14 april 2021

 

Chakra’s ? Wat, hoe, waar

Chakra’s

Chakra’s ? Wat, hoe, waar
De mens in al zijn facetten wordt gevormd uit energie. De bewustzijnsenergie van de mens is al aanwezig voor de bevruchting.(Je goddelijke kern, dat deel van jouw energie wat altijd blijft en wat je steeds meeneemt naar de volgende levens). Het lichaam van de mens is aarde, in vorm gebracht door het bewustzijn. Het lichaam en de lichamelijke processen zijn uitdrukking van wat zich op energetisch niveau afspeelt. Wat al eerder gezegd is: de mens is een geestelijk wezen dat tussen hemel en aarde staat en deze weer verbindt. Van boven staat de mens in verbinding met aarde-energie oftewel het bewustzijn. Van onderen staat de mens in verbinding met aarde-energie oftewel vitaliteitsenergie.

Deze twee energieën stromen door de wervelkolom(kanaal van wervelende energie) en verbinden zich daar met elkaar. Juist zoals de lichtenergie van de zon gesplitst kan worden in zeven kleuren van de regenboog, zo splitst de energie van de mens zich in zeven energieën: deze energieën noemen we Chakra’s. Vanuit de zeven chakra-energieën wordt de totale mens verder gevormd.

Chakra betekend wiel. Een chakra is rond en gaat door het lichaam en door de aura heen. De energie kan snel of langszaam draaien, een chakra kan open of gesloten zijn. De energie kan geblokkeerd zijn en vastzitten. De chakra’s hebben een direct effect op de organen die onder de chakra’s liggen. In iedere chakra vinden we steeds opnieuw andere chakra’s terug. Vanuit de zeven chakra’s wordt de energie weer verder uitgesplitst, zodat er naast de zeven belangrijkste chakra’s nog vele andere zijn. Zo kennen we bijvoorbeeld de voetchakra’s die aangeven hoe we in en op deze wereld gaan en staan. De handchakra’s die een functie hebben bij energetische genezing.(healing) De schouderchakra’s met verantwoordelijkheidsenergie.( te veel op je schouders nemen) En de leverchakra als zetel van boosheid.( Je gal spuwen).

Eerste Chakra: Stuitchakra

Het eerste chakra ligt onder de ruggegraat. Van hieruit zijn we verbonden met de aarde. Het stuitchakra moet veiligheid, zekerheid geven. Als je goed gegrond bent, helpt het stuitchakra om energie die niet van jouw is of niet (meer ) goed voor je is, af te voeren en om nieuwe vitaliteits-energie op te nemen. Durven los te laten. Je komt dan meer bij jezelf en mensen gaan je aardiger vinden. Het eerste chakra houdt het fysieke leven instand. Informatie om te overleven, te handelen in noodsituaties en te reageren op direct gevaar, komt uit het stuitchakra.

Tweede chakra: Bekken- of geslachtschakra

Het tweede chakra ligt iets onder de navel, tegenover het heiligbeen. Het is het energie-centrum dat verbonden is met onze sterke emoties en driften. Door dit chakra kunnen we emoties van anderen waarnemen. Het tweede chakra heeft ook te maken met sexualiteit. Vrijen komt van bevrijden. Heel veel ziekte-symptomen komen voort uit de tweede chakra.

Derde chakra: Zonnevlechtchakra

Het derde chakra ligt onder de ribbenrand in het maagkuiltje. Het zonnevlechtchakra is het chakra waarmee we indrukken en energie van onze omgeving kunnen opnemen en verwerken. Er zijn in het lichaam zeven zenuwknopen verbonden met de zeven chakra’s. Bij het zonnevlechtchakra hoort de zenuwknoop plexus solaris die belangrijke spijsverteringsorganen innerveert (laat werken). Spijsverteren is het opnemen en verwerken van (voedsel)indrukken. Dingen kunnen zwaar op de maag komen te liggen. Hier krijgt jouw ego de grootste opdoffers. Het zonnevlechtchakra is het centrum voor energieverdeling. Waar gebruik je je energie voor? Jezelf organiseren om dingen te doen. De energiepomp voor het fysieke lichaam. Het centrum voor persoonlijke kracht en wilskracht. Het derde chakra is ook het centrum voor buitenzintuiglijk waarnemen, bij uittreding van je bewustzijn uit het fysieke lichaam. Dat gebeurt elke nacht als je droomt. Dan ben je met je lichaam verbonden door het zogenaamde zilveren koord dat vastzit aan de zonnevlecht (hier valt ook onder astrale reizen, contact met dieren, overleden mensen e.d.). De zonnevlecht is het chakra voor het uitwisselen van informatie. Uit dit chakra kan energie van jou worden weggezogen of er kan negatieve energie of spanning van anderen binnenkomen. Dit kan o.a. gebeuren in gesprekken die je voert.

Vierde chakra: Hartchakra

Het hartchakra ligt midden op het borstbeen. Het is het chakra van liefde (universele), de genegenheid, het vertrouwen in contacten met mensen en omgeving, van vreugde en spontaniteit, huilen en lachen, van humor (iemand een warm hart toedragen, mijn hart loopt over van vreugde, hartzeer, hartelijk lachen, iemand iets van harte gunnen, hij heeft ’t hart op de juiste plaats enz. enz.). Hoeveel mag je van jezelf houden en van de ander? Bij dit chakra hoort ook dat je jezelf niet moet vergelijken met de ander. Ieder mens heeft het recht op zijn blokkades, die geven je de mogelijkheid tot groei. Je mag daarover niet oordelen. De energie van het hartchakra is aandacht hebben voor wat er is, zonder waardeoordeel. Ook werkt de vierde-chakra-energie bij genezing. De taak van de therapeut is de ander te laten zien dat zijn/haar probleem misschien wel een cadeautje is, waar hij of zij van moet leren. Dat cadeautje moet hij/zij zelf uitpakken, niet de therapeut.

Vijfde chakra: Keelchakra

Het vijfde chakra ligt ter hoogte van de schildklier. Het sleutelwoord is communicatie, zowel verbaal als non-verbaal. Als je iets niet zegt watje eigenlijk zou moeten zeggen, kun je keelpijn krijgen. Een bijzonder aspect van communicatie is het overnemen van de sfeer of het energieniveau van de ander. Je stelt je in of je stemt je af op die ander. Je schept daarbij een veilig gebied voor die ander. Het contact loopt dan gemakkelijker. Je gaat mee met de ander. Een nadeel in het meegaan met de ander kan zijn dat je jezelf verliest, terwijl die ander zich juist prettiger gaat voelen. Bij jezelf blijven, komt vaak onvriendelijk over. Het je in de ander verplaatsen doen we zo vaak, dat we soms denken dat er geen andere vorm van communiceren bestaat. Bij jezelf blijven is bij je eigen informatie blijven en je eigen innerlijke stem horen. Telepathie is ook een energie van het keelchakra.

Zesde chakra: voorhoofdchakra

Het zesde chakra ligt tussen de wenkbrauwen en dan iets hoger: het derde oog. Hier hoort het zien bij. Er zijn drie vormen van zien: * het kijken met de ogen * het innerlijke zien, de verbeelding en * het inzicht of intuïtie, je ziet iets in. Intuïtie voltrekt zich vanzelf. Denken is daarvan afgeleid, denken kost moeite. Het denken stopt alle andere energieën. Conclusies die voortkomen uit het rationeel denken worden hoger aangeslagen dan de intuïtie die vanzelf komt. Bij rationeel denken hoort bewijzen. De echte dingen in het leven vallen niet te bewijzen. Bij het innerlijke zien hoort helderziendheid, het kunnen visualiseren, beelden oproepen.

Het zevende chakra: Kruinchakra

Dit chakra ligt boven de kruin, het is verbonden met de kosmische energie, met weten. Kosmisch weten is het weten, het kennen zonder dat daar een proces aan vooraf gaat. Je weet dat alles vanzelf gaat, er is geen conflict. Vragen vallen weg. Als je je aandacht verplaatst naar het kruinchakra, kun je het gevoel krijgen of je echt thuis bent. In de zevende hemel….

Tekst: Kitty de Bruin

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
Chakra’s
WAT ZIJN CHAKRA’S ?

Chakra’s zijn energie knooppunten in ons lichaam. Deze zorgen ervoor dat :

We energie opnemen uit onze omgeving

We energie afgeven aan onze omgeving

De energie in ons lichaam goed doorstroomt

Chakra’s zijn een energetische verbinding tussen ons en wat zich ‘buiten’ ons bevindt. Zoals mensen, dieren, planten, planeten, kleuren, klanken, edelstenen, etherische oliën, de elementen.

Al deze zaken kunnen de chakra’s en hun werking beïnvloeden !

Er zijn 7 hoofdchakra’s verdeeld over ons lichaam met allemaal een eigen functie en bijbehorend gebied.
BETEKENIS CHAKRA’S
1e chakra : wortelchakra, basischakra, stuit(been)chakra

plaats : tussen anus en genitaliën. Verbonden met het stuitbeen.

Kleur : rood

Element : aarde

Basisprincipe : ik wil leven , ja zeggen tegen het leven

Lichamelijk verbonden met :

Ruggengraat en botten

Tanden

Nagels

Prostaat

Dikke darm, endeldarm, anus

Bloed en celvorming

Bijnieren

Benen, voeten

In harmonie :

je veilig, geborgen en tevreden voelen

stabiliteit in je leven

doelen worden gecreëerd en gerealiseerd

je vindt het fijn om te leven

je wilt leren van dit leven

verbondenheid met de natuur

Disharmonie :

onzekerheid

verminderde weerstand, zowel lichamelijk als psychisch

gebrek aan doorzettingsvermogen

labiliteit

niet geaard zijn, zweverig, duizeligheid

piekeren en jezelf zorgen maken, angsten

leven zien als een last

verslavingen

afstandelijk, moeite hebben met open stellen en ontvangen(van aandacht en geborgenheid)

Lichamelijke klachten :

spijsverteringsproblemen (obstipatie-vasthouden), aambeien

nagels die snel afbreken

koude handen en voeten

zwaarlijvigheid

duizeligheid, hoofdpijn

Harmoniseren :

wandelen door de natuur

tuinieren

zoveel mogelijk contact houden met de aarde. Beide voeten op de grond.
2e chakra : sexchakra, heiligbeen chakra, onderbuik chakra

plaats : in de onderbuik, vlak boven de geslachtsorganen.

Verbonden met : het heiligbeen

Kleur : oranje

Element : water

Basisprincipe : voortplanting

Lichamelijk verbonden met :

bekkengebied, heupen

nieren

blaas

lymfevocht

bloed

spijsverteringsvloeistoffen

eierstokken en baarmoeder

prostaat en testikels

regelt de menstruatiecyclus

In harmonie :

Makkelijk emoties en nare dingen die gebeurd zijn loslaten

Makkelijk een relatie met anderen aangaan

Je laat je mee stromen met het leven

Creativiteit

Genieten van sexualiteit

Geen menstruatieproblemen (vrouw)

Disharmonie :

Weinig of geen eigenwaarde

Niet los kunnen laten van emoties, verstarde emoties

Geen levensvreugde

Ontkennen en afwijzen van sexualiteit of het leven puur om sex laten draaien

Onzeker in contacten met mensen van het andere geslacht

Lichamelijke klachten :

Blaasproblemen

Menstruatieproblemen

Zwangerschapsproblemen (niet zwanger raken, moeilijke zwangerschap etc.)

Psychische problemen. Het vasthouden van emoties, niet los kunnen laten van nare gebeurtenissen.

Harmoniseren :

Water drinken. Zuivert lichamelijk en geestelijk.

Douchen. Negatieve energie af spoelen.

Visualisatie. Laat via een denkbeeldige douche alle negatieve energie wegspoelen

Wandelen in de omgeving van water. Zwemmen in natuurlijk water.

Kijken naar de maan. Stimuleert het innerlijke gevoel.
3e chakra : zonnevlecht, solar plexus

plaats : vlak onder het middenrif, boven de navel

kleur : geel

element : vuur

basisprincipe : vormgeving aan het bestaan, eigen wil

Lichamelijk verbonden met :

Buikholte

Spijsverteringsorganen : maag, lever, galblaas, milt, alvleesklier

Onderrug

In harmonie :

Voel je je blij en gewaardeerd

Heb je een eigen wil (zonder koppig te zijn)

Zie je mogelijkheden in plaats van problemen

Kan je emoties goed verwerken

Disharmonie :

Somberheid, labiel

Het gevoel dat bepaalde emoties niet te ‘verteren’ zijn

Onderdrukken van emoties / gevoel. Deze kunnen veel later weer boven komen

Zoeken naar waardering en bevestiging in de dingen die je doet. Gebrek aan eigenwaarde

Innerlijke ontevredenheid, rusteloosheid

Moeilijkheden zien

Gebrek aan wilskracht

Lichamelijke klachten :

Spijsverteringsproblemen

Migraine

Lage rugpijn

Vermoeidheid

Diarree of obstipatie

Maagproblemen
Harmoniseren :

Ga bij mooi weer lekker naar buiten en laat de zon je energie weer opladen

Zet gele bloemen zoals zonnebloemen in je tuin

Breng de zon binnen in je huis door met de kleur geel te werken
4e chakra : hartchakra

plaats : bij het hart, tussen de borsten

kleur : groen roze

element : lucht

basisprincipe : onvoorwaardelijke liefde, overgave aan het bestaan

Lichamelijk verbonden met :

Hart

Borstkas

Onderste gedeelte van de longen

Huid (tastzin)

Bloedsomloop en bloed

Bovenste gedeelte van de rug tot de nekwervels

Thymusklier(immuunsysteem)
In harmonie :

Ben je in staat liefde te geven EN ontvangen

Ben je in staat anderen te vergeven en nare gebeurtenissen uit het verleden kunnen losgelaten worden

Heeft dit een genezende werking naar de mensen om je heen

Straal je hartelijkheid en vriendelijkheid uit

Help je andere mensen graag om het geven en niet om iets terug te ontvangen

Is er inlevingsvermogen. Je kan dingen aanvoelen
Disharmonie :

Jezelf te veel wegcijferen. Altijd klaar staan voor anderen.

Geeft men aan anderen om waardering terug te ontvangen.

Kan het zijn dat je geen liefde kunt ontvangen

Verlegen worden onder complimenten

Koel en afstandelijk zijn, niet met anderen mee kunnen leven

Je teveel bemoeien met anderen

Lichamelijke klachten :

Ademhalingsproblemen. Niet van onszelf of het leven houden. Ook als anderen ons teveel bemoederen kunnen wij het daar ‘benauwd’ van krijgen.

Afweer. Vatbaar zijn voor virussen en bacteriën.

Hoge bloeddruk

Hartproblemen

Harmoniseren :

Affirmaties : overal is liefde, ik ontvang liefde en ik geef liefde, ik ben liefde, ik hou van mezelf

Thymus kloppen : met de vlakke hand 20 x op de borstkas kloppen.

Wandeling door de groene natuur

Roze bloemen / rozen activeren dit chakra

5e chakra : keelchakra (communicatiecentrum)

plaats : bij de keel, tussen de sleutelbeenderen

kleur : blauw

element : ether

basisprincipe : communicatie

Lichamelijk verbonden met :

Lees ook:   11 Tekenen dat je hartchakra geblokkeerd is en dat dit klopt met je liefdesleven

Slokdarm

Hals en nek

Schildklier

Keel en stem

Luchtpijp bronchiën bovenste gedeelte van de longen

Kaken

Oren

Armen

In harmonie :

Kan je je gevoelens, gedachten en inzichten verbaal uiten

Kan je als dat nodig is NEE zeggen, kom je voor jezelf op

Laat je je niet beïnvloeden door de mening van anderen tijdens een discussie

Kan je problemen bespreekbaar maken. Je kan anderen zeggen wat je op je ‘hart’ hebt

Is er harmonie tussen denken en voelen

Disharmonie :

Moeite met NEE zeggen, voor jezelf opkomen

Moeite om jezelf te uiten

Hese stem hebben, hoesten, overslaande stem, stotteren, brok in de keel

Wegslikken van emoties en gevoelens

Stil en teruggetrokken zijn

of juist een prater -niet in staat naar anderen te luisteren- anderen manipuleren met woorden

denken en voelen niet in harmonie

perfectionisme

Lichamelijke klachten :

ademhaling o.a. hoesten

kaken

keelklachten, stemverlies en brok in de keel

stotteren, moeite met uiten. Te weinig zelfexpressie

nekproblemen

oorklachten

schouderklachten

Harmoniseren :

NEE durven zeggen

Gevoelens niet wegslikken, maar bespreekbaar maken evt. van je af schrijven

Assertiever worden

Zingen

Tekenen en schilderen

6e chakra : derde oog

plaats : boven de neus, tussen de wenkbrauwen

kleur : indigo / lila

zintuig : alle zintuigen ook buitenzintuigelijke waarnemingen

element : licht

basisprincipe: inzicht, helderziendheid, intuïtie, verbeeldingskracht

Lichamelijk verbonden met :

Kleine hersenen

Hypofyse

Gezicht

Oren

Ogen

Neus/bijholtes/voorhoofdsholtes

Centraal zenuwstelsel

In harmonie :

Goed concentratievermogen

Herinnering

Innerlijk weten en spiritualiteit

Vermogen tot meditatie en visualisatie

Bewust ‘zijn’ , intuïtie, heldervoelendheid, helderziendheid, helderhorendheid

Disharmonie :

Ontkennen van spiritualiteit. Alles verstandelijk beredeneren

Niet luisteren naar innerlijke stem. Intuïtie wordt genegeerd

Heldervoelendheid, helderwetendheid enz. wordt afgedaan als fantasie

Of men gaat ‘zweven’ en verliest contact met de realiteit. Niet geaard zijn

Denken en voelen niet in balans

Lichamelijke klachten :

Concentratieproblemen, vergeetachtigheid, verstrooidheid

Duizeligheid

Hormonen

Hoofdpijn

Oogproblemen

Oorklachten

Verkoudheid

Voorhoofdsholtes

Harmoniseren :

Visualisatie oefeningen

Kijken naar een sterrenhemel (verbinding met de kosmos)

Meditatie

7e chakra : kroon – kruinchakra

plaats : bovenop de schedel, kruin

kleur : violet wit en goud

element : gedachten

basisprincipe : zuiver zijn, verbondenheid

Lichamelijk verbonden met :

De grote hersenen

De pijnappelklier

Centraal zenuwstelsel

Schedel

Hersenschors

In harmonie :

Het volkomen begrijpen van het grote geheel geheel

Disharmonie :

Het 7e chakra is meer of minder geopend. De ontwikkeling hangt af van het feit of er in andere chakra’s blokkades zijn of niet.

Onzekerheid

Angst

Doelloosheid

Innerlijke onrust

Ongelukkig zijn

Depressief zijn

Lichamelijke klachten :

Overspannenheid

Depressie

Burn out

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 17/5/2004 ]
De chakra’s
Elke mens heeft zeven chakra’s die allemaal een doel hebben
de wortelchakra : is rood van kleur en bevindt zich onderaan de wervelkolom

deze verbindt ons met de aarde en leid onze negatieve energie af naar de aarde.

Daarbij vertegenwoordigt zij onze elementaire behoeften ;

slaap, voedsel, warmte, en genegenheid ze ontwikkelen zich in ons éérste levensjaar,

en zorgt ervoor dat we in de realiteit staan , met beide voeten op de aarde dus

zij houdt ons fyzieke leven in stand, informatie om te overleven,

te handelen in noodsituaties en te reageren op direct gevaar,

ze staat ook in voor ons doorzettingsvermogen.
Het heiligbeenchakra : is oranje van kleur en bevindt zich twee vingers onder de navel

De oorspronkelijke gevoelens , erotiek en creativiteit, verbazing komen hieruit voort,

alsook veel ziektesymptomen, ze ontwikkeld zich als we nog baby’s zijn

van zodra we onze ouders beginnen te herkennen.

De zonnevlechtchakra : is geel van kleur en bevindt zich tussen de navel en het borstbeen

De rede dat wij incarneren op aarde is om door middel van emoties bij te leren en te groeien.

een goedontwikkelde zonnevlecht is heel belangrijk deze duurt tot onze puberteit,

en ze heeft als grootste doel jezelf te kunnen zijn,

als ze beschadigd is heb je moeite om te kunnen voelen.

ze is ook de verwerking van emoties te kunnen ondergaan,

invloed, macht, kracht, en wijsheid komen daar dan uit voort,

ze is ook het buitenzintuigelijk waarnemen bij uittreding van je bewustzijn

dat elke nacht gebeurt wanneer je droomt.

astrale reizen , contact met overledenen horen hier ook bij.

uit deze chakra kan energie weggezogen worden of negatieve energie binnenkomen.
Het hartchakra : is geel, blauw en roze van kleur,

maar wordt als groen waargenomen en bevindt zich bij het borstbeen aan de hartstreek

Staat niet alleen aan Eén persoon voor liefde toe maar ook de medemens,

ze zal extra aandacht krijgen bij de ontmoeting van ons eerste liefje,

deze chakra helpt ook bij de psychologische genezing
De keelchakra : is blauw van kleur en bevindt zich aan het kuiltje bij de keel

Deze chakra is het centrum voor communicatie en spraak ,

waardoor we onze emoties kunnen overbrengen naar anderen

thelepatie is ook een energie van het keelchakra,

zelfexpressie openheid inspiratie en communicatie horen hier ook bij
Het voorhoofdchakra : is paars van kleur en bevindt zich tussen de wenkbrouwen

Deze wordt ook het derde oog of het zesde zintuig genoemd,

hiermee kunnen we in verbinding komen met ons eigen onderbewustzijn,

innerlijke wijsheid is hieraan gekoppeld, je intuïtie of inzicht voltrekt zich vanzelf,

denken is daarvan afgeleid, het denken kost moeite en stopt alle andere energieën,

ook helderziendheid, het oproepen van beelden, visualisatie en geestkracht horen hierbij
De kruinchakra : is paars van kleur en bevindt zich aan het topje van de schedel

een andere naam is de lotus met duizend blaadjes,

via deze chakra komen we vanuit de kosmos in ons lichaam,

en zullen we het ook langs hier verlaten als we sterven.

Dit is de enige energie die niet verstoord kan raken tijdens ons leven op aarde,

het is ons universeel bewustzijn.
Chakra1
Olie/wierooksoort
Steen
energie
1e chakra/stuit/rood
Ceder
Magnetiet,zwarte toermalijn,
Robijn,obsidiaan,onyx,
Granaat,rookkwarts,hematiet,
Bloedsteen,rode jaspis
aarden, positief,
omgaan met anderen zonder wantrouwen

2e chakra/heiligbeen/oranje
Iriswortel
Gardenia
Damiana
Koraal,carneool,zonnesteen,vuuropaal
sexuele energie,evenwicht tussen man en vrouw

3e chakra/zonnevlecht/geel
Anjelier
Kaneel
Goudsbloem
Amber,citrien,barnsteen,
Topaas,geel fluoriet
uitwisselen van ervaring, verwerken van ervaring, vertering,concentratie

4e chakra/hart/groen
Lavendel
Jasmijn
Iriswortel
Duizendblad
Marjolein
Spirea
Smaragd, aventurijn, olivijn, malachiet,chrysopraas, jade
groene Toermalijn, groene fluoriet
wilskracht ,
vrijmaken van emoties die niet goed verwerkt zijn

5e chakra/keel/blauw
Wierookhars
Benzoë
Turkoois, amazoniet, chrysocolla, aquamarijn, saffier, blauwe fluoriet
spraak uiten comunicatie

6e chakra/voorhoofd/Indigo
Bijvoet
Steranijs
Acacia
Saffraankruid
Lapis lazuli,
Kwarts ,sodaliet
intuïtie, ontwikkelen van paranormale vermogens, het derde oog

7e chakra/kruin/paars
Lotus
Gotoe kola
Amethist,bergkristal
Diamant ,paarse fluoriet
oneindigheid eenheid geestelijke ontwikkeling meditatie

Maar wat is dan de aura?

Een aura is een natuurlijk energieveld dat zich in 3 lagen om het lichaam heen vormt.

je kunt er in zien hoe mensen zijn, hoe ze zich voelen of en waar ze pijn hebben kortom heel veel info.

Sommige Helderzienden zien hier meerdere lagen met vele vaak prachtige kleuren in.

maar iedereen kan ze leren zien hoor, het is hele eenvoudig.

Bij het maken van een aurafoto is een meer verstrooid veld te zien.

De buitenste laag kan zich op 1/2 meter van het lichaam bevinden.

De binnenste laag is het belangrijkste. Deze bevindt zich ongeveer 2-10 cm van het lichaam

en bij kleinere lichaamsdelen (vingers, handen) nog nauwer zo’n 1/2 tot 3 cm ongeveer.

Het sluit zich in totaal eivormig rond het lichaam.

Het hoort gesloten te zijn Wanneer er klachten zijn, zoals bv stemmen horen,
ongewone vermoeiheid na bezoek, etc. Dan moet men rekening houden
met eventuele ‘gaten’ in de eigen aura. Deze kunnen bv. met magnetiseren worden behandeld/gedicht.

De Aura op een wetenschappelijke manier benaderd.

De aura is energietisch veld om het lichaam dat wordt opgewekt door lichaamsprocessen.

Deze activiteit veroorzaakt een veld om het lichaam.

Door sommige emoties kan het auraveld sterk veranderen ,

Je kunt het als het ware zelf onder controle houden ,

Of naar eigen wens manipuleren ,belangrijk is dat je jezelf goed voelt in jezelf
even iets over het astraal lichaam:

Astraal lichaam
Het astraal lichaam is de straling die we maken door onze zeven chakra’s

men kan dit astraal lichaam verplaatsen over een zekere afstand ,

zonder dat men daar tijd voor nodig heeft om dat te doen

Astrale reizen maken om bij te leren uit deze ervaringen,

die daarna worden opgenomen door het mentaal lichaam

het astraal lichaam is verbonden met het materieel lichaam ,

doormiddel van de vierpolige magneet die ontstaat door een elektromagnetische

werking tussen de elementen van de twee lichamen.
[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 4/4/2004 ]
Chakra’s1

Het begin
Na de bevruchting ontwikkelen zich heel veel cellen die allemaal gelijk zijn. Deze cellen vormen een platte schijf, de zogenaamde kiemschijf die zich nestelt in de baarmoeder.

Het hart
Het eerste orgaan wat ontstaat is het hart. Het hart ontstaat vanuit de stroming van het bloed van de moeder en zakt langzaam naar beneden.

De wervelkolom
Het tweede orgaan wat ontstaat in de kiemschijf is een buisje. Dit buisje is hol en zit met de onderkant vast aan de baarmoeder. Aan deze kant komt voeding en aarde energie naar binnen. Aan de bovenkant is het buisje open. Hier komt het bewustzijn naar binnen. Deze twee energieën ontmoeten elkaar in het buisje en gaan wervelen. De wervelkolom is dus een kanaal van wervelende energie, een verbindingskanaal tussen hemel en aarde.

De chakra’s
Energie die weerstand ontmoet volgt een bepaalt patroon. Eerst splitst het zich in tweeën, de polariteiten (licht en donker, klank en stilte). Daarna splitst het zich in zevenen, de zevendeling (zeven kleuren van de regenboog, zeven grondtonen in de muziek). In de wervelkolom ontstaan dan ook zeven energiecentra: de chakra’s.
In de regel wordt er gesproken over de zeven hoofdchakra’s, we hebben echter nog veel meer chakra’s of energiecentra. In het kader van deze les beperken we ons echter tot de hoofdchakra’s.
Centra
Chakra’s zijn levende, bewegende centra in je energiesysteem. Een chakra is een brandpunt waar bewustzijnsenergie naar toe gaat, vergelijk het met de inademing. Een chakra is een omslagpunt, van hier uit gaat energie vorm krijgen.

Functie
Elke chakra heeft een eigen taak, een eigen innerlijke functie. Een chakra is samengesteld uit energie van de aarde en energie van het bewustzijn. Het 1e chakra heeft veel aarde energie en weinig licht energie in zich. Het 7e chakra heeft heel veel licht energie en weinig aarde energie in zich.
[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 10/3/2004 ]
Chakra’s

Algemene uitleg
Men zegt wel eens, dat wie de mens beziet, er eigenlijk om zou moeten lachen. Kijk je naar het verschijnsel mens op zich vanuit een holistische visie, dan vergaat het lachen je al snel. Holistisch wil in dit kader zeggen dat naar de mens als geheel, dus zowel fysiek als geestelijk en emotioneel wordt gekeken. De mens is een uniek geheel van allerlei systemen die we bewust, en ook onbewust gebruiken. Een van die systemen is het etherlichaam van de mens. Het staat iets hoger dan het fysiek lichaam. In dit etherlichaam bestaan zeven centra die chakra’s (spreek uit als tsjakra) of ook lotusbloemen worden genoemd. Het zijn in zekere zin geestelijke organen, die voor het niet-onwikkelde mensenoog onzichtbaar zijn.

Deze centra, chakra’s, halen energie op uit het universum. Deze energie brengt die enerzijds als levenskracht over op het fysieke lichaam van de mens, anderzijds worden daardoor geestelijke functies en kenvermogens in de mens ontwikkeld. De mens heeft zeven hoofdchakra’s, die voor mij aanvoelen als bloemen. Maar de beste vergelijking die ik voor chakra’s kan verzinnen, is die van de ouderwetse keukenventilator die in de ruit was gemonteerd. Je kon de ventilator aanzetten om nare luchtjes naar buiten te jagen; je kon hem in een andere stand zetten om frisse lucht binnen te laten en je kon hem simpelweg uitzetten. Zo werkt een chakra eigenlijk ook. Is hij draaiende, dan kan verfrissende nieuwe energie naar de mens toe stromen, en kan negatieve energie zoals woede, verdriet, vermoeidheid, naar buiten stromen. Erger wordt het als de chakra stilstaat wat veroorzaakt kan zijn door een schok, stress-situatie, of legio andere oorzaken waardoor die chakra dan niet meer draait. Dan ontstaat een situatie van landerigheid misschien, geestelijke vermoeid-heid, fysieke klachten, u noemt het maar. Maar een lamp doet het ook niet als hij geen energie meer krijgt! Wij kunnen als mens dan nog wel door op de “reservebatterij”, maar we raken steeds vermoeider, totdat we op een gegeven ogenblik niets meer kunnen velen.

Daarnaast heeft ieder mens zogenaamde bijchakra’s in de schouders, ellebogen, polsen, handpalmen, knieën en enkels, handpalmen en voetzoelen. Het is echt essentieel dat alle chakra’s op een goede manier draaien

[ ~*~AnGeLWinGs~*~ | 10/3/2004 ]

Gerelateerde berichten