web analytics
11:11 Dubbele getallen

Weersbeïnvloeding. Waarom gebeurt dit

.:.Art’vertaald door uncle goog.:.en bijgewerkt…

- Philip Stallings: The Facts About Chemtrails (Warning - Facts Subject To Growth)

Hoofddoelen voor chemtrails:

 

De farmaceutische industrie – waarschijnlijk de meest krachtige lobbygroep op de planeet – bevindt zich momenteel op de rand van een rots vanwege mogelijke rechtszaken als gevolg van dood en schade, veroorzaakt door kwik in vaccins. Tel daarbij het snelgroeiende percentages bij van de bevolking, dat heeft inmiddels heeft geleerd over kwik in de vaccins en nu (logisch)vaccins weigert. Hierdoor is de blootstelling van de mens aan kwik aan het verminderen.

Met deze plotselinge daling van de blootstelling aan kwik, zou je verwachten dat kwik gerelateerde ziekten-achtige ADD, ADHD en autisme – af gaan nemen. Deze afname zal tzt schokkende epidemiologische (op de bevolking gebaseerde) gegevens opleveren die (opnieuw) gaan bewijzen dat  kwik de oorzaak is.

Met de berg gegevens die al bestaan over kwik en deze veroordeelt als een belangrijke oorzaak van ziekten, zouden deze epidemiologische gegevens de weegschaal kunnen doen kantelen en een aardverschuiving van rechtszaken kunnen veroorzaken die de farmaceutische industrie zou doen bankroeten, en dat is volgens de schrijver een goede zaak.

Om deze aardverschuiving te voorkomen, moesten de farmaceutische bedrijven een manier vinden om kwik, of andere giftige stoffen mn. belangrijk voor tijdens de kindertijd(tijdens ?), aan de bevolking te verspreiden. Chemtrails zijn de perfecte oplossing omdat geïnhaleerde nano-deeltjes van kwik of aluminium gezondheidseffecten veroorzaken die erg lijken op vaccin-geïnjecteerd kwik. Wanneer u deze kleine deeltjes inhaleert, dringen ze via de longen ons lichaam binnen en worden ze onmiddellijk beschikbaar voor de bloedbaan. Chemtrails zijn een letterlijke vaccinatie vanuit-via de lucht.

Bovendien heeft het toedienen aan de bevolking met giftige metalen als bijkomend voordeel dat miljoenen mensen ziek worden, wat dé manier is waarop farmaceutische bedrijven de op één na grootste industrie ter wereld zijn geworden, de tweede is dit, dankzij olie. Ze verkopen mensen het instrument van de ziekte (Gif in vaccins), waarna ze mensen de oplossing verkopen door geneeskunde en vaccins 🙂 . Het wordt ‘ machiavellisme ‘ genoemd en het is een zeer effectief schema om snel rijk te worden.

Het is belangrijk om te beseffen dat de farmaceutische bedrijven, niet alleen werken. Ze hebben niet de reikwijdte en andere infrastructuur, noch de autoriteit die vereist is om een ​​operatie van deze omvang uit te voeren. Dit zou betekenen dat de federale overheid en het leger samenwerken. In mijn studies ontdekte ik dat ze wel samenwerken , zo erg zelfs dat ze als dezelfde organisatie kunnen worden beschouwd.

Met hetzelfde doel (ziekte en overlijden) hebben machtige figuren in de regering laten zien dat ze worden gesteund voor de controle op de bevolking.

(Of dit al gaande is, geen idee, het kan ook een visionaire blik zijn van deze mensen… )

2. Bevolkingscontrole
Bij moderne onderzoekers is het algemeen bekend dat een moderne bevolkingscontrole-agenda agressief aan de gang is.

Er zijn twee modaliteiten voor populatiecontrole:

1. Sterilisatie: Sterilisatie vertraagt ​​de bevolkingsgroei. Als de reproductie onder een factor 2,1 daalt, begint de populatie af te nemen.

2. Moord: het einde van het leven is een voor de hand liggende methode voor bevolkingsreductie, maar als deze modaliteit wordt uitgevoerd als een kwestie van openbaar beleid , dan moet het worden gedaan op manieren die het niet aan het publiek bekendmaken.

In dit opzicht is kwik het perfecte gif, dat aan beide bovenstaande vereisten voldoet.

Mercury Kills
Kwik veroorzaakt kanker, miskramen, geboorteafwijkingen en tal van andere veel voorkomende ziektes die de levensduur van een leven verkorten of aanzienlijk verkorten. In feite zijn de meeste belangrijke ziekten tegenwoordig terug te voeren op kwikvergiftiging. Het grootste voordeel van het gebruik van kwik in dit verband, is het feit dat deze ziekten niet bekend staan als geassocieerd met kwik, door moderne artsen (ondanks de connectie in medische literatuur); daarom hebben mensen nooit het vermoeden dat hun ziekten of de dood van hun dierbaren uiteindelijk door kwik werd veroorzaakt.

Lees ook:   Agenda 21

Mercury Steriliseert
Kwik is giftig voor zowel het mannelijke als het vrouwelijke voortplantingssysteem. Het induceert steriliteit, maar toch wordt dit symptoom van kwikvergiftiging volledig genegeerd in de moderne medische opleiding.

De details van deze geïnduceerde steriliteit worden besproken in de video door Dr. David Ayoub genaamd ” Mercurius, Autisme en de Wereldwijd Vaccinatieagenda “. Dit is een van de belangrijkste video’s die elke ouder zou moeten bekijken.

Modern populatie beheersingsbeleid
Populatiecontrole is een populair onderwerp. Het is ook een onderwerp dat gepolariseerd is: je weet er alles van of je weet er niets van.

Het heeft geen zin om het huidige beleid of de agenda’s voor populatiebeheersing uit te leggen, omdat velen dit al zeer effectief hebben gedaan. Dus, ik zal je een paar links hieronder geven die het onderwerp introduceren en documenteren. Ik vertrouw erop dat jij – als een liefhebbende ouder, en humanitair -meer inzicht zult krijgen door op internet naar meer informatie te zoeken. De informatie is beschikbaar, goed gedocumenteerd en gemakkelijk te vinden.

Hieronder volgen de documentaties.

Mercurius, Autisme en de Wereldwijd Vaccinagenda

Dit is de belangrijkste video die elke ouder kan bekijken . Het legt de bevolkingsverminderingsagenda uit en documenteert deze grondig en hoe deze wordt uitgevoerd – ten dele – door middel van wereldwijde vaccinatieprogramma’s.

Agenda 21: bevolkingsreductie van de Verenigde Naties

De Verenigde Naties willen de wereldbevolking verminderen. Leiders hebben openlijk verklaard dat ze tussen de 2 en 4,5 miljard mensen willen elimineren. Ze zijn serieus. Deze agenda is duidelijk al goed op weg.

Populatiecontrole: de verbinding met Eugenics

Bevolkingvermindering (massamoord) niet nieuw. Het is een geloofssysteem geworteld in seculier humanisme en gepromoot gedurende de afgelopen 100 jaar. Je zult geschokt zijn om te zien wie de belangrijkste spelers zijn geweest bij het bevorderen van de eliminatie van miljarden mensen.

Nieuw onderzoek Steesters Mercury Blade Away From Vaccines Toward Environment: Maar waar komt het vandaan?

Farmaceutische bedrijven verplaatsen de schuld voor kwikvergiftiging weg van vaccins. Ze geven nu de schuld aan de omgeving, wat de vraag oproept: hoe kwam al dat kwik zo snel in de omgeving terecht?

New Age Religion: een nieuwe mindset voor vreedzame ontvolking

Een korte video waarin wordt uitgelegd wat sommige van de machtigste mannen ter wereld geloven. Door hun geloofssysteem te begrijpen, zul je begrijpen waarom ze de bevolkingsvermindering “het juiste ding om te doen” vinden.

Van het christendom naar Babylon

Een krachtige ontmaskering die duidelijk de lijn verbindt tussen het geloofsysteem van de huidige wereldleiders en de oude ‘mysteries’ (hun woord) die hun oorsprong vonden in Babylon. Dit is een must-see voor serieuze geopolitieke onderzoekers.

3. Landbouwbeheersing
GMO-gigant Monsanto heeft zaden voor de landbouw ontwikkeld die bestand zijn tegen aluminium in de bodem. Als chemtrails aluminium bevatten , wat alle bewijsmateriaal nu ondersteunt, zal uiteindelijk het pH van de bodem veranderen en het voor veel landbouwgewassen moeilijker maken om te groeien. Monsanto, met hun nieuwe aluminium resistente zaden, zal de redding zijn die dan te hulp schieten en hun gepatenteerde zaden verkopen en zal in ruil daarvoor totale  controle krijgen over de voedselvoorziening in de wereld.

Lees ook:   Schippers ja, ja...

Sceptisch?
Ik sprak in 2010 met het hoofd van het Maine Bureau of Air Quality, die me vertelde dat de aluminiumniveaus in de grond van Maine de afgelopen jaren zijn gestegen. Vervolgens gaf hij verschillende verklaringen hiervoor, geen van hen had betrekking op chemtrails.

Meerdere tests uitgevoerd door wetenschappers in Californië hebben stijgende grond aluminium en barium niveaus onthuld .

White Bark-syndroom is de naam die wordt gegeven aan de ziekte die wordt aangetroffen in een steeds toenemend aantal bomen. De witte schors op deze bomen is getest en bleek hoge niveaus aluminium te bevatten.

Witte neusziekte is de naam van de mysterieuze ziekte in het noordoosten die ervoor zorgt dat vleermuizen uit de lucht vallen. De ziekte kan het gevolg zijn van chronisch depressieve immuunsystemen die opportunistische schimmelinfecties mogelijk maken. Barium is bekend als een depressivum van het immuunsysteem.

Ik heb persoonlijk de afsterving van een hele lieveheersbeestjeskolonie meegemaakt gedurende 2 dagen van intensieve spuiten hier in Maine in 2008.

De toekomst van voedsel
Naarmate de bodem meer en meer giftig dankzij  aluminium wordt, ziet de toekomst van voedsel er somber uit, maar de toekomst van Monsanto ziet er zeer winstgevend uit.

De verbinding
Dus wat is de connectie tussen het leger, wie chemtrails sproeit en Monsanto?

De connectie is duidelijk en bekend bij geopolitieke onderzoekers, maar is te groot om in dit artikel te behandelen. Maar als u begrijpt wat gecontroleerde regelgeving is, dan begrijpt u waarschijnlijk al hoe bedrijven regeringen controleren.

4. Centralisatie van Kracht
Een ander belangrijk doel van chemtrails opent de doos -met samenzwering en gissingen- van Pandora , de wereld ondergaat duidelijk een grote politieke verschuiving die elke natie – tegen de wil van het volk – in de richting van een centralisatie van de macht duwt. Bijna alle naties van de wereld hebben hun soevereiniteit overgegeven aan de Verenigde Naties in de afgelopen 20 jaar. Dit is tot stand gekomen door een reeks wetswijzigingen die de nationale wetgeving ” harmoniseren ” met het beleid van de Verenigde Naties, of nationale wetgeving onderwerpen aan de autoriteit van de Verenigde Naties.

Deze massale, maar relatief geruisloze veranderingen in de politieke structuur van de wereld tekenen een beeld dat griezelig lijkt op voorspellingen uit de Bijbel .

Ik laat het gedetailleerde onderzoek van dit intrigerende onderwerp over aan je capabele handen, maar ik zal dit enorme concept verdichten tot dit uiterst belangrijke residu:

De verschuiving van macht – hoewel al legaal bereikt – zal veel dwang met zich meebrengen om de harten en geest van mensen van verschillende naties tot  acceptatie te brengen. De meest effectieve grondmethode van massale dwang is het gebruik van angst, en weinig dingen kunnen angst effectiever veroorzaken, dan een waargenomen tekort aan voedsel. Of een continu propaganda van bv ziekten, als de mazelen die nooit een echt probleem vormde voor kinderen, want het was een onschuldige kinderziekte.

De clou van deze dwang van de mensen om een ​​centralisatie van macht te accepteren, is deze:

Om de naties te verenigen, moet je een nieuwe structuur – een nieuwe orde – creëren vanuit een gesynthetiseerde chaos. Deze chaos moet mondiaal zijn en het moet angstaanjagend genoeg zijn om mensen te dwingen hun fundamentele mensenrechten op te geven in ruil voor veiligheid: beveiliging geboden door – je raadt het al – de Verenigde Naties.

Lees ook:   Even een boodschap doen

Waar komt de chaos vandaan?

Het komt – gedeeltelijk – door de achteruitgang van de omgeving

Sinds chemtrail-sprayen op verschillende plaatsen in de wereld is begonnen, hebben we een groeiend aantal anomale gebeurtenissen gezien die met elkaar verbonden lijken te zijn. Er zijn vleermuizen doodgegaan, het verlies van complete lieveheersbeestjes, vierkante mijlen oceanen bedekt met een onbekend vezelig organisme vergelijkbaar met die van Morgellon, en nu het mysterieuze verlies van bomen. Gaan de bomen dood aan een of andere bekende ziekte? Nee, hun schors wordt wit van de grond af alsof ze iets uit de grond trekken – aluminium – een stof waarvan bekend is dat het een bestanddeel is van chemtrails.

Natuurlijk zullen de architecten van dit plan de overbevolking beschuldigen van de zichtbare aardeveranderingen, milieuproblemen, droogte, hongersnood, pestilentie en alle andere problemen die ze veroorzaken. Deze veranderingen zullen de nodige angst opwekken om ervoor te zorgen dat mensen hun waarden veranderen en bereid zijn om verlies van persoonlijke rechten te accepteren in ruil voor veiligheid , voedsel en andere commerciële “voordelen en diensten”.

Het uiteindelijke resultaat van de vernietiging van de omgeving door chemtrails is dus de centralisatie van de macht: de rechtvaardiging voor de noodzaak voor een wereldwijde regering om mondiale problemen op te lossen; problemen die ze hebben gemaakt.

Et. Al.
We geloven dat er ook andere toepassingen zijn voor chemtrails, zoals HAARP EMF golfgeleiders. De geïoniseerde tunnels door de atmosfeer gecreëerd door chemtrails zijn perfect voor het vergroten van de propagatie-efficiëntie van EMF-golven.

Bible Talks About Poisoning The Population
Het boek Openbaring spreekt eigenlijk over mondiale industriëlen (” handelaars van de aarde ” genoemd) die drugs en gif gebruiken om de wereldbevolking (” alle naties “) te dommeren met het doel massale misleiding kort voor de wederkomst van Christus. Dit boek gebruikt het woord ’tovenarij’, maar als we de oorspronkelijke taal eens goed bekijken, vinden we iets heel interessant.

“… want uw kooplieden waren de grote mannen van de aarde, want door uw toverij werden alle naties misleid .” – Openbaring 18:23

Het woord “tovenarij” in deze passage is het Griekse woord “pharmakeia” (Strongs # 5331) (far-mak-i’-ah). Dit is de bron van het Engelse woord “farmaceutisch”. De ware betekenis als het woord ‘pharmakeia’ ‘drugs of vergif’ is, dus hier voorspelt de Bijbel de chemische domheid van de wereld door hen duizenden jaren geleden te drogeren en te vergiftigen.

Het moet ook worden vermeld dat de uitdrukking “grote mannen” in dit vers niet betekent “goede mannen” Het betekent in feite “krachtige mannen”. In de termen van vandaag zouden we ze ‘wereldwijde industriëlen en / of bankiers’ noemen.

Dit vers voorspelt dus een wereldwijde misleiding door een groep machtige industriëlen. Deze misleiding zal worden vergemakkelijkt door de bevolking te drogeren en vergiftigen. Het doelwit van dit grote kwaad is de “alle naties” van de aarde. Dit is duidelijk een directe verwijzing naar de domheid van de bevolking, waardoor ze vatbaarder worden voor misleiding .

Ongeacht hoe je het bekijkt, dit vers is een directe verwijzing naar een samenzwering van misleiding van wereldwijde proporties.

 

https://www.ninefornews.nl/oud-marinier-geheimen-chemtrails/

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button