web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Bijstandsmoeders rijk?

Alleenstaande moeder krijgt 2000 euro?

https://fd.nl/ondernemen/entrepreneur/columns/annemarie-van-gaal/894057/bijstandsmoeder
Financiële stimulans

Twintig bijstandsmoeders heb ik inmiddels benaderd. Negentien van hen haakten af omdat ze het naar eigen zeggen ‘eigenlijk best goed’ hadden en het ‘niet nodig’ vonden

(niet nodig in die zin, raak je je baan kwijt, dan zit je dus 2 maanden zonder inkomen en met kinderen kun je je dat niet permitteren). Van de twintig bijstandsmoeders is er welgeteld één die door mij aan een baan geholpen wilde worden. Eén. En die ene zat toevallig net in de schuldsanering, dus had financieel weinig te verliezen. Maar nu de cijfers. Reken even mee met het inkomen van een van de bijstandsmoeders met twee kinderen op de middelbare school: haar uitkering is € 1083, daarnaast ontvangt ze huurtoeslag van € 297, zorgtoeslag van € 72, kindgebonden budget van € 148, alleenstaande ouderkorting € 79, bijzondere kinderbijstand van € 60 en kindertoeslag die omgerekend € 168 per maand is. Samen is dit € 1907 netto per maand en met de gemeentelijke regelingen erbij heeft ze iedere maand meer dan € 2000 netto. Sommige bijstandsmoeders ontvangen daarnaast nog kinderalimentatie van de vaders, maar dat geven ze niet op, want dan worden ze gekort op de uitkering. Ik vraag me af hoeveel bewindspersonen in Den Haag deze optelsom kennen.

Je hoort mij niet beweren dat het leven van een alleenstaande bijstandsmoeder een vetpot is. Zeker niet. Ik pleit er ook niet voor om bijstandsmoeders te korten, maar we moeten wel met spoed iets doen aan de belasting op arbeid, want de financiële stimulans om een betaalde baan als receptioniste, kapster of ziekenverzorgster te nemen is er zo niet en zal er zo ook nooit komen.

Annemarie van Gaal is ondernemer.

 

Leuk mens, mocht haar meteen al op de tv!
🙄
————

Oké eens meerekenen.

Dussssssssssss…

1038 per maand inkomen.
Huurtoeslag hangt af van de huur.
Maar is meestal rond zeg maar de 240 max
Zorgtoeslag is 79.00
Kindgebonden budget 110
alleenstaande ouderkorting 72
Met gemeentelijke kortingen heeft ze het over denk ik de gemeentelijke heffingen?
Dat is rond de 30 euro per maand…
Totaal:

1569

 

Nu dan moet je de vaste lasten nog aftrekken…
——————————————————-

 

Hier wordt ik dus echt zeer triest van! Het is weer Pure Propaganda van die Annemarie van Gaal die dus gewoon ons als Bijstandsmoeders weg zet als Luie werkelozen die gewoon niet willen werken. Bah. En ze zet ons weg als vrouwen die rijk zijn, want heb je zo’n 2000 Euro Per Maand ben je rijk toch? Niet te geloven dit.

Dan is het natuurlijk weer pure propaganda te noemen, de Media bericht erover en zwengelt het gevoel gewoon aan. Dat wij als bijstandsmoeders dus echt heel veel geld krijgen iedere maand en dus niet willen werken. Dat is dan ook weer kaf op de koren voor de vvd en pvda en hun gedogers.
Het is helaas allemaal veel te positief voorgesteld. Velen zeer vele Bijstandsmoeders krijgen dit dus echt nooit op hun rekening!

Ik denk dat zeer veel bijstandsmoeders dat wel kunnen beamen ook.
Ik ben tegen wil en dank aantal jaren terug werkeloos geraakt door zware rugklachten.
Via ww in de bijstand gekomen, helaas.

Doe er nog steeds alles aan om te willen werken. Waar ik ervaring in heb dat kan ik niet meer doen. Omscholing te duur, dus bijna onmogelijk werk te vinden en geef ondanks alles niet op.
Even een rekensom vanaf deze plaats: 832 Euro Bijstand. Zorgtoeslag: 72 Euro, Huurtoeslag 118 Euro. Andere heffingskortingen heb ik niet, omdat zoon dus al veel ouder is, namelijk 22 jaar. Is totaal dus 1022 Euro. Vaste Lasten die ik kwijt ben per maand exclusief boodschappengeld is al zoiezo 905,80 per maand. Dan moet je dus ook nog boodschappen doen. Krijg ook geld voor de boodschappen van me zoon. Dus dan ben je zo welgesteld als Mevrouw Van Gaal schetst? Dacht het toch echt niet! Triest dat zeer veel mensen dat dan weer voor waar aannemen.

Het klopt dat  ik ook vrijstellingen van gemeentelijke belastingen en ook van waterschapsbelasting.
Maar dat zie je niet op je bank maandelijks toch?

Lees ook eens:   17 jaar en al bijna te oud om te mogen werken!

Ook ik krijg zorg en huur toeslag, maar ja huurtoeslag ben je kwijt aan huur,dus heb je niets aan feitelijk, geld ook voor de zorgtoeslag. Dat krijgen zeer veen landgenoten ook die toeslagen.
Korte conclusie mensen: Dit is veel te positief voorgesteld!

Maar mevrouw van Gaal moet maar eens een week bij een bijstandsmoeder gaan wonen die echt niet zoveel geld heeft dan zij zich voorstelt, zou ze wel anders piepen ook.

Bijstand, minimumloon, modaal: de cijfers

ANALYSE – Klokwerk was het jaloerse gewijs van links naar rechts en andersom meer dan zat, en zet de cijfers van de verdiensten van een moeder met twee kinderen met verschillende inkomens op een rij. Aan het eind van het artikel een suggestie voor een beter sociaal systeem.

Zoals ze zelf al dacht deed de column van Annemarie van Gaal in het Financieel Dagblad veel stof opwaaien. In die column becijferde ze hoeveel een bijstandsmoeder van twee kinderen aan geld ontving. Bijna tweeduizend euro!

Het werd ontvangen als de zoveelste rechtse-jaloeziecolumn.

Haar conclusie was in ieder geval dat er nodig wat gedaan moet worden aan de belasting op arbeid. Een beetje een rare conclusie, want haar rekensommetje ging alleen over iemand die niet werkt. Over belasting op arbeid noemt ze geen enkel cijfer. Om zo een conclusie te trekken zouden we toch op zijn minst een vergelijking moeten maken.

Nieuwsgierig als ik ben besloot ik daarom dat huiswerk dan maar te doen en snel de cijfers bij elkaar te zoeken: welk inkomen zou een alleenstaande moeder van twee kinderen op de middelbare school per maand hebben met bijstand, werkend voor minimumloon, en met een modaal loon. Hieronder de resultaten.

De cijfers

Modaal inkomen Minimumloon Bijstand
Loon/uitkering (netto) € 2.089 € 1.303 *** € 952 ****
Huurtoeslag € 0 € 297 € 297
Kindgebonden budget € 31 € 148 € 148
Zorgtoeslag € 0 € 72 € 72
Alleenst. ouderkorting € 187 € 161 € 0 *
Kinderbijslag € 182 € 182 € 182
€ 2.489 € 2.163 € 1.651 **

-> Gemeentelijke vrijstellen kunnen lokaal nog wel wat verschillen. Er zijn daarvan verschillende inschattingen te maken, die in de bespreking en de conclusie terug zullen komen.

Ik hou mij aanbevolen voor verbeteringen in deze snelle rekensom: er zullen ongetwijfeld fouten in zitten. Correcties worden daarom zeer gewaardeerd, de cijfers zal ik in dit blogje aanpassen, zo nodig met toelichting.

Op enige punten neem ik Annemarie van Gaal haar cijfers in goed vertrouwen over. Op andere punten kom ik op andere cijfers uit. Zo kom ik op een ander cijfer voor de kinderbijslag. Maar dat bedrag is in alle gevallen hetzelfde, dus maakt voor het resultaat niet veel uit (wel voor de verhoudingen uiteraard).

Het door Annemarie van Gaal genoemde bedrag van € 60 aan “bijzondere kinderbijstand” kon ik niet verifiëren, want ik kon niet achterhalen welke regeling zij bedoelde. Deze heb ik dus buiten de berekening gelaten. Eventueel gaat dat om een bedrag dat de werkende niet krijgt, en de bijstandsgerechtigde wel.

* De € 97 alleenstaande ouderkorting die ook in het stuk van van Gaal terugkomen worden afgetrokken van de bijstand. Daarom wordt deze post voor de bijstandsmoeder op nul gezet. De cijfers in de rest van de discussie werden hierop gecorrigeerd.

** In dit totaal zijn gemeentelijke voordelen zoals de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen niet meegenomen, omdat ze lokaal verschillend zijn. Met dank aan reaguurder Bookie denk ik echter te kunnen inschatten dat deze voordelen op en nabij de 100 euro per maand zullen liggen. Veel van deze regelingen zijn echter ook voor mensen met een minimuminkomen beschikbaar. Bij de cijfers in de conclusie neem ik deze kanttekening mee.

-> Het blijkt dat het rijk gemeenten ook nog in staat stelt een ‘alleenstaande oudertoeslag’ van maximaal € 272 op het bijstandsbedrag te leggen. Lang niet iedere gemeente doet dat. Ook dit is doorgerekend in de conclusie.

*a De site ‘Das Kapital‘ (een dochter van GeenStijl) kwam met de wijsheid dat de gemeentelijke lasten in Amstelveen een verschil uitmaken van 160 euro tussen de minimumloner en de bijstandsmoeder. Zij wijzen er zelf op dat dit het grootste verschil is dat ze hebben kunnen vinden. Ook deze cijfers neem ik over in de doorrekening in de conclusie.

Lees ook eens:   Meer besmettingen?

*** Het gaat hier om het netto minimumloon. Daarom wijkt dit af van opgaven waarin meestal uitgegaan wordt van een bruto minimumloon. Met een bruto-nettocalculator kan is hier het netto maandloon uitgerekend. Hier was echter in het originele stuk wel een fout ingeslopen: dit is inmiddels gecorrigeerd. De cijfers in de conclusie zijn hierop tevens gewijzigd. De alleenstaande ouderkorting is apart gehouden in deze berekening, omdat deze ook in het stuk van van Gaal apart genoemd wordt (zie * ).

**** Het bedrag dat in de column van van Gaal genoemd werd 1083 euro, is hoger dan de uitkering volgens de rijksoverheid (999 euro). Het kan zijn dat een gemeente voor alleenstaanden of alleenstaande ouders de uitkering verhoogt, maar omdat ik benieuwd ben naar de landelijke regeling heb ik het basisbedrag aangehouden.

Een werkende dame kan eventueel aanspraak maken op een kinderopvangtoeslag tot € 472 per maand die de niet-werkende dame uiteraard niet krijgt. Maar er mag worden aangenomen dat deze toeslag weer opgaat aan kinderopvang. Vandaar dat ik dit bedrag niet heb meegeteld.

Daarbij gaan we in dit sommetje uit van gelijkblijvende huurlasten. Als mevrouw modaal in plaats van te blijven huren een huis koopt dan kan ze al snel hetzelfde bedrag als de huurtoeslag terugwinnen via de hypotheekrenteaftrek.

Verder wordt terecht opgemerkt dat niet iedere bijstandsmoeder in een sociale huurwoning zit.

Velen merken op dat werken ook kosten met zich meebrengt: reiskosten, kleedkosten en lunchkosten. Dat lijkt mij echter niet relevant. Niet iedere werkende maakt die kosten (fiets, alledaagse kloffie, broodtrommeltje) en in de meeste gevallen worden deze kosten als ze gemaakt worden door de werkgever vergoed. Bovendien kennen veel bijstandsgerechtigden ook al dan niet afgedwongen werkzaamheden die dergelijke kosten met zich meebrengen.

Opvallend: huurtoeslag, zorgtoeslag en kindgebonden budget blijven voor iemand in de bijstand en met minimumloon gelijk. Deze toeslagen dragen dus niet bij aan de armoedeval. En dat terwijl de toeslagen in het politieke debat juist om die reden onder vuur liggen.

Conclusies?

Uit de cijfers blijkt dat degene met het minimumloon dus per maand 31% meer te besteden heeft dan degene in de bijstand. De bijstandsmoeder die voor modaal inkomen gaat werken gaat er 51% in inkomen op vooruit.

1. De voordelen via gemeenteregelingen zijn in deze berekening niet meegenomen, maar uit de inschatting van een voordeel van 100 euro per maand zoals boven beredeneerd kunnen we opmaken dat in dat geval het voordeel voor iemand met een minimuminkomen en modaal kan krimpen naar respectievelijk 25% en 45%. Wanneer we uitgaan van het extreme voorbeeld in de gemeente Amstelveen ( € 160), dan komen we op een verschil van respectievelijk 21% en 37%.

2. Wanneer we uitgaan van het voorbeeld van Amstelveen, we nemen daarbij aan dat deze genereuze gemeente ook nog de maximale alleenstaande oudertoeslag van € 272 op de uitkering legt, komt de bijstandsmoeder in totaal op € 2083 ( 2000 euro-alarm! ) uit. In het geval dat de minimumloner dan ook nog eens op geen enkele toeslag aanspraak maakt, wint de minimumloner slechts 4%.  Jan Modaal wint dan 19% ten opzichte van de bijstandsmoeder. In praktijk heb ik overigens geen weet van situaties waarin dit het geval is, maar theoretisch is het mogelijk.

Of tweeduizend euro per maand voor een gezin van drie personen veel is of niet, dat laat ik aan ieder zelf over om te beoordelen. Of de gevonden verschillen van 21/31 en 37/51% genoeg zijn eveneens.

Het echte probleem is, lijkt mij, dat wanneer de bijstandsmoeder voor minimumloon niet full-time, maar 50% gaat werken, zij al haar verdiensten weer in rook ziet opgaan, omdat deze in mindering worden gebracht van de bijstandsuitkering. De cijfers in het bovenstaande staatje zijn in dat geval niet anders dan die van de bijstandsmoeder.

Daar zit naar mijn idee de écht zieke prikkel in ons systeem.

Lees ook eens:   Ons afkoelen of ons vermoorden? Heeft geo-engineering al een enorme hongersnood veroorzaakt?

Basisinkomen

Systeemtechnisch zou ik er daarom voor pleiten het veel simpeler aan te pakken: geef iedereen een basisinkomen, dat vervangend is voor alle uitkeringen tot bijstandsniveau plus de toeslagen. Dit bedrag zouden werkende mensen dan ook ontvangen.

Deze uitkering zou kostenneutraal ingevoerd kunnen worden, doordat mensen die werken in ruil voor die basisuitkering evenveel meer aan belasting betalen. Het kost dus geen extra geld, en is dus een typische broekzak-vestzakoperatie, maar wel één met een aantal voordelen:

Ten eerste zal ondanks dat met name goedkope arbeid veel duurder wordt, ieder gewerkt uur lonen. We zijn definitief van de armoedeval af.

Ten tweede zijn we af van de scheve ogen, want iedereen ontvangt evenveel uit de staatsruif. En dat lijkt me in de zieligheids- en jaloeziecultus waar in Nederland zowel links (we zijn zo arm) als rechts (we betalen ons blauw) zo graag aan meedoet eerlijk gezegd een enorme verademing.

Bijkomende voordelen zijn een emancipatie van werknemers tegenover werkgevers, meer zelfstandigheid van niet-werkenden met zorgtaken (dus ook goed voor de emancipatie), en meer flexibiliteit voor werkgevers door het wegvallen van de noodzaak van zaken als minimumloon. En ten slotte is er een grote meevaller voor de maatschappij door een flinke bezuiniging op de uitvoeringskosten van de bijstand en andere uitkeringen tot op dat niveau.

Tjerke

https://www.stopdebankiers.nl/gastbijdrage-bijstandsmoeders-die-2000-euro-per-maand-krijgen/

 

Laten we wel zijn die euro!
Helft inkomens…en alles werd duurder…..
Behalve de huren die werden wel gehalveerd…!
Anders konden mensen helemaal niet meer overleven hier is slim over nagedacht hoor…
Mensen die wel werk  hebben dan iets extra…ook vaak niet zoveel!

Bv je woont met twee personen in een huishouden, je betaald dan 2 x ziektekosten van 300 euro…reken dit eens om!
600 gulden voor het gemak!
Had je dit gedacht voor de euro kwam?
Dat je nog eens 600 gulden zou moeten betalen per maand, zo hoog als je huur bv?
Gas en licht dubbelop?

We worden zo genaaid in dit land…

Je kunt beter 1800 gulden per maand hebben met vaste lasten van 900 gulden…
Dan die euro….

De mensen met werk hebben vaak nog een abonnementje, krantje, blaadje, een sportje, nog een sportje, een vakantietje…
Kunnen kleding kopen en naar de kapper…een autootje

In feite heeft men dan alsnog ondanks die extra’s hetzelfde inkomen!
Dan de enorme boodschappen kosten!
Absurd gewoon!
Dus men rent wel naar de goedkopere winkels…
kijk eens lekker vlees (barstensvol hormonen en antibiotica maar nou én)
Flink bespoten fruit en groente…hmm lekker hé?

Vroeger in de guldentijd had je nog wat in je koelkast maar tegenwoordig?
Je mag blij zijn ham & kaas in je koelkast te hebben als luxe…
Met een minimum loon kom je er ook niet nml….

Ik hoorde laatst dat een jonge vrouw van 19 jaar oud, fulltime werkte bij een supermarkt, ze verdiende maar 500 euro per maand!
Terwijl ze hetzelfde werk doet als andere volwassenen….
En wat als zij misschien per ongeluk zwanger zou raken en een kind zou krijgen?
Zij kan zich dat dus niet permitteren…vreemd eigenlijk!
500 euro, dat is net je eten per maand….

Niks vaste lasten en huis…
Mits je gezonde voeding wenselijk vindt,… normale voeding dus…
Je kunt ook kleffe goedkope  kip bij een lidll halen oid…inclu de ingestraalde hormonen zooi…
OH mannen krijgen jullie al tieten?
Drie keer nadenken hoe dit nu komt?
Nou?……….

&
Voordat dit mensje mag oordelen over anderen…

https://nl.wikipedia.org/wiki/Annemarie_van_Gaal

Ze kent geen enkele armoede nml….mag ze zelf werkeloos raken voor mijn part…
Ik heb dat programma wel eens gezien van haar, werd altijd misselijk van haar bemoeizuchtige blik en woorden…
Soms terecht,… heel soms,… maar merendeels een naar mens, die baas wil /denkt te mogen, spelen over andermans levens…

zonder te beseffen hoe het dus werkt…

 

Je zou minstens als alleenstaande moeder 2000 euro netto per maand nodig hebben om een redelijk normaal leven te kunnen hebben!

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥