De ziel

De ziel
Als Goddelijke deeltjes zijn we uit de Bron gelanceerd en we nemen deel aan een groot Goddelijk Spel, waarin God zichzelf wil leren kennen in alle omstandigheden die mogelijk zijn.

De ziel

De ziel vormt de essentie van het leven, is onsterfelijk en omvat je sterfelijke lichaam en bewustzijn. De ziel van God omvat het Universum. Alle zielen van mensen en dieren zijn via God met elkaar verbonden, onbegrensd en deel van God. God is vrijheid en liefde (oordeelt niet) en zonder beperking in ruimte en tijd.
De intermenselijke en fysieke vrijheid van een persoon is begrensd, terwijl zijn of haar metafysische ziel grenzenloos is. Vrijheid is niet het doel van de ziel, maar haar wezenlijke natuur. Vrijheid is en wordt niet zozeer verleend.  Het gaat erom hoe de mens met zijn en andermans vrijheid omgaat. God heeft daarbij geen oordeel over goed en slecht omdat hij de mens een vrije wil heeft gegeven. Daaraan verbonden is verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. God grijpt (ook bij vreselijke gebeurtenissen) niet in, tenzij de mens daarom vraagt, maar God kan niet exclusief worden geclaimd. Omdat God twee simpele opdrachten heeft gegeven: “doe niet anderen aan wat jij niet wilt dat anderen jou aandoen” en “wie goed doet, goed ontmoet” is het voor de mens slechts zaak om dit en de Goddelijke afkomst te blijven “her-inneren”. Een goed functionerend geweten betekent dat jezelf herinnert aan wat je eigenlijk al weet over wat je wel of niet moet doen.

Het eten van vlees en produkten van dieren die niet in vrijheid een natuurlijk leven hebben gehad, is niet in overeenstemming met deze opdrachten. Mensen die het toch doen moeten rekening houden met negatieve gevolgen voor de eigen vrijheid, bijvoorbeeld via schade aan de eigen gezondheid.

God heeft zielen geschapen om Zichzelf te zijn en te ervaren. Een ziel heeft het leven nodig om zich te evolueren. Zielen zoeken naar (lichamelijke en geestelijke) ervaringen. Zielen zoeken via de evolutie van dier naar mens en van mens naar mens naar steeds hogere (bewustzijns) ervaringen, waarbij de volmaakte eenheid met God beleven (Nirwana) de hoogste ervaring is. In die beleving van eenheid in verscheidenheid ervaart de mens zijn verbondenheid met al het levende. Intuïtie maakt de verbinding tussen de menselijke geest en het Hogere en zetelt in de ziel. Het verstand analyseert en onthoudt, het lichaam ondergaat en voelt, de ziel observeert en weet.

Gerelateerde Berichten