web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

WEF eist een ‘dringende’ vermindering van de menselijke bevolking met 86% tegen 2030

Het World Economic Forum (WEF) heeft er bij de regeringen op aangedrongen om hun bevolking met 86% te verminderen “als een kwestie of urgentie” om de planeet te redden en de globalistische elite een “hogere levensstandaard” te geven.

De eis werd gedaan door WEF-functionaris Dennis Meadows, die stelt dat de enorme ontvolkingsdrift “vreedzaam” kan worden bereikt als de menselijke bevolking voldoende wordt gehersenspoeld om hun lot te aanvaarden.

Meadows is een van de auteurs van het pro-ontvolkingsboek uit 1972 van de Club van Rome, ‘ The Limits to Growth ’.

Hij is ook  erelid van de Club van Rome  en een senior  lid van het World Economic Forum

Volgens een rapport van onze vrienden bij Neon Nettle vormt het boek, ondanks dat het meer dan 50 jaar geleden werd gepubliceerd, een belangrijk onderdeel van de agenda van het WEF en is zijn ideologie nog steeds zeer anti-menselijk.

Meadows stelt dat het grootste deel van de wereldbevolking moet worden weggevaagd, zodat de overlevenden ‘vrijheid’ en een ‘hoge levensstandaard’ kunnen hebben.

Tijdens een interview in 2017 beweert Meadows dat genocide op 86% van de wereldbevolking “onvermijdelijk” is.

Hij benadrukt echter dat een “welwillende” dictatuur de massale ontvolking “vreedzaam” zou kunnen bewerkstelligen.

“We zouden er waarschijnlijk acht of negen miljard kunnen hebben”, zegt hij over de groeiende wereldbevolking.

“Als we  een zeer sterke dictatuur hebben die slim is  … en [mensen] een lage levensstandaard hebben”, zegt Meadows terwijl hij uitlegt hoe de agenda voor bevolkingsvermindering in gang kan worden gezet.

“Maar we willen vrijheid hebben en een hoge levensstandaard,  dus we zullen een miljard mensen hebben .

‘En we zijn nu bij zeven, dus  we moeten weer naar beneden .

“Ik hoop dat dit langzaam kan gebeuren, relatief langzaam, en dat het kan worden gedaan op een manier die relatief gelijk is, weet je, zodat mensen de ervaring delen.”

Lees ook:   Bescherm je kinderen tegen de tv!

HORLOGE:

TRENDING: John Kerry’s dochter dringt er bij de overheid op aan om het publiek ‘mentaal voor te bereiden’ op het ruimen van MILJARDEN mensen

Volgens The People’s Voice is het geen toeval dat de woorden van Meadows de woorden weerspiegelen in het  rapport uit 1995  getiteld “United Nations Agenda 2030: Global Biodiversity Assessment.”

Het rapport, voor het eerst gepresenteerd op de klimaatconferentie COP1 van de VN, verklaart:

Een ‘landbouwwereld’ waarin de meeste mensen boeren zijn, zou 5 tot 7 miljard mensen moeten kunnen onderhouden…

Daarentegen zou een redelijke schatting voor een geïndustrialiseerde wereldmaatschappij bij de huidige Noord-Amerikaanse materiële levensstandaard één miljard bedragen.

Wat de voorstanders van deze ideologie lijken achterwege te laten, is dat  volgens Worldometer de wereldbevolking momenteel ruim 8 miljard mensen telt.

In 1972 publiceerde de Club van Rome in ‘ The Limits to Growth ‘  de resultaten van computergesimuleerde voorspellingen, berekend door een team van statistici, gerekruteerd uit het Massachusetts Institute of Technology (‘MIT’).

Het was het hoogtepunt van een twee jaar durende studie uitgevoerd door het MIT-team onder de nominale leiding van Jay Forrester en Dennis Meadows.

‘The Limits to Growth’  is misschien wel het meest invloedrijke boek over ‘duurzaamheid’.

Het werd de blauwdruk van de nieuwe antihumanistische beweging die de basis vormde voor de huidige Green New Deal-agenda.

Het boek is in principe niet alleen Malthusiaans, maar uit een overzicht van de bibliografie blijkt dat het ook wordt ondersteund door uitgebreide citaten van een reeks Malthusiaans-eugenetici en aangesloten instellingen die zich hebben toegelegd op bevolkingscontrole.

In een artikel uit 2012  ter ere van de veertigste verjaardag van het boek werd gesteld: “Het is de moeite waard om Grenzen [aan de Groei] vandaag nog eens opnieuw te bekijken, omdat het, meer dan enig ander boek, het concept van antropocentrische [door de mens veroorzaakte] klimaatverandering bij een groot publiek introduceerde.”

Lees ook:   En net toen we dachten dat het niet gekker kon worden...

Een andere reden om ‘ De grenzen aan de groei’ opnieuw te bekijken  , is om de invloed te benadrukken die het had en nog steeds heeft op supranationale organisaties.

Decennia lang was New Age goeroe Barbara Marx Hubbard – die opriep om een ​​kwart van de menselijke bevolking te ruimen om een ​​Nieuwe Wereldorde in te luiden – het transhumanisme en de Malthusiaanse duurzame ontwikkeling.

De ideologie is de kern van de agenda’s van WEF-oprichter en voorzitter Klaus Schwab, ‘Grote Reset’ en ‘Vierde Industriële Revolutie’.

Hubbards Malthusiaanse overbevolkingstheorieën waren gedeeltelijk geïnspireerd door ‘ De grenzen aan de groei ’.

In feite staan ​​er in Hubbards “ Boek van Co-Creatie ” meerdere passages die waarschuwen voor Malthusiaanse “grenzen aan de groei” die tot ecologische catastrofes zouden kunnen leiden.

Ze had ook persoonlijk een ontmoeting met de medeoprichter van de Club van Rome, Aurelio Peccei, die  tijdens de derde jaarlijkse bijeenkomst van het WEF in 1973 het World Economic Forum ertoe aanzette de Malthusiaanse principes van “ De grenzen aan de groei” over te nemen.

En nu hebben we Meadows die stoutmoedig verklaart dat hij hoopt dat een dictatuur langzaam en “vreedzaam” 86% van de wereldbevolking zal uitroeien.

Deze theorie is ook andere leden van het World Economic Forum niet ontgaan.

WEF-elites toeren regelmatig door een wereld met een enorm verminderde bevolking.

Zoals The People’s Voice eerder  meldde , verklaarde Yuval Noah Harari, een vooraanstaand WEF-lid en senior adviseur van Schwab, vorig jaar dat “we de overgrote meerderheid van de bevolking gewoon niet nodig hebben” in de wereld van vandaag.

Lees ook:   90% besmette reizigers was gevaccineerd!!!

Volgens Harari is het grootste deel van het grote publiek nu ‘overtollig’ geworden en zal het in de toekomst van weinig nut zijn voor de mondiale elite.

Harari, die zichzelf omschrijft als historicus en futurist, stelt dat moderne technologieën zoals kunstmatige intelligentie ‘het mogelijk maken om de mensen te vervangen’.

Minder mensen…alleen retards kunnen dat bedenken…
oké en dan… wegen, vliegvelden, huizen bouwen, voedsel, auto’s, nou bedenk iets… niemand zal er zijn om dat alles te repareren of te vervoeren, er zijn nooit genoeg “slaven” over om hun een fijn leven te kunnen geven en dit gaat ze nooit lukken ook.Er komt vast nog eens een tijd dat alleen de elite nog kinderen zal voortbrengen.

Maar echt wereldwijd gaat dit nooit lukken, want dan hebben zij zelf geen normale levens meer…dus dit idee is heel dom.
Dag luxe!

Daarbij zijn de meeste leden van het WEF al op leeftijd, dus ze gaan nooit die finale meemaken, ja,… vanuit de hemel misschien wel!

Dus waarom zouden zij dit wenselijk achten!?
Hebben ze al berekend hoeveel mensen ze nodig hebben om voor hun een luxe leventje haalbaar te maken?
Dus per WEF lid of zogenaamde Elite…

Hoe kun je prettig leven, wetende dat je mensen vermoord hebt!?

Kijk stel er is een overbevolking gaande, prima dan zorg je dat er minder kinderen geboren worden toch?
Nu ff niet, zeg je dan…
Ja pech!

Dat is altijd beter dan mensen vermoorden uiteraard en ”wat je niet kent, dat mis je niet…”

Ik wens die lui bij dat WEF echt meer hersencellen toe en gevoel!

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien