Helperscomplex

Altijd maar helpen? Het kan anders…
Het is fijn om iemand te helpen. Het geeft me een goed gevoel, ik doe het graag. Daarom heb ik er ook mijn beroep van gemaakt. Maar dat kon ik pas doen, toen ik op de harde manier geleerd had, dat ik op mijn grenzen moest letten, dat ik nee moest kunnen zeggen en vooral dat ik afstand moest kunnen nemen. Ik had kortom, een helperscomplex.

Aanvoelen wat de ander nodig heeft
Altijd maar moeten helpen, geen nee kunnen zeggen, is lastig. Het gaat vaak samen met veel te veel geven en niet kunnen ontvangen. De ander gaat altijd voor, en rekening houden met jezelf, ach, da’s niet belangrijk. En als je – net als ik – dan ook nog eens precies aanvoelt wat de ander nodig heeft, en dat ook nog eens beter dan wat je zelf nodig hebt, kun je op een dag wakker worden en merken dat er iets helemaal niet goed zit. Dan ben je bezig met overspannen worden, of ben je op weg naar een burn out…

In mijn geval is het niet tot een burn out gekomen. Maar ik heb mijn innerlijke helper wel opnieuw moeten opvoeden. Dat is niet vanzelf gegaan, en onderweg heb ik veel ontdekt over mijn innerlijke helper, haar drijfveren en mezelf. Als ik aan het begin wist, wat ik nu weet, waren bepaalde zaken makkelijker en vooral sneller verlopen. Vandaar dit artikel.

Je innerlijke helper heeft een doel
Het belangrijkste wat ik geleerd heb over mijn innerlijke helper is om haar als een bondgenoot te beschouwen die het beste met het geheel, met mij, Gerry voor heeft. Elke keer dat mijn helper uit de bocht schoot deed ze dat omdat zij het allerbeste deed wat ze kon binnen haar mogelijkheden. En het bleek dat mijn helper een voor mij heel belangrijk achterliggen doel had. Ook bij cliënten merk ik dat. Je helper wil namelijk iets voor jou bereiken en hoe belangrijker ze dat doel beschouwt, hoe harder ze zal vechten tegen pogingen om haar in toom te houden.

Manier van aanpak 1: Werken met het doel van je innerlijke helper
OK, je innerlijke helper heeft dus een doel. Maar jij ook, en die doelen botsen. Tijd voor een goed gesprek. Er zijn verschillende mogelijkheden om met een innerlijk deel te spreken. Sommige mensen kunnen makkelijk naar binnen gaan en contact maken, ze stellen hun vragen en ontvangen de antwoorden. Wat ook kan, is de energie van je innerlijke helper uit te nodigen, bijvoorbeeld op een stoel tegenover je. Of als een poppetje, op je hand of op de tafel.

Wat is de diepste motivatie van je innerlijke helper?
Heb je het idee dat je contact hebt met je innerlijke helper dan kun je haar vragen wat zij voor jou wil bereiken met dat constante helpen. Het is wèl belangrijk dat je goed doorvraagt tot je bij de diepste reden bent. Hoe weet je nou of je daar bent? Op het moment dat het antwoord van de helper fundamenteel is, een antwoord dat overduidelijk een wezenlijke overtuiging is, dan heb je het werkelijke doel van je helper te pakken.

De diepste motivatie, een belemmerende overtuiging
In mijn geval was het eerste antwoord dat mijn helper me gaf, “Dan ben ik nuttig.” Ja, ik vind nuttig zijn belangrijk, maar ook daar kun je maar beter maat in houden. Dus mijn volgende vraag was wat dan het belang van nuttig zijn was. En daar was hij, baf: “Dan mag ik bestaan.” Ja, en toen snapte ik wel waarom andere manieren om mijn innerlijke helper in te tomen niet bijster goed gewerkt hadden. Mogen bestaan is gewoon wezenlijker dan moe zijn. Ik bleek dus een belemmerende overtuiging te hebben op het thema bestaansrecht.

Aanpakken van de overtuiging
Als je je overtuiging boven water hebt, heb je twee mogelijkheden: de overtuiging aanpakken of je helper helpen om op een andere manier ermee om te gaan. Het aanpakken van een overtuiging kun je meestal beter samen met iemand anders doen. Een overtuiging kan erg beladen zijn, erg emotioneel en met de steun van een deskundige erbij gaat het een stuk beter.

Manier 2: Je helper helpen maat te mogen houden
De andere manier is eens praten met je helper om te kijken wat die helper nodig heeft om maat te willen houden. Het is wel essentieel dat je begint met begrip, en vooral met respect voor het onderliggende doel van de helper, ook als je dat doel niet kent. Je kunt ervan uitgaan dat hoe krom de uitvoering ook is, je helper het beste probeert dat ze kan.

Als ik geen waardering zou hebben gehad voor het doel van mijn helper om mij bestaansrecht te verschaffen, dan waren we tegenstanders geworden, en dat zou moeilijk praten geweest zijn. Maar met de manier van aanpak? Daar was ik nog steeds helemaal niet blij mee. Dat was ook niet nodig, zolang ik maar waardering had voor de intentie.

Stappen om je helpersenergie te veranderen

– Vanuit een basis van respect en waardering omdat je je realiseert dat je helper het goed bedoelt, geef je je helper een gronding, een (denkbeeldige) lijn naar het middelpunt van de aarde. Dit is echt heel essentieel. Hoe lastig je dit deel van jezelf ook vindt, hoe moeilijk je het ook met jezelf hebt, dit deel doet echt haar best voor je. Maak dus verschil tussen de intentie van de helper, en hoe die intentie in de werkelijkheid uitpakt.

– Kijk dan eens, of die helper oude energie bij zich draagt. Je kunt met jezelf afspreken dat als er oude energie zit, die een bepaalde kleur heeft. Als je niet visueel bent ingesteld heeft die oude energie misschien een bepaald gevoel.

– Laat dan die oude energie wegstromen door de gronding naar de aardse composthoop. Dit kan veel verschil maken, het heeft vaak ook al invloed op je beperkende overtuiging.

– Doe vervolgens hetzelfde met energie van anderen. Ook dat kan een grote invloed hebben. Sommige mensen, zoals ik voelen op het moment dat we zulke dingen doen van alles gebeuren in ons lijf. Laat dat gewoon gebeuren, het hoort erbij. Misschien krijg je nog meer ideeën voor energieën die eruit kunnen, je hoeft niet te weten wat ze precies zijn. Laat maar gaan.

Als je klaar bent, is je helper vaak al veranderd. Als je visueel bent ingesteld kan ze een andere vorm gekregen hebben, kleiner geworden zijn, of jonger, een andere kleur hebben gekregen, van alles. Het is nu tijd om weer een praatje te houden.

– Leg aan je helper de situatie uit. Dat het niet goed voor je is op deze manier door te gaan. Dat je niet wilt stoppen met helpen, maar wel maat wilt kunnen houden. Vraag of dat acceptabel is. Vaak zal het antwoord ja zijn.

– Als je helper nee zegt, vraag dan wat je helper nodig heeft om ja te zeggen. Het antwoord kan variëren van praktische vaardigheden – hoe doe je dat dan, maat houden? – tot kwaliteiten als bijvoorbeeld eigenwaarde.

– Ga dan weer naar binnen en vraag of er iets in jou is, dat je helper kan helpen met dat wat het nodig heeft. Aangezien we allemaal een innerlijk vermogen tot genezing hebben en wij als mens streven naar heelheid zal zich dat deel graag melden.

– Nodig beide delen uit, in elke handpalm een.

– Breng vervolgens de delen naar elkaar toe en laat tenslotte de nieuwe energie terugvloeien naar jezelf.

Mijn ervaring en die van cliënten is dat deze manier heel goed werkt. Zelf pak ik graag de onderliggende overtuiging aan, maar soms is die zo beladen dat daar meerdere sessies voor nodig zijn, en op deze manier kan iemand toch al verder.

http://hagetessa.nl/hsp-2/altijd-maar-helpen-het-kan-anders/

Gerelateerde Berichten