web analytics
11:11 Dubbele getallen
Energetica, entiteiten, geestenParanormaalSpiritueel

Het Zilveren Koord en het Veld van Licht

Het Zilveren Koord en het Veld van Licht
Het ‘Zilveren Koord’ is een ‘energetische’ verbinding tussen het geestelijke- en het fysieke lichaam. Daarnaast is er rondom het lichaam nog een ‘veld’ van licht. Via het Zilveren Koord stroomt levensenergie naar het fysieke lichaam.

Het zilveren koord volgens het christendom

Men spreekt vaak over een oneindig lang energetisch ‘koord’, dat ook wel het ‘Zilveren Koord’ wordt genoemd, waarmee men in het fysieke leven altijd aan het lichaam verbonden blijft. Als dit ‘koord’ verbroken wordt, gaat men definitief over naar de ‘geestelijke wereld’ en treedt de dood in. Het ‘Zilveren Koord’ is echter een begrip dat al heel lang bestaat. In de Bijbel wordt in dit verband ook al gesproken over een ‘Zilveren Koord’. Prediker 12: 6-7 verwoordt dit als volgt, ‘voordat het Zilveren Koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt, voordat de kruik bij de bron verbrijzeld en het scheprad in de put verbroken wordt en het stof wederkeert tot de Aarde, zoals het geweest is en de Geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft’.

Hiermee toont ‘Prediker’ in wezen ons het geheim van het ‘sterven’. Hij laat ons zien, dat het ‘stoffelijke’ een andere weg gaat dan het ‘geestelijke’. Het onsterfelijke, de ‘geest’ keert terug tot God, terwijl het stoffelijke wederkeert tot het stof der Aarde. Volgens christelijke traditie mag bij het ‘Zilveren Koord’ in dit verband slechts gewezen worden op de ‘kostbaarheid’ van het leven, dat door God geschonken en door het sterven verbroken wordt. Niettemin duidt de benaming van het ‘Zilveren Koord’ hoe dan ook, op de relatie tussen het ‘stoffelijke’ en het ‘geestelijke’ aspect van de mens, waarbij indien het ‘Koord’ gebroken wordt de ‘geest’ bevrijd is van de stof.

Lees ook:   Wat u niet wist over Casual Sex

Het Zilveren Koord volgens de esoterie

Het ‘Zilveren Koord’, in het sanskriet ‘sutratma’ of ‘levensdraad’, blijkt esoterisch gezien een energetische verbinding te zijn, tussen het ‘hoger brandpunt’ bij de Albron, via de ‘Monade’ (het ‘Hogere Zelf’ in het causale lichaam), met het gebied van het ‘hartchakra’ in het fysieke lichaam. Voor alle duidelijkheid, het ‘causale’ lichaam in de Aura, vertegenwoordigt de Geest van de mens. Ter hoogte van de ‘wervelkolom’ bevindt zich verticaal in ons lichaam het ‘Zilveren Koord’. Dit ‘Koord’ bepaalt hoeveel ‘Goddelijke energie of Levensenergie’ er tot ons komt. Het ‘Zilveren Koord’ kan men ook zien als een ‘levensstroom’ die vanuit het ‘hoger brandpunt’ bij de Albron, via de ‘Monade’ neerdaalt tot in alle lagere lichamen die de mens vertegenwoordigt. Het ‘Hogere Zelf’ is in de betekenis van de ‘Monade’, het referentiepunt van waaruit elk persoon zich moet ontwikkelen en van waaruit de verwerkelijking van het ‘Zelf’ wordt geleid. Het ‘Zilveren Koord’ komt al onze lichamen binnen via het ‘Kruinchakra’. Onze fysieke hartslag en de ademhaling worden door deze energetische ‘verbinding’ in stand gehouden. Zodra het ‘Zilveren Koord’ verbroken wordt treedt de fysieke dood in. Bij het ongeboren kind dat nog in de baarmoeder zit, wordt het kindje energetisch nog ‘gevoed’ via het ‘Zilveren Koord’ van de moeder. Bij de eerste ademhaling na de geboorte treedt ook direct het ‘Zilveren Koord’ van de nieuw geborene volop in werking. Het ‘Zilveren Koord’ dat in ‘Atlantische’ tijden even breed was als de (hierna te omschrijven) ‘Veld van Licht’, zorgde er voor dat de mens destijds vrijelijk kon beschikken over enorme hoeveelheden ‘Goddelijke Energie’ vanuit het ‘Hart van de Kosmos’. Door ‘geestelijk verval’ van de toenmalige Atlantische mens, is men deze ‘Kosmische Energie’ steeds meer gaan misbruiken, wat uiteindelijk tot een sterke minimalisering van deze ‘levensgevende’ energie van het Zilveren Koord heeft geleid. Sindsdien wordt vanuit het ‘Kosmisch’ niveau niet meer toegestaan deze Goddelijke Energie te misbruiken.

Lees ook:   Gesprekken met overledenen

Veld van Licht

Rondom de Aura blijkt er ook nog een voor helderzienden moeilijker waar te nemen ‘lichtveld’ te bestaan, het zogenaamde ‘Veld van Licht’. Dit ‘lichtveld’ blijkt een open en transparant energieveld te zijn. Een ‘energieveld’ dat kan uitdijen en kan krimpen en van waaruit de opname en afgifte van energieën plaats vindt. Een energieveld dat een zacht ‘diffuus’ licht rond de Aura schijnt uit te stralen en in bepaalde gevallen, tot enkele meters buiten de Aura blijkt te kunnen reiken. Het ‘Veld van Licht’ daalt vanuit de ‘Monade’ af tot voorbij de energetische lichamen binnen de Aura van de mens. Het ‘Veld van licht’ vertoont aan de bovenzijde meer geconcentreerde energie dan naar onderen toe. Normaliter is de stoffelijke mens vanuit de ‘geestelijke gebieden of sferen’ niet waar te nemen. De Aura van de mens daarentegen wel. Het elektromagnetisch veld van de Aura is aan de buitenkant echter van dien aard, dat de Aura doorgaans gevrijwaard is van ‘kwalijke’ invloeden van buitenaf. Het ‘Veld van Licht’ die de Aura omgeeft, is echter wel van buitenaf beïnvloedbaar. Het ‘Veld van Licht’ is evenals de Aura, zichtbaar vanuit de geestelijke ‘werelden’ en kan wel vanuit de lagere ‘sferen’ betreden worden, mits de ‘trillingsfrequentie’ van de persoon in kwestie refereert aan het energieniveau van de lagere geestelijke sferen. Hogere ‘gedachten’ of een hogere geestelijke ‘afstemming’ is dan ook noodzakelijk, indien iemand op een bepaald moment zeer negatieve gevoelens ervaart. Door hogere en zuivere gedachten wordt men dan weer ‘verschoond’ van de negatieve ‘krachten’, die vanuit het ‘Veld van Licht’ de persoon in kwestie proberen te beïnvloeden.

Lees ook:   Kaartlegging corona

De invloed van gedachten.

Het opmerkelijke van dit ‘lichtveld’ is het gegeven, dat elke gedachte van de mens als ‘beeld’ in het ‘Veld van Licht’ geprojecteerd wordt. Hierbij spelen gebeurtenissen zich af als in een ‘film’ en kunnen gedachten zich zelfs in ‘vormen’ tot uitdrukking brengen. Naarmate men zich op hogere gedachten concentreert, worden de beelden onzichtbaar voor degenen die zich in de ‘astrale’ werelden bevinden. Wat betekent dat mensen, die een hoger ‘energieniveau’ vertegenwoordigen en dienaangaande meer ‘licht’ bezitten, meer onzichtbaar worden voor wezens of negatieve energieën vanuit de ‘astrale’ wereld. In esoterische betekenis is ‘licht’ het equivalent van ‘liefde’, wat inhoudt dat degenen die veel ‘licht’ vertegenwoordigen, ook meer ‘liefde en warmte’ naar hun omgeving kunnen uitstralen. Dit komt heel mooi tot zijn recht bij mensen, die een ‘liefdesband’ met elkaar hebben aangegaan. In deze ‘liefdesband’ ontstaat tussen beide ‘Velden van Licht’ een vorm van samensmelting, zodat de één precies weet en voelt wat de ander ‘bezielt’. Zodat op deze wijze een sterk ‘telepathisch’ contact ontstaat. Door het krachtige ‘licht’ van beiden tezamen, zijn zij vervolgens onzichtbaar en onbeïnvloedbaar voor wezens vanuit de ‘astrale’ werelden, maar wel zichtbaar vanuit de hogere geestelijke gebieden in het ‘licht’.

Zowel binnen als buiten het fysieke lichaam is de mens één en al energie!

De mens is in essentie ’tweeledig’, men beschikt over zowel een fysiek als een energetisch lichaam (de Aura). Daaromheen bevindt zich nog een energetisch ‘lichtveld’. Alles wordt via het ‘Zilveren Koord’ van levensenergie voorzien. Wordt het ‘Zilveren Koord’ verbroken, dan wordt het leven beëindigd.

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien