web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Wachtgeld politici afschaffen

RONALD VAN RAAK:
WE GAAN HET WACHTGELD VOOR POLITICI GEWOON AFSCHAFFEN
Ronald van Raak

”Wie een kuil graaft voor een ander mag er zelf invallen.”

Politici maken voorzieningen voor het geval mensen werkloos worden, in de WW. Die regels gelden echter niet voor politici zelf, die hebben hun eigen wachtgeld, dat veel ruimer is dan de WW. Dat is al jarenlang reden voor veel boosheid, vooral omdat op de WW steeds wordt bezuinigd. Op 1 mei zal ik een wet indienen om dat wachtgeld af te schaffen en ook voor politici gewoon de WW te laten gelden.

Steun de SP in het afschaffen van het wachtgeld. Word nu lid!

Voor bestuurders in gemeenten en provincies en voor leden van het kabinet en de Tweede Kamer. Door de regels voor politici gelijk te trekken met die voor alle andere mensen zullen Kamerleden er zo’n vijftig procent op achteruit gaan. Als politici daar een probleem mee hebben, is dat gemakkelijk op te lossen, namelijk door de WW voor iedereen te verhogen. En als ze dat niet willen, moeten ze ook niet zo zeuren over hun eigen sociale zekerheid. Het is niet voor het eerst dat ik dit voorstel doe, negen jaar geleden heb ik ook een wetsvoorstel ingediend om het wachtgeld af te schaffen. De reacties op mijn voorstel destijds waren furieus, vooral in de ‘progressieve’ media.

Is dit populistisch effectbejag?

De Volkskrant vond mijn voorstel in 2009 ‘een kwalijke vorm van effectbejag’, dat ‘bovendien populistische vooroordelen’ zou voeden (op 31 juli). NRC Handelsblad schreef in een reactie dat wat deze krant betreft de vergoedingen voor politici ‘best wat hoger’ zouden mogen zijn (ook 31 juli). Trouw schreef later (in navolging van De Volkskrant) ook dat ik ‘vooral vooroordelen’ wilde voeden (op 3 augustus). Dezer dagen heb ik de commentaren van destijds nog eens nagelezen, als voorbereiding op de presentatie van de nieuwe wet deze week. Dat was interessante lectuur, die vooral liet zien hoe het denken over het wachtgeld is veranderd. Na het vertrek van D66-Kamerlid Hachchi in 2016 zei toenmalig minister van Financiën Dijsselbloem dat de Kamer zich moest afvragen of regels voor politici die zo afwijken van de voorzieningen van andere burgers wel te verdedigen zijn. Ook VVD-prominent Hans Wiegel zei dat de Tweede Kamer zelf een wet zou moeten maken om het wachtgeld voor politici af te schaffen. Aan die verzoeken wil ik graag voldoen.

Een betere WW voor iedereen

Voorstanders van het wachtgeld wijzen er vaak op dat politicus zijn zo’n bijzonder beroep is en dat voor hen daarom andere regels zouden moeten gelden. Dat argument hoorden we in 2009 ook al, maar sindsdien zijn toch veel van de voorstellen die wij toen deden door de Tweede Kamer overgenomen. Ook politici zijn sindsdien verplicht om te solliciteren, de uitkering is teruggebracht van zes jaar naar drie jaar en twee maanden en er is een einde gemaakt aan de regeling dat veel oud-politici feitelijk met hun 50e met pensioen konden. Toch zijn de sociale voorzieningen voor politici nog altijd veel beter: de uitkering is nog steeds langer en ook nog altijd een stuk hoger en als politici nieuw werk vinden kan hun nieuwe inkomen worden aangevuld uit de wachtgeldregeling. Mijn nieuwe wet is niet bedoeld om politici te pesten, maar wel om een einde te maken aan een voorkeursbehandeling. Als politici vinden dat de WW voor hen te weinig is, dan geldt dat ook voor al die andere mensen die werkloos worden. Dan moeten politici maar een betere WW maken voor iedereen.

https://www.sp.nl/column/ronald-van-raak/2018/we-gaan-wachtgeld-voor-politici-gewoon-afschaffen

Is het niet vreemd, hoe de mens de politici ziet als zijnde hun bazen?

Ze zijn het niet. Ze werken voor ons nml. Zij moeten het land besturen. In goede banen leiden.

Maar dat doen ze steeds minder goed.
Een nieuwe lichting mensen op deze aarde, mag ineens besturen, en te zien aan wat er allemaal gaande is gebeurd dit niet goed genoeg.
Denk aan de straffen, de boetes die nu gaan op behaalde quotums… Dus als men geld wil zien gaan ze opzettelijk op jacht naar mensen die een boete verdienen.
Zo hoort dat niet te gaan, je beboet mensen als ze een fout maken, niet op bepaalde dagen, om een bepaalde hoeveelheid boetes binnen te halen natuurlijk.
Voedsel idem, er gebeurd zoveel met ons voedsel, voedsel dat ons gezond moet houden en sterk, en alles mag tegenwoordig.
Dus krijgen wij allen slechtere voeding binnen, met alle gevolgen van dien, maar betalen er wel dubbel zoveel voor, zo niet meer als in de guldentijd.
Terwijl mensen aan de onderkant in de maatschappij, althans zo wil men dat doen voorkomen alsof dat minderwaardige mensen zijn, verdienen dat blijkbaar.
Omdat zij geen kans hebben of kregen, moeten zij maar in de zure vergiftigde appel bijten.
Of hun kinderen schuld hebben aan de werkeloze ouders bv, dat doet dan ook niet langer terzake, dat gezin is al voorzien van een etiket.
Dus ook die kinderen mogen opgroeien in armoede en ellende.
Waar een regering smijt met gelden die opgebracht zijn door de hele maatschappij, werkenden, en zakelijke belangen en belastingen via bedrijven en instellingen.
Geld dat zij goed zouden moeten besteden, zorgen ze ervoor dat zij diegenen zijn die mogen beslissen of ze er zelf beter van mogen leven of niet.
Wat is het verschil, tussen mensen en mensen?
Waarom zien veel mensen dit niet meer.
Er is geen verschil…
Niets!
Net zoals een hond een hond is en een kat een kat…is een mens een mens.
Dus of die mens nu een baan heeft in de politiek, of bij het koningshuis hoort of werkeloos is…
Whatever.

Maar blijkbaar denken velen nog in termen van slavernij en denken vele politici nog dat zij boven de anderen mogen staan, andere mensen!
Absurd natuurlijk.

Daarbij was is verstandiger een alleenstaande moeder die een kind perfect opvoedt zodat het kind zich later in de maatschappij beter kan redden dan zij en een goede baan krijgt?
Of is het beter om die alleenstaande moeder te treiteren met armoede vragen levenslang en verdriet omdat de kinderen niets kunnen en mogen en zij moedeloos moet aanzien hoe haar kinderen en zijzelf altijd tekort hebben?
Wanneer maak je mensen gelukkiger?
Doordat ze iets meer te besteden hebben om zo meer leuke dingen te mogen genieten in het leven, want dit leven leef je maar 1 x!
En wat is er toch zo op tegen, dat mensen het beter krijgen dan nu?
Weer zoals het was in de guldentijd.
Want dat waren goede en veel betere tijden…

En de SP heeft weer eens gelijk, hoe asociaal denkt een politici, om te mogen oordelen over een ander zijn of haar leven, maar waarbij diegene mn. zichzelf niet vergeet.
Aangaande wachtgelden want blijkbaar zijn zij veel beter dan andere mensen die keihard werken in de bouw bv of in de zorg.

Net zoals men nu bejaarden het liefst niet meer wil laten opereren na hun 70ste… en het liefst een spuit wil geven, alsof het gaat om een ziek dier.
Wat een schande en wie beslist zulke dingen?
Mensen in de politiek, mensen die zelf wel weten dat zij nooit tegen zoiets zullen aanlopen. Want zij hebben wel geld…ja dat geld van ons allemaal!!! Dat muntje als betaalmiddel.
En ipv eens te gaan kijken naar waarom bv de ziektekosten  elk jaar hoger en hoger worden!
Laat men allen maar frauderen, behalve de “laagsten” in de maatschappij,  en kijken zij niet om naar de mensen in deze, die enorm veel misbruik maken van systemen in deze maatschappij.
O.a. bij de ziekenhuizen, en bejaardenhuizen, en de zorg, etc etc etc en dit zal alleen nog maar veel erger gaan worden.

 

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥