web analytics
11:11 Dubbele getallen
Maatschappij & PsychePolitiek-Elite

Onverklaarbaar vluchtelingenbeleid

Onverklaarbaar vluchtelingen beleid

Black Diamond Trader - Ultimate Trading System For All Traders (view mobile) Black Diamond Trader Is A Real Trading System That Works On Any Market (forex, Futures, Stocks, Binary Options). Make Money Online Trading Today! 120+ Minutes Of Video Tutorials, & Instruction Manuals. Super High Conversion, Solid Recurring, Commissions!:

Regering laat vluchtelingen binnen

Zonder echte controle op ‘’wie het zijn’’, zonder paspoorten, kom maar binnen allemaal…
Uit welk land men komt, doet ook niet terzake…
Nu zouden de vluchtelingen allen uit Syrië komen, dat is dus niet waar.
Toch mag iedereen binnen komen.
In alle landen in Europa, moet men deze vluchtelingen binnen laten.

 

De vraag is hier:
WAAROM eigenlijk?

De regering weet inmiddels heus wel dat  Is er ook tussen zit en  meekomt met al die vluchtelingen.

Dit hebben zij zelf aangegeven nml, IS, maar ook Griekenland zei dit, dat zij de vluchtelingen door zouden laten als de EU, Griekenland niet langer wilde ondersteunen.
Daarna kwam het op gang.
Merkel zei, geeft niets, wij redden dit!

WAAROM STAAT MEN DIT TOE?

Terwijl men nu nog mensen het land uitzet, omdat ze geen verblijfsvergunning hebben of krijgen, mensen die hier al jaren wonen en werken & een bestaan hebben opgebouwd. Maar dit kan dan wel? Onvoorstelbaar immers.
De regering gaat zich plots buigen over de problematiek die zij zelf veroorzaakt hebben, blijkbaar willens en wetens?
Nu duren die buigingen van regering nogal lang…ondertussen blijft er weinig over van veiligheid e.d.
De aanslagen gebeuren gewoon onder uw ogen terwijl men (regering, vergaderend)  nog lekker uitbuikend aan tafel een sigaartje rookt en een glas whiskey achterover kiept.
Zij hebben nml geen haast…ze wilden dit…
Totaal onlogisch dus.

Lees daarom dit onderstaande artikel door, het zal je doen beseffen waarom dit alles gebeurd:

 

Oil for Immigration

vintage petrol pump cupboard:

Pamela Hemelrijk          18 december 2005

 

Op gevaar af dat u uw buik inmiddels boordevol heeft van gezeik over de multiculturele samenleving, wil ik u toch iets vertellen wat u nog niet weet. Namelijk dat de massale moslim-immigratie naar West-Europa niet zomaar uit de lucht is komen vallen. Zij is een rechtstreeks gevolg van een Europese richtlijn, die in 1975 geruisloos is bekokstoofd.
Aanleiding was de oliecrisis van 1973. Uit angst dat de oliekraan voorgoed dicht zou gaan, is toen op Europees niveau besloten om een �Euro-Arabische Dialoog� op gang te brengen met de OPEC-landen. Deze EAD kreeg een permanent hoofdkwartier in Parijs, en organiseerde overal ter wereld congressen, waar afgevaardigden van de toenmalige EEG zich beijverden om de Arabische olieboeren te vriend te houden.

In juni 1975 rolde daar een convenant uit, waarvan wij nu met z�n allen nog steeds de zure vruchten plukken: 200 zaakgelastigden namen in Straatsburg, met algemene stemmen, een resolutie aan. Uit naam van de hele toenmalige Europese gemeenschap. Het was een tijd van moordende consensus: in heel West-Europa waren toen sociaal-democraten aan de macht, en van oppositie was nauwelijks sprake. De geestelijke vader van de tekst, de Belg Tijl De Declercq, mocht dan een christen-democraat zijn, hij was ook zo links als een deur, en een warm voorstander van totalitarisme. Hij ijverde bijvoorbeeld ook driftig voor innige vriendschapsbanden met de Sovjet-Unie. Het is deze Resolutie van Straatsburg (onthoud die naam!) waarvoor Pim en Theo met hun leven hebben geboet, zou je kunnen zeggen.

In het document belooft de EEG om voortaan de Arabische immigratie actief te bevorderen, en de nieuwkomers ruim baan te geven om hun cultuur naar Europa te exporteren. De tekst benadrukt �de grote verrijking, die het Arabisch cultuurgoed ons te bieden heeft, vooral op het gebied van normen en waarden�, en draagt de lidstaten op om aan de verspreiding �de hoogste prioriteit� te geven. De pers moet worden ingeschakeld �om een gunstig klimaat te scheppen voor de immigranten�, en de academische wereld moet worden gemotiveerd �om de nadruk te leggen op de positieve bijdrage van de Arabische cultuur aan de ontwikkeling van Europa�. Geld moet worden uitgetrokken om de oprichting van moskee�n, Islamscholen, centra voor Arabische cultuur en wetenschappelijke instituten ter bestudering van de Islam te stimuleren. Het staat allemaal zwart op wit. Sinds 1975. Dankzij ons onvolprezen Europarlement.

Verrek, nou begrijp ik ineens waarom Wouter Bos van mening is dat er �meer moskee�n bijgebouwd moeten worden�! Geen wonder dat Samir A. steeds wordt vrijgelaten: als er iemand bezig is de Arabische way of life te exporteren is hij het wel, geef toe, en wij hebben zwart op wit beloofd daaraan de hoogste prioriteit te geven! Het verklaart ook waarom zelfs Beberkindertjes hier � voor het eerst van hun leven � Arabische les kregen, bij wijze van �onderwijs in eigen taal�. Andere smaken hadden we namelijk niet.

Het verklaart ook waarom er hier te lande al tien jaar een literatuurprijs bestaat, waarvoor uitsluitend auteurs met een Marokkaanse of Arabische achtergrond in aanmerking komen. De �El-Hizra-prijs� heet dat ding, en hij wordt gefinancierd door het Rijk. Als je hem wint wordt je manuscript op staatskosten uitgegeven, en je krijgt een geldbedrag. Alles is welkom, ook song- en rapteksten, mits het maar door Marokkanen of Arabieren is vervaardigd. Zelfs als je Nederlands niet machtig bent is dat geen bezwaar: dan lever je je proza gewoon in het Arabisch of Tamazight in. Sinds 1992 zijn er zo 70 auteurs bekroond. Het is dit �steuntje in de rug�, zoals de El Hizra website het uitdrukt, waaraan schrijvers als Abdelkader Benali, Khalid Boudou en Mohammed Benzakour hun carri�re danken. Met name Benzakour bleek al spoedig een kat in een zak te zijn: medio 2001 werd hij er bij de Volkskrant als columnist uitgegooid wegens plagiaat. Maar sindsdien heeft hij er zowaar alweer twee nieuwe prijzen bijgekregen: de Zilveren Zebra 2001 – �wegens zijn opvallende, in enkele jaren opgebouwde oeuvre� (zeer opvallend, zegt u dat wel) – en de Journalisten Vredesprijs 2005. Plagiaat of niet, de verbreiding van het Arabisch cultuurgoed krijgt hier inderdaad de hoogste prioriteit, dat is een ding wat zeker is. Nederland is nou eenmaal altijd het braafste jongetje van de klas geweest als het op Europese richtlijnen aankwam.

Jarenlang heb ik me afgevraagd hoe het mogelijk was dat onze autoriteiten, zonder uitzondering, allemaal letterlijk dezelfde zoetsappige clich��s bezigden als het over moslim-immigratie ging. Niet alleen hier, maar in heel West-Europa! Nooit eerder, zelfs niet toen half Suriname naar de Bijlmer verkaste, had ik er eentje horen lullen over �onderwijs met behoud van eigen taal en cultuur�, of �verrijking van de samenleving�. En nu deden ze het ineens allem��l! Ze leken wel gehypnotiseerd!

Maar nu begrijp ik het: ze voeren al 30 jaar gehoorzaam de Resolutie van Straatsburg uit! Het is Europees beleid! Oil voor Immigration, als het ware! Voor zover ik nog niet Islamofoob was, ben ik het nu. Eurofoob was ik al lang, en terecht, dat blijkt maar weer. Heer ontferm u over ons, en over de zelfmoordmaniakken in ons Europarlement.

(Voor wie ge�nteresseerd is in bronnen: lees �Eurabia, The Euro-Arab Axis� van de schrijfster Bat Ye�or (Uitg. Associated University Presses, Cranbury, New Jersey, ISBN 0-8386-4077). Het is zo goed gedocumenteerd met registers en voetnoten dat het voor de leek bijna onleesbaar is. Verder heeft Oriana Fallaci erover geschreven (in �De Kracht van de Rede�, als ik me niet vergis), en wie op Google �Tijl Declercq� intikt, kan ook zijn hart ophalen.)

Pamela Hemelrijk

https://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=1391

 

Wie was deze vrouw?

Pamela Hemelrijk (June 3, 1947 - September 28, 2009) Dutch journalist and columnist (Algemeen Dagblad).:

Pamela Hemelrijk (†)

(Door: “De Realist”)

Ooit gehoord van Pamela Hemelrijk? Ikzelf niet tot voor kort. In ieder geval is ze dood. Zij was een genadeloos goed journaliste en columniste en overleed in de herfst van 2009 onder verdachte en mysterieuze omstandigheden. Ze was een goede vriendin van Pim Fortuyn. Die is toevallig ook dood. Even voordat de kogel kwam, stuurde ze hem een fax om hem te waarschuwen. Dat hij moest vrezen voor zijn leven: “Pim, zoek dekking, want dit ga je niet overleven”. Die fax heeft jarenlang ingelijst in haar kantoor gehangen.

Zij was ook goed bevriend met Theo van Gogh, die een voorwoord schreef in haar boek. Een verzameling van haar columns die ze uitbracht nadat ze was verketterd en monddood gemaakt door de politiek en media. Omdat ze de waarheid vertelde over de Europese Unie, over immigratie en islam en ons daarvoor wilde waarschuwen en bewust van wilde maken. Net zoals Fortuyn en van Gogh dat deden. En nu zijn ze allemaal dood.

Wilders kan wel eens de volgende zijn, hij doet namelijk precies hetzelfde. De waarheid vertellen en het land bewust maken en beschermen tegen een agressieve cultuur die ons wil domineren en overheersen. Daarnaast beschermt hij ons tegen een almachtig en totalitair Europa en dat ligt in bepaalde kringen ook erg zwaar op de maag. Je kunt dan wel niet heel dicht bij hem komen, maar dat is ook niet nodig natuurlijk. Een beetje bom laat al gauw zo’n 100 mensen gelijktijdig ontploffen.

Het begint er serieus op te lijken dat Europa een oorlog aan het voeren is tegen haar eigen burgers. Waarom anders staat men nietsontziend toe dat tientallen miljoenen ons vijandig gezinde moslims zich verspreiden als een sprinkhanenplaag over onze landen? Waarom anders is de leugenpers-machine op volle toeren aan het draaien? Waarom gaan de buitengrenzen niet dicht en waarom wordt er geen limiet gesteld? En waarom proberen regeringen gewone burgers monddood te maken?

Duitsland gaat nu zelfs honderdduizenden ‘vluchtelingen’ invliegen vanuit barbaarse en achterlijke landen. Merkel is dus echt krankzinnig geworden. Haar oproep aan de ‘vluchtelingen’ om allemaal naar Europa te komen met een levenslange uitkering en woning als welkomstcadeau heeft de hele moslimwereld op een idee gebracht. Als extra blijk van medeleven stuurt ze gewoon nog even alle vliegtuigen die kant op met een gratis enkeltje Europa voor eenieder die maar wil. Dit wordt de bevolking opgedrongen en uitgelegd als een daad van medemenselijkheid maar het lijkt wel alsof ze haar eigen bevolking haat.

Niet voor niets heeft zij in haar DDR-verleden voor de Stasi gewerkt en is daarom de mensen altijd al vijandig gezind geweest. Merkel is ook altijd kinderloos gebleven, wat mede kan verklaren waarom ze Duitsland zo rücksichtslos de afgrond in stort. Misschien dat ze daarom rare dingen zegt als: ‘Niemand is van plan te voorkomen dat het Duitse volk schade lijdt’.

Ondertussen gaat deze bazin van Europa regelmatig op bezoek bij de baas van Turkije, waarmee ze schimmige deals sluit die nog meer in ons nadeel werken. Zo dreigen we bijvoorbeeld nog eens extra belaagd te worden door grote groepen Turkse moslims, omdat de visumplicht voor Turkije wordt opgeheven. Deze moslims komen dus waarschijnlijk in grote getale het hier reeds aanwezige miljoenenleger versterken, want velen zullen bij hun familie in onze landen van melk en honing gaan wonen. En allemaal krijgen ze dezelfde boodschap mee van Erdoğan, hun premier; niet integreren, maar islamiseren, zoals het een goed moslim betaamt. De Turkse premier kan er in ieder geval niet van worden beticht niet duidelijk te zijn.

Ik zal het maar even duidelijk stellen; we zijn gruwelijk genaaid met zijn allen en het komt nooit meer goed. Niemand weet precies wat de demografische betekenis zal zijn van deze moslimexplosie maar de vooruitzichten zijn onheilspellend. Reeds in 2007 stelde de PVV Kamervragen over de overname van Europa door de moslims. Daar is natuurlijk niet serieus op ingegaan, dus laten we het de moslims zelf even vragen wat ze nu eigenlijk willen. Want behalve achterlijk, agressief, gewelddadig, haatdragend, respectloos, barbaars, onbeleefd, snel beledigd en snel gekwetst zijn moslims in ieder geval altijd heel duidelijk.

Wilders heeft gewoon gelijk. De ‘vluchtelingen’ komen niet in vrede en het is zo goed als zeker dat ze ons uiteindelijk zullen overnemen, al kan niemand met zekerheid zeggen wanneer ze in de meerderheid komen. In Brussel zal die meerderheid al snel worden bereikt. Laten we de feiten onder ogen zien. Deze ‘vluchtelingen’ komen niet alleen maar potverteren, maar ook hun religieuze plicht vervullen. Wat eigenlijk betekent dat ze ons uit de weg moeten ruimen om hier het Kalifaat te stichten. Het enige dat ze daarvoor nodig hebben, is tijd. En die hebben ze aan hun zijde, want ze maken veel meer kinderen dan wij dat doen, waardoor ze uiteindelijk in de meerderheid zullen komen. En in die tijd geven wij ze alle gelegenheid en ruimte om hun “geloof” te verspreiden, moskeeën te bouwen, islamitische scholen te stichten en politieke partijen op te richten. Zo komen wij steeds meer onder druk te staan van een steeds sterker wordende islam, wat altijd gepaard gaat met het inleveren van vrijheden. De vrijheid van meningsuiting hebben we reeds ingeleverd, de gedachtepolitie is opgericht en speurt Facebook af op zoek naar negatieve berichtjes over de ‘vluchtelingen’.

Europa lijkt onze vijand geworden, zelfs onze eigen regeringen keren zich tegen ons. Er is een historische volksverhuizing in werking gezet. Eindeloze stromen illegale vreemdelingen, inclusief ervaren IS-soldaten, dringen onze landen binnen om onze cultuur te stelen zodat er plaats ontstaat voor die van hen. Het is doelbewuste import van een fanatieke intolerante en gewelddadige religie die onveranderd is gebleven sinds de tijden van haar profeet (hoeveel iphones je ook ziet). Op die manier verzwakt Europa haar eigen lidstaten en maakt daar handig gebruik van door nog meer Europa te eisen (wat ze altijd doen in tijden van crisis). Zodat de Europese elite nog machtiger wordt en verder kan bouwen aan hun socialistisch ideaal, een totalitaire superstaat.

Onze cultuur, onze vrijheid en veiligheid worden daarvoor opgeofferd en ingewisseld voor een cultuur die haaks op de onze staat. Het heeft alles weg van een sinistere samenzwering. Hoe anders is te verklaren dat regeringen en autoriteiten de vijand van het volk lijken te worden? In wiens belang wordt nu eigenlijk gehandeld door onze ‘volksvertegenwoordigers’? Waarom wordt nog steeds gedaan alsof we niets te vrezen hebben van de islam? (lees het maar niet want bla bla bla).

Wij hebben juist alles te vrezen van de islam en daarnaast ook alles te vrezen van Europa. Want hoe ongelooflijk en misdadig het ook is, wij worden met zijn allen in de klauwen van de islam gedreven. Het is Europees beleid, uitgevoerd door nationale regeringen, om alle ruimte te geven aan de moslims ten koste van alles. Al sinds de jaren zeventig is er een samenzwering gaande tussen de Europese machtshebbers en de Arabieren, waarbij is afgesproken dat Europa geïslamiseerd zal worden middels onbeperkte immigratie in ruil voor olie. Deze samenzwering is, naar het schijnt op een onweerlegbare manier, blootgelegd in een zeer verontrustend boek, ‘Eurabia, The Euro-Arab Axis’ van de Engelse schrijfster Bat Ye’or. Daarin wordt beschreven hoe de Europese burger op onvoorstelbare wijze belazerd wordt door haar eigen politieke elite.

Het boek maakt onomwonden duidelijk hoe de massale immigratiestromen uit islamitische landen in werkelijkheid zijn ontstaan en wie daar de schuldigen voor zijn. Hoewel dit belangrijke boek in de Nederlandse vertaling in eerste druk snel was uitverkocht, is er geen tweede druk gekomen, is dat niet opmerkelijk? (als iemand een vertaling kan vinden dan houd ik me aanbevolen)

Mensen die weten hoe de vork werkelijk in de steel zit en het willen én kunnen veranderen (mensen met invloed en een zeker aanzien), moeten dat bekopen met hun dood of worden bedreigd. Sinds Fortuyn en van Gogh zijn vermoord, zwijgen deze mensen allemaal uit vrees voor hun leven en worden opinies alleen nog gevormd door linkse goedmenschen en andere nuttige idioten die zich gedwee voor het Europees/islamitisch karretje laten spannen.

Dit gewetenloze en meedogenloze beleid is in 1975 in werking gezet en sindsdien worden de Europese volkeren geslachtofferd. Dat waren de tijden waarin de gastarbeiders naar Nederland kwamen om zogenaamd het vuile werk op te knappen dat niemand wilde doen. Het is je maar wijsgemaakt. Deze moslims werden dan wel te werk gesteld, maar in werkelijkheid waren zij de voorhoede van nog veel meer geloofsgenoten en kwamen zij ons islamiseren (dat is ook wel gebleken). De gastarbeiders zouden ook allemaal weer terugkeren naar hun landen (daar is niets van gebleken).

Sindsdien hebben zo’n 50 miljoen moslims zich in onze landen gevestigd, maar blijkbaar was dat niet genoeg. Op dit moment worden er tientallen miljoenen meer op ons afgevuurd.

Wij worden doodleuk uitgeleverd en ingewisseld voor olie en het is allemaal kwade opzet, hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt. De Europese Joods-Christelijke cultuur wordt vervangen door de islam en de verantwoordelijken hebben alles nu in een stroomversnelling gezet die iedereen volledig heeft overrompeld.

Pamela Hemelrijk heeft het allemaal kort en bondig voor ons opgeschreven in 2005, veel duidelijker zal niemand het ooit nog verwoorden. Nadat ik haar column gelezen had, ben ik pas echt gaan beseffen wat er in werkelijkheid aan de hand is. Hoe we worden verraden, gemanipuleerd, dom gehouden en ingewisseld. Hoe onze toekomst bewust wordt vernietigd. Het is allemaal geregeld in de Resolutie van Straatsburg. Pamela Hemelrijk was zich bewust van dit verraad en wilde het met ons delen. Ze liet me in verbijstering achter.

Door:
“De Realist”

https://ejbron.wordpress.com/2015/10/28/pamela-hemelrijk-de-visionair/

 

 

 

 

 

 

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥