Boekhoudfraude

http://leoverhoef.nl/

Boekhoudfraude gemeenten en provincies

Het knoeiwerk van het accountantsberoep
in gemeente- en provincieland is ongelofelijk

Boekhoudfraude bij gemeenten en provincies schering en inslag

Met de verzwegen miljoenen had hier en daar
de OZB geheel overgeslagen kunnen worden.

“Zo’n ernstige beschuldiging is haast een parlementaire enquête waard.
Maar vervolgens lees ik er helemaal niets meer over”
(Ombudsman de Volkskrant 7 november 1999)

Boekhoudfraude komt niet alleen voor in het bedrijfsleven. Boekhoudfraude komt ook voor bij veel gemeenten en provincies. Onderzoek van de jaarrekeningen van inmiddels alle gemeenten en provincies leert dat de omvang Nederland-breed vele miljarden euro’s bedraagt. Gemeenteraden en burgers worden met boekhoudfraude totaal op het verkeerde been gezet. Met instemming van accountants. Bij Amsterdam gaat het bijvoorbeeld inmiddels om circa 3,8 miljard euro (periode 1998-2011), bij Rotterdam om circa 210 miljoen euro (periode 1998-2011), en bij Den Haag om circa 420 miljoen euro (periode 1997-2011). De slachtoffers zijn de belastingbetalers.
Met de verzwegen miljoenen had met groot gemak hier en daar de OZB geheel overgeslagen kunnen worden. Bijvoorbeeld in Amsterdam. In ieder geval waren de vele verhogingen van de lokale lasten in veel gemeenten totaal overbodig.
In de recente afgelopen jaren komt ook het omgekeerde veelvuldig voor: diverse gemeenten verzwijgen grote verliezen, m.n. bij (te ambitieuze?, te weinig doordachte?) grond- en bouwprojecten. Bijvoorbeeld: Rotterdam verzweeg circa 810 miljoen euro (periode 2007-2011), Den Haag verzweeg circa 210 miljoen euro (periode 2008-2011), Utrecht verzweeg circa 360 miljoen euro (periode 2008-2011), Eindhoven verzweeg circa 210 miljoen euro (periode 2006-2011). “Griekse jaarrekeningen” bij Nederlandse gemeenten en provincies!
Justitie legt de aangiften van boekhoudfraude gewoon naast zich neer.
Lees verder op deze zeer interessante website!

Gerelateerde Berichten