19 januari 2021

 

Pragmatische generatie maakt een chaos van relaties

Dertigers en veertigers van nu hebben steeds vaker turbulente relaties.
Ze scheiden frequenter en vrouwen wonen vaker niet samen met de vader van hun kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De dertigers en veertigers van nu, geboren tussen 1970 en 1980, behoren tot de ‘pragmatische generatie’. De onderzoekers van het CBS omschrijven deze ‘kinderen van de protestgeneratie’ zo: ‘Ze waren vrij om hun eigen keuzes te maken in het leven. Geluk in het leven, het doen van ‘mijn eigen ding’, flexibiliteit, jezelf zijn, zijn de belangrijkste waarden. Competitie is hen niet vreemd, van baan wisselen werd voor hen standaard. Werken is belangrijk, maar niet zaligmakend. De cultuur van het over van alles en nog wat onderhandelen, gaat gepaard met een gebrek aan discipline en plichtsbesef’.

Het CBS deelt de pragmatische generatie, qua relaties, op in 3groepen: de tijdige groep (getrouwd met kinderen), de tijd-nemende (single of samenwonend, geen kinderen) en de turbulente (single, maar heeft al wel samengewoond en heeft kinderen).

Hoe verder iemand in de generatie zit, hoe groter de kans is dat hij of zij tot één van die laatste 2 groepen behoort. Alleen jonge hoogopgeleide vrouwen (geboren rond 1980) lijken iets vaker te trouwen en met die man kinderen te krijgen.

Laagopgeleiden
Dat geldt niet voor laagopgeleide vrouwen, aldus het CBS. Van de vrouwen die rond 1970 zijn geboren hoort 20 procent tot de categorie turbulent, van de vrouwen die geboren zijn rond 1980 is dat al 26 procent. “De stijging van het aandeel ‘turbulente’ vrouwen wijst erop dat laagopgeleiden steeds meer risicogedrag laten zien, vaker scheiden of zelfs nooit met de vader van hun kind samenleven.”

Lees ook:   Duizenden incidenten in asielcentra

De onderzoekers vinden het ook opvallend dat voor het eerst meer laagopgeleide mannen dan hoogopgeleide mannen single zijn. “Het zijn relatief vaak mannen met weinig inkomen of zonder baan. De economische crisis heeft vooral hún arbeidsmarktpositie aangetast. Langdurige inkomensdaling bij mannen zet de stabiliteit van hun relaties onder druk.”

https://www.bndestem.nl/algemeen/binnenland/pragmatische-generatie-maakt-een-chaos-van-relaties-1.4683897

Nou die van ver daarvoor idem zelfde hoor…

Gerelateerde berichten