Visionairs

GEKANALISEERDE BERICHTEN ANDEREN
From AbundantHope.net

Hazel
Visionaries
By Uriel thru Hazel
Visionairs

Aartsengel Uriel door Hazel, vertaling Lilian A.

Een visionair is iemand met dieper inzicht dat het octaaf van de buitenzintuiglijke waarnemingen overstijgt. Waarnemingen die van buitenaf worden gewonnen kunnen niet als een visie worden aangemerkt. Zij zijn meer een reproductie van wat uw fysieke ogen zien en vastleggen in een golfbeweging in uw hersenen, die later weer kunnen worden opgeroepen.

Visionairs zijn kosmisch van aard en alle bezielde wezens hebben de goddelijke gave van visie, zijnde innerlijke visie. Visionairs zijn degenen die de kracht en het vermogen hebben om van binnen te zien en worden bekwaam geleid door hun innerlijke zintuigen. Deze innerlijke zintuigen kunnen alleen toegankelijk worden door een verbinding met de ware u – de ziel. De ziel is datgene waarin de innerlijke zintuigen gekoppeld zijn door de zetel van de geest. Innerlijke visie zijn niet fysiek en kan daarom niet worden geopend op dezelfde wijze als de uiterlijke zintuigen. In feite werken uw uiterlijke zintuigen onwillekeurig voor u. Bij voorbeeld, zodra uw ogen open zijn ziet u, observeert en slaat u indrukken en beelden op via uw fysieke zicht.

Het activeren van uw innerlijke zintuig behoeft een beetje inspanning en discipline van uw kant. Het vraagt van u verbinding te krijgen met de bron van al het weten binnenin u en deze bron is niet fysiek van aard of wat wij noemen materie in beweging. Het is alles wat Stil is. Het is buitengewoon belangrijk dat men in staat is zijn innerlijke visie door zijn geest te openen, dat zich bevindt in wat u ziet als ziel. Want de mens moet leren verder te gaan van het fysieke in de hogere sferen van begrip die als het ware hem dan uit de fysieke beperkingen trekt die zijn grenzen scheppen en hij zal beginnen zijn ware zelf te proeven en te ervaren. Want zijn ware zelf zal hem laten zien dat er geen grenzen of limieten zijn en dat hij in essentie is Alles dat is door Licht.

Zijn aangeboren wijsheid zal ontwaken en hij zal zichzelf vinden levend in een hogere dimensie binnen hemzelf, ondertussen deelnemend aan de wereld rondom zijn fysieke waarnemingen om aan zijn behoeften te voldoen, die nodig zijn voor een fysiek bestaan. Zijn innerlijke visie zal hem leiden naar de waarheid van wie hij en wie God is. Zijn innerlijke wijsheid zal hem magnetisch uitlijnen met kosmisch bewustzijn en waarheid zodat hij alles geeft dat hij werkelijk is in het fysieke en het fysieke transformeert in alles wat spiritueel is.

Een visionair is iemand die door zijn Gods visie ziet; hij heeft het zicht van God. Hij ziet dat wat God ziet. Wanneer hij ZIEN kan zal hij WETEN.

Uw wereld is gevuld met mensen die zichzelf visionairs noemen toch zijn zij meer zieners. Uw wereld heeft geen behoefte aan profeten of aan datgene wat morgen zal brengen in het leven van de mens. Uw wereld heeft behoefte aan mannen en vrouwen met Gods visie die anderen zullen leiden naar het blootleggen van hun visie zodat de wereld eindelijk de waarheid kan zien en bewust het Koninkrijk van God op Aarde kan brengen.

Er zijn zo velen van u die geloven dat ” voorspellen ” visie is. Het is een soort van visie maar niet het kaliber dat nodig is om het denken van de mens en de wereld te veranderen.

Visionairs zien de behoeften van de wereld die nodig zijn om het te verhogen tot de status van Gods bewustzijn, en dan hun eigen innerlijke visie gebruiken en weten hoe de wereld te helpen op haar reis naar kosmisch bewustzijn.
Alleen God heeft visie en wanneer u uw Godzelf kan vinden en bevrijden, zult u ook werkelijk zien en weten.

U hebt allemaal de bevoegdheid uw eigen visie bloot te leggen door alleen met zichzelf te zijn en te verbinden met de vleesgeworden God. Als u wens te zien en te weten en uw passie wil zich vastklampen aan alles wat Waar is, zal u zien. Hoe dan ook geliefden, moet ik u waarschuwen dat innerlijke visie nergens dichtbij komt in vergelijking met wat u kunt zien met uw uiterlijke fysieke ogen. Uw innerlijke visie is meer een weten dat komt door het alwetend licht van God dat knippert als inspiratie binnenin en u datgene oplaadt wat u Weten wilt. U kunt daarom niet door innerlijke visie opslaan wat u ziet omdat u eigenlijk niet iets ziet opgeslagen voor licht. U zult echter in het Weten komen. Dit is waarom het product van innerlijke visie niet kan worden gereproduceerd voor het doel om voor anderen met bewijzen te komen. Het kan alleen worden opgenomen door u. Wanneer u in het weten komt, zal u het Licht zien en uw weg op pad wordt dan duidelijker.

Er zal een instinctief weten van de Waarheid zijn die niet overdraagbaar is. Ik zeg dit omdat de Mens de waarheid moet weten, het doet er niet toe hoe vaak het hem gegeven is, hij zal het niet weten totdat hij innerlijke bevestiging ontvangt door zijn Godsbewustzijn. met andere woorden, hij moet het zelf zien door het weten.

Innerlijke visie is een bron die u niet kan lenen, kopen of leasen. U houdt de sleutel vast voor innerlijke visie. Uw vermogen om van binnen te zien is uw meest waardevolle aanwinst want daarin zit het licht van wijsheid die voortbrengt waarheid en vrijheid.
Ik spoor u aan te erkennen dat innerlijke zintuiglijke waarneming gelijk zo niet belangrijker is dan uiterlijke zintuiglijke waarneming, want het is de eerste die aanwijzingen geeft richting de Bron. Accepteer dat u allen visionairs kunt zijn door de soevereine wezens die u bent. U moet het doek en de cultuur van anderen voor u te laten zien of u te onderwijzen wat zij weten, wegwerpen en gebruik maken van uw krachten om te zien en te weten wat God ziet en weet.
Als u dit ervaart zal u beginnen met uzelf te bevrijden en in uw Goddelijke kracht komen. U zult een nieuwe glans krijgen, die van verlichting en anderen zullen tot u aangetrokken worden.

Weet alstublieft dat echte visionairs het pad van nederigheid bewandelen want zij zien in Gods geest en leven in zijn Koninkrijk. Zij zullen van hun kracht van visie gebruik maken anderen te verheffen en hen naar huis leiden. Zij zullen nooit wensen de kroon van roem of verheffing te dragen; nooit zullen zij zichzelf vereren of willen zij vereerd worden. Zij zullen in Gods wijze dienen in nederigheid en ondertussen onderwijzen dat bevoegdheid afgeleid is van het immateriële, onzichtbare ontvangen van hun Gods bewustzijn. Visionairs dragen een intrinsieke macht geboren uit het Alwetende. Kennis is macht zoals u zegt, zonder het te begrijpen. Alleen zij die echt kunnen zien zullen de kennis vergaren en met de tijd ervaren wat het betekent om almachtig te zijn.
Als u in het kosmisch bewustzijn groeit zult u de mantel van visionairs aannemen. Het tijdperk dat nu is aangebroken moet gevuld worden met diegenen die de kracht van innerlijke visie waarderen en herkennen. Het zijn de visionairs die het aangezicht en de betekenis van uw wereld veranderen.

Zoek de visie van God als de uwe en u zal de weg worden gewezen naar het portaal van Hoger bewustzijn.

IK BEN Uriel, deze dag gekomen u eraan te herinneren dat u allen visionairs in de maak zijn. Waarom zoekt u de schat aan de buitenkant als de kracht die u zoekt binnenin u ligt. Laat uw innerlijke visie uw gids en uw bevoegdheid zijn, want het is deze visie die uw lot van dat van uw planeet logenstraft.

Hazel.

www.pathtofreedomistruth.com

Alle teksten van de leden van de AbundantHope zijn auteurs rechte lijk beschermd door :

© 2005-2010 AbundantHope – alle rechten voorbehouden.
Hm copyright tot 2010 gelukkig maar…

 

 

Gerelateerde Berichten

mersin escort mersin escort mersin escort canlı tv konya escort