web analytics
...
Reincarnatie

Het reïncarnatieonderzoek van Dr. Ian Stevenson

Dr. Ian Stevenson (1918-2007) was een psychiater die 50 jaar voor de University of Virginia School of Medicine werkte . Hij was voorzitter van de afdeling psychiatrie van 1957 tot 1967, de Carlson hoogleraar psychiatrie van 1967 tot 2001 en onderzoekshoogleraar psychiatrie van 2002 tot aan zijn dood. Hij was ook de oprichter en directeur van de afdeling Perceptuele Studies van de Universiteit van Virginia die parapsychologische verschijnselen onderzoekt, zoals (1) reïncarnatie , (2) bijna-doodervaringen , (3) uittredingen en (4) veranderde toestanden. van bewustzijn en psi. Hij werd internationaal erkend voor zijn onderzoek naar reïncarnatie door bewijs te vinden dat suggereert dat herinneringen en fysieke verwondingen van het ene leven op het andere kunnen worden overgedragen. Hij reisde gedurende een periode van 40 jaar veel en onderzocht 3.000 gevallen van kinderen over de hele wereld die zich herinnerden dat ze vorige levens hadden gehad. Zijn nauwgezette onderzoek leverde het bewijs dat dergelijke kinderen ongebruikelijke vermogens, ziekten, fobieën en philia’s hadden die niet konden worden verklaard door de omgeving of erfelijkheid.

1. Inleiding tot het onderzoek van Dr. Ian Stevenson

Het reïncarnatieonderzoek van Dr. Stevenson begon in 1960 toen hij hoorde van een geval in Sri Lanka waar een kind vertelde dat hij zich een vorig leven herinnerde. Hij ondervroeg het kind en de ouders van het kind grondig, inclusief de mensen van wie het kind zich herinnerde dat het zijn ouders waren uit zijn vorig leven. Dit leidde tot de overtuiging van Dr. Stevenson dat reïncarnatie mogelijk een realiteit was. Datzelfde jaar publiceerde Dr. Stevenson twee artikelen in de Journal of the American Society for Psychical Research over dit kind dat zich herinnerde dat het een vorig leven had gehad. Hoe meer van dergelijke gevallen hij ontdekte, des te groter werd zijn ambitie om de mogelijkheid van reïncarnatie wetenschappelijk te kwantificeren – een van ’s werelds grootste mysteries – die in het verleden vrijwel genegeerd was door de wetenschap.

In 1982 was Dr. Stevenson mede-oprichter van de Society for Scientific Exploration . Hij schreef ongeveer 300 artikelen en 14 boeken over reïncarnatie. Zijn boek uit 1966, ‘ Twintig gevallen die suggestief zijn voor reïncarnatie ‘, werd een klassieker in de annalen van reïncarnatieonderzoek. In 2003 publiceerde Dr. Stevenson zijn tweede boek over reïncarnatie, ” Europese gevallen van het reïncarnatietype “. In 1997 publiceerde hij zijn grote klassieker: het 2268 pagina’s tellende, tweedelige boek ” Reincarnation and Biology: A Contribution to the Etiology of Birthmarks and Birth Defects”.”, die zich vooral richtte op misvormingen en andere anomalieën waarmee kinderen worden geboren die niet kunnen worden herleid tot overerving, prenatale of perinatale (gecreëerd tijdens de geboorte) voorvallen. Deze monumentale klassieker bevat honderden foto’s die het bewijs presenteren dat hij ontdekte. Het documenteert 200 gevallen van kinderen met herinneringen en moedervlekken die overeenkwamen met de levens en wonden van overleden mensen van wie deze kinderen zich herinnerden dat ze in een vorig leven hadden geleefd. In 1997 publiceerde Dr. Stevenson een verkorte versie van dit boek voor het grote publiek, getiteld ” Waar reïncarnatie en biologie elkaar kruisen “. Dr. Stevensons onderzoek naar reïncarnatie werd ook het onderwerp van twee belangrijke werken, ” Old Souls: Compelling Evidence from Children Who Remember Past Lives “, geschreven doorTom Shroder (een journalist van de Washington Post) en “ Life Before Life: Children’s Memories of Previous Lives ” geschreven door Dr. Jim B. Tucker ( www.jimbtucker.com ), een psychiater aan de Universiteit van Virginia. Veel mensen, inclusief sceptici en geleerden, zijn het erover eens dat de door Dr. Stevenson gepresenteerde gevallen het beste bewijs voor reïncarnatie tot nu toe bieden.

Tijdens zijn oorspronkelijke onderzoek naar verschillende gevallen waarbij kinderherinneringen aan vorige levens betrokken waren, merkte Dr. Stevenson met belangstelling op dat deze kinderen vaak blijvende moedervlekken droegen die vermoedelijk verband hielden met hun moord of de dood die ze in een vorig leven hebben geleden. Stevensons onderzoek naar moedervlekken en aangeboren afwijkingen is zo bijzonder belangrijk voor het aantonen van reïncarnatie, omdat het objectief en grafisch bewijs van reïncarnatie levert dat superieur is aan de – vaak fragmentarische – herinneringen en rapporten van de ondervraagde kinderen en volwassenen, die, zelfs als ze achteraf worden geverifieerd, niet in wetenschappelijke termen dezelfde waarde toekennen.

In veel gevallen die door Dr. Stevenson worden gepresenteerd, zijn er ook medische documenten beschikbaar als verder bewijs, die meestal worden opgesteld na het overlijden van de persoon. Dr. Stevenson voegt eraan toe dat in de gevallen die hij onderzocht en ‘opgelost’ had waarin moedervlekken en misvormingen aanwezig waren, hij niet veronderstelde dat er een andere geschikte verklaring was dan die van reïncarnatie. Slechts 30% tot 60% van deze misvormingen kan worden toegeschreven aan geboorteafwijkingen die verband houden met genetische factoren, virusinfecties of chemische oorzaken (zoals die gevonden worden bij kinderen die beschadigd zijn door het medicijn Thalidomide of alcohol). Afgezien van deze aantoonbare oorzaken heeft de medische professie geen andere verklaring voor de overige 40% tot 70%gevallen dan die van louter toeval. Stevenson is er nu in geslaagd ons een verklaring te geven waarom een ​​persoon met deze misvormingen wordt geboren en waarom ze juist in dat deel van hun lichaam verschijnen en niet in een ander.

2. De vijf algemene kenmerken in de meeste onderzoeken van Dr. Stevenson

De meeste gevallen, waar moedervlekken en aangeboren afwijkingen aanwezig zijn waarvoor geen medische verklaring bestaat, hebben één tot vijf kenmerken gemeen.

  1. In het meest ongewone scenario is het mogelijk dat iemand die in reïncarnatie geloofde, de wens uitte om herboren te worden door een paar of een partner van een paar. Dit komt meestal omdat ze ervan overtuigd zijn dat er goed voor ze zal worden gezorgd door die specifieke mensen. Dergelijke voorlopige verzoeken worden vaak geuit door de Tlingit-indianen van Alaska en door de Tibetanen .
  2. Vaker dan dit zijn profetische dromen . Iemand die is overleden verschijnt aan een zwangere of nog niet zwangere vrouw en vertelt haar dat hij of zij voor haar herboren zal worden. Soms hebben familieleden of vrienden dit soort dromen en vertellen ze de droom dan aan de toekomstige moeder. Dr. Stevenson ontdekte dat deze profetische dromen bijzonder vruchtbaar waren in Birma en onder de Indianen in Alaska .
  3. In deze culturen wordt het lichaam van een pasgeboren kind gecontroleerd op herkenbare tekens om vast te stellen of de overledene die ze ooit hadden gekend, opnieuw geboren is. Dit zoeken naar identificatiekenmerken is heel gebruikelijk bij culturen die in reïncarnatie geloven, en vooral bij de Tlingit-indianen en de Igbo’s van Nigeria. Verschillende stammen van West-Afrika maken markeringen op het lichaam van de onlangs overledene om de persoon te kunnen identificeren wanneer hij of zij herboren wordt.
  4. De meest voorkomende gebeurtenis of gemene deler met betrekking tot wedergeboorte is waarschijnlijk die van een kind dat zich een vorig leven herinnert . Kinderen beginnen meestal te praten over hun herinneringen tussen de leeftijd van twee en vier. Dergelijke infantiele herinneringen nemen geleidelijk af wanneer het kind tussen de vier en zeven jaar oud is. Er zijn natuurlijk altijd enkele uitzonderingen, zoals een kind dat zich zijn vorige leven blijft herinneren maar er om verschillende redenen niet over praat.

    De meeste kinderen praten met veel intensiteit en gevoel over hun vroegere identiteit. Vaak kunnen ze niet zelf beslissen welke wereld echt is en welke niet. Ze ervaren vaak een soort dubbelbestaan ​​waarbij soms het ene leven prominenter is, en soms het andere leven overneemt. Dit is de reden waarom ze meestal in de tegenwoordige tijd over hun vorige leven spreken en dingen zeggen als: “Ik heb een man en twee kinderen die in Jaipur wonen.” Bijna allemaal kunnen ze ons vertellen over de gebeurtenissen die tot hun dood hebben geleid.

    Zulke kinderen hebben de neiging om hun vorige ouders als hun echte ouders te beschouwen in plaats van als hun huidige, en uiten gewoonlijk de wens om naar hen terug te keren. Als het vorige gezin is gevonden en details over de persoon in dat vorige leven aan het licht zijn gekomen, wordt de oorsprong van de vijfde gemene deler – het opvallende of ongebruikelijke gedrag van het kind – duidelijk.

  5. Als het kind bijvoorbeeld in India wordt geboren in een gezin van zeer lage klasse en in zijn vorige leven lid was van een hogere kaste, kan het zich ongemakkelijk voelen in zijn nieuwe gezin. Het kind kan vragen om te worden bediend of gewacht aan de hand en te voet en kan weigeren goedkope kleding te dragen. Stevenson geeft ons verschillende voorbeelden van deze ongebruikelijke gedragspatronen.

In 35% van de gevallen die hij onderzocht, ontwikkelden kinderen die een onnatuurlijke dood stierven fobieën. Als ze bijvoorbeeld in een vorig leven waren verdronken, ontwikkelden ze vaak een fobie om uit hun diepte in het water te gaan. Als ze waren neergeschoten, waren ze vaak bang voor geweren en soms voor harde knallen in het algemeen. Als ze omkwamen bij een verkeersongeval, ontwikkelden ze soms een fobie voor reizen in auto’s, bussen of vrachtwagens.

Een andere vaak waargenomen ongewone vorm van gedrag, die Dr. Stevenson philias noemde , betreft kinderen die de wens uiten om andere soorten voedsel te eten of om kleding te dragen die anders was dan die van hun cultuur. Als een kind in een eerdere incarnatie als volwassene een alcohol-, tabaks- of drugsverslaving heeft ontwikkeld, kan hij op jonge leeftijd de behoefte aan deze stoffen kenbaar maken en verlangens ontwikkelen.

Veel van deze kinderen met herinneringen aan vorige levens vertonen vaardigheden of talenten die ze in hun vorige leven hadden. Vaak hebben kinderen die in hun vorige leven lid waren van het andere geslacht, moeite om zich aan te passen aan het nieuwe geslacht. Deze problemen met betrekking tot de ‘geslachtsverandering’ kunnen later in hun leven leiden tot homoseksualiteit . Voormalige meisjes die als jongens herboren zijn, willen zich misschien als meisjes kleden of liever met meisjes spelen dan met jongens.

Tot nu toe waren al deze menselijke eigenaardigheden een mysterie voor conventionele psychiaters – in deze gevallen konden de ouders immers niet de schuld krijgen van het gedrag van hun kinderen. Eindelijk werpt onderzoek naar reïncarnatie enig licht op het onderwerp. In het verleden schreven artsen dergelijke eigenaardigheden toe aan een gebrek of een overschot aan bepaalde hormonen, maar nu zullen ze moeten heroverwegen.

Het volgende artikel van Dr. Stevenson werd gepresenteerd op de elfde jaarlijkse bijeenkomst van de Society for Scientific Exploration aan de Princeton University. 11-13 juni 1992. De titel van het artikel is ” Moedervlekken en geboorteafwijkingen die overeenkomen met wonden bij overleden personen ” (PDF) en biedt misschien wel het meest overtuigende wetenschappelijke bewijs dat wijst op reïncarnatie. Het artikel van Dr. Stevenson levert bewijs dat fysieke kenmerken, zoals moedervlekken en misvormingen, kunnen worden overgedragen van een vorig leven naar een huidig ​​leven.

3. Moedervlekken en geboorteafwijkingen die overeenkomen met wonden bij overleden personen

BRON: Dr. Ian Stevenson , Afdeling Psychiatrische Geneeskunde, Universiteit van Virginia, School of Medicine, Charlottesville, Virginia 22908

SAMENVATTING: Er is bijna niets bekend over de reden waarom gepigmenteerde moedervlekken (moedervlekken of naevi ) op bepaalde plaatsen van de huid voorkomen. De oorzaken van de meeste geboorteafwijkingen zijn ook onbekend. Ongeveer 35% van de kinderen die beweren zich vorige levens te herinneren, heeft moedervlekken en/of geboorteafwijkingen die zij (of volwassen informanten) toeschrijven aan wonden aan een persoon wiens leven het kind zich herinnert. De gevallen van 210 van dergelijke kinderen zijn onderzocht. De moedervlekken waren meestal gebieden met een haarloze, gebobbelde huid; sommige waren gebieden met weinig of geen pigmentatie ( gehypopigmenteerde macules); andere waren gebieden met verhoogde pigmentatie (hypergepigmenteerde naevi). De geboorteafwijkingen waren bijna altijd van zeldzame typen. In gevallen waarin een overleden persoon werd geïdentificeerd wiens leven onmiskenbaar overeenkwam met de verklaringen van het kind, werd bijna altijd een nauwe overeenkomst gevonden tussen de moedervlekken en/of geboorteafwijkingen van het kind en de wonden van de overledene. In 43 van de 49 gevallenwaarin een medisch document (meestal een postmortaal rapport) werd verkregen, bevestigde het de overeenkomst tussen wonden en moedervlekken (of geboorteafwijkingen). Er is weinig bewijs dat ouders en andere informanten het kind een valse identiteit hebben opgelegd om de moedervlek of geboorteafwijking van het kind te verklaren. Er lijkt een paranormaal proces nodig te zijn om op zijn minst enkele details van deze gevallen te verklaren, inclusief de moedervlekken en geboorteafwijkingen.

INLEIDING: Hoewel tellingen van moedervlekken (hypergepigmenteerde naevi) hebben aangetoond dat de gemiddelde volwassene er tussen de 15 en 18 heeft (Pack en Davis, 1956), is er weinig bekend over de oorzaak ervan – behalve die geassocieerd met de genetische ziekte neurofibromatose– en er is nog minder bekend over waarom moedervlekken op de ene locatie van het lichaam voorkomen in plaats van op een andere. In enkele gevallen is een genetische factor aannemelijk gemaakt voor de locatie van naevi (Cockayne, 1933; Denaro, 1944; Maruri, 1961); maar de oorzaak van de locatie van de meeste moedervlekken blijft onbekend. De oorzaken van veel, misschien wel de meeste, geboorteafwijkingen blijven even onbekend. Bij grote reeksen aangeboren afwijkingen waarbij onderzoekers hebben gezocht naar de bekende oorzaken, zoals chemische teratogenen (zoals thalidomide), virale infecties en genetische factoren, ligt tussen 43% (Nelson en Holmes, 1989) en 65-70% (Wilson, 1973) van de gevallen zijn uiteindelijk toegewezen aan de categorie ‘onbekende oorzaken’.

Van de 895 gevallen van kinderen die beweerden zich een vorig leven te herinneren (of waarvan volwassenen dachten dat ze een vorig leven hadden gehad), werden bij 309 ( 35% ) van de proefpersonen moedervlekken en/of geboorteafwijkingen gerapporteerd die werden toegeschreven aan het vorige leven . De moedervlek of geboorteafwijking van het kind zou overeenkomen met een wond (meestal fataal) of een ander merkteken op de overledene wiens leven het kind zich herinnerde. In dit document wordt verslag gedaan van een onderzoek naar de geldigheid van dergelijke claims. Met mijn medewerkers heb ik het onderzoek van 210 van dergelijke gevallen nu zover gebracht dat ik hun details kan rapporteren in een binnenkort te verschijnen boek (Stevenson, binnenkort te verschijnen). Dit artikel vat onze bevindingen samen.

Kinderen die beweren zich vorige levens te herinneren, zijn gevonden in elk deel van de wereld waar ze zijn gezocht (Stevenson, 1983; 1987), maar ze worden het gemakkelijkst gevonden in de landen van Zuid-Azië. Gewoonlijk begint zo’n kind bijna zo snel als het kan praten over een vorig leven te praten, meestal tussen de leeftijd van twee en drie; en meestal stopt het daarmee tussen de leeftijd van vijf en zeven (Cook, Pasricha, Samararatne, Win Maung en Stevenson, 1983). Hoewel sommige kinderen slechts vage verklaringen afleggen, geven anderen details over namen en gebeurtenissen die het mogelijk maken een persoon te identificeren wiens leven en dood overeenkomt met de verklaringen van het kind. In sommige gevallen is de geïdentificeerde persoon al bekend bij de familie van het kind, maar in veel gevallen is dit niet het geval. Naast het afleggen van verifieerbare verklaringen over een overledene,

Hoewel sommige van de moedervlekken die bij deze kinderen voorkomen, “gewone” hypergepigmenteerde naevi (moedervlekken) zijn waarvan elke volwassene er een paar heeft (Pack en Davis, 1956), zijn de meeste dat niet. In plaats daarvan hebben ze meer kans om gebobbeld en littekenachtig te zijn, soms een beetje onder de omringende huid ingedrukt, gebieden met haarloosheid, gebieden met duidelijk verminderde pigmentatie (hypopigmentatie macules) of wijnvlekken (nevipammri). Wanneer een relevante moedervlek een hypergepigmenteerde naevus is, is deze bijna altijd groter in oppervlakte dan de “gewone” hypergepigmenteerde naevus. Evenzo zijn de geboorteafwijkingen in deze gevallen van ongebruikelijke aard en komen ze zelden overeen met een van de “herkenbare patronen van menselijke misvorming” (Smith, 1982).

figure 1 via Angel-Wings
Figuur 1. Gehypopigmenteerde macule op de borst van een Indiase jongen die als kind zei dat hij zich het leven herinnerde van een man, Maha Ram, die werd gedood met een jachtgeweer dat van dichtbij werd afgevuurd.
figure 2 via Angel-Wings
Figuur 2. De cirkels tonen de belangrijkste jachtgeweerwonden op Maha Ram, ter vergelijking met figuur 1. [Deze tekening komt uit het autopsierapport van de overledene.]

METHODEN: Mijn onderzoek naar deze gevallen omvatte interviews, vaak herhaald, met het onderwerp en met verschillende of vele andere informanten voor beide families. Op zeldzame uitzonderingen na werden alleen informanten uit de eerste hand geïnterviewd. Alle relevante schriftelijke gegevens die bestonden, met name overlijdensakten en postmortale rapporten, werden opgezocht en onderzocht. In de gevallen waarin de informanten zeiden dat de twee families geen eerdere kennis hadden, heb ik er alles aan gedaan om elke mogelijkheid uit te sluiten dat bepaalde informatie niettemin normaal aan het kind zou zijn doorgegeven, misschien door een halfvergeten wederzijdse kennis van de twee families. Ik heb elders volledige details over methoden gepubliceerd (Stevenson, 1975; 1987).

Ik accepteerde geen enkel aangegeven merkteken als een moedervlek tenzij een getuige uit de eerste hand me verzekerde dat het onmiddellijk na de geboorte van het kind was opgemerkt, of hoogstens binnen een paar weken. Ik informeerde naar het voorkomen van soortgelijke moedervlekken bij andere leden van de familie; in bijna alle gevallen werd dit ontkend, maar in zeven gevallen kon een genetische factor niet worden uitgesloten.

Aangeboren afwijkingen van de hier bedoelde soort zouden onmiddellijk na de geboorte van het kind worden opgemerkt. Navragen in deze gevallen sloten (opnieuw met zeldzame uitzonderingen) de bekende oorzaken van geboorteafwijkingen uit, zoals een nauwe biologische relatie van de ouders ( bloedverwantschap ), virale infecties bij de moeder van de proefpersoon tijdens haar zwangerschap en chemische oorzaken van geboorteafwijkingen zoals alcohol.

4. Correspondenties tussen wonden en moedervlekken

RESULTATEN: Een overeenkomst tussen moedervlek en wond werd als bevredigend beoordeeld als de moedervlek en de wond zich beide binnen een gebied van 10 vierkante centimeter op dezelfde anatomische locatie bevonden; in feite waren veel van de moedervlekken en wonden veel dichter bij dezelfde locatie dan deze. In 49 gevallen werd een medisch document verkregen, meestal een postmortaal rapport. De overeenkomst tussen wond en moedervlek werd in 43 ( 88% ) van deze gevallen als bevredigend of beter beoordeeld volgens het genoemde criterium en in 6 gevallen niet bevredigend. Er schijnen verschillende verklaringen nodig te zijn om de tegenstrijdige gevallen te verklaren, en ik bespreek deze elders (Stevenson, binnenkort beschikbaar). Figuur 1toont een moedervlek (een ureum van hypopigmentatie) op een Indiaas kind dat zei dat hij zich het leven herinnerde van een man die was gedood met een jachtgeweer dat van dichtbij was afgevuurd. Figuur 2 toont de locatie van de door de patholoog geregistreerde wonden. (De cirkels zijn getekend door een Indiase arts die het postmortale rapport met mij heeft bestudeerd.)

Het hoge percentage ( 88% ) van overeenstemming tussen wonden en moedervlekken in de gevallen waarvoor we postmortale rapporten (of andere bevestigende documenten) hebben verkregen, vergroot het vertrouwen in de juistheid van de herinneringen van informanten over de wonden van de overledene in die meer talrijke gevallen van waarvoor we geen medisch document konden krijgen. Niet alle fouten in de herinneringen van informanten zouden hebben geleid tot het toeschrijven van een overeenkomst tussen geboortevlekken en wonden die niet bestonden; in vier gevallen (mogelijk vijf ) zou het vertrouwen op het geheugen van een informant hebben geleid tot het missen van een correspondentie waarvan een medisch document werd bevestigd.

5. Gevallen met twee of meer moedervlekken

figure 03 via Angel-Wings
Figuur 3. Grote wrattige epidermale naevus op het hoofd van een Thaise man die als kind zei dat hij zich het leven herinnerde van zijn oom van vaderskant, die werd gedood met een klap op het hoofd van een zwaar mes.
figure 04 via Angel-Wings
Figuur 4. Congenitale misvorming van de nagel op de rechter grote teen van de Thaise proefpersoon, weergegeven in fig. 3. Deze misvorming kwam overeen met een chronische zweer van de rechter grote teen waaraan de oom van de proefpersoon had geleden.
figure 05 via Angel-Wings
Figuur 5. Kleine, ronde gebobbelde moedervlek op een Thaise jongen die overeenkwam met de schotwond van een man wiens leven hij zich herinnerde en die van achteren met een geweer was beschoten.
figure 06 via Angel-Wings
Afbeelding 6. Grotere, onregelmatig gevormde moedervlek op het voorste gedeelte van het hoofd van de Thaise jongen, weergegeven in afbeelding 5. Deze moedervlek kwam overeen met de kogelwond bij het verlaten van de Thaise man wiens leven de jongen zich naar eigen zeggen herinnerde.

Het argument van toeval als verklaring voor de overeenkomst tussen moedervlekken en wonden wordt sterk verminderd wanneer het kind twee of meer moedervlekken heeft die elk overeenkomen met een wond op de overledene wiens leven hij zich beweert te herinneren. Figuur 3 toont een grote afwijking van de huid ( wratachtige epidermale naevus ) op het achterhoofd van een Thaise man die zich als kind het leven van zijn oom herinnerde, die met een zwaar mes op het hoofd was geslagen en gedood bijna onmiddellijk. De proefpersoon had ook een misvormde teennagel van de rechter grote teen ( Figuur 4 ). Dit kwam overeen met een chronische infectie van dezelfde teen waaraan de oom van de proefpersoon enkele jaren had geleden voordat hij stierf.

De serie omvat 18 gevallen waarin twee moedervlekken op een onderwerp overeenkwamen met schotwonden bij binnenkomst en vertrek. Bij 14 hiervan was de ene moedervlek groter dan de andere, en bij 9 van deze 14 bleek duidelijk dat de kleinere moedervlek (meestal rond) overeenkwam met de ingangswond en de grotere (meestal onregelmatig van vorm) overeenkwam met de wond van uitgang. Deze waarnemingen stemmen overeen met het feit dat schotwonden bij het binnentreden bijna altijd groter zijn dan bij binnenkomst (Fatteh, 1976; Gordon en Shapiro, 1982). Figuur 5 toont een kleine ronde moedervlek op de achterkant van het hoofd van een Thaise jongen, en figuur 6toont een grotere, onregelmatig gevormde moedervlek aan de voorkant van zijn hoofd. De jongen zei dat hij zich het leven herinnerde van een man die van achteren in het hoofd werd geschoten. (De wijze van overlijden werd geverifieerd, maar er was geen medisch document beschikbaar.) Naast de 9 gevallen die ik zelf heb onderzocht, meldde Mills een ander geval met het kenmerk van een kleine ronde moedervlek (overeenkomend met de wond van binnenkomst) en een grotere moedervlek die overeenkomt met de wond bij het verlaten (beide geverifieerd door een postmortaal rapport) (Mills, 1989).

Ik heb de kans berekend dat twee moedervlekken correct overeenkomen met twee wonden. Het huidoppervlak van de gemiddelde volwassen man is 1,6 meter (Spalteholz, 1943). Als we ons dit gebied vierkant zouden voorstellen en verspreid over een plat oppervlak, zouden de afmetingen ongeveer 127 centimeter bij 127 centimeter zijn . In dit gebied zouden ongeveer 160 vierkanten passen van de grootte van 10 centimeter vierkant die ik hierboven noemde. De kans dat een enkele moedervlek op een persoon qua locatie overeenkomt met een wond binnen het gebied van een van de 160 kleinere vierkanten is slechts 1/160 . De waarschijnlijkheid van overeenkomsten tussen twee moedervlekken en twee wonden zou echter zijn (1/160)2 dwz 1 op 25.600 . (Deze berekening gaat ervan uit dat moedervlekken gelijkmatig over alle delen van de huid zijn verdeeld. Dit is onjuist [Pack, Lenson en Gerber, 1952], maar ik geloof dat de variatie voor het huidige doel kan worden genegeerd.)

6. Voorbeelden van andere gedetailleerde correspondentie tussen wonden en moedervlekken

Een Thaise vrouw had drie afzonderlijke lineaire gehypopigmenteerde littekenachtige moedervlekken nabij de middellijn van haar rug; als kind herinnerde ze zich het leven van een vrouw die werd gedood toen ze drie keer met een bijl in de rug werd geslagen. (Informanten hebben deze manier van overlijden geverifieerd, maar er was geen medisch dossier beschikbaar.) Een vrouw uit Birma werd geboren met twee perfect ronde moedervlekken in haar linkerborst; ze overlapten elkaar enigszins en de ene was ongeveer half zo groot als de andere. Als kind zei ze dat ze zich het leven herinnerde van een vrouw die per ongeluk werd neergeschoten en gedood met een jachtgeweer. Een verantwoordelijke informant zei dat de shotgun-patroon schot van twee verschillende maten bevatte. (In dit geval was er geen medisch dossier beschikbaar.)

Een ander Birmees kind zei dat ze zich het leven herinnerde van haar overleden tante, die was overleden tijdens een operatie aan een aangeboren hartaandoening. Dit kind had een lange, verticale lineaire gehypopigmenteerde moedervlek dicht bij de middellijn van haar onderborst en bovenbuik; deze moedervlek kwam overeen met de chirurgische incisie voor de reparatie van het hart van de tante. (In dit geval kreeg ik een medisch dossier.) Daarentegen had een kind uit Turkije een horizontale lineaire moedervlek over het rechter bovenkwadrant van zijn buik. Het leek op het litteken van een dwarse abdominale incisie van een chirurg. Het kind zei dat hij zich het leven herinnerde van zijn grootvader van vaderskant, die geelzucht had gekregen en werd geopereerd voordat hij stierf. Hij had misschien kanker aan de kop van de alvleesklier, maar een precieze medische diagnose kon ik niet achterhalen.

Twee Birmese proefpersonen herinnerden zich als kinderen het leven van personen die waren gestorven nadat ze waren gebeten door giftige slangen, en de moedervlekken van elk kwamen overeen met therapeutische incisies die waren gemaakt op de plaatsen van de slangenbeten bij de personen wier leven ze zich herinnerden. Een andere Birmees vertelde ook dat ze zich als kind het leven herinnerde van een kind dat door een slang in de voet was gebeten en stierf. In dit geval had de oom van het kind echter een brandende wortel op de plaats van de beet aangebracht – een volksremedie tegen slangenbeet in delen van Birma; en de moedervlek van de proefpersoon was rond en bevond zich op de plek op de voet waar de oom van het gebeten kind de cheroot had aangebracht.

7. Drie voorbeelden van aangeboren afwijkingen

figure 08 via Angel-Wings
Figuur 8.   Ernstig misvormd oor (microtia) bij een Turkse jongen die zei dat hij zich het leven herinnerde van een man die dodelijk gewond was geraakt aan de rechterkant van het hoofd door een van dichtbij afgeschoten jachtgeweer.
figure 09 via Angel-Wings
Figuur 9. Bijna afwezige vingers (brachydactylie) aan de ene hand bij een jongen uit India die zei dat hij zich het leven herinnerde van een jongen uit een ander dorp die zijn hand in de messen van een voedersnijmachine had gestoken en zijn vingers had laten amputeren.
figure 10 via Angel-Wings
Figuur 10. Kleine, ronde gebobbelde moedervlek op een Thaise jongen die overeenkwam met de schotwond van een man wiens leven hij zich herinnerde en die van achteren met een geweer was beschoten.

Figuur 8. toont de rechterkant van het hoofd van een Turkse jongen met een verminderd en misvormd oor (unilaterale microtie). Hij had ook een onderontwikkeling van de rechterkant van zijn gezicht (hemifaciale microsomie). Hij zei dat hij zich het leven herinnerde van een man die van dichtbij was neergeschoten (met een jachtgeweer). De gewonde man werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij 6 dagen later stierf – aan verwondingen aan de hersenen veroorzaakt door een schot dat de rechterkant van de schedel was doorgedrongen. (Ik heb een kopie van het ziekenhuisdossier gekregen.)

Figuur 9. toont vingers bijna aangeboren afwezig aan één hand ( eenzijdige brachydactylie ) bij een kind uit India dat zei dat hij zich het leven herinnerde van een ander kind dat zijn rechterhand in de messen van een voedersnijmachine had gestoken en zijn vingers verloor. De meeste gevallen van brachydactylie hebben alleen betrekking op een verkorting van de middelste vingerkootjes. In het onderhavige geval waren er geen falangeale botten en werden de vingers weergegeven door louter stompjes. Eenzijdige brachydactylie is buitengewoon zeldzaam en ik heb geen gepubliceerd rapport van een geval gevonden, hoewel een collega (plastisch chirurg) me een foto heeft laten zien van een geval dat onder zijn zorg viel.

Figuur 10. toont aangeboren afwezigheid van het rechter onderbeen (unilaterale hemimelia) bij een Birmees meisje. Ze zei dat ze zich het leven herinnerde van een meisje dat werd overreden door een trein. Ooggetuigen zeiden dat de trein eerst het rechterbeen van het meisje afsneed, voordat hij over de kofferbak reed. Lagere hemimelia is een uiterst zeldzame aandoening, en Frantz en O’Rahilly (1961) vonden het in slechts 12 (4,0%) van de 300 gevallen van alle aangeboren skeletafwijkingen die ze onderzochten.

8. Discussie

Omdat de meeste (maar niet alle) van deze gevallen zich ontwikkelen onder personen die in reïncarnatie geloven, mogen we verwachten dat de informanten voor de gevallen ze zouden interpreteren als voorbeelden in overeenstemming met hun overtuiging; en dat doen ze meestal. Het is echter noodzakelijk dat wetenschappers alternatieve verklaringen bedenken.

De meest voor de hand liggende verklaring van deze gevallen schrijft de moedervlek of geboorteafwijking van het kind toe aan toeval, en de rapporten van de verklaringen en ongebruikelijk gedrag van het kind worden dan een ouderlijke fictie die bedoeld is om de moedervlek (of geboorteafwijking) te verklaren in termen van cultureel geaccepteerd geloof in reïncarnatie. Er kleven echter belangrijke bezwaren aan deze uitleg. Ten eerste hoeven de ouders (en andere volwassenen die bij een zaak betrokken zijn) geen details van een vorig leven te verzinnen en te vertellen om de laesie van hun kind te verklaren. Omdat ze, zoals de meesten van hen, in reïncarnatie geloven, zijn ze bijna altijd tevreden om de laesie toe te schrijven aan een gebeurtenis uit een vorig leven zonder te zoeken naar een bepaald leven met bijpassende details. Tweede, de levens van de overleden personen die een rol speelden in de zaken waren van ongelijke kwaliteit, zowel wat betreft sociale status als prijzenswaardig gedrag. Een paar van hen leverden modellen van heldhaftigheid of een andere benijdenswaardige kwaliteit; maar velen van hen leefden in armoede of waren anderszins niet voorbeeldig. Weinig ouders zouden hun kinderen een identificatie met dergelijke personen opleggen. Ten derde, hoewel de twee betrokken families in de meeste gevallen bekenden waren (of zelfs familie waren), ben ik ervan overtuigd dat in ten minste13 zaken ( van de 210 zorgvuldig onderzocht met betrekking tot deze kwestie) hadden de twee betrokken families nog nooit van elkaar gehoord voordat de zaak zich ontwikkelde. De familie van de proefpersoon kan in deze gevallen geen informatie hebben gehad om een ​​denkbeeldig vorig leven op te bouwen dat, zoals later bleek, nauw overeenkwam met een echt leven. In nog eens 12 gevallen hadden de ouders van het kind wel gehoord van het overlijden van betrokkene, maar wisten zij niets van de verwondingen van die persoon. Beperkingen van de ruimte voor dit artikel verplichten me om lezers te vragen mijn beoordeling van deze 25 gevallen te accepterenvoor deze kwestie; maar in mijn aanstaande werk geef ik een lijst van de gevallen waaruit de lezers de gedetailleerde verslagen van de gevallen kunnen vinden en door ze te lezen, kunnen zij deze belangrijke vraag voor zichzelf beoordelen. Ten vierde denk ik dat ik heb aangetoond dat toeval een onwaarschijnlijke interpretatie is van de plaatsovereenkomsten tussen twee of meer moedervlekken op het onderwerp van een zaak en wonden van een overleden persoon.

Personen die de verklaring van toeval in combinatie met een secundair geconfectioneerde geschiedenis verwerpen, kunnen andere interpretaties overwegen die paranormale processen omvatten, maar slagen er niet in een leven na de dood voor te stellen. Een daarvan veronderstelt dat de moedervlek of geboorteafwijking bij toeval optreedt en dat de proefpersoon vervolgens via telepathie leert over een overleden persoon die een soortgelijke laesie had en een identificatie met die persoon ontwikkelt. De kinderen van deze gevallen vertonen echter nooit paranormale vermogens van de omvang die nodig is om de schijnbare herinneringen te verklaren in contexten buiten hun schijnbare herinneringen.

Een andere verklaring, die bij het ontstaan ​​van de laesie bij het kind minder aan het toeval zou overlaten, schrijft het toe aan een maternale indruk van de kant van de moeder van het kind. Volgens dit idee zou een zwangere vrouw, die kennis heeft van de wonden van de overledene, een drachtig embryo en foetus kunnen beïnvloeden, zodat de vorm ervan overeenkomt met de wonden van de overledene. Het idee van moederlijke indrukken, populair in voorgaande eeuwen en tot de eerste decennia van deze, is in diskrediet geraakt. Tot mijn eigen recente artikel (Stevenson, 1992) was er sinds 1890 geen overzicht van een reeks gevallen geweest (Dabney, 1890); en gevallen worden nu nog maar zelden gepubliceerd (Williams en Pembroke, 1988). Niettemin, sommige van de gepubliceerde gevallen – oude en nieuwe – laten een opmerkelijke overeenkomst zien tussen een ongewone prikkel in de geest van een zwangere vrouw en een ongewone moedervlek of geboorteafwijking bij haar later geboren kind. Ook in een analyse vanIn 113 gepubliceerde gevallen vond ik in 80 gevallen de prikkel bij de moeder in het eerste trimester (Stevenson, 1992). Het is bekend dat het eerste trimester het meest gevoelig is van het embryo/de foetus voor erkende teratogenen, zoals thalidomide (Nowack, 1965) en rubella (Hill, Doll, Galloway en Hughes, 1958). Toegepast op de onderhavige gevallen, heeft de theorie van de moederindruk echter obstakels die even groot zijn als de normale verklaring lijkt te hebben. Ten eerste, in de 25 gevallenhierboven vermeld, had de moeder van de proefpersoon, hoewel ze misschien gehoord had van de dood van de betrokken overledene, geen kennis van de wonden van die persoon. Ten tweede veronderstelt deze interpretatie dat de moeder niet alleen het lichaam van haar ongeboren kind met haar gedachten wijzigde, maar het na de geboorte ervan beïnvloedde om uitspraken te doen en gedrag te vertonen dat het anders niet zou hebben gedaan. Bij de meeste moeders (of vaders) van deze onderwerpen kan geen motief voor dergelijk gedrag worden vastgesteld.

Het is niet mijn bedoeling om de lezers van dit artikel enige interpretatie van deze gevallen op te leggen. Ik verwacht ook niet dat een lezer zelfs maar een voorlopige conclusie trekt uit de korte samenvattingen van zaken die de beknoptheid van dit rapport met zich meebrengt. In plaats daarvan hoop ik dat ik de lezers heb gestimuleerd om de gedetailleerde rapporten te onderzoeken van veel gevallen die ik nu aan het publiceren ben (Stevenson, binnenkort te verschijnen). “Originaliteit en waarheid zitten alleen in de details” (Stendhal, 1926).

9. Dankbetuigingen

Ik ben drs. Antonia Mills en Emily W. Cook voor kritisch commentaar op conceptversies van dit document. Dank gaat ook uit naar de Bernstein Brothers Parapsychology and Health Foundation voor de ondersteuning van mijn onderzoek.

Correspondentie en verzoeken om herdrukken moeten worden gericht aan: Ian Stevenson, MD, Division of Perceptual Studies, Box 152, Health Sciences Center, University of Virginia, Charlottesville, VA 22908

10. Referenties

Cockayne, E, A. (1933). Erfelijke afwijkingen van de huid . Londen: Oxford University Press.

Cook, EW, Pasricha, S, Samararatne, G, Win Maung, & Stevenson, I. (1983). Beoordeling en analyse van “onopgeloste” gevallen van het type reïncarnatie: II. Vergelijking van kenmerken van opgeloste en onopgeloste gevallen , Journal of the American Society for Psychical Research, 77, 1 15-135.

Dabney, WC (1890). Moederlijke indrukken. In JM Keating (red.), Cyclopaedia of the Diseases of Children, Vol. 1 , (blz. 191-216). Philadelphia: JB Lippincott.

Denaro, SJ (1944). De erfenis van naevi . Dagboek van erfelijkheid, 35, 2 1 5-1 8.

Fatteh, A. (1976). Medisch-juridisch onderzoek van schotwonden . Philadelphia: JB Lippincott.

Frantz, CH, & O’Rahilly, R. (1961). Congenitale skeletafwijkingen . Journal of Bone and Joins Surgery: 43-A, 1202-24.

Gordon, I., & Shapiro, HA (1982). Forensische geneeskunde: een gids voor principes. (2e ed.) Londen: Churchill Livingstone.

Hill, A, B,, Doll, R,, Galloway, TM, & Hughes, JPW (1958). Virusziekten tijdens de zwangerschap en aangeboren afwijkingen . (PDF). British Journal of Preventive and Social Medicine, 12, 1-7.

Maruri, Californië (1961). La herencia en dermarologia. PDF-pictogram. (2e ed.) Santander: Aldus, SA Artes Graficas.

Mills, A. (1989). Een replicatiestudie: drie gevallen van kinderen in Noord-India die zich een vorig leven zouden herinneren . (PDF). Journal of Scientific Exploration, 3, 133-184.

Nelson, K., & Holmes, LB (1989). Misvormingen als gevolg van veronderstelde spontane mutaties bij pasgeboren baby’s . New England Journal of Medicine, 320, 19-23.

Nowack, E, (1965). Die verstandige fase bei der thalidomidembryopathie . Humangenetik, I, 516-36.

Pack, GT, & Davis, J. (1956). Mollen . New York Stare Journal of Medicine, 56, 3498-3506.

Pack, GT, Lenson, N. & Gerber, DM (1952). Regionale verspreiding van moedervlekken en melanomen . (PDF). AMA-archieven van chirurgie. 65, 862-70.

Smith, DW (1982). Herkenbare patronen van menselijke misvorming . (3e ed.) Philadelphia: WB Saunders.

Spaltholz. W (1943). Handatlas van de menselijke anatomie . Vertaald door LE Barker. 7e Engelse druk. Philadelphia: J, B. Lippincott.

Stendhal (1926). Lucien Leeuwen . Parijs: Librairie Ancienne Honor6 Kampioen, 4, 169.

Stevenson, I. (1975). Gevallen van het type reïncarnatie. I. Tien gevallen in India . Charlottesville: University Press van Virginia.

Stevenson, I. (1983). Amerikaanse kinderen die beweren vorige levens te herinneren. (PDF). Journal of Nervous and Mental Disease, 17 1, 742-748.

Stevenson, I. (1987). Kinderen die zich vorige levens herinneren . Charlottesville: University Press van Virginia.

Stevenson, I. (1990). Fobieën bij kinderen die beweren vorige levens te herinneren . (PDF). Journal of Scientific Exploration, 4, 243-254.

Stevenson, I. (1992). Een nieuwe kijk op moederindrukken: een analyse van 50 gepubliceerde gevallen en rapporten van twee recente voorbeelden . (PDF). Journal of Scientific Exploration, 6, 353-373.

Stevenson, I. Moedervlekken en geboorteafwijkingen: een bijdrage aan hun etiologie . Amazon.com

Williams, HC en Pembroke, AC (1988). Naevus van Jamaica . Lancer, 11, 915.

Wilson, JG (1973). Milieu en geboorteafwijkingen . New York: academische pers.

11. Artikelen over reïncarnatie door onderzoekers van de afdeling Perceptuele Studies

Alle onderstaande artikelen zijn in pdf-formaat. Om te downloaden, klik met de rechtermuisknop op de link en selecteer “Opslaan als”. Gerelateerde artikelen kunnen worden gedownload bij de Division of Perceptual Studies van de University of Virginia.

• Het bewijs voor overleving van geclaimde herinneringen aan vroegere incarnaties (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of the American Society for Psychical Research 54:51-71 en 95-117, 1960). Dr. Stevensons vroege essay over gevallen die wijzen op reïncarnatie en verschillende interpretaties daarvan.

• Enkele vragen met betrekking tot gevallen van het type reïncarnatie (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of the American Society for Psychical Research 68:395-416, 1974). Een bespreking van enkele veelgestelde vragen over reïncarnatie.

• Een voorlopig rapport van een nieuw geval van responsieve xenoglossy: het geval van Gretchen (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of the American Society for Psychical Research 70:65-77, 1976). Een verslag van een geval waarin de proefpersoon, onder hypnose, sprak en converseerde in het Duits, een taal die ze normaal niet geleerd lijkt te hebben.

• De verklarende waarde van het idee van reïncarnatie (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Nervous and Mental Disease. 164:305-326, 1977). Een beschouwing van de manieren waarop het concept van reïncarnatie die van erfelijkheid en omgeving zou kunnen aanvullen bij het verklaren van enkele slecht begrepen aspecten van menselijk gedrag en ontwikkeling.

• De Zuidoost-Aziatische interpretatie van genderdysforie: een illustratief casusrapport (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Nervous and Mental Disease. 165:201-208, 1977). Dr. Stevenson suggereert dat verwarring over genderidentiteit kan voortvloeien uit invloeden van een vorig leven als lid van het andere geslacht, en rapporteert het geval van een meisje dat beweert zich een vorig leven als man te herinneren.

• Een voorlopig rapport over een ongebruikelijk geval van het reïncarnatietype met xenoglossy (pdf). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of the American Society of Psychical Research 74: 331-348, 1980). Een verslag van een geval van een vrouw die periodiek een tweede persoonlijkheid aanneemt en alleen een taal spreekt die ze in haar normale toestand niet kent. Ze heeft ook geverifieerde details gegeven over een ander leven dat ze beweert te hebben geleefd.

• Amerikaanse kinderen die beweren eerdere levens te herinneren (pdf). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Nervous and Mental Disease. 171:742-748, 1983). Rapport van een analyse van 79 gevallen van Amerikaanse kinderen die beweren een vorig leven te herinneren.

• Een overzicht en analyse van “onopgeloste” gevallen van het type reïncarnatie: I. Inleiding en illustratieve casusrapporten (PDF). door Dr. Ian Stevenson, Dr. Emily Williams Cook et al. (Journal of the American Society for Psychical Research 77:45-62, 1983). Korte verslagen van 7 gevallen van het type reïncarnatie waarin geen overleden persoon is gevonden die overeenkomt met de verklaringen van de minderjarige.

• Een overzicht en analyse van “onopgeloste” gevallen van het type reïncarnatie: II. Vergelijking van kenmerken van opgeloste en onopgeloste zaken (PDF). door Dr. Ian Stevenson, Dr. Emily Williams Cook et al. (Journal of the American Society for Psychical Research 77: 115-135, 1983). Rapport van een analyse en vergelijking van 856 opgeloste en onopgeloste reïncarnatiezaken met betrekking tot 9 belangrijke kenmerken.

• Het geloof in reïncarnatie onder de Igbo van Nigeria (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Asian and African Studies XX:13-30, 1985.) Een samenvatting van het geloof in reïncarnatie onder de Igbo’s met een beschrijving van de herhaalkinderen, door de Igbo-mensen ogbanjes genoemd.

• Kenmerken van gevallen van het reïncarnatietype onder de Igbo van Nigeria (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Asian and African Studies XXI:204-216, 1986). Een beschrijving van de belangrijkste kenmerken die werden gevonden in 57 gevallen van het reïncarnatietype die voorkomen onder het Igbo-volk. Verschillende tabellen vergelijken de incidentie van de belangrijkste kenmerken van de gevallen in negen of tien verschillende culturen.

• Indiase gevallen van het type reïncarnatie twee generaties uit elkaar (PDF). door Dr. Ian Stevenson en Dr. Satwant Pasricha. (Journal of the Society for Psychical Research 54(809):239-246, 1987). Gevallen van het type reïncarnatie uit de beginjaren van deze eeuw vertonen kenmerken die sterk lijken op die van gevallen waarvan de proefpersonen na 1965 zijn geboren.

• Misleiding en zelfbedrog in gevallen van het type reïncarnatie: zeven illustratieve gevallen in Azië (PDF). door Dr. Ian Stevenson, Dr. Satwant Pasricha en Godwin Samararatne. (Journal of the American Society for Psychical Research 82:1-31, 1988). Gedetailleerde rapporten van 7 gevallen van het reïncarnatietype in Azië die in eerste instantie authentiek leken, maar bij onderzoek het best konden worden geïnterpreteerd als gevallen van bedrog of zelfbedrog.

• Twee correlaten van gewelddadige dood in gevallen van het reïncarnatietype (PDF). door Dr. Ian Stevenson en Dr. NK Chadha. (Journal of the Society for Psychical Research 55(811):71-79, 1988). Bij kinderen die zich vorige levens herinneren die op gewelddadige wijze eindigden, is de periode tussen het overlijden van de overledene wiens leven wordt herinnerd en de geboorte van de betrokkene gemiddeld korter dan bij gevallen van een natuurlijke dood in het vorige leven. Ook praten kinderen die zich een gewelddadige sterfgeval herinneren op jongere leeftijd over het vorige leven dan kinderen die zich levens herinneren die natuurlijk eindigden.

• Drie nieuwe gevallen van het type reïncarnatie in Sri Lanka met schriftelijke gegevens die vóór verificatie zijn gemaakt (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Nervous and Mental Disease. 176:741, 1988). Korte samenvattingen van drie recente gevallen van het waardevolle type waarin de verklaringen van het kind schriftelijk zijn vastgelegd voordat ze werden geverifieerd.

• Drie nieuwe gevallen van het type reïncarnatie in Sri Lanka met schriftelijke gegevens die vóór verificatie zijn gemaakt (pdf). door Dr. Ian Stevenson en Godwin Samararatne. (Journal of Scientific Exploration 2:217-238, 1988). Een langere versie van 15a, inclusief meer details over de 3 gemelde gevallen.

• Fobieën bij kinderen die beweren eerdere levens te herinneren (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Scientific Exploration 4:243-254, 1990). Een bespreking van de fobieën die voorkomen bij veel kinderen die zich een vorig leven lijken te herinneren, en enkele mogelijke verklaringen voor deze fobieën.

• Moedervlekken en aangeboren afwijkingen die overeenkomen met wonden bij overleden personen (PDF). door Dr. Ian Stevenson. (Journal of Scientific Exploration 7:403-410, 1993). Een korte samenvatting van onderzoek naar de gevallen van kinderen die beweren zich vorige levens te herinneren en die moedervlekken of geboorteafwijkingen hebben die overeenkomen met wonden in het geclaimde vorige leven.

• Verklaart de socio-psychologische hypothese gevallen van het reïncarnatietype? (PDF). door Dr. Ian Stevenson en Dr. Sybo Schouten. (Journal of Nervous and Mental Disorder. 186:504-506, 1998). Gevallen van het type reïncarnatie (in India en Sri Lanka) waarin de verklaringen van de betrokkene pas schriftelijk werden vastgelegd nadat de betrokken families elkaar hadden ontmoet, hadden niet meer verklaringen en correctere verklaringen dan gevallen waarin een schriftelijke verklaring werd afgelegd vóór de verklaringen werden geverifieerd.

• Vertonen gevallen van het type reïncarnatie gedurende vele jaren soortgelijke kenmerken? Een studie van Turkse zaken een generatie uit elkaar (PDF) . door Dr. Jürgen Keil en Dr. Ian Stevenson. (Journal of Scientific Exploration 13(2):189-198, 1999). In Turkije werden de kenmerken van 45 gevallen die door één onderzoeker werden bestudeerd, vergeleken met de kenmerken van 45 andere gevallen die bijna een generatie later door een andere onderzoeker werden bestudeerd. Over het algemeen vertoonden de twee groepen gevallen sterk vergelijkbare kenmerken. De gevallen lijken een natuurlijk fenomeen te zijn dat zich gedurende vele jaren voordoet.

• Het fenomeen van geclaimde herinneringen aan vorige levens: mogelijke interpretaties en belang (pdf). door Dr. Ian Stevenson. (Medische hypothesen 54(4):652-659, 2000). De hypothese van vorige levens kan bijdragen aan het verder begrip van verschillende aandoeningen, stoornissen of afwijkingen (zoals fobieën waargenomen in de vroege kindertijd, genderidentiteitsstoornis en gedrags- en fysieke verschillen in eeneiige [monozygote] tweelingen) die niet adequaat zijn verklaard door genetische en/of omgevingsinvloeden.

• De stabiliteit van beoordelingen van paranormale verbindingen in gevallen van het reïncarnatietype (PDF). door Dr. Ian Stevenson en Dr. Jürgen Keil. (Journal of Scientific Exploration 14 (3): 365-382, 2000). Vijftien gevallen van kinderen die beweerden zich een vorig leven te herinneren, werden tweemaal en onafhankelijk onderzocht met een gemiddelde interval van 22 jaar tussen de onderzoeken. De rapporten werden beoordeeld op bewijs van een paranormaal proces. Na verloop van tijd verloren informanten enkele details; maar met één mogelijke uitzondering was er geen bewijs van toegenomen claims van paranormaliteit in de latere onderzoeken.

• Een ongebruikelijke moedervlekzaak waarvan wordt gedacht dat deze verband houdt met een persoon die eerder was overleden (pdf). door Dr. Jürgen Keil en Dr. Jim B. Tucker. (Psychologische rapporten 87:1067-1074, 2000). Een verslag van een geval van een Birmees die werd geboren met moedervlekken en geboorteafwijkingen waarvan werd gedacht dat ze verband hielden met de dood van zijn moeders eerste echtgenoot bij een parachute-ongeluk.

• Een schaal om de kracht van de beweringen van kinderen over vorige levens te meten: methodologie en eerste bevindingen (PDF) door Dr. Jim B. Tucker. (Journal of Scientific Exploration 14(4):571-581, 2000). 799 gevallen van kinderen die beweren een vorig leven te herinneren, werden geanalyseerd met behulp van een schaal die de sterkte van de beweringen meet. Uit de analyse bleek dat in de sterkere gevallen de kinderen de neiging hadden om op jongere leeftijd over het vorige leven te praten; ze toonden meer emotie bij het herinneren van het vorige leven; en ze vertoonden een grotere gelijkenis in het gezicht met de overleden persoon die ze zouden zijn geweest.

• Ongebruikelijk spel bij jonge kinderen die beweren eerdere levens te herinneren (pdf). door Dr. Ian Stevenson (Journal of Scientific Exploration 14(4):557-570, 2000). Kinderen die, wanneer ze leren spreken, herinneringen uit vorige levens uitdrukken, spelen vaak ongewoon en hebben geen model of andere duidelijke stimulans in hun familie. Het stuk lijkt de roeping of een roeping te herhalen van de persoon wiens leven het kind zich lijkt te herinneren. Soms speelt het stuk de doodsoorzaak, zoals verdrinking, van die persoon na.

• Ropelike moedervlekken op kinderen die beweren vorige levens te herinneren (PDF). door Dr. Ian Stevenson (Psychologische rapporten 89:142-144, 2001). Beschrijving van moedervlekken met het patroon van strengen van een touw in een tweede bekend geval omvat enige verificatie van de overeenkomst tussen de moedervlekken en verwondingen door touwen op een geïdentificeerde overleden persoon.

• Kunnen culturele overtuigingen een genderidentiteitsstoornis veroorzaken? (PDF). door Dr. Jim B. Tucker en Dr. Jürgen Keil. (Journal of Psychology & Human Sexuality 13(2):21-30, 2001). Verslag van een kind in Thailand dat werd geboren met een moedervlek die overeenkwam met een merkteken op het lichaam van zijn overleden grootmoeder. Toen hij ouder werd, beweerde hij dat hij zijn grootmoeder herboren was, en hij vertoonde genderoverschrijdend gedrag.

• De gelijkenis van kenmerken van gevallen van reïncarnatietype gedurende vele jaren: een derde studie (PDF). door Dr. Ian Stevenson en Dr. Erlendur Haraldsson. (Journal of Scientific Exploration 17(2):283-289, 2003). De belangrijkste kenmerken van twee reeksen gevallen die op reïncarnatie in Libanon suggereerden, werden vergeleken. De serie werd ongeveer een generatie na elkaar onderzocht door twee verschillende onderzoekers. In drie belangrijke functies leken de twee series sterk op elkaar; in andere kenmerken waren ze niet vergelijkbaar, waarschijnlijk vanwege verschillen in de grondigheid van het onderzoek in de twee series.

• Gevallen van het type reïncarnatie met herinneringen aan de pauze tussen levens (pdf). door Poonam Sharma en Dr. Jim B. Tucker. (Journal of Near-Dood Studies 23(2):101-118, 2005). Een minderheid van de kinderen die beweren zich vorige levens te herinneren, beweert ook gebeurtenissen tussen levens te herinneren. Deze analyse van uitspraken van 35 Birmese proefpersonen onthult patronen in de herinneringen die ze beschreven. Een vergelijking van deze rapporten met rapporten van bijna-doodervaringen wijst op significante overlapgebieden.

• Kinderen die beweren zich vorige levens te herinneren: zaken met schriftelijke gegevens die zijn opgesteld voordat de vorige persoonlijkheid werd geïdentificeerd (pdf). door Dr. Jürgen Keil en Dr. Jim B. Tucker. (Journal of Scientific Exploration 19(1): pp. 91-101, 2005). Er wordt een casus gepresenteerd waarin een geschreven verslag, gemaakt voordat de overleden persoon werd geïdentificeerd, documenteerde dat de talrijke verklaringen van een Turkse jongen over een vorig leven juist waren voor het leven van een man die 500 mijl verderop woonde en 50 jaar eerder stierf de jongen werd geboren. Andere soortgelijke gevallen worden beoordeeld.

• Kinderen van Myanmar die zich gedragen als Japanse soldaten: een mogelijk derde element in persoonlijkheid (pdf). door Dr. Ian Stevenson en Dr. Jürgen Keil. (Journal of Scientific Exploration 19(2): blz. 171-183, 2005). Van de 750 kinderen uit Myanmar die beweerden zich een vorig leven te herinneren, vertelden er 24 dat ze Japanse soldaten waren omgekomen, vermoedelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog. Geen van hen gaf verifieerbare informatie, maar ze vertoonden allemaal ongewoon gedrag, zoals ongevoeligheid voor pijn, afkeer van warm weer en afkeer van pittig eten, wat typisch is voor Japanse soldaten, maar niet voor Birmese personen. Genetische factoren kunnen deze gevallen niet verklaren; evenmin kan het aanmoedigen van dergelijk gedrag door de ouders van de kinderen. Reïncarnatie wordt voorgesteld als een derde component van de menselijke persoonlijkheid die door deze gevallen wordt geïllustreerd.

• Enkele lichamelijke misvormingen toegeschreven aan vorige levens (PDF). door Dr. Satwant K. Pasricha, Dr. Jürgen Keil, Dr. Jim B. Tucker en Dr. Ian Stevenson. (Journal of Scientific Exploration 19(3):359-383, 2005). Dit tweedelige artikel gaat in op gevallen waarin kinderen werden geboren met afwijkingen die werden toegeschreven aan wonden uit een vorig leven. Deel I presenteert drie gevallen waarin bewijsmateriaal duidde op een nauwe overeenkomst tussen de moedervlek van een kind en een wond op een bepaalde overleden persoon. Deel II beschrijft vier gevallen van geboorteafwijkingen die werden toegeschreven aan vorige levens en kijkt naar het bewijs dat die toeschrijving ondersteunt. Foto’s van de misvormingen zijn bijgevoegd.

• Kinderen die beweren vorige levens te onthouden: onderzoek uit het verleden, heden en toekomst (pdf). door Dr. Jim B. Tucker. (Journal of Scientific Exploration, 21(3): blz. 543-552, 2007). Het onderzoek met Cases of the Reincarnation Type wordt besproken, te beginnen met Ian Stevensons eerste paper over het fenomeen in 1961. Huidige projecten en geplande toekomstige projecten worden ook besproken.

• Ian Stevenson en gevallen van het reïncarnatietype (PDF). door Dr. Jim B. Tucker (Journal of Scientific Exploration, 22 (1); 36-43, 2008). Ian Stevenson begon bijna per ongeluk kinderen te bestuderen die beweren zich vorige levens te herinneren – een onderneming die zeker herinnerd zal worden als de primaire focus van zijn levenswerk. Hij genoot van een succesvolle reguliere carrière met zo’n 60 publicaties in de medische en psychiatrische literatuur op zijn naam, en werd in 1957 voorzitter van de afdeling Psychiatrie en Neurologie van de Universiteit van Virginia.

• Verslagen van kinderen over herinneringen aan vorige levens: een overzicht (PDF). door Dr. Jim B. Tucker, (ONTDEK: The Journal of Science and Healing, 4(4):244-248, 2008). Onderzoekers hebben de afgelopen 45 jaar de rapporten van jonge kinderen over herinneringen aan vorige levens bestudeerd. De kinderen beschrijven meestal een recent, gewoon leven, en velen van hen hebben genoeg details gegeven zodat een bepaalde overleden persoon is geïdentificeerd die overeenkomt met de verklaringen van de kinderen. Deze gevallen komen wereldwijd voor, en hoewel ze het gemakkelijkst te vinden zijn in culturen met een geloof in reïncarnatie, zijn er ook veel gevallen in het Westen gevonden. Deze recensie onderzoekt de facetten van dit fenomeen en presenteert verschillende recente Amerikaanse gevallen.

• Recensie door Dr. Jim B. Tucker van ‘Kan de geest overleven na de dood? Op zoek naar wetenschappelijk bewijs” (PDF). door Satwant K. Pasricha. (Journal of Scientific Exploration 24:133-137, 2010). Deze tweedelige set is verdeeld in 22 hoofdstukken, elk bestaande uit een eerder gepubliceerd artikel, met Pasricha als enige auteur of hoofdauteur van 17 ervan. (Volledige openbaarmaking: ik ben een van de vier auteurs van één artikel.) Hoewel de meeste gevallen van het type reïncarnatie behandelen, worden ook verwante gebieden zoals bijna-doodervaringen (BDE’s) aan de orde gesteld.

• Reactie op “Hoe de studie en documentatie van gevallen van het reïncarnatietype verbeteren? Een herwaardering van de zaak van Kemal Atasoy” (PDF). geschreven door Vitor Moura Visoni. Het antwoord is van Dr. Jürgen Keil en Dr. Jim B. Tucker. (Journal of Scientific Exploration 24:295-296, 2010). The Essay door Vitor Moura Visoni in JSE, 24(1), Spring 2010, pp. 101-108, uit een aantal kritiek op ons onderzoeksartikel “Children Who Claim To Remember Previous Lives: Cases with Written Records Made before the Previous Personality Werd geïdentificeerd’, JSE, 19(1), Spring 2005, pp. 91-101, die we per sectie zullen behandelen.

• Experimentele moedervlekken: nieuwe gevallen van een Aziatische praktijk(PDF). door Dr. Jim B. Tucker en Dr. Jürgen Keil. (Journal of Scientific Exploration 27:263-276, 2013). Experimentele moedervlekken omvatten een praktijk in verschillende landen in Azië waarbij het lichaam van een stervende of recent overleden persoon wordt gemarkeerd met een stof, meestal roet, in de overtuiging dat wanneer het individu wordt herboren, de baby een moedervlek zal dragen die overeenkomt met de Mark. Dit wordt meestal gedaan met de verwachting dat de wedergeboorte zal plaatsvinden in dezelfde familie als de overleden persoon. In Thailand en Myanmar (Birma) is een veldonderzoek uitgevoerd om dergelijke gevallen te onderzoeken. Er werden achttien gevallen gevonden waarin een baby werd geboren met een moedervlek die overeenkwam met een markering op het lichaam van een overleden persoon; in zes daarvan legde het kind ook verklaringen af ​​die volgens de familie verband hielden met het leven van de overleden persoon.

• Een geval van het type bezit in India met bewijs van paranormale kennis(PDF). door Ian Stevenson et al. (Journal of Scientific Exploration. Vol. 3, No. I, blz. 81-101, 1989). Een jonge getrouwde vrouw, Sumitra, in een dorp in het noorden van India, stierf blijkbaar en kwam toen tot leven. Na een periode van verwarring verklaarde ze dat ze een persoon genaamd Shiva was die in een ander dorp was vermoord. Ze gaf genoeg details om haar verklaringen te verifiëren, die overeenkwamen met feiten in het leven van een andere jonge getrouwde vrouw genaamd Shiva. Uitgebreide interviews met 53 informanten stelden de onderzoekers vast dat de betrokken families, zoals ze beweerden, elkaar volledig onbekend waren voordat de zaak zich ontwikkelde en dat Sumitra geen normale kennis had van de mensen en gebeurtenissen in Shiva’s leven. De auteurs concluderen dat het onderwerp blijk gaf van kennis van het leven van een ander die paranormaal was verkregen.

• Psychologische evaluatie van Amerikaanse kinderen die herinneringen aan vorige levens rapporteren (PDF). door Jim Tucker et al. (Journal of Scientific Exploration, Vol. 28, No. 4, blz. 583-594, 2014). Sommige jonge kinderen beweren herinneringen te hebben aan een vorig leven, en ze vertonen vaak gedrag dat verband lijkt te houden met de herinneringen. Deze pilotstudie onderzocht het psychisch functioneren van dergelijke kinderen in de Verenigde Staten. Vijftien deelnemers in de leeftijd van 3-6 jaar werden getest met de Stanford-Binet Intelligence Scale (vierde editie) en de Children’s Apperception Test. De samengestelde intelligentiescores van de kinderen op de Stanford-Binet waren meer dan één standaarddeviatie boven het gemiddelde, met relatieve sterke punten in verbaal redeneren en kwantitatief redeneren.

Dr. Ian Stevenson’s Reincarnation Research

 

Lees ook:   De krachtige praktijk van oogkijken

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Deze website gebruikt cookies om inhoud en advertenties te personaliseren, om functies voor sociale media te bieden en om het internet verkeer te analyseren. We moeten ook informatie delen over uw bezoek aan onze site met onze sociale media-, advertentie- en analysepartners. View more
Accept