...
Gezondheid & UiterlijkMaatschappij & PsychePolitiek-Elite

Het innemen van psychofarmaca kan leiden tot geweld en zelfmoord

Antidepressiva zijn medicijnen die behoren tot de groep van de psychofarmaca en worden gegeven bij psychische ziektes (om geestelijke afwijkingen te behandelen). In april 2014 werd in het medische vaktijdschrift “Journal of the American Medical Association” een studie gepubliceerd van Dr. Matthew Miller en collega’s uit Harvard. Na verwerking van 163.000 gegevens van patiënten, bleek dat bij jongeren onder 25 jaar die antidepressiva in hoge doses nemen, het zelfmoordrisico verdubbelt.

“Op de lijst van de tien meest voorkomende medicamenten die gewelddadige misdadigers hebben ingenomen voor of tijdens hun misdrijf, zijn er 5 antidepressiva.“ Met dit citaat, dat al in 2011 verscheen in Time- magazine, begroet ik u vanuit de studio Dresden. Antidepressiva zijn medicijnen die behoren tot de groep van de psychofarmaca en worden gegeven bij psychische ziektes (om geestelijke afwijkingen te behandelen). In april 2014 werd in het medische vaktijdschrift “Journal of the American Medical Association” een studie gepubliceerd van Dr. Matthew Miller en collega’s uit Harvard.

Na verwerking van 163.000 gegevens van patiënten, bleek dat bij jongeren onder 25 jaar die antidepressiva in hoge doses nemen, het zelfmoordrisico verdubbelt. Volgens Dr. Matthew Miller is het hoognodig om de risico’s van antidepressiva aan te tonen om een discussie te openen voor alternatieve behandelingen. Maar veel Duitse psychiaters weigeren te spreken over of te wijzen op de gevaren van psychofarmaca. Een van de eerste medicijnen dat werd geregistreerd als antidepressivum was Prozac van de farmaceutische firma Eli Lilly. Het kwam op de markt in 1988. Al in 1990, dus slechts 2 jaar later, berichtte een wetenschappelijke studie die werd gepubliceerd in het vaktijdschrift “American Journal of Psychiatrie”, het volgende: Tijdens de therapie met Prozac hadden zes patiënten zich bizar en gewelddadig gedragen en zelfmoordgedachten ontwikkeld. Deze symptomen waren daarvoor nooit bij hen opgetreden.

Lees ook:   ‘Seksafspraakje’ blijkt valstrik: jonge pedojagers mishandelen bejaarde man

Peter Götzsche, professor voor klinisch onderzoek-ontwerpen en auteur van het boek: “Tödliche Medizin und organisierte Kriminalität” (dodelijke medicijnen en georganiseerde misdaad”) heeft dit geval onderzocht en bericht het volgende: “De bevindingen waren baanbrekend en het wetenschappelijke artikel was heel overtuigend. Maar later onthulden interne documenten bij Lilly, dat de Amerikaanse instantie van de geneesmiddelen registratie FDA (…) informatie verzweeg, die belastend zouden zijn geweest voor de onderneming;” De medische en biochemische redenen, waarom psychofarmaca bij depressieve mensen kunnen leiden tot een verhoogde neiging tot geweld zijn tot op heden niet onderzocht. Maar in plaats van deze bijwerkingen te onderzoeken en ervoor te waarschuwen probeert de farmaceutische industrie deze sinds jaren te verdoezelen. De farmaceutische firma Eli Lilly doet dit ook met haar medicament Prozac, zoals de volgende voorbeelden laten zien. In het jaar 1989 schoot een man acht mensen dood, verwondde er twaalf en pleegde dan zelfmoord. Een maand lang had hij Prozac ingenomen. Lilly won het proces voor de rechtbank met negen tegen drie jury stemmen. Later bleek dat Lilly een handeltje had gesloten met de eisers.

De rechter verklaarde later, ik citeer: “Lilly wilde niet alleen het vonnis maar het hele gerecht kopen.” David Healy, professor voor psychiatrie heeft verschillende studies over psychofarmaca verricht en gepubliceerd. Hij schrijft: “De verbinding tussen geweldmisdrijven en antidepressieve medicijnen behoort tot de best bewaarde geheimen van de psychiatrie.” Volgens prof. Healy worden 90% van de bloedbaden op scholen, gepleegd onder invloed van psychofarmaca. De vraag rijst hier: zijn er geen alternatieven voor psychofarmaca bij depressies?

De Harvard Medical School, een medische faculteit van de Harvard universiteit, citeert op haar homepage bij ‘behandelingsalternatieven voor depressies’ een studie uit 1999 met 156 zwaar depressieve patiënten. In plaats van hen medicijnen te geven, raadden zij hen aan te sporten. Zestien weken later was in de sportgroep die geen medicijnen nam, nog slechts 30 procent depressief. Professor Götzsche komt na grondig en jarenlang onderzoek over psychofarmaca tot de volgende conclusie: “Het zou onze burgers veel beter gaan, als alle psychofarmaca van de markt verdwenen. […] Het is onvermijdelijk dat deze medicijnen meer schade doen dan nuttig zijn.” Met het oog op het nauwelijks te ontkennen feit dat veel medicijnen, zoals bewezen, meer schade doen dan nuttig zijn, rijst opnieuw de vraag of het daarbij om onwetendheid of doodslag met voorbedachten rade gaat.

Lees ook:   'Koffie helpt terugkeer borstkanker voorkomen'

Kla.TV onderzocht deze vraag in de uitzending van 21 februari 2015 en kwam tot de conclusie dat er nauwelijks sprake kan zijn van onwetendheid. Waarom worden dan medicijnen, waarvan de dodelijke risico’s bekend zijn, desondanks op de markt gebracht? Nu moet weer eens worden gewezen op de Georgia Guidestones in de Amerikaanse staat Georgia. Dat is een groot monument uit graniet, waar in acht talen o.a. de volgende tekst werd gebijteld, ik citeer: “Houd de mensheid onder 500 miljoen in constant evenwicht met de natuur.” Dientengevolge moet de wereldbevolking worden gereduceerd met meer dan 90%. Wat tot nu toe werd voorgesteld als een ongeloofwaardige samenzweringstheorie – dat de bevolking doelgericht moet worden gereduceerd door oorlogen, hongersnoden, programma’s over voorbehoedmiddelen, medicijnen enz……. moet steeds weer worden vergeleken met de praktijk. Zou het misschien toch kunnen gaan om een samenzweringsfeit? Observeert en verifieert u verder de ontwikkelingen vanuit dit oogpunt, die in toenemende mate leiden tot zelfmoorden en andere sterfgevallen. Tot ziens.

 

Gerelateerde artikelen

Back to top button