01 december 2020

 

De bijbel en het leven na de dood.

Prediker 12:6

Want de mens gaat naar zijn eeuwig huis en de rouwklagers gaan rond de straat; voordat het zilveren koord losgemaakt en de gouden lamp verbroken wordt […]
en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft.

En over de dimensie zonder tijd en afstand, waarin alle verleden en toekomst in het bewustzijn ervaren kunnen worden zegt Prediker 3:15:
“Wat is, was er reeds lang, en wat zijn zal, is reeds lang geweest”.

Korinthiërs 2:5
Paulus:
Daar zijn wij te allen tijde vol goede moed, ook al weten wij, dat zolang wij in het lichaam ons verblijf hebben, ver van de Heer in de vreemde zijn- want wij wandelen in geloof, niet in aanschouwen- maar wij zijn vol goede moeder en begeren te meer ons verblijf in ons lichaam te verlaten en bij de Heer onze intrek te nemen.

Korinthiërs 2:12
Paulus

Ik weet dat een mens in eenheid met Christus 14 jaar geleden- of in het lichaam was weet ik niet, of het buiten het lichaam was weet ik niet, God weet het- dat zo iemand is meegevoerd tot in de 3e hemel. Ik weet dat zo’n mens- of in het lichaam was of los van het lichaam weet ik niet, dat weet God- dat hij is meegevoerd naar het paradijs en onzegbare dingen heeft horen zeggen die een mens niet mogen uitspreken.

Johannes3:6

Wat uit het vlees is geboren is vlees, en wat uit de geest is geboren is geest.
Verwonder u niet, omdat ik u zei: U moet opnieuw geboren worden.

Matteus 11:14

Lees ook:   Download boek Pim van Lommel 'Eindeloos bewustzijn'

Want al de profeten en de wet hebben geprofeteerd tot Johannes toe; en indien gij het wilt aanvaarden: Hij is Elia, die tot ons zou komen.

 

 

 

Gerelateerde berichten