web analytics
...

HET OCCULTE RITUEEL VAN CORONA-INITIATIE BLOOTLEGGEN

Lyran Protection Set: Mask Cover, Gloves, and Privacy Mask - RITUAL

De hele wereld neemt deel aan een occult corona-inwijdingsritueel, hoewel bijna niemand het zal beseffen. De maatregelen en beleidsmaatregelen die regeringen wereldwijd hebben uitgerold sinds

Operatie Coronavirus begon – zoals quarantaine, lockdown, handen wassen, maskers dragen, sociale afstand nemen en meer –

zijn in feite aspecten van een occult initiatieritueel.

Deze aspecten zijn slim aangepast aan de huidige neppandemie en vermomd als echte volksgezondheidsstrategieën. Zoals ik in eerdere artikelen heb besproken, is deze pandemie een gebeurtenis van het type 9-11 die al decennia nauwgezet is gepland .

De mensen die de wereld besturen, die ik vaak de samenzweerders van de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noem, laten weinig aan het toeval over. Het zijn zwarte magiërs en ze voeren deze live-oefening op dezelfde manier uit als hoe ze hun geheime satanische rituelen uitvoeren. In beide gevallen is het doel hetzelfde: ingewijden uit hun normale manier van bestaan ​​halen, ze afbreken, onderwerping teweegbrengen, ze opnieuw vormgeven naar de gelijkenis van hun leiders en ze uiteindelijk terugbrengen naar een nieuw normaal waar ze niet kunnen terugkeren naar hun oude manieren en levens.

Corona-initiatie-ritueel: vergrendeling en quarantaine (isolatie)
Elk goed ritueel vereist voorbereiding. Het eerste deel van een inwijdingsritueel is isolatie. Dit isolement dient om de ingewijde te scheiden van de alledaagse (“van de wereld”) zaken van zijn leven. Vaak wordt dit gedaan door alle banden met de buitenwereld te verbreken. Soms wordt de ingewijde naar een donkere kamer of grot gestuurd; dit suggereert ook een aanstaande wedergeboorte uit een donkere baarmoeder. Tegenwoordig vereist dit isolement ook scheiding van technologie en alles wat daarbij komt kijken (telefoons, computers, e-mails, sociale media, etc.). De zintuiglijke ontbering zorgt ervoor dat de ingewijde drijft, waar ze minder vastzit aan overtuigingen en gedragingen.

Bij Operatie Coronavirus waren de lockdown en quarantaine het isolatieaspect van het ritueel. Degenen die zich bewust waren van de situatie merkten dat het in quarantaine plaatsen van een hele gemeenschap van gezonde mensen een tegenstrijdigheid was in termen, omdat het woord quarantaine betekent ‘een staat, periode of plaats van isolatie waarin mensen of dieren die van elders zijn aangekomen of zijn blootgesteld aan besmettelijke of besmettelijke ziekten worden geplaatst. ” Dus per definitie kan men niet-geïnfecteerde, gezonde mensen niet in quarantaine plaatsen; men kan alleen geïnfecteerde, zieke mensen in quarantaine plaatsen. De agenda was echter om mensen te isoleren met alle middelen die nodig zijn om de eerste stap van initiatie te bereiken.

Corona-initiatie-ritueel: handen wassen (afwijzing)
Een ander element van het ritueel was de obsessieve en dwangmatige focus op handen wassen. Hoewel handen wassen in het algemeen een goede hygiënische activiteit is die de verspreiding van ziekten kan helpen beperken, heeft Operatie Coronavirus het naar een geheel nieuw niveau van OCS-angst gebracht (uiteraard per definitie). Symbolisch gezien doet het wassen van de handen denken aan het verhaal van Pontius Pilatus uit de bijbel, die zijn handen waste over het lot van Jezus van Nazareth en weigerde hem te straffen of vrij te laten. Vanuit dit perspectief gaat handen wassen over afwijzing. Maar wie of wat wordt er afgewezen? Het ‘oude normaal’ van vrijheid?

Lees ook:   Probeer eens een week zonder nieuws te leven!

Corona-initiatie-ritueel: masker dragen (censuur, onderwerping, ontmenselijking, alternatieve persona)
Ten vierde worden maskers vaak door de elite zelf gebruikt bij hun feesten en rituelen. Herinner je je de satanische seksuele orgie-scène uit Kubrick’s Eyes Wide Shut nog ? Maskers verbergen identiteit. Ze bespoedigen de ‘dood’ van de oude identiteit. Maskers creëren een alternatieve persona. Dit sluit aan bij het ongelooflijk belangrijke thema van Satanic Ritual Abuse (SRA) en mind control. Bij mind control gebruikt een ‘handler’ marteling en misbruik om het slachtoffer te dwingen zich te distantiëren. Dit is waar hun geest zich afsplitste en zich losmaakt van de realiteit om de enorme pijn die hen wordt aangedaan te verwerken. Het is een ingebouwde mentale verdedigingsstrategie. Door dit te doen, creëert het slachtoffer echter meerdere ‘alters’ of persoonlijkheden die los staan ​​van hun basispersoonlijkheid. Deze alters weten niets van het bestaan ​​van andere alters; zo kan het slachtoffer worden geprogrammeerd om dingen te doen (bijv. seksslaaf of huurmoordenaar worden) en zich niet herinneren dat hij ze heeft gedaan, omdat een alter kan worden getriggerd om naar voren te komen en vervolgens na de gebeurtenis terug te keren naar het onderbewustzijn. Als het op mind control aankomt,

Het dragen van een masker is in veel opzichten een enorm onderwerp. In het artikel De waarheid ontmaskeren: onderzoeken tonen aan dat ontmenselijkende maskers je verzwakken en niet beschermenIk heb enkele van de medische redenen behandeld waarom het dragen van een masker niet alleen medisch nutteloos is als je jezelf tegen COVID wilt beschermen, maar ook mogelijk schadelijk voor je gezondheid. Er zijn echter veel lagen dieper als het gaat om de rituele aspecten van maskers. Ten eerste duiden maskers op censuur, het bedekken van de mond, kokhalzen en het onderdrukken van een vrije stem. Bedenk hoeveel afbeeldingen met censuur een persoon laten zien met plakband over hun mond. Censuur was een groot deel van deze agenda, zelfs voordat het officieel gebeurde, waarbij alle Event 201-liefhebbers urenlang hun simulatie oefenden over hoe ze het officiële verhaal zouden beheersen en alternatieve standpunten zouden censureren. Ten tweede symboliseren maskers onderwerping, het opgeven van onbeperkte toegang tot zuurstof. Deze hele agenda gaat niet over het virus; het gaat over controle. Het gaat erom mensen te dwingen zich te onderwerpen aan de wil van de NWO-manipulatoren, ook als dat juridisch en medisch niet gerechtvaardigd is. Ten derde doen maskers denken aan robots. Ze zijn onmenselijk. Ze verwijderen iemands vermogen om volledig in het gezicht van een ander te zien. Ze creëren afstand en scheiding bij mensen, maken het voor ons moeilijker om via lichaamstaal te communiceren en maken het voor ons moeilijker om empathie voor anderen te hebben, aangezien die empathie vaak gebaseerd is op het echt zien van een andere persoon.

Lees ook:   Wie het weer kan beheersen, beheerst ook de wereld

Corona-initiatie-ritueel: sociale afstand nemen (het nieuwe normaal)
Zodra het ritueel zijn voltooiing nadert, komt de ingewijde naar buiten in een nieuwe manier van denken en een nieuwe manier van gedragen. Hij is opnieuw gemaakt naar het beeld van zijn handlers of manipulators die het ritueel hebben uitgevoerd. In het geval van COVID is het einddoel het nieuwe normaal waarbij iedereen permanent gescheiden en losgekoppeld is (evenals getest, gevolgd, contactopsporing, gecontroleerd, bewaakt, gemedicineerd en gevaccineerd). Sociale afstand nemen is in feite asociaal afstand nemen; het draait allemaal om het verwijderen van de menselijke aanraking uit onze interacties. Die aanraking maakt ons menselijk.

Het overkoepelende doel van het ritueel: het oude vernietigen en het nieuwe creëren
Als ik het hele corona-inwijdingsritueel zou moeten samenvatten met één concept zou het deze oude, beproefde en echte zijn. Ordo ab chao. De hegeliaanse dialectiek. Probleem-reactie-oplossing. De feniks die uit de as herrijst. Al deze zinnen verwijzen naar dezelfde methode: het oude vernietigen om plaats te maken voor het nieuwe. Deze methode is op zichzelf niet slecht; het gaat erom hoe het wordt gebruikt. Het ware doel van ritueel is om iemands geest en karakter te veranderen, en het kan bewust of onbewust, bewust of onbewust worden gedaan. Ritueel kan net zo goed worden gebruikt voor witte magie als zwarte magie, je kunt deze techniek bijvoorbeeld gebruiken om destructieve gewoonten in jezelf te overwinnen en een beter mens te worden. Het is alleen dat in de context van de wereldwijde samenzwering deze methode door de NWO-samenzweerders wordt gebruikt om van de wereld een minder vrije, minder vreedzame, meer gecontroleerde en meer hiërarchische plek te maken.

Laatste gedachten
Operatie Coronavirus is een wereldwijd ritueel en de vele elementen zijn zeer symbolisch. Mensen worden meegevoerd als onwetende deelnemers zonder enig idee hoe ze onbewust de diepere agenda steunen (bijvoorbeeld door mee te werken aan hun eigen slavernij, toegeven aan belachelijke beperkingen en zelfs actief toezicht te houden op hun medeburgers). Dat deze nep-coronavirus-pandemie een ritueel is, is niet verwonderlijk, aangezien de kern van de NWO bestaat uit satanisten die zwarte magie beoefenen . Zoals de overlevende klokkenluiders bevestigen, omvatten sommige van hun satanische rituelen verkrachting en jagen op mensen als dieren, massa-orgieën, het drinken van mensenbloed, kannibalisme en kinderoffers. We moeten waakzaam blijven voor de diepere symbolische aspecten van deze agenda als we echt onze rechten en vrijheid willen behouden in het licht van deze duisternis.

 

bron

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button