web analytics
11:11 Dubbele getallen
Gezondheid & Uiterlijk

Allergisch voor de prik

Allergisch voor de prik

Een enkele inenting stimuleert slechts een gedeelte van het
immuunsysteem, en kan derhalve het evenwicht verstoren.

De medische wereld heeft de laatste tijd de grootste moeite
om bezorgdheid over vaccinaties bij het publiek weg te
nemen. Angst voor de prik wordt vooral ingegeven door
onderzoek in de V.S., dat heeft uitgewezen dat inentingen
bij sommige mensen suikerziekte veroorzaken.1
Verscheidene organisaties, waaronder de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), het Amerikaanse National
Institue for Allergy en Infecious Disease en het Centre for
Disease Control, hebben de uitkomsten van deze
controversiële Amerikaanse studie tijdens een tweedaagse
conferentie echter verworpen. En tegelijkertijd
aangekondigd, dat het onderzoek naar de effecten van
vaccinatie zal worden voorgezet.
De voor- en nadelen van vaccinatie zijn al uitgebreid
beschreven in wetenschappelijke literatuur, maar tot nu toe
is het onderzoek vooral gericht op de effecten op korte
termijn. Recent hebben wetenschappers echter het vermoeden
geuit, dat er een verband bestaat tussen inentingen en het
ontstaan van chronische ziekten, met name allergieën. Zo
heeft dr. Kemp onderzoeksgegevens gepresenteerd die de
veronderstelling staven, dat sommige componenten van
inentingen tegen kinderziekten het risico op het ontstaan
van astma bij jonge kinderen vergroten.2
Werd astma dertig jaar geleden nog beschouwd als een
zeldzame ziekte, tegenwoordig lijdt 20-30% van de bevolking
in de V.S. aan deze aandoening, met 5000 sterfgevallen per
jaar tot gevolg. Allergische aandoeningen, zoals eczeem,
hooikoorts en de ziekte van Crohn, worden eveneens in
verband gebracht met vaccinaties.3 Studies in Engeland
hebben uitgewezen , dat het aantal gevallen van eczeem bij
kinderen van 5 tot 16% is gestegen en hooikoorts van 9 tot
15%.4 Inentingen zouden ook het ontstaan van auto-immuun
ziekten als reumatische artritis en diabetes bevorderen. Het
aantal kinderen, dat al op jonge leeftijd lijdt aan insuline-
afhankelijke suikerziekte neemt de laatste jaren toe.
Desalniettemin is vaccinatie een van de meest gebruikte
methoden ter voorkoming van ziekten. In 1990 is berekend dat
wereldwijd ongeveer 1479 miljoen inentingen zijn uitgevoerd.
Een enkele inenting stimuleert slechts een gedeelte van het
immuunsysteem, en kan derhalve het evenwicht verstoren.
De ziekten die recent in verband worden gebracht met
vaccinaties hebben één ding gemeen: in plaats van te zijn
veroorzaakt door een falend afweersysteem, worden zij juist
verantwoordelijk geacht voor het uit evenwicht brengen van
het immuunsysteem.
De medische wetenschap is terughoudend met het accepteren
van de veronderstelling, dat vaccinatie een van de oorzaken
kan zijn voor het ontstaan van een slecht functionerend
immuunsysteem, omdat een rechtstreeks verband nog niet is
bewezen. Echter, in theorie bestaat dit verband al: het
immuunsysteem wordt gecontroleerd door cellen die worden
getypeerd als Th1 en Th2 cellen. Als deze correct
functioneren, zenden de Th1 cellen boodschappen uit naar
cellen die zijn geïnfecteerd door een virus met de
instructie om dit virus te doden. Th2 cellen daarentegen,
moeten voorkomen dat parasieten door de darmwand kunnen
dringen, wat zij door middel van de productie van
immunoglobuline E (IgE), histamine en slijm doen. Om het
immuunsysteem op de juiste manier te laten functioneren, is
er een evenwicht nodig tussen de Th1 en de Th2 cellen, omdat
de Th1 cellen de activiteit van de Th2 cellen begrenzen.
Alle inentingen, behalve die tegen tubercolose, hebben
echter het effect dat zij slechts dat deel van het
immuunsysteem stimuleren, dat verantwoordelijk is voor de
productie van Th2 cellen. Dus is het in theorie mogelijk,
dat vaccinatie voor een verstoring van het evenwicht zorgt.
En voor de ontwikkeling van allergische reacties, omdat
stimulatie van Th2 cellen leidt tot roodheid, buitensporige
vochtproductie van de huid, oftewel typische allergische
reacties.
Om een antwoord te krijgen op de vraag wat het exacte
verband is tussen vaccinatie en daarop volgende lichamelijke
reacties, is meer, intensief onderzoek noodzakelijk. Bij
sommige wetenschappers roept dit echter nu al oppositie op.
Zo werd in een hoofdartikel van het Britisch Medical Journal
van juli 19985 de vraag gesteld of het wel ethisch
verantwoord was dat een controlegroep tijdens een onderzoek
naar vaccinatie niet ingeënt werd. Vreemd genoeg wordt
ethiek nooit aan de kaak gesteld als het gaat om vaccinatie
bij kinderen, terwijl wetenschappelijk het vermoeden bestaat
dat deze handeling kan bijdragen tot het ontstaan van
chronische ziekten!
Michelle Clare
_______________________________
1 Infect Dis Clin Parct, 1997; 6: 449-54
2 Epidemiology, 1997; 8: 678-80
3 Lancet, 1995; 345-1071-4
4 Clin Expert Allergy, 1993; 23, 484-92
5 Britisch Medical Journal, 317: 159-60

Lees ook:   Wereldwijd rivierwateronderzoek toont aan: medicijnresten bedreigen mondiale gezondheid

Zo wordt alles voorgeschoteld:

Kijk maar eens en vindt dat er zelfs formaldehyde in de vaccins zit. Dit is een kankerverwekkende stof, waarmee we een heleboel baby’s belasten!

Our Alexander – een Engelstalige site over een kind dat stierf door vaccinaties

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties ♥Support ons door je ad blocker uit te schakelen♥