web analytics
11:11 Dubbele getallen
Politiek-Elite

Rusland en Rutte

Afbeelding

De gevolgen zijn voor Rutte geen reden om geen sancties op te leggen. (WTF zo een klein landje en dan die man met zo een grote mond  hoe vreselijk!)
,,Dan zou je zeggen: laat dit soort dingen maar gebeuren, dat in onze (?) achtertuin een land een stuk van een ander land afknabbelt( de  Oekraïne hoort bij Rusland of weet hij dat nog niet?) . Dan zeggen wij dus dat we niet bereid zijn om maatregelen te nemen om de internationale rechtsorde te beschermen.”

https://www.ad.nl/politiek/rutte-gevolgen-nederlandse-economie-niet-leidend-bij-invoeren-sancties~a829f297/

Tot 1991 maakten Oekraïne en R

Omdat Rusland en Oekraïne allebei onderdeel waren van de Sovjet-Unie, hadden beide landen kernwapens. In 1994 is afgesproken dat Oekraïne zijn kernwapens aan Rusland zou geven. In ruil daarvoor zou Rusland de onafhankelijkheid van Oekraïne garanderen. In 2014 trad er na grootschalige protesten in Oekraïne een nieuwe regering aan. Vlak daarna annexeerde Rusland de Krim. Ook steunt Rusland sinds 2014 opstandelingen in het oosten van Oekraïne (Donetsk en Loehansk).

Steeds meer Oekraïners willen dat Oekraïne lid wordt van de NAVO en de EU. Ook de Oekraïense regering is daar voorstander van. Rusland is het hier niet mee eens en eist dat Oekraïne nooit lid mag worden van deze organisaties. In 2014 sloot Oekraïne een associatieovereenkomst met de EU: op veel gebieden wordt er nauwer samengewerkt. Het betekent niet dat Oekraïne lid wordt van de EU.

Lees ook eens:   Wilders: U Mag De Stofzuiger Daar Ophalen

Ook Oekraïne en de NAVO werken nauw samen. Die samenwerking is hechter geworden na de illegale annexatie van de Krim in 2014. De NAVO helpt Oekraïne bijvoorbeeld om zijn defensie te versterken. Onder andere op het gebied van cyberveiligheid.

usland allebei deel uit van de Sovjet-Unie. In 1991 besloten de leiders van Belarus, Oekraïne en Rusland gezamenlijk dat de Sovjet-Unie werd opgeheven. Oekraïne en Rusland werden daarmee onafhankelijke landen.

Bron

Wat is er tussen Rusland en Oekraïne?
De twee ‘Volksrepublieken’ liggen in de Oekraïense provincies Donetsk en Loehansk. Sinds 2014 is het gebied in handen van pro-Russische separatisten.
hoort Oekraïne bij de EU of bij Rusland?

Om de in de vorige paragraaf gestelde vraag of Oekraïne bij Europa hoort te beantwoorden zouden we eigenlijk eerst moeten beslissen of we Rusland bij Europa willen rekenen. Als we de beslissing nemen dat Rusland bij Europa hoort, dan is dat een argument om ook Oekraïne tot Europa te rekenen. Maar de huidige politieke situatie ligt zodanig dat deze vraag niet interessant is. Momenteel staan de EU en Rusland tegenover elkaar en de vraag die we nu moeten stellen is: als we moeten kiezen of Oekraïne bij de EU hoort of bij Rusland, wat wordt dan de keuze? De optie van Oekraïne om onafhankelijk te blijven laten we hier even buiten beschouwing.
Als we het in het voorafgaande verzamelde materiaal overzien kunnen we zeggen dat Rusland geografisch gezien minstens evenveel recht heeft Oekraïne te claimen als de EU. Historisch gezien is Oekraïne altijd nauw verbonden geweest met Rusland, eens was Kiev zelfs de hoofdstad daarvan. Ook taalkundig gezien hoort Oekraïne eerder bij Rusland dan bij de landen van de EU: het land gebruikt cyrillische schrift en een aanzienlijk deel van de bevolking spreekt Russisch. Wat betreft de in de 19e eeuw opgekomen Oekraïense literatuur: deze heeft een nationalistisch karakter en vertolkt een verlangen naar onafhankelijkheid, zowel van Rusland als van een politieke organisatie als de EU. Wat betreft de religie van Oekraïne: deze is overwegend Grieks-orthodox, stammend uit Byzantium en georiënteerd op Rusland. Daarnaast is er ook een kleine maar actieve Grieks-katholieke kerk die nauwe banden heeft met de Rooms-katholieke kerk, maar dat betekent niet dat de EU rechten op Oekraïne kan laten gelden. De EU kan ook geen rechten laten gelden op bijvoorbeeld Brazilië omdat in dit land de meerderheid van de bevolking Rooms-katholiek is. En tenslotte het misschien belangrijkste argument: Oekraïne heeft geen deel genomen aan de Europese culturele ontwikkeling. In de handboeken over de geschiedenis van de Europese architectuur, beeldende kunst, muziek, wetenschap en filosofie komt Oekraïne niet voor. Dat betekent niet dat er in Oekraïne geen voortreffelijke en intelligente mensen wonen, maar het betekent wel dat redelijkerwijze niet valt te verdedigen dat Oekraïne aan de Russische invloedsfeer onttrokken en aan de EU toegevoegd zou moeten worden omdat het een Europees land zou zijn. Natuurlijk kan de EU wel gebiedsuitbreiding wensen, maar daarvoor zijn andere argumenten nodig.

Lees ook eens:   Geheim project remote view Mars

Afbeelding

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥