...

19 oktober 2021

 

Hulpstoffen in de griepprik

De grotegriepmeting.nl

 photo 156367_125192757652019_640400441_n_zpsswkgus5n.jpg

Hulpstoffen in de griepprik

In de griepprik zitten onschadelijke stukjes van verschillende griepvirussen die voor activatie van het afweersysteem, en de daarbij behorende productie van beschermende antistoffen, moeten zorgen. Dat weten de meeste mensen wel.wmpl whistle via Angel-Wings Maar een griepprik bevat ook verschillende hulpstoffen met moeilijke namen als dinatriumfosfaat dihydraat of thiomersal. Wat zijn dit voor stoffen en waarom zitten ze in de griepprik?

Bijwerkingencentrum Lareb onderscheidt vijf soorten hulpstoffen die regelmatig terug te vinden zijn in vaccins. De eerste categorie is het adjuvant.

Bij vaccins met geïnactiveerde virussen of bacteriën is de afweerreactie niet altijd sterk genoeg om bescherming te bieden. Een adjuvant zorgt ervoor dat die bescherming wel op gang komt. Bijvoorbeeld door gemaakte antistoffen langer vast te houden in het bloed. Of door cellen, die de deeltjes van de ziekteverwekker aan de rest van het afweersysteem moeten presenteren, te ondersteunen.

Isotone oplossing

 photo 558407_125192604318701_899140957_n_zpsngolevat.jpg

Een tweede groep hulpstoffen zijn de buffers. Deze zijn nodig om de oplossing, waarin het vaccin zich bevindt, de juiste zuurgraad te laten houden. Bij een afwijkende zuurgraad kunnen werkzame bestanddelen in het vaccin hun functie verliezen en biedt het onvoldoende bescherming.(Vast karnemelk ofzoiets)wmpl whistle via Angel-Wings

Om de houdbaarheid te verlengen en besmetting van het vaccin te voorkomen, wordt er nogal eens een conserveermiddel toegevoegd. Ook een stabilisator dient dit doel. En de laatste categorie hulpstoffen omvat de emulgatoren, die worden toegevoegd om de oplosbaarheid van een vaccin te vergroten.

Dit seizoen zijn in Nederland en België met name de vaccins Vaxigrip en Influvac gebruikt. Beide vaccins bevatten een bufferoplossing met onder andere natriumchloride, kaliumchloride en dinatriumfosfaat dihydraat. De concentratie van opgeloste stoffen in deze buffer is hetzelfde als die in het menselijk lichaam (isotoon). Isotone oplossingen zijn niet giftig voor cellen en kennen daardoor veel toepassingen. Ze worden bijvoorbeeld in het ziekenhuis gebruikt als infuus (fysiologische zoutoplossing).

Schadelijke stoffen

Verder kunnen er in de griepprik sporen zitten van kippeneiwit, conserveermiddelen (formaldehyde), emulgatoren (polysorbaat 80) en antibiotica (neomycine). Dit zijn stoffen die tijdens het productieproces van het vaccin gebruikt zijn, maar voor het grootste deel ook weer zijn weggewassen.

Om vaccinvirussen te laten groeien worden bebroede kippeneieren gebruikt. Na de virusgroei worden deze virussen heel goed gezuiverd, maar toch is het niet uit te sluiten dat er een hele kleine hoeveelheid kippeneiwit achterblijft. (Je zou maar allergisch zijn!?-Of worden!!!!!!)

Daarom wordt dit bestanddeel ook vermeld in de bijsluiter. Datzelfde geldt voor antibiotica. Neomycine wordt tijdens het productieproces toegevoegd om te voorkomen dat er schadelijke bacteriën in het vaccin gaan groeien. Ook deze stof wordt, zodra het vaccin klaar is, verwijderd. (Hoe haal je een antibiotica uit een vaccin? Met een pincet vermoedelijk! 🙂 =vloeibaar=water..hoe?)
Maar ook hier is er een kans dat er een spoor in de griepprik aanwezig blijft. -RLY?wmpl whistle via Angel-Wings

Lees ook:   Donor registratie t.a.v Mw. Dijkstra

Gebruikte reststoffen zijn niet altijd onschadelijk. Zo is formaldehyde in grote hoeveelheden kankerverwekkend en kan polysorbaat 80 schadelijk zijn voor mensen met de ziekte van Crohn. Daarom is er voor dit soort stoffen een Maximaal Aanvaardbare Concentratie (MAC-waarde) vastgelegd. Zolang producenten onder die MAC-waarde blijven treden er geen schadelijke effecten op, ook niet bij herhaaldelijk gebruik. De sporen van schadelijke stoffen die in de griepprik kunnen zitten, blijven hier ruim onder.

 photo 36492_125192670985361_802718426_n_zpsdwykwdso.jpg

Thiomersal

Het vaccin tegen nieuwe influenza A/H1N1 dat in 2009 werd gebruikt, bevatte thiomersal. Een kwikverbinding, waar de laatste jaren nogal veel over te doen is geweest. Thiomersal wordt toegevoegd om de groei van schadelijke schimmels en bacteriën te remmen. (Dit is als in afzwakken van potentieel gevaar van dit middel) Thiomersal wordt voor dit doel bijvoorbeeld ook gebruikt in cosmetica, tandpasta en contactlensvloeistoffen. De ophef is ontstaan omdat thiomersal een kwikverbinding bevat. De natuurlijke vorm van kwik is erg giftig, omdat het zich kan ophopen in het lichaam en daar lange tijd kan blijven. In thiomersal wordt een andere vorm van kwik gebruikt, die niet ophoopt en vanzelf uit het lichaam verdwijnt. (Dementie bv!)

 photo 554477_125192454318716_68197409_n_zpsmu8ddyz8.jpg

Veel potjes, met vet, eh virussen….

”De Grote Griepmeting opereert volstrekt onafhankelijk van welke sponsor of adverteerder dan ook: organisatorisch, inhoudelijk, wetenschappelijk of anderszins”.

Meld je ook aan, altijd goed immers, kunnen ze monitoren waar de chemtrails goed hun werk deden!
Hahahaha!!!!!!! Sorry, goed bedoeld misschien van die site maar ik geloof er dus geen hol van!
Maar zo kun je wel monitoren waar er veel zieken zijn!
Vermoedelijk hebben we dat virus momenteel al gehad!
Maar kwam een kennis tegen, schatje hoor, daar niet van, Heey Smek links rechts, Hai Lievie!
Hoe is het… Ooow ik heb zo een keelpijn! wmpl whistle via Angel-Wings

WTF? Kus je mij dan? WHY ME??????????? HUILLLLLLLLLLLL!
wmpl scratch via Angel-Wingswmpl wacko via Angel-Wingswmpl wink via Angel-Wings
Nou goed als ik wel nogmaals die keelpijn krijg, ga ik haar stalken! Kzal ze leren! Hahahaha!

Deel & let's open the minds!

Gerelateerde berichten