web analytics

‘Voer dienstplicht in vanwege Russische dreiging en IS-terreur’

‘Voer dienstplicht in vanwege Russische dreiging en IS-terreur’

Laatste update: 08 februari 2015 13:40

Door de onvoorspelbare militaire ambities van Rusland en de dreiging van de Islamitische Staat (IS) moet Nederland de militaire dienstplicht weer invoeren. Daarvoor pleit Kamerlid Joram van Klaveren van Groep Bontes/Van Klaveren.
Daarnaast kan de dienstplicht helpen ontspoorde allochtonen weer op het rechte pad te brengen, laat Van Klaveren weten tegenover NU.nl.

Maandag behandelt de Tweede Kamer zijn initiatiefnota waarin hij pleit voor de herinvoering van de militaire dienstplicht voor alle Nederlanders vanaf de leeftijd van 18 jaar.

“De dienstplicht werd in 1993 na de val van het Sovjet Rijk en de beëindiging van de Koude Oorlog opgeschort”, zegt Van Klaveren. “De militaire opleving van Rusland en de terroristische dreiging van IS tonen aan dat Nederland serieus werk moet maken van het op orde brengen van de krijgsmacht.”

De dienstplicht zal ertoe leiden dat Nederland weer kan beschikken over een volwaardige krijgsmacht, denkt het voormalige PVV-Kamerlid.

Bezuinigingen

Al jaren is Defensie een bezuinigingspost op de rijksbegroting en dat heeft de organisatie uitgehold. Door de samenleving weer in contact te brengen met de krijgsmacht, verwacht Van Klaveren dat het draagvlak voor krijgsmacht zal toenemen.

Het personeelstekort bij het ministerie denkt Van Klaveren op te lossen met de aanwas van dienstplichtigen. Hierdoor kunnen de beroepsmilitairen zich beter focussen op hun militaire werk.

“Door de gehele samenleving in aanraking te laten komen met Defensie, zullen veel meer competente jong-volwassenen voor een carrière bij de krijgsmacht kunnen kiezen die anders nooit met de krijgsmacht in aanraking zouden komen.”

Lees ook:   Jij wilde graag een Tiny house, nou daar istie...

Heropvoeding

Een belangrijke andere reden voor de herinvoering van de dienstplicht is de opvoedkundige en disciplinerende rol die het half jaar in het leger op de jeugd van Nederland kan hebben.

“We zien in Nederland een oververtegenwoordiging van niet-Westerse allochtonen in de criminaliteitscijfers. Wie de fout in gaat moet hard worden aangepakt, maar we moeten ook kijken naar hoe we deze ellende kunnen voorkomen”, zegt Van Klaveren.

In het leger zullen de jongeren orde, structuur en discipline in hun leven krijgen, denkt hij. Daarnaast biedt het probleemjongeren een toekomstperspectief en komen zij in aanraking met verschillende jongeren uit verschillende lagen van de samenleving. “Dat zal de integratie bevorderen.”

“Zij krijgen een doel in hun leven, gaan niet zomaar op straat hangen en komen minder snel in de verleiding zich met criminele zaken bezig te houden. En als ze het goed doen, komen ze misschien wel in aanmerking voor een baan bij Defensie”, aldus Van Klaveren.

Van Klaveren is niet bang dat hij met zijn plan de deuren van Defensie opent voor potentiële jihadisten.

“De screening zal uitvoerig zijn. Dat wordt goed gecheckt door onze inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Als je al verkeerde intenties hebt, kun je je nu ook al aanmelden bij het leger.”

Vrouwen

In het voorstel van Van Klaveren zullen zowel mannen als vrouwen voor de duur van zes maanden in dienst treden. “Hierdoor zullen zij geen studievertraging oplopen.” Ook worden zij financieel gecompenseerd. “Van het Rijk ontvangen zij het minimumloon inclusief vakantiegeld, huisvesting en reiskostenvergoeding.”

De dienstplichtigen zullen in het half jaar naast de militaire basistraining die zij krijgen kunnen worden ingezet bij rampenbestrijdingen en beveiligingswerkzaamheden. Zij worden niet uitgezonden voor militaire missies. De dienstplicht gaat niet ten koste van de huidige beroepskrijgsmacht.

Lees ook:   A.I. Is Making it Easier to Kill (You). Here’s How. | NYT

Voor jongeren die de dienstplicht niet kunnen vervullen bestaat de vervangende burgerdienst die drie maanden langer duurt. Zij moeten werkzaamheden uitvoeren die het algemeen belang van het land dienen. Van Klaveren: “Als je gewetensbezwaren hebt, kun je bijvoorbeeld in een verzorgingstehuis werken.”

Het hele plan kost de staat 600 miljoen euro per jaar en past wat Van Klaveren betreft in het voornemen dat verschillende politieke partijen hebben uitgesproken om het defensiebudget structureel te verhogen.

Door: NU.nl/Avinash Bhikhie

https://www.nu.nl/politiek/3988347/voer-dienstplicht-in-vanwege-russische-dreiging-en-terreur-.html

Vecht dat zelf maar uit kabinet, jullie zorgen voor de problemen hier.
Bemoei je niet met Rusland!
Vecht je eigen bankiersoorlog maar uit.
Niet onze zonen als voer! Ga maar lekker zelf, van Klaveren! Het is jouw idee nml.
En neem de rest van dit kabinet ook mee!

Gerelateerde artikelen

Back to top button