web analytics
11:11 Dubbele getallen

Laf mini NL

Nu ook Iran troepen naar Syrië heeft gestuurd om aan de zijde van de Russen mee te vechten met de “bestrijding van ISIS” zijn de rapen gaar.

Zo zie je dat het plan zoals beschreven door Vrijmetselaar Albert Pike in 1871 zich voor onze ogen ontvouwt.
De kans dat het conflict in Syrië niet zal uitdraaien op de lang voorspelde Derde Wereldoorlog worden met de dag kleiner.

Ook wat dat betreft gaat alles precies volgens het plan dat al heel lang geleden is bedacht en waarvan de laatste stap nu wel heel erg dichtbij komt.

Het is soms moeilijk in dit hele verhaal om hoofd- van bijzaken te onderscheiden en dat is precies de bedoeling. Dat er zodanige verwarring ontstaat dat uiteindelijk de complete wereld elkaar in de haren vliegt.

Het plan voor wat er nu gebeurt, is al bedacht in de negentiende eeuw en was toen al bekend bij geheime genootschappen zoals de Vrijmetselaars. Het plan voorziet in het creëren van een aantal wereldoorlogen waarbij uiteindelijk de hele wereld “bekeerd” zal worden tot de zuivere doctrine van Lucifer.

Het schema van hoe al die genootschappen, geheimediensten en andere organisaties zich tot elkaar verhouden hebben we al jaren geleden duidelijk gemaakt in het artikel dat heet: Alle wegen leiden naar Lucifer.

 

LINK
R
est van de site mag je ook doornemen natuurlijk het staat u vrij!

Lees ook:   Ze willen NIET dat je dit weet, maar hij BLIJFT de waarheid hardop zeggen
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button