...

28 november 2021

 

Spaanse griep – massale sterfte door massavaccinaties

Om een virusdreiging door Corona te onderstrepen, wijzen de media regelmatig op de “Spaanse griep” van 1918, die 20 tot 100 miljoen doden zou hebben geëist. Maar de theorie van een gevaarlijke griepverwekker kan niet worden bevestigd. Historische bronnen brengen heel andere feiten aan het licht. Om het bedreigingpotentieel van het coronavirus te onderstrepen, wordt van de kant van de media regelmatig naar de “Spaanse griep” van 1918 verwezen. Die zou, afhankelijk van de bron, verantwoordelijk zijn voor de dood van 20 tot 100 miljoen mensen.

De zogenaamde “Spaanse griep” geldt wereldwijd als de ergste epidemie aller tijden en als bewijs daarvoor, dat een virus opnieuw miljoenen slachtoffers zou kunnen eisen. Maar wat zeggen historische bronnen? Bewijzen die, dat een griepverwekker daadwerkelijk schuldig was aan de dood van vele miljoenen mensen? Hier enkele feiten daarbij: Het begrip “Spaanse griep” vloeit voort uit het feit dat de eerste meldingen van een ernstige griepepidemie uit Spanje afkomstig waren. Na een eerste ziektegolf vanaf februari 1918 volgde een tweede meer heftige golf vanaf augustus 1918.

Hiervan waren, op onverklaarbare wijze, overwegend jonge, gezonde volwassenen en vooral soldaten uit verschillende landen getroffen – en niet, zoals voorheen, de zwakkeren, zieken en ouderen. Ook de symptomen verschilden sterk van elkaar. De theorie, dat de Spaanse griep zou zijn veroorzaakt door een gevaarlijke ziekteverwekker, kon volgens medisch journalist Hans Tolzin niet worden bevestigd, want ze was niet besmettelijk! Pogingen om, in Boston en San Francisco, criminele matrozen en gevangenen te besmetten met de afscheiding van ernstig zieke mensen, mislukten. Geen van hen werd ziek. Ook waren de geografische herkomst en het verloop volstrekt onduidelijk en atypisch. De griep moet dus op meerdere continenten bijna gelijktijdig zijn uitgebroken.

Het lijkt aannemelijk dat de “Spaanse griep” enerzijds het gevolg was van ondervoeding, honger en gebrek aan hygiëne in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog, doch anderzijds ook het gevolg van massale vaccinaties.

Deze werden, op grote schaal, vooral bij soldaten, in het bijzonder tegen pokken en tyfus, alsook tegen de griep uitgevoerd. Tijdens de massasterfte door de zogenaamde “Spaanse griep” rapporteerden meerdere kritische getuigen uit die tijd, zoals de “Christian Science Monitor” of Eleanora McBean, onafhankelijk van elkaar, dat uitsluitend gevaccineerde personen ziek werden door de “Spaanse griep”. De afschuwelijke bijwerkingen op grond van onbetrouwbare vaccins werden verdoezeld en gerechtvaardigd met de “Spaanse griep”.

Lees ook:   Kruiden en geneeskunde

Conclusie: met de verwijzing naar de “Spaanse griep” moet ook vandaag angst en vrees worden verspreid en de bevolking tot vaccinatie gedwongen worden. Die is echter geen voorbeeld voor een wereldwijde, door virussen veroorzaakte, pandemie met dodelijke gevolgen voor miljoenen mensen, die op elk moment opnieuw kan optreden. Veeleer bestaan er duidelijke aanwijzingen, dat de massale vaccinaties van die tijd een wezenlijke, zo niet doorslaggevende, rol hebben gespeeld bij deze dodelijke ziekte. Daarom, beste kijkers: wie zich informeert, is immuun tegen, door belangen gedreven, paniekzaaierij! Informeer daarom uzelf en anderen over deze belangrijke historische achtergronden. Goed onderbouwde informatie vindt u in de gegeven bronnen.

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten