web analytics

Toen de Goden naar de aarde kwamen

De mysteries van de oude geschiedenis, zoals hoe de Grote Piramide werd gebouwd en door wie en waarom, zijn de afgelopen vier decennia goed ingeburgerd. Soortgelijke archeologische raadsels bezaaien het landschap rond de planeet en ze roepen veel moeilijke vragen op over de oorsprong van de menselijke beschaving.

De serie boeken van Erik Von Däniken, die begon met Chariots of the Gods, presenteerde archeologisch bewijs, terwijl hij vertelde over vele mythologische tradities waarin “goden” vanuit een verre wereld naar de aarde kwamen en technologie en de kunst van het beschaafde leven naar primitieve menselijke stammen brachten.

Veel schrijvers volgden het voorbeeld van Von Daniken en in de loop der jaren ontstond er een hele school van alternatieve historische gedachten die de ‘oude astronaut’-theorie werd genoemd. Deze school moet worden onderscheiden van een andere tak die grotendeels wordt bepaald door schrijvers als Graham Hancock, die we kunnen samenvatten als de “verloren beschaving”-school.

Lees ook:   Buitenaardse wezens codeerden verborgen berichten in ons DNA

Gerelateerde artikelen

Back to top button