11 april 2021

 

Wat weet de gemeente allemaal over mij? ‘Afvalpaszaak’ zorgt voor onduidelijkheid over privacy

Wat weet de gemeente allemaal over mij? ‘Afvalpaszaak’ zorgt voor onduidelijkheid over privacy

De Arnhemse ‘afvalpaszaak’ zorgt voor veel onduidelijkheid. Schenden gemeenten in deze regio met het Diftar-systeem net als Arnhem de privacy van hun inwoners? ,,We moeten uitkijken want privacywetgeving is flink aangescherpt.”

 

Arnhem gaat op last van de rechter ruim duizend ondergrondse afvalcontainers openen. Die werken nu met een speciaal pasje, waarmee de gemeente allerlei privacygevoelige informatie verzamelde, zoals waar, wanneer en hoeveel afval een burger in de container gooide. Dat mag niet, vindt de rechter. En dus verdwijnen de pasjes en gaan de ondergrondse containers van het slot.

Nu Arnhem het pasjessysteem overboord gooit, roepen sommige lokale politici dat ook in hun gemeente de privacy van burgers in het gedrang is. Zo stelde oppositiepartij Deventer Belang deze week schriftelijke vragen over de kwestie aan het college van burgemeester en wethouders. ,,We hebben het vermoeden dat ook in Deventer regels rondom privacy worden geschonden”, zegt raadslid en oud-wethouder Margriet de Jager. ,,We willen dat het college uitzoekt of dat het geval is. Misschien moeten in Deventer de containers wel van het slot, net als in Arnhem.”

Diftar systeem
Deventer werkt net als nog zeventien andere gemeenten in deze regio – waaronder Zutphen, Raalte en Kampen – met het zogenoemde Diftar-systeem, waarbij per huishouden geregistreerd wordt hoeveel afval er wordt aangeboden. Hoe meer afval je aanbiedt, hoe meer je betaalt. Worden in deze Diftar-gemeenten ook privacyregels overtreden? En valt te verwachten dat hier, net als in Arnhem, de ondergronds containers ‘van het slot’ moeten? ,,Nee”, zegt Inger Sanders van de Nederlandse privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens. ,,Afvalpassen die aan een adres zijn gekoppeld mogen informatie opslaan als daarmee een duidelijk doel wordt gediend, zoals bijvoorbeeld het scheiden van afval via het Diftar-systeem. In Arnhem ligt dat anders. Daar is Diftar nog niet ingevoerd, maar verzamelde de gemeente al wél gegevens via het passysteem. Dat mag niet.”

Lees ook:   Wietvluchtelingen weer eens wat anders

Privacy
Toch groeit de discussie over privacy. Zo is de Koninklijke NVRD, de vereniging van gemeenten en publieke afvalbeheerders, recent met een werkgroep gestart die moet werken aan een ‘privacy proof systeem van inzameling van huishoudelijk afval’. ,,De privacywetgeving is flink aangescherpt”, zegt NVRD-directeur Olaf Prinsen. ,,Daar lopen veel bedrijven en gemeenten momenteel tegenaan. Je moet zorgen dat je je zaakjes goed op orde hebt, om bijvoorbeeld boetes te voorkomen. Onze werkgroep gaat onderzoeken welke informatie we via het passysteem wel en niet moeten opslaan. Het doel is om zo min mogelijk privacygevoelige informatie op te slaan.”

Vooralsnog verzamelen Diftar-gemeenten veel privacygevoelige informatie van burgers. Zo kunnen Deventenaren die in de ogen van de gemeente verdacht weinig hun restafval in een ondergrondse container gooien een controleur aan de deur verwachten. Dit in een poging de explosieve groei van illegale afvaldump een halt toe te roepen. Bij die huisbezoeken maakt de gemeente gebruik van informatie die via het passysteem wordt verzameld. Aan een mening over deze gang van zaken wil de Autoriteit Persoonsgegevens zich nog niet wagen. Datzelfde geldt voor NVRD-directeur Olaf Prinsen. ,,Ik wist niet dat dit in Deventer gebeurt. Ik heb daar op dit moment geen mening over.”

https://www.destentor.nl/deventer/wat-weet-de-gemeente-allemaal-over-mij-afvalpaszaak-zorgt-voor-onduidelijkheid-over-privacy~a1bc01bb/

Gerelateerde berichten