web analytics
...

o.a. Zwemwater en vleesetende bacterie

Pas op voor deze bacterie aub!

Minder dan een week geleden nadat een man uit Texas zijn been is geamputeerd in verband met een zeer ernstige infectie veroorzaakt door een vleesetende bacterie, vecht nu een tweede man voor zijn leven.

Adrian Ruiz, uit Buda in Texas, werd besmet na een bezoek op vaderdag aan Port Aransas. Ruiz had hoofdpijn en huiduitslag. De situatie van de man was dermate verontrustend, dat hij voor de zekerheid naar de Intensive Care Unit van het Seton Medical Center Hays werd gebracht. Hier werd hij gediagnosticeerd met vibrio vulnificus, een bacterie welke wordt veroorzaakt door het eten van onvoldoende lang gekookte schelpdieren óf door het met een snee of open wond in verontreinigd zeewater te verblijven.

Op 21 juni meldde KHOU.com dat Brian Parrott uit Jacinto City in Texas, zijn rechterbeen werd geamputeerd na het oplopen van een ongeïdentificeerde vleesetende bacterië waarvan werd verondersteld dat dit de ‘vibrio’ variant zou zijn. De staats gezondheidsdienst vertelde dat er al 27 gevallen van vibrio zijn gemeld in 2016 waarbij in 41 procent van de gevallen contact met (zee-) water is geweest.

De eerste man van dit seizoen, de 50-jarige Brian Parrott was zondag slechts een korte periode in het water. De volgende dag voelde hij zich erg ziek. Brian’s moeder Donna Dailey, zei dat het allemaal heel snel is gebeurd. “Je gaat op zondag zwemmen met je gezin, op maandag ga je aan het werk, op dinsdag heb je een rood been, woensdag heb je zweren op je been en donderdag verlies je je been”.

De artsen melden inmiddels dat het herstel van de tweede man goed gaat, de zwellingen zijn minder geworden. De man krijgt op dit moment vier verschillende antibiotica via een infuus. Zijn familie hebben inmiddels een crowdfunding pagina via YouCaring opgezet om de medische kosten te dekken (https://www.youcaring.com/adrian-ruiz-590642).

“Hij leeft nog, dat is het belangrijkste van alles” aldus de vrouw van Ruiz, LaShelle aan Fox 7. “Wij geloven in God en we vragen mensen om voor hem te bidden”

De (vleesetende) bacterie vibrio vulnificus, kan in alle zeeën en oceanen voorkomen maar komt voornamelijk voor in wat warmer zeewater. Dit hoeft echter niet. Onderstaand meer verhalen en informatie over de bacterie. Het komt veel vaker voor dan je denkt. Met een wond in (met de bacterie verontreinigd) zeewater omdat het dan volgens verhalen sneller geneest is dus geen goed idee.


“Vleesetende bacterie is meest ernstige infectieziekte die ik ken” – In België worden elk jaar gemiddeld 100 tot 150 mensen besmet met de vleesetende bacterie. Dertig procent van hen overleeft die infectie niet: 10 mei 2016: https://bit.ly/1qb06pp

Het nieuws over de 34-jarige lerares uit Meer die zaterdag plots overleed nadat ze een infectie opliep met de vleesetende bacterie laat niemand onberoerd. De bacterie Staphylococcys pyogenes op zich is een gewone bacterie die meestal klassieke keelpijn veroorzaakt. Maar zodra de bacterie via een wondje op de huid het lichaam kan binnendringen, kan de infectie compleet ontsporen. Waarom dat niet bij iedereen gebeurt, weten de artsen niet.

“Het is de meest ernstige infectie die ik ken”, zegt professor Herman Goossens, hoofd van het labo klinische biologie van het UZA. “Voor de patiënt is het heel pijnlijk, maar aan de buitenkant zie je weinig, omdat enkel het onderliggende spierweefsel wordt aangetast. Daardoor is de diagnose ook moeilijk te stellen.”


Glenn Gemeiner

Een van de bekendste gevallen van overlijden na een infectie met de vleesetende bacterie is dat van BV-kapper Glenn Gemeiner . De bekende kapper van kapsalon De Cliènt in de Nationalestraat in Antwerpen liep de bacterie in 2009 op tijdens een liposuctie in een privékliniek. In het UZ Leuven onderging hij verschillende huidtransplantaties maar na een lange strijd van vier maanden overleed hij.

Lees ook:   "Teveel zout, suiker en vet, kan uw gezondheid ernstig schaden!"

Tatoeage

Datzelfde werd ook een 26-jarige verpleegster uit Wilrijk getroffen door de vleesetende bacterie . Ze liep de infectie op nadat ze op haar enkel een tatoeage liet plaatsen door een tatoeëerder uit Hamme. De voet van de vrouw moest geamputeerd worden om haar leven te kunnen redden.

Een 41-jarige man presenteerde zich met een pijnlijke infectie van zijn rechter hand. Hij werkte in een palingkwekerij, waar op dat moment een infectie met Vibrio vulnificus onder de palingen heerste. De infectie van zijn rechter hand ontwikkelde zich tot een fasciitis necroticans waarbij een sepsis ontstond, die voor enkele dagen behandeling op de Intensive Care noodzakelijk maakte. De kweek van peroperatief afgenomen materiaal van de hand toonde een V. vulnificus. De behandeling daarvan vond plaats met meerdere chirurgische debridementen en de toediening van specifieke antibiotica. Een V. vulnificus-infectie is een zeer ernstige infectie die onbehandeld snel tot de dood kan leiden. Een eventueel onderliggend lijden kan het beloop negatief beïnvloeden. Aanwijzingen voor een V. vulnificus-infectie kan men vinden via een gedegen anamnese, in het bijzonder over beroep en eventuele vakanties. Als zich fasciitis necroticans lijkt te ontwikkelen, is acute chirurgische exploratie in combinatie met antibioticatoediening de behandeling van eerste keus.

https://www.ntvg.nl/artikelen/fasciitis-necroticans-ten-gevolge-van-een-infectie-met-vibrio-vulnificus-een

Infectieziekten afkomstig uit een dierreservoir, zoönosen, vormen een continue bedreiging voor de volksgezondheid. De recente uitbraak van Q-koorts onderstreept dit. Hieruit blijkt de noodzaak van een continue monitoring van zoönosen, zowel vanuit de veterinaire als de humane geneeskunde. Daarnaast vereisen infecties met zoönotische verwekkers een goede samenwerking tussen humane geneeskunde en diergeneeskunde om adequaat en snel te kunnen handelen.

Op de lijst van meldingsplichtige infectieziekten komen een aantal zoönosen voor, zoals pest, rabiës en leptospirose. De relatief onbekende zoönotische Vibrio vulnificus valt opmerkelijk genoeg niet onder de meldingsplichtige infectieziekten (https://www.rivm.nl/cib/themas/meldingsplicht).

Juist vanwege het zeer agressieve beloop van een invasieve V. vulnificus-infectie is een snelle diagnose van belang om adequaat medisch te kunnen handelen. Tevens lijkt V. vulnificus wereldwijd steeds vaker de kop op te steken, zelfs in landen waar men deze bacterie niet zou verwachten, zoals Spanje, Denemarken, Japan en ook Nederland.1-3

Omdat naar onze overtuiging de V. vulnificus-infectie voldoet aan alle voorwaarden voor meldingsplicht, vinden wij dat ze opgenomen moet worden in de meldingsplichtige infectieziekten, groep B2.

V. vulnificus in de praktijk
V. vulnificus is een zoutminnend micro-organisme dat het beste gedijt in warm zeewater of brak water. Infecties met V. vulnificus kunnen zich presenteren als een wondinfectie, fasciitis necroticans, gastro-enteritis of primaire sepsis na vissen, recreatief zwemmen in oppervlaktewater of na het verwerken, bereiden en consumeren van geïnfecteerde, rauwe vis, meestal paling, maar ook oesters.1,4

Hoge letaliteit Een infectie met V. vulnificus kent een agressief beloop: de letaliteit bedraagt 20% bij een wondinfectie en loopt op tot > 50% bij sepsis.1,4 Snelle antibiotische behandeling met de combinatie van tetracycline en een 3e-generatie cefalosporine of fluorochinolon en zo nodig chirurgische behandeling is essentieel. Omdat V. vulnificus een relatief onbekende oorzaak van infecties is, wordt er vaak niet of te laat aan gedacht, waardoor vertraging in de behandeling kan ontstaan en de kans op overlijden verder toeneemt.

Deze bacterie komt in toenemende mate voor in de VS, waar in 2007 een meldingsplicht is ingevoerd voor alle Vibrio-soorten. De Centers for Disease Control (CDC) voorzien goed in data en advies over de behandeling en preventie van V. vulnificus (https://www.cdc.gov/nczved/divisions/dfbmd/diseases/vibriov).5 In tegenstelling tot de VS is in Nederland geen richtlijn over V. vulnificus voorhanden.

Lees ook:   Energiedrankjes zijn slecht! Teveel jongeren gebruiken energiedrankjes

Viskwekerijen In de Nederlandse visteelt is V. vulnificus sinds 1987 in een stijgende lijn aangetoond in zieke paling (figuur). Eén besmet bedrijf werd getroffen door vele ziekte-uitbraken onder de paling, resulterend in een ernstig humaan ziektegeval met zoönotische fasciitis necroticans en sepsis.6

V. vulnificus kan zowel endemisch als geïmporteerd in onze viskwekerijen voorkomen. De infectiedruk neemt toe door uitbreiding van het aantal brakwater- en zeevissoorten in viskwekerijen en het importeren van vis uit tropische en subtropische gebieden. Hierdoor ontstaat meer kans op direct contact tussen kweekvis, viskweker en -verwerker en daardoor een toenemende kans op infectie met V. vulnificus.

Klimaat In de zomer wordt V. vulnificus sporadisch in ons kustwater gevonden.7 Door opwarming van de aarde is de temperatuur van ons kustwater gestegen. Door deze opwarming kan V. vulnificus zich beter handhaven, hetgeen de kans op overdracht naar mens, vis of weekdier kan vergroten.

Risicogroepen Vooral risicogroepen hebben een grote kans op een fataal verlopende infectie. Bij patiënten met comorbiditeit, zoals chronische leverziekte, hemochromatose, diabetes mellitus, maligniteit, aids en andere aandoeningen met immuunsuppressie, heeft een V. vulnificus-infectie vaak de dood tot gevolg.1,4 Daarnaast heeft Nederland te maken met een groeiende vergrijzende populatie, bij wie de kans op comorbiditeit groter is.

Zeldzaam, maar ernstig V. vulnificus-infecties lijken momenteel zeldzaam te zijn in Nederland en een meldingsplicht zou daarom niet nodig zijn. Maar door de wereldwijde toename van V. vulnificus-infecties is er ook een toename in Nederland te verwachten, die al aantoonbaar is in de viskwekerijen (zie figuur).1-3 De door het Centraal Veterinair Instituut verzamelde data zijn gebaseerd op ziekte-uitbraken in viskwekerijen en incidentele isolaties uit vis. Het is aannemelijk dat deze aantallen zullen toenemen. Gezien de ernstige gevolgen van humane V. vulnificus-infecties is tijdige signalering voor de volksgezondsgezondheid van belang, ofschoon deze infecties weinig lijken voor te komen.

Preventie Oorzaken voor V. vulnificus-infectie zijn recreatief zwemmen in oppervlaktewater, werken op een viskwekerij of een visverwerkingsbedrijf en het nuttigen of verwerken van rauwe consumptievis.1,4 Veel infecties kunnen worden voorkomen door op viskwekerijen of bij de visverwerking de preventiemaatregelen beter in acht te nemen.8 Bij deze maatregelen gaat het om gebruik van handschoenen bij de verwerking van rauwe vis, voorkómen van kruisbesmetting, handhygiëne, preventief wonden afplakken met waterdichte pleister en bij een wondje eerst wassen en dan desinfecteren, gebruik van bij voorkeur disposable werkschort over de dienstkleding, oogbescherming, mondmasker en bij spatten eventueel een muts. In de praktijk blijken deze preventiemaatregelen slecht of niet toegepast te worden; de controle richt zich vooral op algemene hygiëne.

Daarnaast speelt ook de onbekendheid met infectierisico’s van een zoönose een rol. Voor een aantal bacteriesoorten, zoals Salmonella-species, is preventie van voedselbesmetting wettelijk geregeld, maar V. vulnificus komt niet specifiek in deze regelgeving voor (https://www.rivm.nl/cib/infectieziekten-A-Z/richtlijnen). Hygiënemaatregelen dienen niet alleen gericht te zijn op preventie van voedselbesmetting, maar ook op bescherming van het individu. Betere naleving en controle van preventiemaatregelen en de daarbij behorende wettelijke richtlijnen en meldingsplicht moeten leiden tot het voorkómen van V. vulnificus-infecties.

Conclusie
Een meldingsplicht voor V. vulnificus is van belang ter bescherming van de volksgezondheid tegen ernstig of fataal verlopende V. vulnificus-infectie en vergroot tevens bekendheid met deze ziekteverwekker. Daarnaast leidt meldingsplicht tot betrouwbare klinische en veterinaire gegevens over het aantal ziektegevallen en geeft ze inzicht in de effectiviteit van preventiemaatregelen. Daarom pleiten wij, in analogie met Vibrio cholera-infecties, voor een meldingsplicht in groep 2B alsmede een richtlijn voor V. vulnificus-infecties zowel voor de veterinaire als de humane geneeskunde om gezamenlijk het infectierisico te beperken.

https://www.ntvg.nl/artikelen/zo%C3%B6nose-vibrio-vulnificus-meldingsplicht-raadzaam/volledig

https://eu.floridatoday.com/story/news/newswire/2019/07/15/memphis-man-dead-flesh-eating-bacteria-after-florida-trip-gulf-coast-destin/1732228001/

Gerelateerde artikelen

Back to top button