijk. In de context van
zwakke gezondheidssystemen, corruptie en gebrek aan aandacht voor
normen – ofwel binnen landen of van mondiale instanties zoals de
Wereldgezondheidsorganisatie – kwamen besmette vaccins de
volksgezondheidssystemen van verschillende Afrikaanse landen binnen. In
2021 stierven 600 kinderen in Ivoorkust aan een nep hepatitis B-vaccin, dat
verbleekte in vergelijking met het schandaal dat jaren later werd
aangewakkerd door massale sterfgevallen als gevolg van een besmet
antimalariamiddel.De doden en de daaruit voortvloeiende schandalen
hadden een sterke invloed op het vertrouwen van het publiek in de levering
van vaccins; ouders niet alleen in Afrika, maar ook elders
35Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
“WE HEBBEN DEZE LIEFDEZAKEN MET
STERKE CENTRALE STATEN,
MAAR DAT IS NIET DE ENIGE
MOGELIJKHEID. TECHNOLOGIE IS
DAT GAAT NOG ECHTER MAKEN VOOR
AFRIKA. ER IS DEZELFDE
CELLPHONE-PENETRATIE
TARIEF IN SOMALIË ALS IN RWANDA.
IN DAT RESPECT, SOMALIË
WERKEN.”
nog steeds florerend, voerden krachtige, steeds complexere
verdedigingsmaatregelen uit. Octrooiaanvragen schoten omhoog en het
aantal octrooien nam toe, terwijl bedrijven vochten om zelfs de kleinste
innovaties te claimen en te controleren. Beveiligingsmaatregelen en
screenings aangescherpt.
Deze ‘wilde westen’-omgeving had een grote impact op innovatie. De
dreiging te worden gehackt en de aanwezigheid van zoveel diefstallen en
vervalsingen verlaagden de prikkels om ‘ik eerst’-technologieën te creëren
in plaats van’ ik ook’-technologieën. En zoveel patentstruiken maakten de
kruisbestuiving van ideeën en onderzoek op zijn best moeilijk.
Blockbuster-farmaceutica werden al snel artefacten uit het verleden,
vervangen door een verhoogde productie van generieke geneesmiddelen.
Baanbrekende innovaties vonden nog steeds plaats in verschillende
industrieën, maar ze waren meer gericht op technologieën die niet
gemakkelijk konden worden gerepliceerd of opnieuw ontworpen. En toen ze
eenmaal waren gemaakt, werden ze krachtig bewaakt door hun uitvinders –
of zelfs door hun naties. In 2022 werd een doorbraak op het gebied van
biobrandstof in Brazilië beschermd als een nationale schat en gebruikt als
onderhandelingsfiche in de handel met andere landen.
Het verifiëren van de authenticiteit van iets werd steeds
moeilijker. De heroïsche inspanningen van verschillende
bedrijven en ngo’s om te creëren
– Aidan Eyakuze, Society for International
Ontwikkeling, Tanzania
begonnen het vaccineren van hun kinderen te vermijden, en het duurde niet
lang voordat de baby- en kindersterfte steeg tot niveaus die sinds de jaren
zeventig niet meer waren gezien.
Technologiehackers waren ook hard aan het werk.
Internetzwendel en piramidespelen plaagden inboxen.
Ondertussen probeerden meer geavanceerde hackers bedrijven,
overheidssystemen en banken neer te halen via
phishing-aanvallen en gegevensovervallen in databases, en hun
vele successen leverden miljarden dollars aan verliezen op. De
weinige multinationals, wanhopig om zichzelf en hun intellectuele
eigendom te beschermen
36Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
erkende veiligheids- en goedkeuringszegels bleken niet effectief,
zelfs als die zegels werden gehackt. De positieve effecten van de
mobiele en internetrevoluties werden getemperd door hun
toenemende kwetsbaarheid naarmate oplichting en virussen zich
verspreidden, waardoor deze netwerken niet de betrouwbaarheid
bereikten die nodig is om de ruggengraat van opkomende
economieën te worden – of een bron van betrouwbare informatie
voor wie dan ook.
Interessant genoeg was niet al het “hacken” slecht. Genetisch
gemodificeerde gewassen (GGO’s) en doe-het-zelf (doe-het-zelf)
biotechnologie werden achtertuin- en garage-activiteiten, die belangrijke
vooruitgang opleverden. In 2017 onthulde een netwerk van afvallige
Afrikaanse wetenschappers die naar hun thuisland waren teruggekeerd
nadat ze in westerse multinationals hadden gewerkt, de eerste van een
reeks nieuwe GGO’s die de landbouwproductiviteit op het continent
verhoogden.
Maar ondanks dergelijke inspanningen is de kloof tussen hebben / hebben
niet groter dan ooit geworden. De zeer rijken hadden nog de financiële
middelen om zichzelf te beschermen; gated communities ontstonden van
New York tot Lagos en vormden veilige havens omringd door
sloppenwijken. In 2025 was het de rigueur om niet te bouwen
een huis maar een fort met hoge muren, bewaakt door
gewapend personeel. De rijken profiteerden ook van de losse
regelgeving om te experimenteren
met geavanceerde medische behandelingen en andere
activiteiten onder de radar.
Degenen die hun weg uit de chaos niet konden kopen – dat waren de
meeste mensen – trokken zich terug in de ‘veiligheid’ die ze maar
konden vinden. Nu de kansen bevroren waren en de wereldwijde
mobiliteit bijna tot stilstand was gekomen – geen enkele plaats wilde
meer mensen, vooral meer arme mensen – was het vaak een
terugtocht naar het vertrouwde: familiebanden, religieuze
overtuigingen of zelfs nationale loyaliteit. Vertrouwen werd
geschonken aan degenen die veiligheid en overleving garandeerden
– of het nu een krijgsheer, een evangelische prediker of een moeder
was.

 

Op sommige plaatsen leidde de ineenstorting van de
staatscapaciteit tot een heropleving van het feodalisme. In andere
gebieden slaagden mensen erin om veerkrachtigere
gemeenschappen te creëren die opereerden als geïsoleerde
microversies van voorheen grootschalige systemen. Door de
verzwakking van de nationale regeringen konden
grassroots-bewegingen ontstaan en groeien, wat te midden van de
somberheid een sprankje hoop creëerde. Tegen 2030 •
37Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
KRANTENKOPPEN IN HACK AANVAL
Millennium
ONTWIKKELINGSDOELEN
Teruggeduwd naar 2020
(2012)
Islamitische terreur
Netwerken gedijen in
Latijns Amerika
(2016)
Krijgsheren verstrekken Vital
Medicijnen naar Zuidoost
Aziatische gemeenschappen
(2028)
Artsen zonder Grenzen
Beperkt binnen grenzen
(2020)
2010 2015 2020 2025 2030
Geweld tegen
Minderheden en immigranten
Pieken in Azië
(2014)
Congo Death Toll Hits
10.000 in Malaria
Drugsschandaal (2018)
Naties die worstelen met
Race met beperkte middelen
naar schaal van synthetische
biologie (2021)
India-Pakistan
Water War Rages
(2027)
ROL VAN FILANTROPIE IN HACK AANVAL
Filantropie gaat niet zozeer over het bewerkstelligen van verandering, maar over het bevorderen van stabiliteit en het voorzien
in elementaire overlevingsbehoeften. Filantropische organisaties ondersteunen dringende humanitaire inspanningen op
grassroots-niveau door “guerrillafilantropie” te doen door de “hackers” en innovators te identificeren die katalysatoren zijn van
verandering in lokale omgevingen. Toch is het een uitdaging om pro-sociale ondernemers te identificeren, omdat verificatie
moeilijk is te midden van zoveel oplichting en misleiding.
Het operationele model in deze wereld is een “vestingmodel” waarin filantropische organisaties samensmelten tot een
sterke, enkele eenheid om fraude en gebrek aan vertrouwen te bestrijden. De grootste troeven van filantropieën zijn hun
reputatie, merk en juridische / financiële capaciteit om bedreigingen en pogingen tot destabilisatie af te weren. Ze
streven ook een minder globale aanpak na en trekken zich terug om te gaan werken in hun thuisland of in een paar
landen die ze goed kennen en als veilig beschouwen. 38Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
TECHNOLOGIE IN HACK AANVAL

Door obstakels op te werpen voor markttoegang en voor het creëren en delen van kennis, wordt het tempo van technologische
innovatie vertraagd. Creatieve herbestemming van bestaande technologieën – voor goed en slecht – is wijdverbreid, aangezien namaak
en diefstal van intellectuele eigendom de prikkels voor originele innovatie verminderen. In een wereld van handelsgeschillen en
schaarste van hulpbronnen, wordt veel aandacht besteed aan het vinden van vervanging voor wat niet langer beschikbaar is. De
alomtegenwoordige onzekerheid betekent dat er veel vraag is naar instrumenten voor agressie en bescherming – zowel virtueel als
lichamelijk -, evenals technologieën die hedonistische ontsnappingen aan de stress van het leven mogelijk maken.
Technologische trends en toepassingen die we kunnen zien:
• In navolging van de opkomst van synthetische chemicaliën in de negentiende eeuw, wordt synthetische biologie, die vaak door
de overheid wordt gefinancierd, gebruikt om schaars geworden hulpbronnen en voedingsmiddelen te “kweken”.
Nieuwe bedreigingen zoals bewapende biologische ziekteverwekkers en destructieve botnets domineren de
publieke aandacht, maar duurzame technologieën, zoals de AK-47, blijven ook de favoriete wapens van
wereldwijde guerrillastrijders.
Het internet wordt overspoeld met spam en veiligheidsbedreigingen en wordt sterk geassocieerd met
illegale activiteiten – vooral op “dark webs” waar geen enkele overheid activiteiten kan controleren,
identificeren of beperken.
Identiteitsverificatietechnologieën worden een hoofdbestanddeel van het dagelijks leven, met enkele haperingen – een
database met retina-opnames die in 2017 door hackers zijn gestolen, wordt gebruikt om halverwege de jaren 2020 nog
steeds “grote hoeveelheden” valse identiteiten te creëren.
Nu de kosten van cosmetische chirurgie dalen, worden procedures zoals de lunch-facelift
routine onder de opkomende middenklasse.

39Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
LEVEN IN HACK AANVAL
Trent had nooit gedacht dat zijn eerdere ervaring als inlichtingenfunctionaris bij de overheid zou
veranderen in iets … filantropisch. Maar in een wereld vol bedrog en oplichting, werden zijn
vaardigheden in het onderscheiden van feiten van fictie en het ontwikkelen van snelle maar diepe
lokale kennis zeer gewaardeerd. Hij werkte nu drie maanden voor een ontwikkelingsorganisatie,
ingehuurd om erachter te komen wat er gebeurde in de ‘grijze’ gebieden in Botswana – een land dat
ooit werd geprezen om zijn goed bestuur, maar waarvan de wetten en instellingen begonnen te
haperen in de de laatste jaren, met toenemende corruptie. Zijn instructies waren simpel: concentreer
je niet op het disfunctionele (wat, zo kon Trent zien, overal was), maar kijk door de chaos om te zien
wat er werkelijk werkte. Vind lokale innovaties en praktijken die slim en goed waren en die elders
zouden kunnen worden overgenomen of geïmplementeerd.
Zijn reis naar Botswana was bewogen geweest – op zijn zachtst gezegd. Vluchtvluchten op tijd waren
zeldzaam en het vliegtuig werd drie keer omgeleid vanwege een landingsautorisatie. Op de
luchthaven van Gaborone had Trent zes uur nodig om de douane en immigratie in te klaren. De
luchthaven was verstoken van personeel, en die dienst hadden, namen de tijd om zijn visum te
bekijken en opnieuw te bekijken. Botswana beschikte niet over de hoogtechnologische checkpoints
voor biometrische scanning – technologie die letterlijk door je heen kon kijken – die de meeste
ontwikkelde landen in overvloed hadden op hun online, langs hun grenzen en in
overheidsgebouwen.Eenmaal buiten het vliegveld was Trent geschokt door hoeveel wapens hij zag –
niet alleen op de schouders van de politie, maar gedragen door gewone mensen. Hij zag zelfs een
moeder met een baby in de ene arm en een AK-47 in de andere.

Lees ook:   Had Thierry Baudet hier jaren geleden gelijk over de Oekraïne of niet?

De organisatie die hem in dienst nam had waarschijnlijk meer gelijk dan ze zich realiseerde door het guerrillafilantropie te
noemen. Na vele weken op zoek te zijn geweest naar leads in Gaborone, daarna een ongelukkige periode waarbij hij
kilometers alleen door de Kalahari moest wandelen

40Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen HACK AANVAL
Woestijn, merkte Trent dat hij diep het Chobe-woud in reisde (een mooi uitstel, dacht hij, van het inademen van al
dat zand). Een van zijn informanten had hem verteld over een groep slimme jongeren die hun eigen
biotechnologielaboratorium hadden opgezet aan de oevers van de Chobe-rivier, die langs de Noordelijke grens van
het bos liep. Hij had voldoende geld gekregen om subsidies te geven, niet de bosomkoopsommen waar hij zo veel
over had gehoord; wat er ook gebeurde in de wereld om hem heen, hij stond onder strikte bevelen om zich ethisch
te gedragen.Trent was ook voorzichtig om zijn sporen uit te wissen om te voorkomen dat hij werd ontvoerd door
internationale misdaadsyndicaten – waaronder de Russische maffia en de Chinese triaden – die zeer actief en
invloedrijk waren geworden in Botswana. Maar hij had het eindelijk gehaald naar het laboratorium, waarvan hij later
hoorde dat het onder de bescherming stond van de plaatselijke wapenheer. Zoals verwacht werden er
namaakvaccins geproduceerd. Maar dat gold ook voor GGO-zaden. En synthetische eiwitten. En tal van andere
innovaties waarvan de mensen die hem hebben aangenomen graag zouden willen weten.
41Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
SLIMME SCRAMBLE
Een economisch depressieve wereld waarin computers en computers gelokaliseerde,
geïmproviseerde oplossingen ontwikkelen voor een groeiend aantal problemen
De precessie die in 2008 begon, hield niet op in 2010, maar sleepte
zich voort. Krachtige pogingen om markten en economieën een
vliegende start te geven, werkten niet, of in ieder geval niet snel genoeg
om de gestage neerwaartse trend om te buigen. De gecombineerde
private en publieke schuldenlast die boven de ontwikkelde wereld
hangt, bleef de economische bedrijvigheid, of kleinere daar als in
ontwikkelingslanden met economieën die afhankelijk zijn van export
naar (voorheen) rijke markten. Zonder de mogelijkheid om de
economische activiteit te stimuleren, zagen veel landen hun schulden
stijgen en de burgerlijke onrust en criminaliteitscijfers stijgen.Ook de
Verenigde Staten verloren veel van hun aanwezigheid en
geloofwaardigheid op het internationale toneel door toenemende
schulden, verzwakte markten en een afleidende regering. Dit leidde op
zijn beurt tot het breken of ontkoppelen van velen
internationale samenwerkingen gestart door of afhankelijk van de
voortdurende kracht van de VS.

China was ook in de problemen, waar de sociale stabiliteit
onzekerder werd. Depressieve economische activiteit,
gecombineerd met de ecologische gevolgen van de snelle groei
van China, begon
om hun tol te eisen, waardoor het wankele evenwicht dat sinds
1989 bestond, eindelijk werd afgebroken. Met hun focus op het
beheersen van de ernstige politieke en economische instabiliteit
thuis, beperkten de Chinezen hun investeringen in Afrika en
andere delen van de derde wereld sterk. In feite werden bijna alle
buitenlandse investeringen in Afrika – evenals formele,
institutionele hulpstromen en andere steun voor de armste landen
– teruggeschroefd, behalve in de ergste humanitaire
noodsituaties. Over het algemeen economisch
42Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
de stabiliteit voelde zo wankel aan dat het optreden van een plotselinge
klimaatschok of een andere ramp de wereld waarschijnlijk in een neerwaartse
spiraal zou brengen. Gelukkig hebben die grote schokken zich niet voorgedaan,
hoewel er een aanhoudende bezorgdheid was dat ze in de toekomst mogelijk
zouden zijn.
Niet dat iemand tijd had om over de toekomst na te denken – de huidige
uitdagingen waren te urgent. In de ontwikkelde wereld schoot de
werkloosheid omhoog. Dat gold ook voor xenofobie, aangezien
bedrijven en industrieën de weinige beschikbare banen aan autochtone
burgers gaven en in het buitenland geboren sollicitanten meden. Grote
aantallen immigranten die zich in de ontwikkelde wereld hadden
hervestigd, ontdekten plotseling dat de economische kansen die hen
hadden getrokken nu op zijn best schamel waren. In 2018 waren er
geen immigranten meer in Londen toen ze teruggingen naar hun
thuisland en hun opleiding en vaardigheden meenamen. Omgekeerde
migratie liet gaten achter in de gemeenschappen van vertrek – zowel
sociaal als letterlijk – omdat winkels die voorheen eigendom waren van
immigranten leeg stonden.
En hun thuisland had ze nodig. Over de hele
ontwikkelingslanden en vooral in Afrika was het economisch
overleven nu stevig in lokale handen. Met weinig hulp of hulp
via ‘officiële’ en georganiseerde kanalen – en bij gebrek aan
sterke handel en inkomsten in vreemde valuta – hadden de
meeste mensen en gemeenschappen geen
keuze dan zichzelf te helpen en, in toenemende mate, elkaar. Toch
verschilden ‘overleving’ en ‘succes’ sterk per locatie – niet alleen per
land, maar ook per stad en per gemeenschap. Gemeenschappen
binnen mislukte staten leden het meest, hun armen werden steeds
armer. Op veel plaatsen belemmerden het falen van politiek
leiderschap en de stress van economische zwakte en sociale conflicten
het vermogen van mensen om boven hun niveau uit te stijgen.
barre omstandigheden.

Het is niet verrassend dat in een groot deel van de
ontwikkelingslanden de kloof tussen platteland en stad groter was,
aangezien de beperktere beschikbaarheid en toegang tot middelen
zoals IT en handel het overleven en zelfvoorziening veel moeilijker
maakten voor niet-stadsbewoners. Communicatie en interacties die
vroeger dienden om een gezin of een dorp of een student te
verbinden met hun tegenhangers op andere plaatsen – van e-mailen
tot telefoontjes tot webpostings – werden minder betrouwbaar. De
internettoegang was niet veel verder gekomen dan de status van
2010, deels omdat
het investeringsgeld dat nodig was om de noodzakelijke
infrastructuur uit te bouwen, was er gewoon niet. Wanneer
gsm-torens of glasvezelkabels kapot gingen, liepen reparaties
vaak maanden of zelfs jaren vertraging op. Als gevolg hiervan
hadden alleen mensen in bepaalde regio’s toegang tot het
nieuwste

43Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen SLIMME SCRAMBLE
“DE VERSPREIDING VAN IDEEËN
HANGT AF VAN TOEGANG TOT
COMMUNICATIE, PEER
GROEPEN EN GEMEENSCHAPPEN VAN
PRAKTIJK. ZELFS ALS IEMAND
HEEFT BLAUWDRUKKEN OM IETS TE
MAKEN, ZE HEBBEN MOGELIJK NIET DE
MATERIALEN OF KENNEN
HOE. HOE CREËER JE IN EEN
WERELD ALS DEZE EEN ECOSYSTEEM
VAN ONDERZOEK ONDER DEZE
GEMEENSCHAPPEN? ”
en een sterkere reeks overlappende instellingen deed het veel beter dan andere;
hetzelfde gold voor steden en gemeenschappen waar grote aantallen
“terugkeerders” hielpen bij het stimuleren van verandering en verbetering. De
meeste innovatie op deze welvarende plaatsen betrof het aanpassen van
bestaande apparaten en technologieën om zich beter aan een specifieke context
aan te passen. Maar mensen hebben ook nieuwe manieren gevonden of
uitgevonden – technologische en niet-technologische – om hun vermogen om te
overleven te verbeteren en, in sommige gevallen, om
hun algemene levensstandaard verhogen. In Accra hielp een
terugkerende Ghanese MIT-professor, die samenwerkte met
hervestigde farmaceutische onderzoekers, een goedkoop eetbaar
vaccin tegen tuberculose uit te vinden dat de kindersterfte op het hele
continent drastisch verminderde. In Nairobi lanceerden terugkeerders
een lokaal ‘beroepsonderwijs voor iedereen’-project dat enorm
succesvol bleek en al snel werd herhaald in andere delen van
sub-Sahara Afrika.
Geïmproviseerde, “goed genoeg” technologische oplossingen – die alles
aanpakken, van waterzuivering en het benutten van energie tot verbeterde
gewasopbrengst en ziektebestrijding – kwamen tevoorschijn om de hiaten
op te vullen. Gemeenschappen werden hechter. Op lokaal niveau werden
voor lokale doeleinden microfabricage, gemeenschappelijke tuinen en
patchwork-energienetten aangelegd. Veel gemeenschappen kregen de
uitstraling van coöperaties, sommige zelfs gelanceerd
– Jose Gomez-Marquez, programmadirecteur voor de
innovaties in internationale gezondheid
initiatief (IIH), MIT

communicatie- en internetgadgets, terwijl andere door het
ontbreken van dergelijke verbindingen meer geïsoleerd raakten.
Maar er waren zilveren voeringen. De overheidscapaciteit verbeterde
in meer geavanceerde delen van de derde wereld, waar economieën
al begonnen waren een zelfvoorzienende dynamiek te genereren vóór
de crisis van 2008-2010, zoals Indonesië, Rwanda, Turkije en
Vietnam. Gebieden met een goede toegang tot natuurlijke
hulpbronnen, diverse vaardigheden,
44Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen SLIMME SCRAMBLE
valuta’s die zijn ontworpen om de lokale handel te stimuleren en
gemeenschappen dichter bij elkaar te brengen. Nergens was dit meer
waar dan in India, waar lokale experimenten zich verspreidden en
slaagden of mislukten, met weinig verband met of impact op andere
delen van het land – of de wereld.
Deze ontwikkelingen waren bemoedigend, maar ook frustrerend. Bij gebrek
aan blijvende handels- en DBI-kanalen, konden lokale experimenten en
innovaties de algehele groei niet opschalen of stimuleren. Voor wie op zoek
was, was het moeilijk om creatieve oplossingen te vinden of te openen.
Schaalvergroting werd verder belemmerd door het ontbreken van
compatibele technologiestandaarden, waardoor innovaties moeilijk te
repliceren waren. Apps die op het Chinese platteland waren ontwikkeld,
werkten gewoon niet in stedelijk India.
Snelle internettoegang – die in sommige beveiligen opkwam
ondanks een zwakke overheid
of filantropische steun –

hielp wel, waardoor studenten in afgelegen
gebieden in ontwikkelingslanden toegang kregen tot kennis en
instructie via het geschreven woord en andere media zoals video.
Maar de ontwikkeling van tastbare apparaten, producten en
innovaties bleef achter op plaatsen waar de lokale
productievaardigheden en -capaciteiten nog niet waren
opgeschaald. Complexere technische oplossingen bleken zelfs nog
moeilijker te ontwikkelen en te verspreiden.
In 2025 was de samenwerking eindelijk aan het verbeteren, waarbij
ecosystemen van onderzoek en uitwisseling – waarvan vele ‘virtueel’ –
begonnen te ontstaan. Maar zonder grote vooruitgang op het gebied van
mondiale economische integratie en samenwerking waren velen bang dat
goede ideeën geïsoleerd zouden blijven en dat overleven en succes een
lokaal – niet een mondiaal of nationaal – fenomeen zouden blijven. •

45Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen SLIMME SCRAMBLE
KRANTENKOPPEN IN SLIMME SCRAMBLE
National Medical Labs in
Zuidoost-Azië Herald
Nieuwe diagnostiek voor
In voorkomende ziekten
(2013)
Chinese regering
Onder druk gezet als protesten
Verspreid naar 250 steden
(2017)
Maker Faire Ghana werkt samen
met ‘Idool’-franchise om jonge
innovators onder de aandacht te brengen
(2027)
Hongersnood achtervolgt
Ethiopië – opnieuw
(2022)
2010 2015 2020 2025 2030
Goedkoop water
Zuiveringsapparaathelften
Diarree Sterfgevallen in India
(2015)
‘Returnee’ Innovators
Strijd om verkoop uit te breiden
tot buiten de thuismarkten
(2020)
VC-uitgaven
Binnen Sub-Sahara
Afrika verdrievoudigt
(2025)
ROL VAN FILANTROPIE IN SLIMME SCRAMBLE
Filantropische organisaties zoeken naar financiering op basisniveau om mensen sneller te bereiken en
kortetermijnproblemen op te lossen. Het metadoel in deze wereld isvergroting: het identificeren en opbouwen
van capaciteit van het individu via het institutionele, want zonder snelle coördinatie kan innovatie niet
automatischalen. Filantropie vereist een scherpe screening om sterk gelokaliseerde oplossingen te identificeren,
met gespecialiseerde expertisegebieden die partnerschappen uitdagen maken en overgangen tussen sectoren
en problemen moeilijker te realiseren.
Filantropie-operaties zijn gedecentraliseerd; hoofdkantoren zijn minder belangrijk, en de mogelijkheid om snel toegang te
krijgen tot verschillende delen van de wereld en teams op korte termijn te herconfigureren is essentieel. Kantoorruimte
wordt per dag van de week gehuurd, niet per maand of jaar, omdat er meer mensen in het veld zijn – ze testen, evalueren
en rapporteren over talloze proefprojecten.
46Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen SLIMME SCRAMBLE
TECHNOLOGIE IN SLIMME SCRAMBLE
En politieke instabiliteit breken samenlevingen in de ontwikkelde wereld, de middelen voor ontwikkeling nemen af
en getalenteerde immigranten worden gedwongen terug te keren naar hun land van herkomst. Als gevolg
hiervan worden capaciteit en kennis breder verspreid, waardoor er veel kleine stukjes doe-het-zelf-innovatie
kunnen ontstaan. Low-tech, ‘goed genoeg’ oplossingen zijn er in overvloed, samen met alle materialen en
ontwerpen die er te vinden zijn. De overdracht van geavanceerde technologie via directe buitenlandse
investeringen is echter zeldzaam.Structurele tekortkomingen in het bredere innovatie-ecosysteem – bij de
toegang tot kapitaal, markten en een stabiel internet – en in de proliferatie van lokale normen, een bredere groei
en ontwikkeling.
Technologische trends en applicaties die we kunnen zien:
• Verbeteringen op het gebied van energietechnologie zijn meer gericht op efficiëntie – meer halen uit bestaande
energiebronnen – dan op nieuwe generatie technologieën, hoewel er wel degelijk lokale verbeteringen bij de
opwekking en distributie van wind- en geothermische energie.
Storingen in de precieze toeleveringsketen van medicijnen versnellen de opkomst van lokaal
bio-engineered supersterke homeopathische middelen, die antibiotica vervangen in de dispensaria van
veel ziekenhuizen in ontwikkelingslanden.
Op grote schaal microfabricage, met behulp van 3D-printers, maakt de fabricage van vervangende componenten
voor motoren en machines mogelijk, waardoor “voortdurend onderhoud” mogelijk is om verbroken handelsrelaties
te compenseren.
Tuintuinen vermenigvuldigen zich in megasteden terwijl nieuwe stadsbewoners proberen een schaarse
voedselvoorziening aan te vullen en hun agrarisch erfgoed te behouden.
Technisch geavanceerde apparaten gebruiken mesh-netwerken om snelle internettoegang te garanderen, maar de meeste
armen op het platteland blijven van toegang afgesneden.
47Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Scenario-verhalen SLIMME SCRAMBLE
LEVEN IN SLIMME SCRAMBLE
Het versleten vliegtuig met zes zitplaatsen waarin Lidi was de enige passagier plotseling slingerend. Ze kreunde, pakte de
armleuningen vast en hield zich vast terwijl het vliegtuig een scherpe duik maakte voordat ze uiteindelijk in een gladde
vliegroute terechtkwam. Lidi had een hekel aan kleine vliegtuigjes. Maar met heel weinig commerciële vliegtuigen die
tegenwoordig door Afrika vliegen, had ze niet veel keus. Lidi – van geboorte een Eritreeër – was een sociaal ondernemer met
een missie die zij van cruciaal belang achtte voor de toekomst van haar thuiscontinent, en het was een ongelukkige maar
noodzakelijke opoffering om deze vliegtuigvluchten te doorstaan. Door samen te werken met een klein team van
technologen, was Lidi’s doel om de goede ideeën en innovaties die in Afrika opkwamen, sneller te laten verspreiden – of
eigenlijk überhaupt te verspreiden.
Hierin liet Lidi haar werk voor haar uitknippen. Het versnellen en opschalen van de impact van lokale oplossingen die
voor zeer lokale markten zijn ontwikkeld, was verre van eenvoudig – vooral gezien de fragmentarische internettoegang
in heel Afrika en het kortzichtige perspectief dat nu, in 2025, een wijdverbreid fenomeen was. Ze maakte zich altijd
zorgen over hoe ze goede ideeën van continent naar continent kon schalen; tegenwoordig zou ze het als een groot
succes beschouwen om ze 30 kilometer te verlengen. En de creatieve redundantie was schokkend! Vorige week had
Lidi in Mali tijd doorgebracht met een boer wiens coöperatie bezig was met het ontwikkelen van een
droogtebestendige cassave. Ze waren buitengewoon trots op hun inspanningen, en niet zonder reden. Lidi had het
hart niet om hen te vertellen dat, hoewel hun werk inderdaad briljant was, het al was gedaan. Meerdere keren, op
verschillende plaatsen.
Tijdens haar vele vluchten had Lidi urenlang uit het raam gekeken en neergekeken op de dorpen en steden beneden. Ze
wenste dat er een gemakkelijkere manier was om de innovators op die plaatsen te laten weten dat ze misschien niet
bezig waren met het uitvinden, maar eerder onafhankelijk opnieuw uitvinden van tools, goederen, processen en
praktijken die al in gebruik waren. Wat Afrika miste, waren geen geweldige ideeën en talent: beide waren er in overvloed.
Het ontbrekende stuk was het vinden van een manier om die punten met elkaar te verbinden. En daarom zat ze weer in
dit gammele vliegtuig op weg naar Tunesië. Zij en haar team concentreerden zich nu op het promoten van
mesh-netwerken in heel Afrika, zodat plaatsen zonder internettoegang knooppunten konden delen, verbinding konden
maken en misschien zelfs hun beste innovaties konden delen en opschalen.
48Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Afsluitend
Gedachten
Zoals u hebt gezien, zou elk scenario, als het zich zou ontvouwen, verschillende
strategieën vereisen en verschillende implicaties hebben voor hoe een reeks
organisaties zal werken en zich verhouden tot veranderingen in technologie. Maar welke
wereld er ook ontstaat, er zijn echte keuzes die moeten worden gemaakt over welke
gebieden en doelen moeten worden aangepakt en hoe succesvolle doelen kunnen
worden gedreven.
We hopen dat het lezen van de scenarioverhalen en de
bijbehorende verhalen over filantropie, technologie en mensen uw
verbeelding heeft aangewakkerd en nieuwe ideeën heeft
opgeroepen over deze opkomende thema’s en hun
mogelijkheden. Drie belangrijke inzichten bij het ontwikkelen van
deze scenario’s.
Ten eerste is het verband tussen technologie en governance van
cruciaal belang om te overwegen om beter te begrijpen hoe technologie
kan worden ontwikkeld en ingezet. In sommige toekomsten werd het
primaat van de natiestaat als een eenheid van analyse in ontwikkeling
in twijfel getrokken, aangezien zowel supranationale als subnationale
structuren meer in het oog bleken te zijn bij het bereiken van
ontwikkelingsdoelen. In andere toekomsten werd de macht van de
natiestaat sterker en werd het een nog machtiger actor, zowel ten
voordele als ten nadele van
het ontwikkelingsproces, afhankelijk van de kwaliteit van de
governance. Technologieën zullen van invloed zijn op het bestuur, en
bestuur zal op zijn beurt een belangrijke rol spelen bij het bepalen
welke technologieën worden ontwikkeld en voor wie die
technologieën bedoeld zijn en kunnen profiteren.
Een tweede terugkerend thema in de scenario’s is dat
ontwikkelingswerk verschillende interventieniveaus vereist, mogelijk
gelijktijdig. In sommige scenario’s worden filantropische organisaties en
andere actoren in ontwikkeling geconfronteerd met een reeks obstakels
bij het werken met grote instellingen, maar kunnen ze te maken krijgen
met een reeks mogelijkheden om met niet-traditionele partners samen
te werken – zelfs met individuen. De organisatie die tussen deze
niveaus en actoren kan navigeren, is wellicht het best gepositioneerd
om succes te stimuleren.
49Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Afsluitende gedachten
ONTWIKKELING-LED
INTERVENTIES ZIJN VAAK NIET
VOORZICHTIG GENOEG OVER WAT
DE TECHNOLOGIE HEEFT NODIG OM
TE WERKEN AAN EEN CYCLUS VAN
DRIE, VIJF OF ZEVEN.
WELKE SCHAAL IS VEREIST OM DE
INVOERING SUCCESVOL TE ZIJN?
WELK NIVEAU VAN
ONDERWIJS IS NODIG
OM DUURZAAM TE ZIJN IN TERMEN
VAN ONDERHOUD? HOE
EVOLUEREN DEZE VEREISTEN
NA EEN TIJDJE?
Het derde thema benadrukt de potentiële waarde van scenario’s als
een cruciaal element van strategieontwikkeling. Deze verhalen hebben
gediend om het proces voor het genereren van ideeën op gang te
brengen, de toekomstgerichte mentaliteit van de deelnemers op te
bouwen en een gids te bieden voor voortdurende trendbewaking en
horizon-scanningactiviteiten. Ze bieden ook
een nuttig raamwerk dat kan helpen bij het volgen en
begrijpen van vroege indicatoren en mijlpalen die kunnen
aangeven hoe de wereld werkelijk aan het veranderen is.
Hoewel deze vier scenario’s aanzienlijk van elkaar verschillen,
hebben ze allemaal hetzelfde thema: nieuwe innovaties en
toepassingen van technologie zullen een actief en integraal
onderdeel zijn van het internationale ontwikkelingsverhaal in de
toekomst. De veranderende aard van technologieën kan de
kenmerken van ontwikkeling en de soorten ontwikkelingshulp waar
vraag naar is, bepalen. In een toekomst waarin technologieën op
grote schaal effectief worden toegepast en aangepast door arme
mensen, kunnen de verwachtingen over de dienstverlening
fundamenteel verschuiven. Door een dieper begrip te ontwikkelen
van de manieren waarop technologie invloed kan hebben op
ontwikkeling, zal iedereen beter voorbereid zijn op de toekomst en
kunnen we allemaal nieuwe en positieve richtingen inslaan.
– Isha Ray, professor, Universiteit van
California-Berkeley School of Information,
Energy, and Resources Group
50Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
Bijlage
KRITISCHE ONZEKERHEDEN
Het volgende is een lijst van de 15 kritische onzekerheden die aan de deelnemers zijn voorgelegd tijdens de workshop voor het maken van
primaire scenario’s van dit project. Deze onzekerheden zijn zelf geselecteerd uit een significant langere lijst die is gegenereerd tijdens eerdere
fasen van onderzoek en uitgebreide interviews. De onzekerheden vallen uiteen in drie categorieën: technologisch, sociaal en ecologisch, en
economisch en politiek.
Elke onzekerheid wordt gepresenteerd samen met twee polaire eindpunten, die beide een heel andere richting vertegenwoordigen waarin die onzekerheid zich zou
kunnen ontwikkelen.
TECHNOLOGISCHE ONZEKERHEDEN
nieuwe technologie •
zowel ontwikkeld als
ontwikkelingswerelden •
vertragen de adoptie
van nieuwe technologieën •
technologieën met de meeste
impact op ontwikkeling
oorsprong van technologie
innovaties die cruciaal zijn voor
ontwikkeling
sociale en culturele normen
nieuwe innovaties dat
aanzienlijk verminderen kind en • veel
kindersterfte (vaccins,
behandelingen, genezingen)
weinig •

bestaande technologieën

ontwikkelde wereld en sommige BRIC’s

zorgen voor een snelle acceptatie van
nieuwe technologieën
SOCIALE EN MILIEU-ONZEKERHEDEN
statisch, traditioneel •
gemeenschapsidentiteit in de
ontwikkelende wereld •
dynamisch, open voor het nieuwe
en niet-traditioneel
beperkt •
onderwijs en werkgelegenheid
kansen voor vrouwen
optreden van “schokken”
zoals ziekte, hongersnood, en
natuurrampen
kwaliteit van de lokale bevolking
omgeving in de derde wereld (lucht, water,
sanitaire voorzieningen, gebouwde
omgeving, etc.)
wereldwijde klimaatverandering
bewustwording en actie

uitbreiden
slecht en verslechtert •

verbeterd en verbeterd
zeldzaam en beheersbaar •

frequent en zeer
storend
51
de prioriteit verwijderd •

geprioriteerd
Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
ECONOMISCHE EN POLITIEKE ONZEKERHEDEN
erger dan verwacht •
wereldwijde economische prestaties, • aanzienlijk verbetert
2010-2015
regels en normen rond
ondernemersactiviteit
onderwijs en training
kansen in de
ontwikkelende wereld
marginaal en ingeperkt • conflict in de derde wereld • doordringend en wijdverbreid
zwak, met belemmeringen voor
samenwerking •
erger en vatbaarder voor
storingen •
remmend •

ondersteunend
statisch •

toenemend
internationale economische en • sterk, met meer
strategische relaties supranationale samenwerking
voedselzekerheid in
de ontwikkelende wereld •
beter en veiliger
LIJST VAN DEELNEMERS PERSONEEL VAN DE STICHTING VAN ROCKEFELLER
Dit rapport is het resultaat van uitgebreide inspanningen en
samenwerking tussen het initiatiefpersoneel van de Rockefeller
Foundation, begunstigden van de Stichting en externe experts.
De Rockefeller Foundation en GBN willen graag alle personen
bedanken die hun bedachtzaamheid en expertise hebben
bijgedragen tijdens het scenarioproces. Hun enthousiaste
deelname aan interviews, workshops en de voortdurende iteratie
van de scenario’s maakten dit co-creatieve proces meer
stimulerend en boeiender dan het ooit anders had kunnen zijn.
Projectleiders
Claudia Juech, algemeen directeur
Evan Michelson, Senior Research Associate
Kernteam
Karl Brown, Associate Director Robert Buckley,
Managing Director Lily Dorment, Research
Associate Brinda Ganguly, Associate Director
Veronica Olazabal, Research Associate Gary
Toenniessen, Managing Director
Dank ook aan alle medewerkers van de Stichting die in december
hebben deelgenomen aan de workshop scenariocreatie.
Een speciale dank ook aan Laura Yousef.
52Scenario’s voor de toekomst van technologie en internationale ontwikkeling
ROCKEFELLER STICHTING GRANTEES GLOBAAL BEDRIJFSNETWERK
GK Bhat, TARU Leading Edge, India
Le Bach Duong, Instituut voor Sociale Ontwikkelingsstudies,
Vietnam
Aidan Eyakuze, Vereniging voor Internationale
Ontwikkeling, Tanzania
Michael Free, PATH, Seattle, WA
Namrita Kapur, Root Capital, Boston, MA Paul
Kukubo, Kenia ICT Board, Kenia
Joseph Mureithi, Kenyan Agriculture Research Institute,
Kenia
Andrew Blau, co-voorzitter
Tara Capsuto, Senior Practice Associate Lynn
Carruthers, Visual Practitioner Michael Costigan,
Practitioner
Jenny Johnston, hoofdredacteur
Barbara Kibbe, Vice President Client
Services, Monitor Institute
Brie Linkenhoker, Senior Practitioner Peter
Schwartz, voorzitter
EXTERNE EXPERTS
Stewart Brand, medeoprichter van GBN en voorzitter van de Long Now
Foundation
Robert de Jongh, Managing Regional Director, SNV Latin
America
José Gomez-Marquez, programmadirecteur voor het Innovations
in International Health-initiatief (IIH), Massachusetts Institute of
Technology
Natalie Jeremijenko, experimenteel ontwerper en directeur van
xdesign Environmental Health Clinic, New York University
Athar Osama, Visiting Fellow, Frederick S. Pardee Center for
the Study of the Longer-Range Future, Boston University
Isha Ray, professor, School of Information (Energy and Resources
Group), University of California-Berkeley
Enrique Rueda-Sabater, directeur strategie en
bedrijfsontwikkeling voor opkomende markten, Cisco
Caroline Wagner, Senior Analist, SRI International en Research
Scientist, Centrum voor Internationaal Wetenschaps- en
Technologiebeleid, The George Washington University

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien