web analytics
...

Uitstraling en of aura

Je uitstraling of Aura zijn andere woorden voor de energie die in en om je heen hangt. Voor de meeste mensen klinkt dit als hocus pocus, maar toch voelt iedereen deze uitstraling.
 photo Inheaven.gif

Sommige mensen hebben zo’n grote uitstraling, dat wanneer ze in een volle kamer binnenstappen, iedereen zich vanzelf omdraait om te kijken wie er staat.

Je hebt dan de uitstraling/energie van de persoon gevoeld, voordat je hem of haar al gezien hebt.Omdat de energie verder uitstraalt dan waar je lichaam stopt voel je de persoon dus al eerder.

Hoe vaak voel je niet dat er iemand achter je staat.Dan draai je je om en staat er inderdaad iemand  achter je die je  niet hebt binnen hebt horen komen. Jouw uitstraling heeft dan al contact gemaakt met die persoon.

De Aura bestaat uit verschillende lagen, maar dat word teveel om hier op in te gaan.Niet alleen hebben mensen uitstraling, maar ook dieren, bomen, planten en zelfs dingen waarvan je denkt dat er geen leven in zit.Alles maar dan ook alles bestaat uit energie.

En dan bedoel ik niet alleen de dingen die je kunt zien, maar ook gevoelens, emoties en gedachten.Zo zijn er ook banden koorden , ook wel communicatie – koorden genoemd, die je met andere mensen hebt.Deze banden kunnen prettig en minder prettig zijn.

Wanneer iemand zegt: Ïk heb toch zo’n goede band met die of die, dan is dat koord ook werkelijk aanwezig in de Aura.Via deze koorden gaat de energie uitwisseling tussen mensen. Ook omgekeerd kan,dus dat de band met iemand helemaal niet goed is.

Deze Koorden kunnen schoongemaakt worden, zodat de personen aan elk eind van het koord zijn of haar energie terug krijgt. Dan kan de band wat losser worden of soms zelfs helemaal verdwijnen.

 

De aura kan op diverse manieren gezien worden; door een paranormaal begaafde[helderziende] door fotograferen door middel van Kirliaanse methode [aura foto’s] of door het leren zien. Door de kleuren te herkennen kun je uit de aura de betekenis ervan doorgronden.

Verder kun je de aura op diverse manieren aanvoelen en waar nodig weer herstellen/healen en het op laden zodat het gezonder wordt waardoor het een positief effect heeft op het fysieke lichaam. De aura is een krachtveld dat door middel van oefeningen te besturen en beheersbaar wordt.

Lees ook:   Energieën rondom ons

De aura bestaat uit zeven lagen die ieder hun eigen functie hebben, anderen houden het op drie lagen. Binnen de aura zitten zeven knooppunten op verschillende plekken, de chakra’s.

De aura wordt verdeeld in een aantal “lagen’: Net langs het lijfelijke lichaam is er de etherische aura, ëtherische dubbel”of etherisch lichaam aanwezig. Deze aura is verantwoordelijk voor het doorgeven van de levensenergie die uit de kosmos op je inwerkt.

Zo’n 40 cm van de huid van het fysieke lichaam af ligt de astrale aura of het astrale lichaam. Dit is de aura op grond waarvan je soms een indruk van iemand krijgt. Omdat het astrale lichaam onze emoties herbergt, heet het ook wel het emotionele lichaam. Als een kring om je hoofd ligt het mentale lichaam. Het loopt als een cirkel, waarvan het middelpunt zo ongeveer tussen je wenkbrauwen ligt naar boven en naar beneden, waar het ergens tussen de tepels zijn laagste punt heeft. Links en rechts raakt de cirkel de schouderpunten.

Het mentale lichaam helpt je bij het denken, fantaseren, je intuitie, fantasie en bij creatieve processen. De buitenste laag is het spirituele ontwikkeling. In je spirituele lichaam liggen de vermogens opgeslagen die je van je ouders hebt meegekregen.

Mensen kunnen elkaar beinvloeden d.m.v. de aura.

De aura is een krachtveld waarin je gevoelens, emoties en spanningen bevinden en als je dicht bij iemand staat kan je aura met hem of haar samensmelten. Als je gevoelig genoeg bent kan je zijn gevoelens, emoties en spanningen voelen en zelfs wat meenemen. Meerdere mensen die bij elkaar zijn vormen samen ook een grotere aura. Op die manier kunnen ze elkaar beinvloeden met hun emoties of gevoelens. Stemmingen worden gemaakt door mensen en als meerdere mensen een bepaalde stemming delen dan gaan ze elkaar beinvloeden via de aura.

Daarnaast kan je negatieve gedachtes maar ook positieve energie met de aura van anderen delen. Als je je concentreert kan je zelf [on]bewust een bepaalde gedachte van je aura als energie naar de buitenwereld loslaten. Iemand die er voor openstaat kan via zijn chakra’s die gedachten oppikken en verwerken. Zo kan je dus gedachten of emoties met elkaar delen, zonder contact met elkaar te hebben.Daarnaast is het ook mogelijk die gedachte/energie/gevoelens in een voorwerp vast te leggen, bijvoorbeeld in een sieraad, tekening, etc.

Lees ook:   Je krijgt er kippenvel van - Alan Watts over The Secret

Enkele voorbeelden van het aura contacten: Iemand is heel gespannen en heel intens bezig waardoor hij zelf zoveel energie opwekt dat hij het via zijn aura uitstraalt naar de mensen die er gevoelig voor zijn.Hun aura pakt de energie op van de degenen die er geen raad mee weten, en  raken zelf gespannen door een ander persoon. Er zijn diverse manieren om je er tegen te beschermen. De benen bij de enkels over elkaar en de armen over elkaar vormen een mentale blokkade van je aura. Onbewust zullen mensen dit als lichaamstaal ook doen als ze zich ergens voor willen afsluiten.

Er wordt een film gedraaid in de bioscoop en al die mensen tezamen vormen een grote aura. Er breekt brand uit. Bij een persoon onstaat paniek en binnen de korste keren raakt alles in paniek. Via de aura worden die angst prikkels doorgegeven aan anderen waardoor iedereen in paniek raakt.

Dit geldt ook voor woedende menigtes waarbij men iemand lyncht bv.
De woede wordt algemeen overheersend, zoals dit ook kan gebeuren bij heilige gebeurtenissen waarbij men bv massaal Maria waarneemt in de hemel.

Iemand is bezig te overlijden op zijn sterfbed. Om hem hen zitten vrouw en kinderen, allemaal verdrietig. Hun emoties samen vormen een grote aura met energie om degenen die bezig is te overlijden.Het probleem hierbij is dat degene die wil overlijden niet kan gaan omdat het tegengehouden wordt door die grote aura met verdriet. Op een onbewaakt moment als iedereen even anders gaat doen, overlijdt de persoon alsnog, omdat zijn ziel heen kan gaan en niet niet langer tegengehouden wordt.

Een grote zaal healing met veel mensen die positief denken. Al die aura’s met positieve gedachten maken positieve krachten los bij anderen. Al deze aura’s vormen ook een hele positieve sfeer. Tesamen kunnen mensen heel veel bereiken en is de gemeenschappelijke wil om iets te bereiken veel groter als men het alleen zou doen. Het geld voor meerdere dingen die men gezamelijk doet, eendracht maakt macht.

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!