web analytics
11:11 Dubbele getallen

Het boek Henoch en de Bijbel hebben betrekking op ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO’s?

In het Boek van Henoch en in de Bijbel staan ​​voorbeelden van ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO’s?! Volgens ufologen die de Schriften doorzochten naar mogelijke beschrijvingen van buitenaardse bezoeken, waren bijbelschrijvers duidelijk in het nadeel bij het beschrijven van geavanceerde schepen. Bij gebrek aan meer welsprekende termen namen ze hun toevlucht tot een woord dat hun eigen vervoermiddel noemde: ‘wagens’. Ufologen die de bijbelteksten zorgvuldig hebben geanalyseerd, hebben drie soorten objecten ontdekt die door hemelse entiteiten als voertuigen worden gebruikt: 1. wiel- of schijfobjecten, beschreven door Ezechiël; 2. vurige strijdwagens, genoemd in het tweede Boek der Koningen; 3. wagen gehuld in wolken, gevonden in de geschriften van Mozes, Daniël, David, Mattheüs, Paulus en Johannes, en in het Tweede Boek der Koningen.

In Psalm 68:17, de auteurs van het Oude Testament beschrijven een ruimteschip dat wordt geïdentificeerd als een “vurige strijdwagen”, aangedreven door motoren die “vuurpaarden” en “bezoekers” (piloten) worden genoemd. Het optillen van de kar wordt beschreven als “een wervelwind”. In het Vierde Boek der Koningen staat geschreven: “En het geschiedde, toen de HEERE Elia zou opnemen in de wervelwind, als in de hemel, dat Elia en Elisa van Gilgal afdaalden.” “Zie, een wagen van vuur en paarden van vuur scheidden hen van elkaar: in een wervelwind werd Elia opgetild alsof hij in de hemel was.” Vier kosmische piloten!

In het boek van de profeet Zacharia worden vier kosmische piloten gestuurd in evenveel wagens van vuur (ruimteschepen) die tussen twee bergen verschijnen. De profeet Zacharia leert dat bij elk bezoek de opdracht werd gegeven om naar een ander deel van het land te vliegen: Volgens de Bijbel waren de vier buitenaardse piloten gevraagd om “op de aarde heen en weer te gaan”. Een moderne versie van de Bijbel meldt dat het gebod was: “Wandelen en patrouilleren over de aarde”. UFO’s in de vorm van wolken! Mozes noemt vaak de aanwezigheid van strijdwagens in de vorm van wolken: “De Heer daalde neer in een wolk”, “De Heer liep voor hen uit, elke dag als een rookkolom om hen de weg te wijzen, en ’s nachts als een vuurkolom .”

Lees ook:   Mysterie 500 jaar oud wrak gevonden in de Oostzee

De profeet Daniël was een ander bijbels personage dat het gebruik van een strijdwagen in de vorm van wolken als kosmisch transportmiddel beschrijft. Kan het bedrog van buitenaardse wezens deel uitmaken van de eindtijd? We weten dat de gebeurtenissen van de eindtijd, zoals beschreven in de Bijbel, een groot bedrog zullen bevatten. Onlangs, er is een groeiende belangstelling voor de theorie dat bedrog ook buitenaardse wezens van een andere planeet zal omvatten. Hoe vreemd het ook mag lijken, deze theorie is volkomen plausibel vanuit een christelijk perspectief. Hoewel de Bijbel ons niet vertelt of de buitenaardse wezens bestaan ​​of niet – ze zijn niet opgenomen in het Genesis-verslag van de schepping, noch worden ze elders genoemd – vertelt de Bijbel ons over bezoekers uit een andere wereld – de spirituele wereld. Vanaf het allereerste begin werden situaties waarin (gevallen engelen) de aarde bezochten door getuigen gemeld en vastgelegd. We weten van Eva’s ontmoeting met Satan dat demonen geïnteresseerd zijn in het bewaken (en heroriënteren) van de voortgang van de mensheid. Ze willen betrokken zijn om de mensheid ertoe te brengen God te aanbidden en op hun beurt de aandacht van de mensen op hen te vestigen.

Een andere opmerkelijke situatie van hun interactie met ons wordt gevonden in Genesis, met de komst van de ‘zonen van God’. Het Genesis-verslag stelt dat deze machtige wezens (Met rhesus negatief bloed) seks hadden met vrouwen en een superras van wezens voortbrachten dat bekend staat als de Nephilim. In het apocriefe boek Henoch leren we meer over de goddeloze entiteiten die verlangen naar de Dochters van het Volk: En toen de engelen, de kinderen van de hemel, hen zagen, werden ze verliefd op hen; En ze zeiden tegen elkaar: Laten we vrouwen tot de onze maken en kinderen bij ons krijgen. In het Boek van Henoch en in de Bijbel staan ​​voorbeelden van ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO’s?! Het Genesis-verslag stelt dat deze machtige wezens seks hadden met vrouwen en een superras van wezens voortbrachten dat bekend staat als de Nephilim. In het apocriefe boek Henoch leren we meer over de goddeloze entiteiten die verlangen naar de Dochters van het Volk: En toen de engelen, de kinderen van de hemel, hen zagen, werden ze verliefd op hen; En ze zeiden tegen elkaar: Laten we vrouwen tot de onze maken en kinderen bij ons krijgen. In het Boek van Henoch en in de Bijbel staan ​​voorbeelden van ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO’s?! Het Genesis-verslag stelt dat deze machtige wezens seks hadden met vrouwen en een superras van wezens voortbrachten dat bekend staat als de Nephilim. In het apocriefe boek Henoch leren we meer over de goddeloze entiteiten die verlangen naar de Dochters van het Volk: En toen de engelen, de kinderen van de hemel, hen zagen, werden ze verliefd op hen; En ze zeiden tegen elkaar: Laten we vrouwen tot de onze maken en kinderen bij ons krijgen. In het Boek van Henoch en in de Bijbel staan ​​voorbeelden van ontmoetingen met buitenaardse wezens en UFO’s?!

Lees ook:   Marsbewoners, Egyptenaren en Olmeken. Was er contact?
Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button