De grote volksziekten

Hart- en vaatziekten (01-03-1997)

De grote volksziekten – Wanneer we kijken naar de grote volksziekten die er zijn, dan hebben ze alle te maken met de geestelijke processen die zich binnen het leven afspelen. De misstanden in het leven worden aangepakt, het leven schudt zijn blokkades af en de mens wordt geacht hierin mee te gaan. Hij krijgt dan, door het karma dat uitgewerkt moet worden, op grote schaal ziekte op zijn weg.

De grote volksziekten die wij momenteel kennen, hebben alle te maken met de grote schoonmaak die de schepping aan het houden is in haar lagere aard, haar lagere chakra’s. Zij heeft namelijk gekozen om te gaan functioneren vanuit haar hogere aard, haar geest, haar bewustzijn. De blokkades die tussen het functioneren vanuit de hogere aard staan, worden massaal teruggespiegeld naar de verwekkers van het blokkerend karma en de mens krijgt daarin de door hemzelf opgewekte portie te dragen.

De grote volksziekten die wij nu kennen hebben alle met de hier genoemde schoonmaak in de lagere aard, de lagere chakra’s van de schepping te maken. U kunt hierin de volgende verbanden zien:

Het vissentijdperk, de evolutie van de zonnevlecht – Hart- en vaatziekten zijn verbonden met de zonnevlecht. De zonnevlecht reguleert de processen die te maken hebben met de individualiteit, met emoties en met het verstandelijk denken. Wanneer deze te sterk gestimuleerd raakt, wordt de mens egogebonden, overemotioneel en hecht hij te sterk aan de controle van zijn verstandelijk denken.

In het vissentijdperk werd de evolutieimpuls op de zonnevlecht van de mens gericht. Hij mocht een sterk individu worden met een goed ontwikkeld brein. Hij mocht daarnaast zijn gevoel via zijn emoties tot ontwikkeling brengen. Er heerste door deze evolutieimpuls een grote activiteit in de zonnevlecht, opdat zo de positieve kwaliteiten in de mens tot ontwikkeling konden komen. De schaduwzijde van dit proces is dat daar waar een overstimulatie van de zonnevlecht ontstond de negatieve kwaliteiten ook volop tot ontwikkeling kwamen. We zitten nu, in de overgangsfase tussen vissen- en aquariustijdperk, dan ook met een erfenis van overgebondenheid aan het ego, aan emoties en aan het verstand.

Het aquariustijdperk, de evolutievan het hart – Vanuit het Plan van de Schepping is – nu de aquariusevolutie inzet en deze het hart van de mens wekt – een grote zuivering aangezet die regulerend werkt in de werking van de (vaak oververhitte) zonnevlecht van de mens. Daardoor trekt de derde volksziekte, de hart- en vaatziekten, als ‘een plaag’ over de mensheid.

Deze volksziekte kon ontstaan, omdat door de gebondenheid aan de zonnevlecht alle spirituele energie daar naartoe getrokken werd, waardoor het hartchakra, dat het hart en de bloedsomloop van spirituele energie moet voorzien, niet meer goed gevoed kon worden. Zo werden de hart- en vaatziekten een feit. Elk mens die door de hart- en vaatziekten wordt getroffen, wordt gedwongen zijn te sterk werkende zonnevlecht (het ego) te reguleren ten gunste van het hart (het bewustzijn). Hierin wordt hij geholpen doordat de impuls van de aquariusevolutie hem op zijn bewustzijn aanspreekt, waardoor dit tot ontwikkeling wordt gebracht. Daardoor wordt zijn hartchakra extra gestimuleerd en gevoed.

De genezing van hart- en vaatziekten – De manier om hart- en vaatziekten te voorkomen of te genezen is het aangaan van uw bewustwordingsweg. Bewustwording, en de daarbij behorende geïnitieerde meditatietechniek, zullen een sterk kalmerend effect hebben op uw egogebondenheid, op uw emotionaliteit, en zullen u helpen het verstandelijk denken te relativeren. Wanneer de mens op zijn bewustwordingsweg transformatie en transmutatie wil integreren, heeft hij een totaalpakket ter beschikking om tot een volledige holistische genezing van zijn hart- en vaatklachten te komen.

http://shop.soniabos.com/shop/nederlands/hart-en-vaatziekten-download.html

Gerelateerde Berichten