...

27 september 2021

 

Breaking News bloedgroepen en is Corona oorlogsvirus?

Patiënten met bloedgroep A zijn vatbaarder voor Corona infectie en hun relatieve risico is lager.

Inilah 6 Fakta Virus Corona yang Penting untuk Diingat | Dai...-Inilah 6 Fakta Virus Corona yang Penting untuk Diingat | Dailysia Inilah 6 Fakta Virus Corona yang Penting untuk Diingat -

Dit is het laatste onderzoek naar het nieuwe kroonvirus dat gezamenlijk is uitgevoerd door acht binnenlandse onderzoeksinstellingen. Er zijn universiteiten zoals Southern University of Science and Technology, Shanghai Jiaotong University en East China Normal University, evenals Shenzhen Third People’s Hospital (Second Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology), Wuhan Jinyintan Hospital, Wuhan University People’s Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences Fuwai Hospital en Wuhan Eerstelijnsinstellingen zoals het Zhongnan Hospital van de universiteit.

Dit is ook de conclusie van het eerste onderzoek naar de infectie van het nieuwe Coronavirus sinds het uitbreken van de epidemie.Het kan een nieuw venster openen voor een uitgebreidere onthulling van het onderwerp nieuwe kroonvirusinfectie en effectievere preventie en behandeling.

De paper is online gepubliceerd op het voorgedrukte platform medRxiv.

De studie onderzocht voornamelijk de relatie tussen ABO-bloedgroep en COVID-19-gevoeligheid:

De ABO-groep van 3.694 normale mensen in Wuhan vertoonde A, B, AB en O, en hun verdelingen kwamen overeen met respectievelijk 32,16%, 24,90%, 9,10% en 33,84%. Onder 1775 COVID-19-patiënten van het Wuhan Jinyintan-ziekenhuis De overeenkomstige verdelingen van A-, B-, AB- en O-bloedgroepen waren 37,75%, 26,42%, 10,03% en 25,80%.

De voorlopige analyse concludeerde dus dat:

Vergeleken met normale proefpersonen waren de verhoudingen van A- en O-bloed bij COVID-19-patiënten respectievelijk significant verhoogd en verlaagd (alle P <0,001). Een vergelijkbaar patroon van ABO-distributie werd waargenomen bij 398 patiënten in twee andere ziekenhuizen in Wuhan en Shenzhen.

Om eenvoudiger te zijn, mensen met bloedgroep A hebben een significant hoger risico om COVID-19 te krijgen in vergelijking met niet-A-bloedgroepen, terwijl mensen met bloedgroep O een lager risico op infectie hebben.

Screenshot 6 via Angel-Wings

Hoog percentage patiënten met type A-bloed en laag type O-bloed

Hoe kwam deze conclusie tot stand? Laten we eerst eens kijken naar de experimentele gegevens.

De gegevens bestaan ​​uit drie delen:

  • ABO-bloedmonsters van 1775 met SARS-CoV-2 geïnfecteerde patiënten van het Jinyintan-ziekenhuis in Wuhan City , waaronder 206 sterfgevallen.
  • ABO-bloedmonsters van 113 COVID-19-patiënten van het People’s Hospital van Wuhan University, provincie Hubei .
  • ABO-bloedmonsters van 285 COVID-19-patiënten van het Third People’s Hospital van Shenzhen City, provincie Guangdong .

Ter vergelijking verzamelden de onderzoekers ook gegevens over de bloedgroepverdeling van 3694 normale mensen in Wuhan en 23386 normale mensen in Shenzhen.

Statistische analyse werd uitgevoerd volgens de methode van variantieanalyse  (one-way ANOVA) en een tweezijdige (2-tailed) chikwadraattoets.

De auteurs gebruikten ook een random effects model (REM) om een ​​meta-analyse uit te voeren van gegevens van verschillende ziekenhuizen met een betrouwbaarheidsinterval van 95% en berekende OR-waarden.

Ten eerste waren onder 3694 normale mensen in Wuhan de distributieverhoudingen van bloedgroepen A, B, AB en O respectievelijk 32,16%, 24,90%, 9,10% en 33,84%.

Onder de 1.775 patiënten met nieuwe coronaire longontsteking in het Jinyintan-ziekenhuis van Wuhan waren de verhoudingen 37,75%, 26,42%, 10,03% en 25,80% (P <0,001).

Corona virus still scares the world, China needs "masks" - public health #China #Corona #Health

Vanuit dit oogpunt was het aandeel patiënten met type A-bloed hoger dan de normale populatie, de eerste was 37,75% en de laatste was 32,16%.

Het aandeel patiënten met type O-bloed was significant lager dan de normale populatie, waarbij de eerste 25,80% was en de laatste 33,84%.

In termen van OR-waarden was bloedgroep A 1,279 (95% betrouwbaarheidsinterval 1,136-1,440) en bloedgroep O was 0,680 (95% betrouwbaarheidsinterval 0,599-0,771).

Bovendien waren in de statistische resultaten van 206 dode patiënten de verhoudingen van bloedgroepen A, B, AB en O respectievelijk 41,26%, 24,27%, 9,22% en 25,24% , met vergelijkbare verdelingen van bloedgroepen met een hoog en een laag risico.

Vergelijkbare resultaten kwamen ook naar voren in de bloedgroepanalyse van 113 patiënten van het Wuhan University People’s Hospital.

De resultaten waren: 39,82% , 22,12%, 13,3%, 24,78%.

Het onderzoeksteam stelde echter ook specifiek dat de correlatie van deze set gegevens niet statistisch significant was vanwege de kleine steekproefomvang.

Het Third People’s Hospital van Shenzhen heeft ook relevante statistieken opgesteld.

In Shenzhen hadden 23.386 normale mensen bloedgroep A, bloedgroep B, bloedgroep AB en bloedgroep O-distributieratio’s van 28,77%, 25,14%, 7,32% en 38,77%.

In de patiëntensteekproef van het Shenzhen Third People’s Hospital was dit aandeel: 28,77% , 29,12%, 13,68% en 28,42%.

Evenzo was het risico op infectie met bloedgroep O significant verminderd (OR = 0,627). Maar deze reeks gegevens toont een verhoogd risico op infectie met bloedgroep AB (OR = 2,008).

Plofkops Coronavirus

Bovenstaande figuur toont de geaggregeerde gegevens van de drie ziekenhuizen middels een random effects model.

De resultaten laten opnieuw zien dat het risico op COVID-19-infectie in bloedgroep A hoger is dan dat in niet-A-bloedgroep (OR = 1,21, 95% BI 1,02-1,43, P = 0,027), en het risico op infectie in bloedgroep O aanzienlijk wordt verlaagd. (OR = 0,67, 95% BI is 0,60-0,75, P <0,001).

Het moet nog worden uitgelegd dat volgens strikte statistische methoden de resultaten van type AB-bloed en type B-bloed geen statistische significantie hebben bereikt en of ze vatbaar zijn voor COVID-19 nog geen duidelijke conclusie heeft bereikt.

Bovendien laten de statistische resultaten zien dat de verdeling van ABO-bloedgroepen niet veel verandert tussen verschillende leeftijdsgroepen en verschillende geslachten.

Met andere woorden, leeftijd en geslacht hebben niets te maken met de gevoeligheid voor COVID-19.

△ Meta-analyse van risico op ABO-bloedgroep COVID-19 in drie ziekenhuizen

Zwaar! Bloedgroep A heeft meer kans om nieuwe kronen te infecteren en het risico op bloedgroep O is lager! Eerste nieuwe studie naar infectie van de kroonbloedgroep vrijgegeven

Bloedgroep vertoont ook verschillende gevoeligheid voor andere coronavirussen

Eerder waren er voor andere soorten coronavirus ook bloedgroepgerelateerde onderzoeken en werden vergelijkbare conclusies getrokken.

Eerder onderzoek van Yufeng Chen et al. Van de Chinese Universiteit van Hong Kong toonde bijvoorbeeld aan dat de gevoeligheid van het Hong Kong SARS-CoV-virus kan worden onderscheiden door het ABO-bloedgroepsysteem.

 

Studies hebben aangetoond dat medisch personeel met type O-bloed een kleinere kans op infectie heeft dan medisch personeel met type O-bloed.

Bovendien ontdekte onderzoek van Patrice et al. Van de Universiteit van Nantes ook dat anti-A-antilichamen specifiek de adhesie remmen van cellen die SARS-CoV S-eiwit tot expressie brengen aan cellijnen die ACE2 tot expressie brengen.

 

Op basis van het bovenstaande werk stelden de onderzoekers dat, gezien de gelijkenis van nucleïnezuursequenties tussen SARS-CoV en SARS-CoV-2, en de gelijkenis van ACE2-binding, de gevoeligheid van bloedgroepen O en A voor COVID-19 kan worden gekoppeld.

Natuurlijk stelde de auteur ook dat deze hypothese direct onderzoek nodig heeft om het te bewijzen.

Er kunnen andere mechanismen zijn voor de gevoeligheid van de ABO-bloedgroep voor COVID-19, die nader onderzoek nodig heeft om dit te verduidelijken.

Toch heeft deze studie enige klinische leidende betekenis:

  • Mensen met type A-bloed hebben mogelijk speciale persoonlijke bescherming nodig om de kans op infectie te verkleinen.
  • Patiënten met bloedgroep A die zijn geïnfecteerd met SARS-CoV-2 moeten mogelijk waakzamer worden gecontroleerd en een actieve behandeling krijgen;
  • De introductie van ABO-bloedgroeptesten bij patiënten en gezondheidswerkers als een routineonderdeel van SARS-CoV-2 en ander coronavirusinfectiebeheer kan helpen bij het definiëren van managementopties en het beoordelen van de risicoblootstellingsniveaus van mensen.

Bekijk de bloedgroepen per land.

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country?

Gezamenlijk onderzoek door 8 onderzoeksinstituten

In totaal namen 8 wetenschappelijke onderzoeksinstellingen deel aan dit onderzoek, namelijk Southern University of Science and Technology, Shenzhen Third People’s Hospital (Second Affiliated Hospital of Southern University of Science and Technology), Wuhan Jinyintan Hospital, Wuhan University People’s Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences Fuwai Hospital , East China Normal University, Zhongnan Hospital van Wuhan University en Shanghai Jiaotong University.

Er zijn 6 corresponderende auteurs van scripties, die allemaal belangrijk zijn in hun respectievelijke vakgebieden.

Xing Mingzhao is de eerste decaan en voorzitter van het Medical College van de Southern University of Science and Technology. Hij studeerde in 1984 af aan de afdeling Geneeskunde van de Shanghai Second Military Medical University en promoveerde in 1993 op de fysiologie en biofysica aan de Case Western Reserve University. Voormalig hoogleraar levenslange geneeskunde aan de Hopkins University School of Medicine.

 

Wang Peng, directeur en voorzitter van het wetenschappelijk onderzoeksbureau van het Medical College van de Southern University of Science and Technology. Hij studeerde in 1984 af aan de Nankai University en promoveerde in de organische / bio-organische chemie aan UC Berkeley. Hij heeft ooit lesgegeven aan de Wayne State University, Ohio State University, Georgia State University en andere universiteiten.

Lees ook:   Waarom we zoveel zorgpremie betalen

Yang Guangyu is onderzoeker aan de School of Life Science and Technology van de Shanghai Jiaotong University. Afgestudeerd aan het College of Life Sciences, Jilin University in 2003, met als hoofdvak biologische wetenschappen; in hetzelfde jaar ging hij naar het Key Laboratory of Molecular Enzyme Engineering van het Ministerie van Onderwijs van de Jilin University om een ​​master- en doctoraatsprogramma te starten. PhD in biochemie en moleculaire biologie in juni 2009.

 

Wang Xinghuan, decaan van het Zhongnan-ziekenhuis van de Wuhan-universiteit. Na de overname van Thunder Mountain Hospital van Central South Hospital, was hij ook directeur van Thunder Mountain Hospital.

Zhang Li, van de afdeling Infectieziekten, Wuhan Jinyintan Hospital.

Xiao-Yang Zhao, van het People’s Hospital van de Wuhan University.

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.11.20031096v1

Referentielink
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18818423
https://jamanetwork.com/journals/jama/article-abstract/200582

Dit artikel is vrijgegeven met toestemming, Van qubit, Wechat: QbitAI. 
Bron

https://news.abplive.com/health/coronavirus-outbreak-blood-type-a-more-vulnerable-to-covid-19-study-1176984
BLOEDGROEP A EN O OPGEPAST!Meerdere Chinese onderzoeken naar COVID19 laten zien dat vooral mensen met Bloedgroep A een grotere kans hebben om ziek te worden.Vertaald:
De ABO-groep van 3.694 mensen in Wuhan vertoonde A, B, AB en O, en hun verdelingen kwamen overeen met respectievelijk 32,16% A, 24,90% B, 9,10% AB en 33,84% O.Onder 1775 COVID-19-patiënten van het Wuhan Jinyintan-ziekenhuis. De overeenkomstige verdelingen van A-, B-, AB- en O-bloedgroepen waren 37,75%, 26,42%, 10,03% en 25,80%.In China heeft volgens Wikipedia 27% van de bevolking bloedgroep A. Percentages van 32% en 37% liggen daar dus aanzienlijk boven. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Blood_type_distribution_by_country

Mensen met bloedgroep ‘A’ kwetsbaarder voor coronavirus, ‘O’ met laag risico: studie

Onderzoekers ontdekten dat bloedgroep A-patiënten een hogere mate van infectie vertoonden en ernstigere symptomen van het nieuwe coronavirus ontwikkelden.

Peking:  Mensen met bloedgroep ‘A’ zijn mogelijk vatbaarder voor de nieuwe coronavirus (COVID-19) -infectie, terwijl mensen met bloedgroep ‘O’ een lager risico hebben om het dodelijke virus op te lopen, een eerste in zijn soort onderzoek beweerde dinsdag. Gerapporteerd door de South China Morning Post (SCMP), keek de voorlopige studie naar de bloedgroep van patiënten in China die de ziekte opliepen.

Onderzoekers onder leiding van Wang Xinghuan van het Center for Evidence-Based and Translational Medicine van het Zhongnan Hospital van de Wuhan University keken naar bloedgroeppatronen van meer dan 2000 geïnfecteerde patiënten in Wuhan en Shenzhen.

Ze ontdekten dat bloedgroep A-patiënten een hogere mate van infectie vertoonden en ernstigere symptomen ontwikkelden. Van de 206 patiënten hadden er 85 type A-bloed – 63 procent meer dan 52 met type O.

“Mensen van bloedgroep A hebben mogelijk extra versterkte persoonlijke bescherming nodig om de kans op infectie te verkleinen”, schreven de auteurs, eraan toevoegend dat met Sars-CoV-2 geïnfecteerde patiënten met bloedgroep A mogelijk waakzamer toezicht en agressievere behandeling zouden moeten krijgen.

“Bloedgroep O had een significant lager risico op de infectieziekte in vergelijking met niet-O-bloedgroepen”, aldus de studie die nog moet worden beoordeeld door vakgenoten.

Volgens een studie in het Amerikaanse National Center for Biotechnology Information (NCBI) is ‘O’ de meest voorkomende bloedgroep (37,12 procent) in India, op de voet gevolgd door B op 32,26 procent, gevolgd door A op 22,88 procent terwijl AB was de minst voorkomende groep met 7,74 procent.

In de VS is ongeveer 44 procent van de bevolking type O,

Wang schreef: “Het kan nuttig zijn om ABO-bloedtypering bij zowel patiënten als medisch personeel te introduceren als een routineonderdeel van het beheer van Sars-CoV-2 en andere coronavirusinfecties, om de managementopties te helpen definiëren en de risicoblootstellingsniveaus van mensen te beoordelen ‘.

Hoewel er wereldwijd meer gevallen van luchtwegaandoeningen zijn geregistreerd, neemt het in China af, wat aantoont dat het verloop van de uitbraak daar is veranderd, volgens de vertegenwoordiger van de WHO in het land van Dr. Gauden Galea.

“Het is een epidemie die is gesmoord terwijl deze groeide en stopte. Dit blijkt heel duidelijk uit de gegevens die we hebben en uit de observaties die we in de samenleving in het algemeen kunnen zien”, vertelde hij aan UN News.

Volgens een recente studie bedroeg het totale sterftecijfer bij 72.000 Chinese coronaviruspatiënten 2,3 procent, maar bij volwassenen ouder dan 80 jaar steeg dit percentage tot 15 procent.

Artsen zijn van mening dat het nieuwe coronavirus “gelijke potentie heeft om door te dringen en zich te verspreiden”, ongeacht het geslacht, hoewel uit verschillende gegevens blijkt dat meer mannen door het virus zijn besmet dan vrouwen.

Als u echter type O bent, betekent dit niet dat u absoluut veilig bent, dus volg alle veiligheidsrichtlijnen van de lokale autoriteiten.

Josef Lamzek | Remember Me: Displaced Children of the Holocaust

https://rememberme.ushmm.org/pages/child/joseflamzek-84

De nazi’s waren monsters!
En zij zijn na de oorlog richting Zuid Amerika vertrokken
https://www.history.com/news/how-south-america-became-a-nazi-haven
Om door te gaan met hun wrede experimenten…. farmacie, en vaccinaties…!


Een Amerikaan die online dit zei:
Welnu, ik bevestig meerdere rapporten, Italië bevindt zich momenteel in een wereld van pijn door het virus. Dus al jullie idioten die het een hoax noemden, VERWIJDER JEZELF VAN HET FUCKING GENE POOL VOOR MIJN TIJD. HET IS EEN ZELF VERVANGEND VIRUS DAT IS GEWIJZIGD MET HIV-RNA MET GENE-BEWERKINGSTECHNOLOGIE AKA CRISPR ZOALS IK VAN DAG ÉÉN VERMELD. ONTWORPEN VOOR RH + EERST EN VOORUIT. AB- 100% IMMUUN.
Laten we dus eens kijken naar de 5G-overeenkomst. De meeste zijn niet op de hoogte van biowapentechnologie of moleculaire biofysica, twee gebieden die ik bestudeer. Duizenden jaren geleden noemden we dit Babylonische Black Majick. Vervorming van energie op microcellulair niveau.
5G vernietigt je immuunsysteem, waardoor je volledig vatbaar bent voor dit virus, maar de kicker: als het virus een biosynth-wapen was, wat synthetisch betekent, zouden ze het kunnen programmeren met nanotechnologieën om een ​​zelfreplicerende variant te worden, wat betekent dat het bij immuungecompromitteerde mensen massaproductie zou zijn zichzelf en de getroffen persoon zouden sterven aan vocht op de longen en / of ademhalingsfalen. Dat is precies wat 5G doet als je de output naar 60 mhz verhoogt. Mensen moeten de verschillen tussen golflengte en frequentie begrijpen.
Dus als u in een regio met 5G, RH + woont en problemen heeft met uw immuunsysteem, loopt u het grootste risico. Degenen die RH-, sterke immuunsystemen zijn en geen problemen met 5G hebben, hoeven zich het minste zorgen te maken.
Dus de volgende idioot die het gebruik van 5G en het verband met moleculaire biologie en biowapens / nanotechnologie niet begrijpt, stopt met praten en doet iedereen een plezier. ~

Het zou kunnen betekenen, dat dit nazi praktijken zijn van een land dat deze ziekte opzettelijk maakte in een laboratorium om mensen ziek te maken, mensen met bepaalde genen…!
Bv…zoals men in de tweede wereldoorlog ook deed.
Alleen dit lijkt dan wel anders maar het principe is hetzelfde.

Heel eng dit.
Bv je weet dat een bepaald ras een bepaald kenmerk heeft op het DNA en de bloedgroep dan kan men bv zo een bepaald volk uitroeien!
Very scary!
Ik had al een idee dat het daar ergens mee te maken had…

25 Images of the Nazi Medical Experiments: Murderous Doctors and Tortured Patients

Afbeelding kan het volgende bevatten: mogelijk herkende tekst: 80% 15:29 AA 14:02 RIVM: mensen positief getest, bevolkingsonderzoeken naar kanker meer 278 mensen positief meldt het RIVM. Daarmee komt totaal aantal positief geteste mensen op 1413. Sinds gisteren zijn het coronavirus. patiënten overleden zijn 24 mensen de ziekte. gemiddelde leeftijd de overledenen 79 jaar (de jongste de oudste 94). In totaal zijn 205 patiënten opgenomen (geweest) een RIVM update. de provincie Noord-Brabant zijn 108 nieuwe besmettingen vastgesteld. totaal zijn 554 mensen in Noord-Brabant positief getest. stopt vanwege capaciteitsproblemen tijdelijk met bevolkingsonderzoeken kanker. Het RIVM heeft het simpelweg met de bestrijding van het coronavirus.

Opmerking online:

Kan iemand mij dit uitleggen? Wij hebben 126 ziekenhuizen in nederland. Er zijn in totaal volgens de NOS 205 coronapatienten opgenomen geweest. Deel al weer thuis. Dat is nog geen 2 personen gem. per ziekenhuis. Waar liggen de IC ’s dan mee vol??? Kijk ook eens naar de statistiek op RIVM bij griep. Waar zijn de hoge aantallen grieppatienten ineens gebleven….? Zijn dat ineens coronapatienten geworden….wat klopt hier niet??

Afbeelding kan het volgende bevatten: tekst

 Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com