...

20 september 2021

 

De verdwenen vijf Sodder kinderen

De verdwenen vijf Sodder kinderen

Het verhaal van de Sodder-kinderen die in het vuur verdwenen is in veel opzichten echt heel vreemd.

Op kerstavond 1945, midden in de nacht, was er een enorme brand in het privéhuis van de familie Sodder. Het huis werd volledig verwoest en slechts twee volwassenen en vier van de negen Sodder-kinderen wisten eruit te komen.  De overige vijf kinderen, de 14-jarige Maurice, 12-jarige Martha, 9-jarige Louis, 8-jarige Jenny en 5-jarige Betty werden vermist. Hun overblijfselen zijn nooit gevonden tijdens het opruimen van de vuurzee en werden nooit meer teruggezien. Wat er met deze kinderen is gebeurd, is nog steeds een raadsel, hoewel veel onderzoekers die deze casus hebben bestudeerd verschillende theorieën hebben aangedragen.

Vreemd telefoontje:  De Sodders woonden in het kleine stadje Fayetteville in het bergachtige gebied van de Appalachen, West Virginia, VS. Hun huis was groot, goed gebouwd en had zeven slaapkamers. George Sodder en zijn vrouw Jenny waren zeer rijke mensen, George bezat een particulier kolenbedrijf. Ze hebben altijd gedroomd van een groot gezin en hun 9 kinderen leefden in liefde en werden goed verzorgd.

Die kerstavond haalden de vijf jongste kinderen, Maurice, Martha, Louis, Jenny en Betty, hun ouders over om hen in de woonkamer bij de feestelijke kerstboom te laten zitten. Ze mochten een tijdje opblijven op voorwaarde dat ze eerst even checkten of de deuren van het huis op slot zaten voordat ze uiteindelijk naar bed gingen. Om half twaalf, toen alle kinderen al sliepen, ging de telefoon in de gang van het huis, Jenny (de moeder van de kinderen) nam de telefoon op en hoorde een onbekende vrouwenstem, die een  naam noemde. Op de achtergrond klonk een luid gelach van een andere vrouw. Jenny zei “Je hebt het verkeerde nummer” en hing op. Toen Jenny de gang naar de slaapkamer wilde verlaten, merkte ze dat de voordeur van het huis niet op slot zat. Ze gaf  de schuld aan de vergeetachtigheid van de kinderen, deed toen de deur op slot en ging naar bed.

Toen Jenny al in slaap begon te vallen, hoorde ze een onbegrijpelijke harde knal en een bons op het dak, maar besloot dat het haar uiteindelijk onzin leek en viel toen rustig in slaap.

Brand, ontbrekende trappen en niet werkende vrachtwagens

Kort nadat Jenny in slaap was gevallen, begonnen het huis zich al snel met rook te vullen. Toen George en Jenny uit bed sprongen, stond het hele huis al in brand. Ze begonnen te schreeuwen, riepen de kinderen en haalden ze over om van het huis weg te rennen. Toen het stel naar buiten stormde, zagen ze met afgrijzen dat hun hele huis in brand stond. Ze zagen ook dat er maar vier kinderen bij hen buiten waren, en het was niet bekend waar de andere vijf waren.

Ze konden het huis niet meer binnen via de deur, dus besloten ze om via een tuintrap naar de kamers van de jongere kinderen te gaan, die zich op de bovenste verdieping van het huis bevonden.  Maar toen George naar de schuur achter de trap rende, zag hij dat ze dat de trap niet stond waar ze eerder had gestaan. Een paar dagen later, tijdens het onderzoek, bleek dat iemand niet ver van het huis de trap van de Sodders had genomen en in een sloot had gegooid. In paniek besloot George met zijn vrachtwagen naar het huis te rijden om  te proberen de tweede verdieping te bereiken door in zijn cabine te klimmen. Maar de truck wilde ineens niet starten. Toen snelde George naar zijn tweede vrachtwagen, maar die startte ook niet. En aan de vooravond werkten ze allebei volledig. Op pure adrenaline begon George Sodder te proberen met de hand de tweede verdieping te beklimmen, en sloeg toen met zijn blote handen de ramen in om naar binnen te gaan. Tegelijkertijd sneed hij zijn handen ernstig, en daarna was het voor iedereen duidelijk dat als de kinderen nog in huis waren, ze al waren gestikt.

396b62f22d28b43bb4bcd02c35afc59c via Angel-Wings

De vijf vermiste mooie kinderen…

Geen hulp van brandweerlieden

George en Jenny renden toen naar de telefooncel en probeerden de brandweer te bellen, maar er was geen verbinding, alsof de telefoonlijnen beschadigd waren. Toen renden ze naar de huizen van hun buren, maar op dat moment was het dak van het huis van de Sodders ingestort. Een van de buren besloot met zijn eigen auto naar de brandweerkazerne te rijden, op 4 km van het huis van de Sodders. Dat lukte, maar de brandweerauto’s verlieten de oproep pas om ongeveer 8 uur ’s ochtends, 7 uur na het begin van de brand. (???) Het Sodder-huis was tegen die tijd een rokende as.

Toen de ruïne van het huis een beetje afkoelde, begonnen George en Jenny de overblijfselen van hun kinderen te zoeken. Ze vonden verschillende voorwerpen die op kleine botten leken, maar daarna werd het hen verboden door de as te snuffelen om het werk van de inspecteurs niet te hinderen. Tijdens het onderzoek bleek dat de telefoonlijnen waren doorgesneden.

Spookachtige voorspellingen werden al snel onthuld dat in oktober 1945, drie maanden voor de brand in het huis van Sodder, de verkoper van de verzekeringspolis, in reactie op een weigering om de polis te kopen, George Sodder dreigde dat zijn huis ‘in het vuur zou branden en dat zijn kinderen zouden sterven.” George nam deze dreiging niet serieus, in de overtuiging dat de verkoper gewoon boos was. Toen kwam een ​​elektricien naar het huis om het stopcontact te repareren en zei terloops dat het huis slechte zekeringen had en dat ze op een dag brand konden veroorzaken. Vanwege zijn woorden belde een gealarmeerde George het elektriciteitsbedrijf, maar ze wuifden het weg en zeiden dat alles in orde was en dat de elektricien gewoon om extra betaling vroeg.  Tijdens hun onderzoek hebben brandinspecteurs onthuld dat de brand in de kelder was uitgebroken en hoogstwaarschijnlijk werd veroorzaakt door een defecte kerstslinger. De zaak werd gesloten en de dood van de kinderen werd als ongeval verklaard.

Vuur kon geen botten vernietigen

Jenny Sodder was uiteraard vreselijk depressief na de dood van de vijf kinderen en aangezien het onderzoek door de politie en brandweerlieden erg traag verliep, besloot ze de zaak in haar eentje te onderzoeken.  Omdat de botten van kinderen nooit in de as werden gevonden (behalve die vreemde kleine voorwerpen die op botten leken, en die iedereen  alsnel vergat), werd officieel besloten dat het vuur zo heet was, dat alle botten werden vernietigd. Maar Jenny vond het te ongeloofwaardig.  Allereerst bezocht ze het plaatselijke crematorium om erachter te komen bij welke temperatuur en omstandigheden het vuur menselijke botten bijna volledig kan vernietigen. Ze kreeg te horen dat botten niet smelten, maar uit elkaar vallen, en dat het 2 uur lang een brandtemperatuur van meer dan 454 graden Celsius nodig heeft om het hele menselijke skelet te vernietigen in een brand.

Lees ook:   The Island That No One Dares To Step Foot On

Het huis van de familie Sodder brandde ondertussen volledig af in slechts 45 minuten, omdat de houten constructie en de snelheid van de wind die nacht ervoor zorgden dat de constructie geen schijn van kans had.

Ontvoering samenzwering

Daarom besloot Jenny dat haar kinderen waren ontvoerd. In een gesprek met The Raleigh Register, meer dan 30 jaar na de brand, zei ze het volgende:  ‘Je kunt me niet vertellen dat in zo’n klein oud huis vijf kinderen kunnen verbranden en dat er iets niet zal overblijven. Nee, ik zal het nooit geloven.’

Dit leidde tot meer vragen. Hoe konden vijf kinderen midden in de nacht uit het ouderlijk huis worden ontvoerd zonder hun ouders of andere broers en zussen wakker te maken? Trouwens, nu zou iemand de vermiste kinderen zeker kunnen herkennen, maar waarom hebben ze de autoriteiten dan niet gewaarschuwd?  Zelfs Jenny zelf werd ooit als verdachte beschouwd. Zelf zei ze dat er geruchten waren dat zij en haar man, kort voor de brand, de vermiste kinderen verzekerden voor 75 duizend dollar. Het is echter bewezen dat de Sodders na de brand geen verzekeringsuitkeringen hebben ontvangen.

 

Kinderen gezien in het hotel

In een poging de vermeende ontvoerde kinderen te vinden, betaalden Jenny en George Sodder voor een gigantisch reclamebord waarop stond: “Wat was het lot van onze kinderen. Ontvoerd, vermoord of verbrand?” Ze boden ook een beloning van $ 5.000 aan voor alle nuttige informatie.

 

7f4e019d7a38bb6d66203c7bcb80e338 via Angel-Wings

Al snel kreeg de politie veel meldingen van vermeende observatie van verdwenen kinderen op verschillende plaatsen. Een ooggetuige beweerde te hebben gewerkt in een hotel in Charleston (80 kilometer ten westen van het huis van de Sodders) en zag de kinderen de dag na de brand.

“De kinderen werden vergezeld door twee vrouwen en twee mannen die allemaal Italiaans spraken. Ze checkten in rond middernacht. Ik probeerde op een vriendelijke manier met de kinderen te praten, maar de mannen toonden vijandigheid en weigerden mij met deze kinderen te laten praten.”

Een van de mannen keek me vijandig aan; hij draaide zich om en begon snel Italiaans te spreken. Meteen stopte de hele groep met mij te praten. Ik voelde me genegeerd en zei niets meer. Ze vertrokken de volgende ochtend heel vroeg. ”

Helaas kon de politie niets vinden over de mysterieuze Italianen met vijf kinderen in Charleston of in andere steden in de wijk. Of het was een vals spoor, of de kinderen werden snel nog verder weggevoerd.

Wraak op George Sodder?

Er zijn veel onderzoekers die denken dat de Italiaanse fascisten op deze manier wraak kunnen nemen op George Sodder. Hij werd in 1895 op Sardinië geboren en kwam op 13-jarige leeftijd naar de Verenigde Staten. Hij vermeed altijd te praten over het feit dat hij een Italiaanse immigrant was. Hoewel hij nog vrij jong was, werd George Sodder de eigenaar van zijn eigen transportbedrijf voor kolen in Fayetteville. Zijn vrouw Jenny was ook Italiaans van geboorte, haar meisjesnaam was Cipriani. De familie Sodder genoot veel aanzien in de stad, deels omdat George sterke antipathieën had jegens Mussolini en over het algemeen een fervent tegenstander van de nazi’s was. Tegelijkertijd waren er veel andere Italiaanse immigranten in Fayetteville die tegengestelde opvattingen hadden.

Er werd ook gemeld dat de kolenzendingen van Sodder regelmatig werden bedreigd door de Siciliaanse maffia en George was hiervan op de hoogte. En zelfs een paar weken voor de brand klaagden de kinderen van Sodder bij hem dat ze op straat werden achtervolgd door een onbekende auto toen ze terugkwamen van school.

Plotseling

Louis Sodder Louis Sodder was 9 jaar oud toen hij werd ontvoerd of door brand werd verbrand. Maar 22 jaar na zijn verdwijning ontving zijn moeder Jenny een vreemde brief uit Central City, Kansas. De brief had geen afzenderadres en bevatte een foto van een jonge man.  Op de achterkant van de foto stond “Louis Sodder. Ik hou van broeder Frankie en de kleine jongens.”

 

02bd6b6fe7b6eff7a0851b20205a54c0 via Angel-Wings

Na deze brief huurden George Sodder en Jenny een privédetective in om de afzender te vinden, maar dat mislukte. Ouders konden niet bevestigen of er een echte gelijkenis is tussen de man op de foto en de kleine Louis Sodder. Ze dachten echter dat het hun Louis was, en bewaarden deze foto zorgvuldig op de schoorsteenmantel.  De FBI weigerde de zaak te onderzoeken De verdwijning van de Sodder-kinderen bleef decennia lang onopgelost. Ondanks het feit dat deze zaak zo spraakmakend was, was de FBI er nooit bij betrokken.

In 1947 benaderden George en Jenny FBI-chef Edgar Hoover rechtstreeks in de hoop dat hij zou helpen. Ze ontvingen de volgende persoonlijke brief van Hoover, die schreef: “Hoewel ik graag behulpzaam zou willen zijn, lijkt deze kwestie plaatselijk te zijn en buiten de reikwijdte van het onderzoek van dit bureau.”  Andere FBI-agenten zeiden dat ze klaar waren om de familie te helpen zodra ze toestemming kregen van de lokale autoriteiten, maar om de een of andere reden weigerden zowel de politie van Fayetteville als de brandweer het groene licht te geven.

Het was weer een verwoestende slag voor de familie Sodder.  Ze hebben het huis dat door de brand was verwoest nooit herbouwd, maar in plaats daarvan veranderde het terrein in een herdenkingstuin en verzorgden ze de bloemen elke dag.  George Sodder stierf in 1969 en zijn vrouw Jenny stierf in 1989. Het enige nog levende lid van het gezin is Sylvia, de jongste van de Sodder-kinderen, die slechts 2 jaar oud was in de nacht van de brand.

 

Источник: http://paranormal-news.ru/news/neobjasnimaja_tajna_ischeznovenija_pjati_detej_semi_sodder/2021-01-26-17483

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com