Antarctica! You Need to Know What They Have Found

De map van Piri Reis liet ook een Antartica zien zonder ijs!
Het schijnt dat er veel te vinden is in Antartica.
Dat er mensen zijn die bezig zijn met weersbeïnvloeding de sneeuw te doen verdwijnen.
En dat schijnt nogal ver te gaan.
Of het waar is, is een tweede natuurlijk.
Persoonlijk geloof ik niet in wezens onder het ijs maar wel in bv schatten uit oudheden, die wij nog niet kennen.


Vanaf 1.29!!
Daar begint de mensheid…
dat is de echte geschiedenis van de wereld…
Enki en Enlil

In de bijbel lees:
Genesis

http://www.online-bijbel.nl/bijbelboek/Genesis/0/
Maar lees het in de wetenschap dat de mensheid (buitenaardsen) toen verder was dan wij nu!
Dat ze meer technologie hadden dan wij nu!

-Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.
En in hen wordt de profetie van Jesaja vervuld, die zegt: Met het gehoor zult gij horen, en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien, en geenszins bemerken.
Want het hart dezes volks is dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.-

-De Indiase geschiedenis
Mahabharata
1.38 min.

“The way to get kids nowadays into the Mahabharata is to turn it into a game!”  Imagine if you could fight as the great warrior Arjuna, launching an attack with your Gandiva bow? And im…

Van Atlantis naar de Mahabharata dus.
De geschiedenis maar ook het geloof is werelds alleen heeft men alles veranderd naar in dat wat wenselijk was voor diegenen die de macht hadden.
Maar in feite gaat het over hetzelfde.

My Sweet Little Krsna's Lotus feet!!

Gerelateerde Berichten