...

10 juni 2021

 

Waren je voorouders Goden?

Is iemand met  een Rh Negatieve Bloedgroep  Alien Gerelateerd?

 

Waarom heeft de mensheid  zo veel verschillende bloedgroepen en Rh waarden, wanneer we zogenaamd afkomstig zouden zijn vanuit  ‘Adam en Eva’? Het bijbelse verhaal van de evolutie  werkt niet meer als een aannemelijke verklaring voor de evolutie. Wat nu? Werd ons ras genetisch gemanipuleerd of waren we hier gezaaid uit andere sterrenstelsels door buitenaardse wezens of meer waarschijnlijk, onze galactische sterrenfamilies?

Bloed van de goden

Heeft u een Rh negatief bloedgroep? Als dat zo is kunt u een afstammeling zijn van de oude astronauten zelf!

Ongeveer anderhalf jaar geleden bespraken mijn zus Bonnie en ik  een aantal van de unieke kwaliteiten van onze familie. Bonnie haar kinderen hebben een hemolytische ziekte. Zij heeft 0 negatief bloed. Ze heeft een boek geschreven met inbegrip van dit probleem genaamd “The Deux” door Venus Thaddeus. Een van de vragen die we stelden was waardoor deze hemolytische ziekte ontstaan? Waarom,  samen met het Rh negatief bloed heeft onze familie  zo’n hoog IQ (135 tot 140 gemiddeld). Waarom zoveel paranormale ervaringen? Waarom de drang om te vragen “waarom?” Waarom de vroege volwassenheid of het grotere hoofd en de grotere ogen? Waarom hebben we altijd het gevoel dat we  ‘anders’ waren dan andere mensen. En zo veel andere dingen waardoor wij ons toch ergens onderscheiden.

 

 

 

We zijn opgegroeid met de kerk, maar we hebben nooit antwoord gekregen op de vragen die we stelden.Waarom had iemand anders geen vragen, niet  dezelfde vragen? We zijn niet tevreden met het antwoord “gewoon omdat”. Zijn er nog anderen die dezelfde vragen stellen? Toen hoorden we over de mogelijkheid van de oude astronauten en de stukken begonnen op hun plaats te vallen. In het afgelopen decennium hebben veel mensen onderzoek gedaan om te bewijzen dat de aarde is bezocht door buitenaardse wezens. Wie zijn deze bezoekers? Waarom kwamen ze? Waarom zijn ze weggegaan? Zijn ze weggegaan? Als de aarde werd bezocht in het verre verleden, zijn er afstammelingen van deze bezoekers? Als de gehele mensheid geen nakomelingen zijn van deze bezoekers, welke zijn er dan wel? Wie zijn de “kinderen van Israël? ‘ Waarom is hun zaad gezegend? Waarom werd hen verteld om niet te -trouwen met andere mensen en moesten zij hun zonen besnijden voor identificatie? Waarom werd hen  verteld om hun genealogie te behouden? Waar gingen Adam en Eva’s zonen op zoek naar hun vrouwen, als  zij de enige “menssoort” op aarde waren? Veel wetenschappers geloven dat de moderne mens evolueerde uit aapachtige primaten. Ze hebben veel bewijs gevonden met hun theorieën, waaronder moderne bloedanalyse en vergelijkende studies tussen de moderne mens en de lagere anthripoids, zoals de chimpansee en de resusaap. Het is bewezen dat de meerderheid van de mensheid (85%) een bloed factor gemeen heeft met de rhesus aap. Dit is de zogenaamde rhesus positief bloed. Meestal afgekort tot Rh positief. Deze factor is volledig onafhankelijk van de A, B, O bloedgroepen. In de studie van de genetica, weten we dat we alleen kunnen erven wat onze voorouders hadden, behalve in het geval van mutatie. Wij kunnen om het even welke van de vele combinaties van eigenschappen geërfd hebben van al onze voorouders. Niets meer en niets minder. Daarom, als mens en aap geëvolueerd zijn uit een gezamenlijke voorouder, zouden zij  eenzelfde soort bloed hebben ontwikkeld op dezelfde manier. Bloedfactoren worden verzonden met meer nauwkeurigheid dan enig ander kenmerk. Het zou kunnen dat de moderne mens en de resusaap  een gemeenschappelijke voorouder ergens in het verre verleden hadden. Alle andere aardse primaten hebben ook dit Rh factor.Maar dit laat de mensen die Rh negatief hier buiten staan. Als de gehele mensheid voortgekomen zou zijn uit dezelfde voorouder zou  hun bloed verenigbaar zou zijn. Waar komen de Rh negatieven vandaan? Als ze niet de afstammelingen zijn van de prehistorische mens, zouden zij dan bv de afstammelingen van de oude astronauten kunnen zijn? Alle dieren en andere levende wezens die de mens kent kan fokken met een ander van hun ras / soort. Relatieve grootte en kleur maakt geen verschil. Waarom kan een hemolytische ziekte van een kind bij de mens voorkomen, wanneer alle mensen zijn van hetzelfde soort? Hemolytische ziekte is de allergische reactie die optreedt wanneer een Rh negatief moeder draagt een Rh positief kind. Haar bloed bouwt antilichamen tegen een vreemde stof op om het (op dezelfde manier als tegen een virus) te vernietigen, waardoor het dus het eigen kind kan afstoten. Waarom zou een moeder het lichaam van haar eigen kroost verwerpen? Nergens anders in de natuur gebeurd dit van nature. Ditzelfde probleem treedt ook op bij  muildieren – een kruising tussen een paard en ezel. Dit feit alleen al wijst op de duidelijke mogelijkheid van een kruising tussen twee vergelijkbare maar genetisch verschillende soorten.

 

 

De bijbel zegt ons om te geloven dat we allemaal afstammelingen van Noach en zijn familie zijn, maar hoe is dan de genetische diversiteit uit te leggen binnen verschillende etnische bevolkingsgroepen? Het klopt niet, maar we zijn niet verondersteld om vragen als deze te stellen. We worden verondersteld om “geloof” te hebben in een systeem gecreëerd door de mens om de mens te beheersen.

Link aangaande erfelijkheid en bloedgroep

 

Niemand heeft geprobeerd uit te leggen waar de Rhesus negatieve mensen vandaan kwamen. De meeste, vertrouwd met bloed factoren, geven toe dat deze mensen minstens een mutatie moet zijn, zo niet afstammelingen van een andere voorouder. Als we een mutatie zijn, was de oorzaak van de mutatie? Hoelang duurt het doorgaan met de exacte kenmerken qua erfelijkheid? Waarom kost het zo heftig verwerpen van de Rh factor, als het in hun eigen afkomst zit? Wie was deze voorouder? Moeilijkheden bij het bepalen van etnologie zijn grotendeels opgelost door het gebruik van bloedgroep gegevens, want zij zijn een enkel gen karakteristiek en niet beïnvloed door de omgeving. Het Baskische volk van Spanje en Frankrijk hebben het hoogste percentage van de Rh negatief bloed. Ongeveer 30% heeft (rr) Rh negatief en ongeveer 60% dragen een (r) negatief gen. De gemiddelde onder de meeste mensen is alleen 157%-Rh negatief, terwijl sommige groepen hebben heel weinig.De Oosterse Joden van Israël, hebben ook een hoog percentage Rh negatief, hoewel de meeste andere oosterse mensen hebben slechts ongeveer 1% Rh negatief. De Samaritanen en de Zwarte Cochin Jood hebben ook een hoog percentage van de Rh negatief bloed, hoewel de Rhesus negatief bloed is zeldzaam onder de meeste zwarte mensen. Kan het Baskische volk als een van deze kolonies aangemerkt worden? Of zou het de oorspronkelijke kolonie op aarde  zijn geweest?

De oorsprong van de Basken is onbekend. Hun taal is anders dan alle andere Europese taal. Sommigen geloven dat het Baskisch was de oorspronkelijke taal van het boek Genesis.Sommigen geloven dat het  de oorspronkelijke taal van de wereld was en eventueel van de maker (God of de buitenaardsen).

Genesis 6:2 “De zonen van God zagen dat de dochters der mensen  schoon waren,. en namen zich daaruit vrouwen, die zij allemaal  verkozen” .

Wie waren de kinderen van deze huwelijken? Genesis 6:4 “God kwam in de dochteren der mensen, en zij baarden hun kinderen baarden, en ook zij werden oud.”

Van de King James Bijbel woordenboek vinden we: “. Men children – mannen van Israël, mannelijke kinderen van God, niet kinderen van de mens – Ex 34:23.” Ex. 34:7 stelt: “De ongerechtigheid van de vader zal den kinderen tot de vierde generatie achtervolgen.” Het blijkt dat er iets wordt geërfd, kan het  bloedgenetica zijn? Bloed wordt vaker dan enig ander woord in de Bijbel vermeld, behalve dan het woord God. Deze twee woorden vindt u op bijna elke pagina, bloed en God! (Het bloed van de goden?) Dit bericht is geschreven voor duizenden jaren terug. Er is een verband tussen het bloed en de Goden.

De Amerikaanse Indianen hadden de traditie van het maken van goede vrienden, “bloedbroeders”, als ze dachten dat ze het waardig waren. Kan deze traditie er zijn  geweest voor een bepaalde reden? Zouden ze werkelijk in staat zijn te controleren en zien of ze bloedbroeders zijn geworden (hetzelfde type bloed)? Het klonteren (aggulation) die optreedt wanneer Rh positieve en negatieve Rh bloed gemengd is met het blote oog waar te nemen nml.Zouden ze hebben te horen gekregen, door hun voorouders, dat hun bloed  anders was dan die van de rest van de mensheid, behalve voor hun broeders en zusters, van andere stammen, verspreid over de aarde. De Indiase traditie verklaart dat hun voorouders kwamen van kosmische oorsprong. De Indiase totempaal is eigenlijk een familie genealogie. Waarom al deze preoccupatie met genealogie tussen verschillende mensen verspreid over de aarde? Geen enkel ander dier op aarde heeft deze preoccupatie met voorgeslacht. Waar komt deze traditie vandaan? Mensen verspreid over de aarde, die geen bekend contact met elkaar hebben hadden allemaal tegelijkertijd de drang om de stamboom in kaart te brengen. Waarom? Hoe belangrijk kan dit zijn geweest bij de zg primitieve grot mannen? Die enkel bezig waren met worstelen om te overleven, om dan ook nog eens hun genealogie in kaart te brengen? Ze hadden geen begrip van de moderne genetica en erfelijkheid, toch? Dus waarom zouden ze het behoud van hun genealogie willen vastleggen? Kregen ze te horen, door de oude astronauten, om hun erfgoed te bewaren, voor bv  een toekomstige datum wanneer ze terug zouden komen en het zou dan pas worden begrepen? Tot een tijd, nu graag, wanneer hun afstammelingen in staat  zouden zijn om de boodschap die ze achterlieten te begrijpen. Hoewel ze waarschijnlijk niet beseften wat het belang was van het behoud van hun genealogie-afstamming, werd hen verteld dat de toekomstige generaties het wel zouden begrijpen. Zijn wij dat de toekomstige generatie? Was er een bericht achtergelaten voor ons om te begrijpen?

Hebben we de moed om te zoeken naar het antwoord? Willen wij het echt weten of zouden we liever  ons hoofd in het zand begraven? Wat we niet weten heeft in feite nog steeds invloed op ons. Je zult het niet zien, tenzij je kijkt. Alleen met kennis zullen we de waarheid vinden.

 

 

Spirituele Psychologie: Albert Einstein: Het belangrijkste is om niet te stoppen met vragen.Nieuwsgierigheid heeft zijn eigen reden van bestaan. Men kan niet anders dan onder de indruk zijn toen hij overwoog de geheimen van de eeuwigheid, van het leven, van de prachtige structuur van de werkelijkheid te ontdekken. Het is genoeg als men probeert om alleen maar een beetje van dit mysterie te begrijpen elke dag.

 

Ik heb gezocht, tevergeefs, voor enig wetenschappelijk bewijs dat de Rh negatief bloed  een natuurlijke aardse gebeurtenis was.

In plaats daarvan heb ik bewijs gevonden  dat de Rh negatief niet geëvolueerd was op aarde volgens de natuurlijke gang van zaken. Al vele jaren zijn mensen op zoek naar de verkeerde dingen. Kan de echte “missing link” eigenlijk de mens zelf zijn? De onbekende band tussen de aarde en de sterren – de zogeheten  hybride mens.

De mens kan de ontbrekende schakel tussen primaten en buitenaardsen zijn.

Het lijkt voor mij onvoorstelbaar dat zij die werken aan de evolutie theorie  deze mogelijkheid over het hoofd hebben gezien.
Hoe kunnen ze zeggen, dat de mensen een factor, die in alle andere aardse primaten ontbreekt, met inbegrip van de naakte aap, mist, maar dan niet vragen waarom? Welke andere kenmerken komen veel voor bij deze mensen en minder vaak bij andere mensen? Is er echt een verschil, of voor de rest gewoon maar ander bloed? Een zeer goede vergelijkende studie tussen de mens en de primaten is te vinden in het boek van Max Flindt’s “De mensheid, Kind van de Sterren, “Fawcett uitgever, Boeken 1 en 2.

Hij heeft gedocumenteerd welke van de vele kenmerken wij ontvangen van onze kosmische voorouders. Het laat nogal overtuigend zien dat de mensheid  een hybride tussen onze kosmische voorouders en onze aarde voorouder is. Ik heb alleen maar gedacht aan dit idee tot zijn logische conclusie.

Als de mensheid is een hybride nakomeling van de oude ‘astronauten, zou zijn, dan  zouden er dus een aantal, periodiek verschijnen, welke  genetisch zeer gelijkend zou zijn aan hen. Zou dit niet ook hun paranormale kennis en  krachten kunnen zijn? Kan de grote slapende profeet, Edgar Cayce , een van deze zijn?
Kan Jezus Christus ook zijn een van deze? Een echte afstammeling van de oude astronauten.

Als hij een echt genetisch duplicaat van hen was, zou hij dan ook hun bevoegdheden en eventueel hun kennis bezitten. Ik kan niet zeggen of hij werd geboren met deze kennis, of dat hij mediamieke communicatie had met onze kosmische familie, maar het is duidelijk dat hij bevoegdheden kunde en krachten had die veel verder gingen dan die van de sterfelijke mens. Zou hij een voorbeeld zijn van wat de oude astronauten waren? Jezus zei dat de Vader en hij een waren. Had hij dat eigenlijk  letterlijk bedoeld?

Hij kan een exacte kopie van zijn (onze) oude Vader zijn (kloon?). Hij kan zelfs een kloonzijn  van de kosmonauten. Iedereen kent het verhaal van zijn maagdelijke geboorte en de hemelse interventie.

Zou dit betekenen dat zij een kloon-cel- embryo implanteerden  in een onbevruchte eicel van Mary?

Kan het hele eicel embryo daadwerkelijk  een implantaat zijn?

De Rh negatief bloed, die lijkt niet te zijn ontstaan op aarde, kan blijken dat het  een belangrijke factor is in het bewijzen dat de mensheid een hybride is. Het is niet het hele antwoord, maar het is een sleutel voor het ontsluiten van de genetische puzzel van ons erfgoed. Wetenschappers zijn nu in staat om het weefsel  van 5000 jaar oude mummies te bepalen. Zouden sommige van deze mummies één  van de oude astronauten kunnen zijn? Waarom werden deze mummies zo goed bewaard,  goed genoeg voor ons om hun bloed en weefsel te  analyseren?

Zou er een bericht in de genetiek zitten  van de mummies zelf? Er is een interessant feit in het boek “X-Screenen van de farao’s” door James Harris en Kent Weeks, 1973 (Scribners).

Bij x-rays van het graf van Makare, hogepriesteres van Ammon, bleek dat er een kind meebegraven was met het label Prins Mouteni maar het was eigenlijk een vrouwelijke hamadryas baviaan. Een onderzoek van  Makare bracht aan het licht   dat ze was bevallen kort voor zij stierf. Zou ze het leven hebben geschonken aan de baviaan die werd gevonden bij haar?Waarom zou het anders zijn begraven met haar?
( Mijn idee is dat zij bv een miskraam heeft gehad aan het begin van de zwangerschap.
Misschien hoopte zij een zoon te krijgen, en heeft men haar lievelingsdier een baviaan, welke in Eypte erg geliefd waren, zoals vele dieren, meegebracht in haar graf.
Misschien noemde zij deze baviaan wel  mijn Prins Mouteni? En was dit huisdier als een kind voor haar.
Misschien had ze al vele miskramen of bevallingen achter de rug die telkens uitliepen op doodgeboren kinderen?)

Een genetische erfenis? Mijn onderzoek heeft aangetoond dat de meerderheid van de mensen met paranormale krachten ook Rhesus negatief bloed hebben. De meeste paranormale en gebedsgenezers hebben ook dit bloed. Vreemd genoeg zijn veel die  onderzoek doen naar  de oude astronaut theorie en andere fenomenen ook mensen met Rhesus negatief bloed. Erich von Däniken heeft Rh negatief bloed en heeft een dorst naar de waarheid. Brad Steiger heeft ook Rhesus negatief bloed. Zijn nieuwe boek “Goden van Aquarius” beschouwt deze mogelijkheid. Robert Antone Wilson, auteur van “Illuminus”, heeft ook dit bloed. Er zijn vele anderen, te veel om hier op te noemen.

Waarom is er zo’n groot percentage van negatieve bloedgroepen in deze ongewone gebieden? Kunnen we een vage herinnering hebben naar waar we naar  op zoek zijn? Er is gezegd dat een vraag niet wordt gesteld totdat het antwoord bekend is.

Er zijn ongeveer 5.000 bekende bloed factoren en al deze moeten bijdragen aan het volledige beeld.

Maar het Rhesus negatief bloed is de plek om onze zoektocht te starten. Een vergelijkende analyse wordt nu gedaan en we hebben uw hulp nodig.

Als u dit leest, moet je een van de verloren kinderen van Israël zijn. Iemand anders zou het vast niet gelezen hebben zo ver.

Janet Swerdlow een lezeres: Bloodline Geplaatst: 14 april 2002

Gewoon een vraag over mijn bloedlijn, die een beetje interessant is. ik ben half Koreaans (Siberische basis, met de mogelijkheid van een klein beetje Russisch) , een kwart Japans, en een kwart Siciliaanse – weet u of de vreemdeling erfgoed in strijd is, of als het kan uitleggen van mijn onvoorspelbare patronen? Ik ben O neg. bloed – elke relevantie? -Angelo Stewart’s reactie: Je kunt het niet zien als een conflict van buitenaardse erfgoed. Je geest-patroon voelt zich  aangetrokken tot die genetica. Als  zijn ze onvoorspelbaar, is dat omdat je wilt zijn. Je moet ook op de imprint-opvoeding op u zien als een kind dat dit gedrag versterkt. De negatieve bloedgroep betekent gewoon dat er meer Reptilian factor dan zoogdieren in uw voorouders zitten en gezien uw Oost-Aziatische erfenis, dat is niet verwonderlijk.

Boek der Openbaringen

Geplaatst: 14 april 2002

Hi Stewart: Ik ben nieuw op uw site en ik heb  3 van uw boeken besteld. Hoewel ik niet weet wie de waarheid spreekt en om dit te geloven Sta ik open voor het horen van wat iedereen te zeggen heeft aan beide kanten.

Gelieve deze vragen te beantwoorden.

1). Chemtrails worden gebruikt  bij bepaalde volkeren om hun DNA, om hen  te openen .

2). Op welke bloedgroepen en de bijbehorende RH factor zijn ze gericht? .

3) Wat is het belang van dit alles?

Stewart’s Antwoord: Ik heb uitgebreid hierover  gesproken.

Lees de archieven.

Ze zijn bezig om de Rh negatieve factor te  richten met 30-40% Reptilian DNA vanuit het totaal.

Het Boek van openbaringen zegt

die ooit niet het merkteken van het beest aanneemt, wordt ter dood gebracht, dan staat er wiehet wel aanneemt zal worden voorgelegd aan dood op de tweede komst van “Christus” .

Wat moet een persoon doen in deze vervloekte status als je verdoemd bent als je niet meewerkt maar ook dat je verdoemd bent als je wel meewerkt?
Stewart’s Antwoord: Dat is juist. Dat komt omdat het is geschreven door Elimineer schrijvers. En wat is hun favoriete gezegde “verzet is zinloos “. Dus dat is de reden waarom ik moet benadrukken dat je moet werken aan je eigen geest-patroon en je niet zo bezig te houden met de buitenwereld.

Is niet de openbaring alleen een verslag van een komende strijd tussen twee tegengestelde buitenaardse rassen?

Dank je wel.

Stewart’s Antwoord:

Op het eerste gezicht, ja.

Maar het is vooral een strijd over linker-en rechter hersenhelft functie. source “De Rh-negatieve factor:” . “reptielachtige kenmerken” (de DRAGON binnen) de distributie van bloed.

Soorten bloeddonoren
O Rh-positief 37 procent
A Rh-positief 36 procent
B Rh-positieve 9 procent
AB Rh-positief 3 procent
O Rh-negatief 7 procent
een Rh-negatieve 6 procent B
Rh-negatieve 1 procent AB
Rh-negatieve 1 procent

Quetzalcoatl aka Thoth
Er is een hypothese dat Quetzalcoatl (Rh-negatief bloed factor) was van een viking, de enige overlevende van een zee exploratie.

Of een Keltische persoon uit de stam van de Dana recursie

HARMONICS: de omhullende Wave van mededogen? [Isness]Blood Factor (Rh + of Rh-) en morfogenetisch veld Tuning.

* Uw Rh-status beschrijft of u een eiwit op het oppervlak van rode bloedcellen.

Als u niet beschikt over de Rh factor, je bent als Rh-negatief, als je het hebt, je bent Rhesus-positief.

Ongeveer 85 procent van de mensen zijn Rh-positief, maar het verschilt per ras.

Voor Afro-Amerikanen, ongeveer 90-95 procent zijn Rh-positief, en voor Aziaten, de figuur is 98 tot 99 procent.

Hmmmm Rh-negatieven zijn zeldzaam.

Maar, vreemd …. een persoon met type O negatief bloed wordt beschouwd als een “universele donor” zijn.

Het betekent zijn of haar bloed kan worden gegeven aan iedereen, ongeacht bloedgroep, zonder dat een transfusiereactie geeft.

De Rh-Negatieven Factor is een “mutatie” van “Herkomst onbekend”, die  in Europa beschouwd, ongeveer 25.000-35.000 jaar geleden begon.

Lees ook:   Oude energiemachine - The Great Pyramid Of Giza: Replica van Tesla's Power Plant

Dan is dit de groep, die zich zwaar  verspreidde in het gebied van wat nu Spanje, Engeland, Ierland, enz. is

—————————— ——————————————

Het proces van alloimmunisatie

Tijdens het geboorteproces , kunnen bloedcellen van het ongeboren kind  ontsnappen in de bloedbaan van de moeder.

Deze cellen worden als vreemd gezien als ze van een ander bloedtype zijn dan van de moeder en een natuurlijk afstotingsproces zal volgen met de vorming van antilichamen.
Het proces staat bekend als bloedgroepimmunisatie. source

—————————————- ——————————–

Wijzen van Overerving

In meer dan 98% van de gevallen, de rode bloedcel onverenigbaarheid betrekking op de Rhesus of Rh D-antigeen [Rh-negatieve factor], zodat de ziekte is bekend als Rhesus ziekte of Rh ziekte. Hoewel het exacte percentage varieert ras, 15% van de Amerikaanse bevolking is Rh-negatief en 85% Rh-positief.Als een Rh-negatieve vrouw bedenkt een kind met een Rh-positieve partner, bestaat de mogelijkheid voor het kind om zijn vader Rh-positief bloed type erven. [Er zijn twee soorten van Rh-positieve mannen. In 55% van de personen, de man is heterozygoot.In deze situatie zijn genetica laat hem Rh-negatief nageslacht 50% van de tijd en Rh-positieve nakomelingen de resterende 50% van de tijd. In het tweede type van een Rh-positief = individuele, homozygote toestand.] Dus … Rh-negatieve vrouwen met een Rh-positieve partner lopen het risico van spontane miskraam en andere foetus AFWIJZING evenementen. Hmmmm En een Rh-negatieve vrouw met een Rh-negatieve partner heeft zelfs een kleinere kans op het hebben van een baby levend geboren!Hmmmm … Bij dieren wordt dit gezien als een probleem, in hybride dieren. Rh-negatieve vrouwen en mannen hebben verschillende “ongewone eigenschappen” die Rh-positieven niet. Sommigen noemen ze “reptielachtige kenmerken”. * Een extra-wervel (een “staartbeen”) …. sommige zijn geboren met een staart (een zogenaamde “Cauda”). * Lager dan de normale lichaamstemperatuur * Lager dan normale bloeddruk * Hogere mentale analytische vaardigheden. * Hogere Negatieve-ion afscherming (van positief “geladen” virus / bacterie) rond het lichaam. * Hoge gevoeligheid voor EM en ELF velden. * Hyper Vision en andere zintuigen. * Etc (TS-MAJIC- NSC)

———————————————— ————————

EUROPA’S MYSTERY MENSEN

De onderzoekingen van R. Frank, een geleerde aan de Universiteit van Iowa, suggereren dat de Basken waren vergevorderde in navigatie-vaardigheden en andere aspecten van de technologie al lang voor de opkomst van het Romeinse Rijk. De Basken, zij gelooft, zijn de laatste resten van de megalietenbouwers, die achtergelaten dolmens, menhirs en andere rock structuren in heel Europa en misschien zelfs in het oosten van Noord-Amerika. Twee feiten onderscheiden van de Baskische bevolking van de andere Europeanen die hebben gedomineerd het continent de afgelopen 3.000 jaar: (1) De Baskische taal is duidelijk anders, en (2) De Basken hebben de hoogste vermelde niveau van Rh-negatief bloed (ongeveer twee keer die van de meeste Europeanen), alsmede aanzienlijk lagere niveaus . van type B bloed en een hogere incidentie van type O bloed Enkele mogelijke technologische hoogstandjes van de Basken of hun voorouders zijn: Stonehenge en vergelijkbare megalithische bouwwerken …. Een uniek systeem van de meting op basis van het getal 7 in plaats van 10, 12 , of 60 Regelmatige bezoeken aan Noord-Amerika, lang voordat Columbus om te vissen en te ruilen voor bevervellen. Recent opgegraven Britse douane gegevens blijkt grote Baskische invoer van bever pelzen 1380 tot 1.433. De uitvinding van een geavanceerd navigatie-apparaat met de naam een “abacus”. (Geen relatie tot de gemeenschappelijke telraam.) bron

—————————————- ——————————–

Menselijke Erfelijkheid

Odd, de reptielachtige “Aliens”, zoals ontvoeren de Rh-negatieve mensen. * Menselijke genetische eigenschappen en voorwaarden: Hmmm … De weduwe piek; Tong rollen, oorlellen, Freckles, Kleur van de ogen, Polydactylie, zwemvliezen en / of handen, Albinisme, Rh bloedgroepen; Cauda, enz. cauda equina – De bundel van spinale zenuwwortels die voortvloeien uit het einde van de wervelkolom koord en vullen het onderste deel van het wervelkanaal (van ongeveer thoracolumbale knooppunt down). Embryologie: caudaal de staart regio projecten in de cloaca membraan. Cauda:. de staart De embryonale Human heeft een staart! * Wij AL mijn deel reptiel. Hoe de cauda equina? Ontwikkelen In de derde maand, het ruggenmerg uitstrekt door de gehele lengte van de embryo. Met toenemende leeftijd en de wervelkolom dura mater verlengen sneller dan de neurale buis en het caudale einde van het ruggenmerg naar een hogere niveau van het wervelkanaal. Als gevolg van dit verschil groei, de dorsale en ventrale rami van de spinale zenuwen = lopen schuin uit hun segment van herkomst naar het overeenstemmende niveau van de wervelkolom. source

————— ————————————————– ——-

In het Sanskriet “Ketuu” = 3D Het zuiden Lunar Node, ook wel bekend als “Cauda Draconis =”, in het Latijn. De “Dragon’s Tail”, in het Engels. The Dragon’s Tail (Zuid-Node): Aspecten die de Zuid-Node weer te geven van de resultaten van “Aangeboren onbewuste tendensen ‘en’ karmische patronen”, zoals ze zich voordoen in het leven [In het DNA?]. De Draconic Zodiac, wordt gebruikt door sommige astrologen zoeken voor verborgen geestelijke waarheden. De Draak, TALI, Theli. Tali of Theli verwijst naar de 12 Sterrenbeeld sterrenbeelden langs de grote cirkel van de ecliptica, waar het eindigt daar begint het weer, en dus de oude occultisten trok de draak met zijn staart in zijn mond. Sommigen hebben gedacht dat Tali verwezen naar de constellatie Draco, die slingert over de noordelijke polaire lucht, anderen hebben verwezen naar de Melkweg, anderen naar een denkbeeldige lijn die Caput aan Cauda Draconis, de bovenste en onderste knopen van de maan. Once upon een tijd ….. waren er drie zodiacs: de siderische, de Tropical en de Draconic. Shhhh … bron De Vertex, een zogenaamde punt van noodlottige ontmoetingen waarover we geen bewuste controle, is het snijpunt van de grote cirkels van de ecliptica … In de Draconic grafiek de ecliptica vlak van de Zon, de equatoriale = 20 vlak van de Aarde, en dat van de maanbaan alle bij elkaar gebracht …. = Light paths voldoen Aarde. Hmmmm Voor de Aarde (als geheel), dit zou in augustus 1999! The Hero in onze Fairy Tales werd een groot vorst, won grote liefde, = rijkdom, bereikt grootheid en faam verworven door moedig te zoeken naar buiten en die voldoen aan de Dragon head op, van aangezicht tot aangezicht. Bereid je voor op een reis en vind de Draak. ….. En iedereen leefde nog lang en gelukkig ……….. * * (met uitzondering van de draak …:)

———————- ————————————————–

De Reptielen zijn het bijhouden van mensen met een Rh-negatieve factor Blood.

Teruggaan in de tijd …. de Rh-Neg Hybriden kwam van de DRACO Grotten in de Karpaten. Ze waren meestal Roodharige, met groene ogen en zwart haar, met bruine ogen. Ze probeerden zich te infiltreren in de Blond / Bruin Haired, met blauwe ogen, Civilization. Ze wilden om te paren met hen die niet Rh-negatieven. De meeste Rh-Negs hebben een lagere lichaamstemperatuur en bloeddruk dan Rh-positieven. Veel Rh-Negs worden geboren met een cauda (staart) of een extra wervel (staartbeen). Rh-Negs zijn Hybriden. Ze maken deel uit van Reptielen / deels mens. Als twee Rh-Negs proberen om een baby te krijgen zal het meestal sterven of geboren worden van een “Blue Baby ‘, want het is niet de verwerking van zuurstof naar behoren. Zo “blauw bloed ‘, als ze overleven. 5% van de bevolking van de aarde zijn op dit moment Rh-negatieven. Maar, ze zijn 15% van de bevolking van Engeland en de Verenigde Staten. Dr Luigi Cavalli-Sforza van de Stanford University schreef een artikel met de titel “Genen, volken en talen” (Scientific American, nov ’91).

Hij wees op de hoge Rh-negatieve concentraties onder de mensen van Marokko, het Baskenland van Euskadi, Ierland, Schotland en de Noorse eilanden. De enige mensen die onder deze nog steeds te spreken hun oorspronkelijke neolithische taal waren de Basken … bron

Ook op de Rh-factor kaart, zult u merken dat de IJslandse = 20 bevolking een zeer lage incidentie van Rh-negatieve individuen heeft, in tegenstelling tot de rest van Scandinavië. bron

De meest opvallende leden van de Europese tak van de menselijke boom zijn de Basken van Frankrijk en Spanje. Ze tonen ongewone patronen voor verschillende genen, met inbegrip van het hoogste tarief van de Rh-negatieve bloedgroep. Hun taal is van onbekende herkomst en kan niet worden geplaatst binnen een standaard indeling. Denk IJsland, 1% van de bevolking is Rh-negatief. De bevolking van IJsland is ongeveer twee derde van de Scandinavische en een derde van Ierse afkomst. Scandinavië, Ierland en de Britse eilanden zien van 16% naar 25% en boven de Rh-negatief. De andere populaties met een deel van de Rh-negatieve individuen vergelijkbaar met IJsland bezetten de oostelijke helft van Azië, Madagaskar, Australië en Nieuw-Zeeland. source

——————– ————————————————– –

Lucotte, G. & Hazout, S. (1995) “Y-chromosoom DNA-haplotypes in = Basken”, een rapport over populatiegenetica verzonden naar de UNESCO. source

Q17. Zijn de Basken genetisch anders dan andere Europeanen? A17.Blijkbaar, ja. Het is al lang bekend dat de Basken het hoogste percentage rhesus-negatief bloed in Europa, en een van de hoogste percentages van type O bloed (55%) hebben. Onlangs, echter, heeft de geneticus Luiga Luca Cavalli-Sforza voltooide een gen kaart van de volkeren van Europa, en hij vindt de Basken te zijn opvallend verschillend van hun buren. De genetische grens tussen Basken en niet-Basken is zeer scherp aan de Spaanse kant. Aan de Franse kant, de grens is meer diffuus: het tinten geleidelijk af in de richting van de Garonne in het noorden. Deze bevindingen zijn volledig in overeenstemming met wat we weten van de geschiedenis van de taal. Q18. Betekent dit dat de Basken worden rechtstreeks afstammen van de eerste bekende menselijke bewoners van Europa, de Cro-Magnon mensen, die bezet West-Europa ongeveer 35.000 jaar geleden? A18. Niemand weet het. Dit is mogelijk, maar we hebben geen echt bewijs van beide manier. Het enige bewijs dat we hebben is negatief: de archeologen vinden geen bewijs voor een plotselinge verandering in de bevolking in het gebied voor duizenden jaren voor de komst van de Kelten en later de Romeinen in het eerste millennium voor Christus. De mensen van de Baskische regio meer dan 50 procent van de concentratie RH negatieve gen. De frequentie afneemt in verhouding tot de afstand van het Baskenland in de rest van de wereld tot er zeer weinig van dit gen. Deze genetische mapping helpt om aan te tonen dat een mutatie van RH positief naar RH negatief ergens deed zich voor in de Baskische regio van Europa misschien wel zo veel als 40.000 jaar geleden, zoals hij later wordt besproken. Basken zijn geen regionale inwoners van een gebied, zoals sommigen geloven – ze zijn een volledig gescheiden en verschillend ras waarvan de oorsprong in nevelen gehuld. Hoewel alle uiterlijkheden lijken ze een deel van de zogenaamde “witte” of “caucassian” race groep, ze hebben verschillende genetische verschillen die niet toestaan dat hun wordt aangemerkt als onderdeel van die “witte” ras. Bijvoorbeeld: Basken worden verondersteld te zijn geweest van de grondleggers van de RH negatief bloed factor – de oorspronkelijke genetische pool van waaruit deze factor kwam. Terwijl RH negatieven zijn een kleine minderheid in de “witte” en andere rassen, en nagenoeg onbestaande in “oosterlingen”, de huidige Basken nog steeds meer dan 33% RH negatief. Een ander opvallend kenmerk is de genetische de vorm en de hechtingen (bot gewrichten) van de craniale beenderen van Basken [De Reptiliaanse schedel nok]. Een derde skelet verschil is de neiging om met een dikkere borstbeen.

———————————— ————————————

Volgens Alex Collier …

De Alpha Draconiërs, een reptielenras samengesteld uit meester genetici, sleutelen aan het leven – die vanuit hun perspectief bestaat als een natuurlijke hulpbron. De Draconiërs kijken naar levensvormen die ze hebben gecreëerd of gewijzigd als een natuurlijke hulpbron. Blijkbaar is de Alpha Draconiërs schiep de primaat ras, die voor het eerst werd naar Mars en dan naar de aarde. De primaat race werd vervolgens gesleuteld …. bron

 werd ik onderzoek naar dit onderwerp een beetje meer gisteravond, meer in het bijzonder, hoe bloedgroepen en Rh factoren (positief / negatief) gerelateerd kan zijn aan ET genen.Negatieve rh bloed (of de het O, A, B of AB negatief) is alleen te vinden in 15% van de bevolking.   Als er een 12 strengen DNA template, het zou waarschijnlijk in Rh + bloed verblijven om deze reden. Dat gezegd zijnde, in China, meer dan 99% van de bevolking heeft Rh + bloed.

De Maya’s zijn ook 98% O Rh + bloed. Groep O is de oudste van de bloedgroepen. Alle mensen in het stenen tijdperk zou zijn geweest groep O.

De tweede oudste groep is de groep A. Deze groep tussen de 25.000 en 15.000 voor Christus verschenen rond de ontwikkelde tijd landbouw.

Groep B ontstaan tussen de 15.000 en 10.000 voor Christus toen stammen begon de migratie van Afrika naar Europa, Azië en Zuid-Amerika.

De nieuwste en meest zeldzame groep is Group AB.

Dit bleek slechts 500 tot 1000 jaar geleden. Het wordt gedacht dat zij als gevolg van de vermenging van de andere groepen gedurende vele eeuwen.

Ongeveer 10% van de bevolking van Japan, China en Pakistan hebben deze groep.

Ik vraag me af of de elites bloedlijn in de 15% categorie van Rh-bloed?

Kijk bijvoorbeeld naar deze lijst:

De voormalige Amerikaanse presidenten

Voormalig president Eisenhower Type O-Neg

Voormalig president John F. Kennedy Type AB-Neg

Voormalig president Richard Nixon Type O-Neg

Voormalig president Bill Clinton AB-Neg

Voormalig president George W. Bush Sr . Type A-Neg

Monarchs Farao Ramses II Type B-Neg

Lijkwade van Turijn was AB-Neg klopt dit?

Prins Charles Type O-Neg

en zijn overleden grootmoeder koningin Elizabeth Type O-Neg

Interessante auteurs

Zacharia Sitchin Type Neg Brad Steiger O- Neg

Erik Von Däniken Type O-Neg

Robert Anton Wilson Type Neg

Beroemdheden

Mick Jagger Type AB-Neg

Fox Mulder “X-files” Type O-negatief

Marilyn Monroe was Type AB-Neg

Dan Aykroyd Type O-Neg

High Profile vermoord

OJ Simpson is Type A-Neg “moordenaar”

Ron Goldman Type O-Neg

Laci Peterson Type O-negatief

 

Ik ben niet gelovig, maar als de bijbel geen mythe maar waar zou zijn, dan moeten we allemaal dezelfde bloedgroep hebben …die bewijst dat de bijbel BS is. Het is heel goed mogelijk dat Rh-bloedgroep speciale vaardigheden of talenten kan hebben die Rh + niet hebben. Men moet ook nadenken over de betekenis van hoe je ziel en je bloedgroep zijn gerelateerd (of geen familie). Hier is een interessant overzicht van bloedgroepen in vergelijking met etniciteit:

source

Uw Rh-status beschrijft of u een eiwit hebt op het oppervlak van rode bloedcellen. Als u niet beschikt over de Rh factor, dan heb je Rh-negatief, als je het hebt, ben je dus  Rhesus-positief. Ongeveer 85 procent van de mensen zijn Rh-positief, maar het verschilt per ras. Voor Afro-Amerikanen, ongeveer 90-95 procent zijn Rh-positief, en voor Aziaten, is de verhouding  98 tot 99 procent. Maar, vreemd …. een persoon met type O negatief bloed wordt beschouwd een “universele donor”te  zijn.

Het betekent zijn of haar bloed kan worden gegeven aan iedereen, ongeacht bloedgroep, zonder dat een transfusiereactie plaats vind. De Rh-Negatieven Factor is een “mutatie” van “Herkomst onbekend”, die er in Europa beschouwd, ongeveer 25.000-35.000 jaar geleden ontstaan moet zijn. Dan is deze groep vaak  verspreid  in het gebied van wat nu Spanje, Engeland, Ierland, enz.  is.

Strange Facts Wat betreft Rh-negatieven * Rh-negatieve vrouwen en mannen hebben soms ” reptielachtige” kenmerken:

* Een extra-wervel (een “staartbeen”). Sommigen zijn geboren met een echte staart (een zogenaamde “Cauda”). In het Sanskriet, Ketuu = Het zuiden Lunar Node, ook wel bekend als Cauda / Draconis, in het Latijn, “dragon’s tail” in het Engels.

* Lager dan de normale lichaamstemperatuur
* Lager dan normale bloeddruk
* Hogere mentale analytisch vermogen
* Hogere Negatieve-ion afscherming (van de positieve “opgeladen” virus / bacterie) rond het lichaam
* Hoge gevoeligheid voor EM en ELF velden * Hyper Vision en andere zintuigen
* Heb een sterk gevoel van de missie of het doel

Meer nadelige EIGENSCHAPPEN  in RH -: Er zijn bepaalde gelijkenissen die zich voordoen bij die met RH negatief bloed – volgens sommigen hebben ze gemeenschappelijke patronen gevonden, die het volgende omvatten:

1. overwicht van groen of bruine ogen die van kleur veranderen, ook blauwe ogen

2. rossig haar, bruine

3. lage hartslag

4. lage bloeddruk

5. scherp zicht of gehoor

6.ESP

7. extra rib of vertabrae

8. UFO verbindingen

9. liefde van de ruimte en wetenschap

10. een gevoel van niet tot het menselijke ras

11. doordringende ogen

12. para-normale gebeurtenissen

13. psychische dromen

14. zoekers naar waarheid

15.verlangen naar hogere wijsheid

16. empathisch ziekten

17. diepe compassie voor het lot van de mensheid

18. een gevoel van een ‘missie’ in het leven

19. paranormale gaven 

20. onverklaarbare littekens op het lichaam

 21. mogelijkheid om huishoudelijke toestellen te verstoren 

 22. alien contacten (Veel Sterrenkinderen zijn RH negatief) 

de distributie van bloed

Soorten bloeddonoren: 

O Rh positief: 37 procent A Rh positief: 36 procent B Rh positief: 9 procent AB Rh positief: 3 procent O Rh negatief: 7 procent A Rh negatief : 6 procent B Rh negatief: 1 procent AB Rh negatief: 1 procent bron 

Ook vraag ik me af of de 15% die Project Camelot en WebBot Clif High hebben het over de 15% met Rh negatief bloedgroepen?Anne Hayes gesteld dat de meeste van de bevolking heeft de “Angelic Human” 12 strengen DNA Kristos template, wat zou afleiden dat mensen met een Rh POSITIEVE bloedgroep zou vallen in deze categorie. Het is ook mogelijk dat mensen met Rh negatief kunnen een hogere streng DNA dan de Kristos sjabloon .

Hayes zei iets  in de trant dat zelfs als je een klein percentage van de 12 Strengen DNA Kristos sjabloon, dat u een deel van de ascensie bent.

Wat waarschijnlijk het meest zinvol is dat deze 15% van de bevolking waren een aantal van de oorspronkelijke bewoners van de Aarde, meest waarschijnlijk hier gezaaid van ten minste een ster natie. Blue eyed inwoners slechts dateren van 10.000 jaar geleden, die zeer waarschijnlijk een 2e generatie inwoners van verschillende naties ster. Door middel van kruisen, heeft de blauwe ogen gen doorgegeven aan Rh negatieve mensen, maar elke bloedgroep meest waarschijnlijk is uw specifieke link naar een bepaalde ster natie die hebben bijgedragen aan het vullen van deze planeet.

Basken Link

Meer info over de Basken en de rh factor

Ik heb ook o negatief.
Eerst dachten ze dat ik positief had maar bij de nieuwere technieken later bleek ik toch negatief te hebben.
Best vreemd als je altijd denkt dat je een bloedgroep positief hebt en het is niet zo.
Frappant was ik heb een tijdje, als ik me bv eens verveelde wat weinig voorkomt 🙂
de stamboom bekeken van mijn voorouders.
Heel frappant is de stamboom van mijn oma.
Daar zag je enkel lijnen met zeer oud geworden mensen…een sterk geslacht dus!
Maar in een zijtak zag ik iets vreemds gebeuren!
Namelijk alle kinderen die geboren werden in die familie, daarvan bleef enkel de oudste in leven en de rest stierf al bij de geboorte of snel
erna.
Daar zat blijkbaar ook de Rh factor in de familie.
Vroeger kregen de vrouwen geen injectie tijdens de zwangerschap en erna om het kind te beschermen…de eerste zwangerschap ging goed maar erna dan begon
de ellende!
En dat wisten ze toen nog niet.

Of je wel of geen negatieve rh factor hebt in je bloed…zegt niets over je afkomst in het algemeen natuurlijk.
Je erft soms positief omdat 1 van je ouders dit heeft…
Dan kan de andere ouder wel negatief hebben…dus op deze manier is het niet uit te leggen qua verklaringen…
Ik heb dit of dat…dus?
Dat zegt niets, maar wat wel apart is, is in feite is dat de moderne mens blijkbaar is ontstaan vanuit een buitenaardse oorsprong…
Je had de aapmensen en deze zijn vermengd met de buitenaardsen waarna dus de modernere mensheid is ontstaan die
Intelligenter was…en een nieuw soort bestaan ging opbouwen waarmee men verder kon.
Misschien waren de eerste mensen wel gedoemd uit te sterven…

Gerelateerde berichten