...
Leven na dit LevenMysterieReincarnatieSpiritueel

Wat er gebeurt nadat we “sterven”

Transformeren van mens naar geest: wat er gebeurt nadat we “sterven”

In het boek vertrekken de hoofdpersonages op het einde via "De Grijze Havens" naar een nieuwe wereld. Dit is een metafoor voor het leven na de dood. Zoals ik reeds schreef was Tolkien zeer gelovig en verwerkte hij verschillende Christelijke thema's in zijn boeken.
Hoe verloopt de overgang wanneer we van mens naar de geest overgaan? Wat gebeurt er na onze levensinzichten? Ontmoeten we onze spirituele gidsen aan de andere kant?

Wat er gebeurd na het overgaan

• Zodra ze hun menselijk leven verlaten, worden alle individuen onthaald door hun spirituele gidsen, hierna passeren ze een tunnel en worden ze begroet door overgegane geliefden aan de andere kant met verschillende soorten van liefde en warmte en licht en worden zij verwelkomd, zodat de doodservaring in eerste instantie voor niemand angstaanjagend is.

• Degene die deze overgang meemaakt, wordt altijd begroet met liefde en een gevoel van veiligheid en een gevoel van bescherming, een gevoel van vrijheid en altijd in een licht dat zo fel en zo warm en zo omhullend liefdevol is als ze nog nooit eerder in menselijke vorm hebben ervaren. Naarmate een spirituele ziel verder gaat in haar nieuwe levensvorm, zal deze zich in verschillende tinten tonen.

• Als iemand eenmaal de zielsgeest heeft bereikt, doorloopt iemand het meest recente levensoverzicht.

• Zodra een nieuwe ziels geest zich door de verschillende fasen van loslaten van zijn aardgebonden leven gaat, begint diegene geleidelijk over te gaan naar het spirituele bewustzijn dat die persoon heeft verkregen en heeft inmiddels ontdekt dat het aardgebonden vormen en aardgebonden dimensies kwijt is en begint telepathisch allerlei te ervaren en gaat door verschillende vormen van energie in plaats van door drie dimensies zoals ze die op aarde hebben ervaren.

• Er zijn die geestenzielen die zo geëvolueerd zijn dat ze het niet nodig vinden om verbonden te blijven met de achtergeblevenen op aarde, want zij weten dat er andere hogere zielen=engelen en spirituele gidsen zijn die bij degenen die op aarde zijn, zijn gebleven en ze zijn aan de overkant klaar om hun intrek te nemen in meer geëvolueerd waarlijk zelf.

"Sept marches conduisent à la vie éternelle. Sept pas que vous pouvez faire ! La première naissance, la païenne, est matière. La deuxième est purification, plante. La troisième, don de soi, harmonie. La quatrième est la maison décorée, la chambre nuptiale. Par les trois marches d'en haut descend le Fiancé, la Lumière. Si le Fiancé trouve la Fiancée, la mort est avalée pour toujours." Dialogues avec l'ange

• Wanneer je eindelijk die oversteek vanaf de aarde hebt gemaakt en in de hemel bent, mag je de hemel ervaren zoals je zou willen denken aan het zijn van de hemel en dat heeft te maken met veel verschillende bewuste niveaus. In het begin is je hemelervaring nog steeds een ervaring van iets waar je mee verbonden was toen je op aarde was. Je gaat uiteindelijk verder dan dat gevoel van aardse genoegens en begint te bewegen binnen je eigen spirituele bewustzijn en spirituele plaats. Daarbij is het als een thuiskomst want je was hier al veel vaker uiteraard.

• Je begeleidende-gids is een als een soort opzichter bij het samenbrengen van al uw dierbaren bij uw aankomst in de hemel, omdat veel van de mensen waarmee u in contact bent geweest op verschillende niveaus ook van eenzelfde spiritueel bewustzijn zijn. Je begeleidende gids is er om de richting en begeleiding bv ook daar voort te zetten en je te helpen terwijl je deze verandering maakt van de aarde naar de andere kant.

Lees ook:   Imam Köln: Duitse meisjes lokten verkrachtingen zelf uit

• Wanneer je oversteekt, neem je geen pijn, woede en bitterheid met je mee, maar ben je vaak nogal in de war over je nieuwe ( in feite ook oude) ervaring. Je neemt al je kennis met je mee – alles wat je hebt geleerd door boeken, alles wat je hebt geleerd door je ervaringen, alles wat je hebt geleerd door je emoties, want dit zijn allemaal dingen die je helpen evolueren als een geest.

• Aanvankelijk, nadat een persoon sterft en zijn overgang maakt, kan zijn geest het uiterlijk kiezen dat vaak vergelijkbaar is met het uiterlijk dat hij/zij had tijdens de bloei van zijn leven op aarde. Als alternatief zullen diegenen die zich zo snel in dit leven spiritueel hebben ontwikkeld eenvoudigweg evolueren naar een vorm van licht of engelachtige vorm en het niet nodig vinden om weer terug naar een vroegere fysieke vorm te gaan. Het is ook de energie van een ziel die het uiterlijk maakt. Of de verdienste.

• De geest/ziel is je ware essentie, de ware energie van wie je bent.En je ziel ben jij als wezen en mens in uw menselijk lichaam.

Cuz once you reach your destination, it was worth the journey!

• De ziel van elke incarnatie draagt ​​de energie van elke incarnatie met zich mee, maar is niet noodzakelijk overheersend in de ziel omdat deze meer gericht is richting een nieuwe incarnatie. Want elke incarnatie heeft zijn eigen energie, zijn eigen persoonlijkheid, zijn eigen ego, en problemen en liefdes en relaties etc. en dat is wat zich in de ziel vormt om te helpen verbinden met je menszijn. Vaak heb je dingen die je overkomen in je huidige leven, waarvan je geen begrip hebt voor waarom het gebeurt, en het kan een diepgewortelde overdracht van een vorig leven zijn, die voor vele vorige levens terug zou kunnen gaan. Bv angsten voor honden, bliksem, donkere ruimten etc.

• Het hogere zelf is jouw wijze egoloze ziel die door alle driedimensionale levens blijft leven en er altijd is.

• Elk individu op aarde heeft een geestelijke gids-begeleider, soms meer dan 1, om hen te helpen in hun bewustzijnsevolutie. Je hebt veel, veel andere zielen die in de buurt zijn, spirituele gidsen die leraren zijn of die hoger geëvolueerd zijn dan jij bent, en ze zijn er altijd. Zij zijn je leraren. Je kunt op elk moment een spirituele gids van elk niveau oproepen.

• Vele keren wanneer u denkt dat u een spirituele gids aanroept, wanneer je naar aardse situaties kijkt, roep je de aarde lichtengelen echt op en ze zijn er om je te helpen. Vaak roep je je engelen op voor bescherming en vaak is die bescherming dan ook wel nodig – maar meer nog dan een engel, is een geestelijke gids nodig.

Lees ook:   De 3 soorten seksualiteit

Fairy tale castle

• Aanvankelijk zien overledenen na het oversteken naar de overzijde zichzelf nog steeds in het lichaam dat zij op aarde hadden en zij zien hun individuele geliefden terwijl ze zich alles kunnen herinneren van hun leven  op aarde dat ze hiervoor hadden.

• Een levensonderzoek aan de andere kant wordt niet gedaan met pijn of met emotie. Het is feitelijk gedaan om te zien wat je in je leven ervaart en of dit heeft geholpen om meer bewust te evolueren en of je er wel van geleerd hebt.
Je zult zien hoe elke gedachte, elke handeling, elke ervaring die je op aarde had je beïnvloedde en de mensen om je heen beïnvloedde. Maar ook zul je verdriet kunnen voelen van anderen die dit ervoeren dankzij bepaald gedrag van jou.
Of je zult ervaren welke emotie mensen kregen door jouw goede daden en liefde. Daardoor zul je leren hoe je te gedragen. Wat goed is of fout.

• Tijdens de levensbeoordeling, ervaart het individu zijn meest recente verleden en niet de andere vorige levens.

• Zodra een persoon zijn aardgebonden verbindingen verliest en zijn ware reis begint, wordt hij zich bewust van al zijn levens en al zijn ervaringen.

John Stephens visionary art... a lot like that place all of humanity was marched off to

• Een raad van ouderlingen, wijze geesten van zowel mannelijke als vrouwelijke energieën, is het grootste deel van de tijd aanwezig tijdens de levensevaluatie om de nieuw aangekomene te ondersteunen terwijl het kijkt naar alle gebeurtenissen die plaatsvonden in zijn leven.

• Na de individuele overtocht zal men snel zien dat de geliefden die hen hebben ontmoet tijdens het overgaan, hen over het algemeen zullen verlaten voor bepaalde tijd en gaan naar de plek in de hemel waar zij thuishoren. Sommigen zullen wel bij hen blijven omdat ze zich in hetzelfde spirituele bewustzijnsniveau bevinden. Vaak hoor je dan ook bij elkaar als soulmates. Ze reïncarneren dan ook vaak gezamelijk op eenzelfde levenstijden in de wereld op een bepaalde plek.

• Elke geestelijke ziel  beweegt zich in zijn volle geestbewustzijn. Zielenergie van alle levens blijft in contact blijven, met de energie van al hun geliefden uit dit meest recente leven. Ze zijn er vaak om geliefden te helpen in moeilijke situaties en in vreugdevolle tijden. Hoewel ze niet voortdurend bij die geliefden zijn, kunnen ze vrijuit kiezen wanneer ze bij hun dierbaren willen zijn.

#town #sunny #poetic

Gerelateerde artikelen

Back to top button