30 oktober 2020

 

STOORVELD-DIAGNOSTIEK

STOORVELD-DIAGNOSTIEK
Stoorveldonderzoek geeft uitsluitsel over storingen die leiden tot ziekteprocessen van allerlei aard. Door geavanceerde, computer gestuurde onderzoekmethoden zijn relaties tussen de stoorveldaktiviteit en het ziektebeeld zichtbaar te maken

Voorbeelden van dergelijke stoorveldaktiviteiten zijn onder meer: chronische ontstekingen van amandelen en galblaas, operatielittekens, gebitsaandoeningen, steeds terugkerende bijholteontstekingen en chronische darmklachten.

Voorts is de schade, die men heeft opgelopen na doorgemaakte ziekten, ook als zodanig aan te merken.

Behalve reumatische, allergische en orthopedische klachten, zijn ziekten van interne organen en orgaansystemen, alsmede stoorveldaktiviteit bekend.

Een specialisatie van de praktijk is het aantonen van haardaktiviteit in het gebit en de schade die hierdoor wordt veroorzaakt in organen en orgaansystemen. Uit talloze onderzoeken is gebleken dat storingen in het gebit vaak leiden tot chronische ziekten en aandoeningen.

Behalve terugkerende ontstekingen, zijn ook zenuwbehandelde kiezen of tanden, wortelresten in de kaak, restontstekingen van het kaakbot, in het bot gelegen tanden of kiezen de meest bekende storingen. Maar ook meerdere stift- en vulmaterialen in het gebit en/of het vrijkomende kwik uit amalgaamvullingen zijn eveneens als haard- en stoorveldaktiviteit bekend. Alle onderzoeken in dit verband kunnen worden uitgevoerd.

In tegenstelling tot vroeger, toen men een ontstoken tand of kies gewoonweg trok, deed begin deze eeuw de zogeheten conserverende tandheelkunde haar intrede. Hierbij stond behoud van het gebit voorop. Omdat het trekken van tanden en kiezen niet populair was, namen nieuwe technieken, waaronder de zenuw- of wortelkanaalbehandeling een centrale plaats in.

Als een kies of tand ontstoken is, zal de tandarts dan ook snel overgaan tot een wortelkanaalbehandeling. Hierbij wordt het zenuwkanaal uitgeboord en afgesloten met lichaamsvreemd materiaal. Men spreekt dan over een ‘worteldode’ tand of kies. Tot op heden ging men ervan uit dat een dergelijke behandeling geen nadelige invloed had. Thans is duidelijk geworden dat een ‘dode’ tand of kies giftige stoffen (o.a. mercaptanum en thioether) produceert die via het kaakbot door het gehele lichaam kan worden verspreid.

Lees ook:   Britse Festivals getroffen door mazelen

Met nadruk wijst Solleveld op het onderzoek van Weston Price, dat is uitgevoerd onder auspiciën van het “Research Institute” van de American Dental Association. Worteldode kiezen van patiënten werden onder de huid van konijnen geimplanteerd.

(De patiënten hadden klachten van rheumatische aard, hart-

klepontstekingen, maagzweren, blaas- en nierontstekingen, gynaecologische klachten, oog- en leverziekten en afwijkingen aan het zenuwstelsel.

Het bijzondere was dat patiënten na verwijdering van de dode tand of kies vaak opknapten, maar nog frappanter was het feit dat de konijnen dezelfde ziekten van de patiënt ontwikkelden. De worteldode kies moet dus worden gezien als de veroorzaker van de ziekte of aandoening en kan deze dus overbrengen.

In dit perspectief brengt Solleveld tevens het feit onder de aandacht dat de Duitse Dr.Issels weigert om kankerpatiënten in behandeling te nemen als zij hun “dode” of “devitale” tanden en kiezen niet willen laten extraheren. De oncoloog stelt dat de schadelijke stroom van toxinen die volgens het “focal infection” principe, 24 uur per dag het afweermechanisme dusdanig verzwakt, radicale sanering van het kaakbot noodzakelijk maakt om therapeutisch het beste resultaalt te kunnen behalen.

“Het feit dat autoriteiten als Price, Gerson en Issels de zienswijze op zenuwbehandelingen van ontstoken tanden en kiezen drastisch hebben gewijzigd en de onderzoeksresultaten in Amerika veel beroering hebben gewekt, rechtvaardigt een verbod op wortelkanaalbehandelingen”, aldus Dr.Solleveld.

Voor nadere informatie en gratis documentatie is de Praktijk voor Stoorvelddiagnostiek dagelijks telefonisch te bereiken

van 8.30 – 17.30 uur, tel.nr.: 035-6015369

Gerelateerde berichten