27 oktober 2020

 

Magnetron

Magnetron
 Europese Hof vernietigt spreekverbod van Zwitserse wetenschapper,
die de gevaren van in de magnetron bereid voedsel aan het licht bracht
Hans Hertel was de eerste geleerde, die het plan opvatte om een kwalitatieve studie te maken van de invloed van in de magnetron bereid voedsel op de fysiologie van de mens. Dit kleine, maar goed gecontroleerde, onderzoek wees op de achteruitgang van het voedsel, dat in de magnetron bereid wordt. Samen met Bernard H. Blanc van het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie, en het Universiteitsinstituut voor Biochemie, was Hertel één van de 8 deelnemers aan dit onderzoek.
De conclusie was duidelijk: Door het koken in de magnetron veranderden de voedingsstoffen dusdanig, dat veranderingen in het bloed van de deelnemers plaats vond. Dit waren geen gezonde veranderingen, maar veranderingen die achteruitgang in het menselijk lichaam konden veroorzaken. ­
In 1991 publiceerden Hans Ulrich Hertel en een professor aan de universiteit van Lausanne een onderzoek, waarin gewezen werd op het feit, dat voedsel, gekookt in de magnetron, grotere gezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen dan voedsel gekookt op de conventionele manier.
Belangrijke veranderingen werden ontdekt in het bloed van de vrijwilligers, die voedsel nuttigden, dat in de magnetron bereid was. Dit waren ondermeer een verlaging van alle hemoglobine- (bloedarmoede dus!) en cholesterolwaarden, vooral HDL-(goede cholesterol) en LDL(slechte cholesterol)-waarden en -verhouding. De witte bloedcellen toonden een sterkere korte-termijnvermindering na de inname van in de magnetron bereid voedsel dan na de inname van alle andere varianten. A1 deze indicaties wezen in de richting van vermindering van goede gezondheid en van degeneratie.
Bovendien was er een sterk verband tussen de hoeveelheid microgolven in het testvoedsel en het lichtgevend vermogen van luminescente* bacteriën, die blootgesteld werden aan serum van proefpersonen, die dat voedsel aten. Mede hierdoor kwam Hertel tot de conclusie, dat zulke technisch afgeleide energieën dan ook op mensen kunnen overgaan via de consumptie van in de magnetron bereid voedsel.
In Journal Franz Weber (no. 19) verscheen een artikel, waarin werd vastgesteld, dat de consumptie van in de magnetron bereid voedsel kankerachtige effecten op het bloed hadden. Dit artikel werd gevolgd door het onderzoek.
Op 7 augustus 1992 daagde de Zwitserse Vereniging van Fabrikanten en Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten de betrokkene voor het Gerechtshof voor Handel van het Kanton Bern. Het toonde een expertiserapport van een professor aan het Federale Instituut voor Technologie in Zürich, dat uitwees, dat het onderzoek van de gedaagde waardeloos was en zijn bevindingen onhoudbaar.
Toen Hertel en Blanc hun resultaten openbaar maakten, kwam de hamer van het gezag op hen neer. Een machtige handelsorganisatie, de Zwitserse Vereniging van Dealers in Elektrische Apparaten voor Huishouding en Industrie, bekend als de FEA, sloeg snel toe. Zij dwongen de president van het rechtbank van Seftigen, in het Kanton Bern, een ‘spreekverbod’ uit te vaardigen tegen Hertel en Blanc.
De aanval was zo fel, dat Blanc zijn steun snel herriep, maar het was te laat. Hij had reeds schriftelijk zijn mening gegeven over de deugdelijkheid van de onderzoeken, waarin hij het eens was met de opinie, dat in de magnetron bereid voedsel afwijkingen in het bloed veroorzaakte. Hertel hield vol en tot op heden eist hij zijn recht op in een proces. Voorbereidende verhoren betreffende de zaak zijn aangespannen bij hogere gerechtshoven, en het is duidelijk dat de overheid niet wil dat een ‘showproces’ losbarst over dit onderwerp.
In maart 1993 nam de rechtbank de volgende beslissing, die gebaseerd was op de klacht van de FEA: “Overweging. I . Op verzoek de van de eiser (FEA) wordt de gedaagde (Dr. Ing. Hans Hertel) verboden te verklaren, dat voedsel bereid in de magnetron, gevaarlijk is voor de gezondheid en leidt tot veranderingen in het bloed van consumenten, met ziekteverschijnselen, kenmerkend voor het begin van kanker: De gedaagde zal worden verboden de uitspraak: ‘dood als gevolg van magnetrons’ te herhalen in publicaties en openbare lezingen en wettelijk worden vervolgd.”
In 1998, echter, werd dit besluit vernietigd. In een vonnis, uitgesproken in Strassbourg op 25 augustus in het geval Hertel uit Zwitserland, was het Europese Hof voor de Rechten van de Mens van oordeel, dat er inbreuk was gedaan op Hertel’s rechten in het vonnis van 1993. Volgens Artikel 50 van de Conventie beloonde het Hof de gedaagde met een gespecificeerd bedrag voor proceskosten en onkosten.. Het Hof voor de Rechten van de Mens besliste dat het ‘spreekverbod’, opgelegd door de Zwitserse rechtbanken tegen de wetenschapper uit Bern, die hem verboden om te verklaren, dat magnetrons gevaarlijk zijn voor de gezondheid, in strijd was met de vrijheid van meningsuiting. Bovendien werd Zwitserland gelast een schadeloosstelling te betalen van 40.000 francs.
Dit vonnis moet een eind maken aan juridische censuur van personen, die de aandacht willen vestigen op de gevaren voor de gezondheid van bepaalde producten.
 * Luminescent = uitstraling bezittend.

Lees ook:   Teken rennen weg bij pepermuntolie!

Gerelateerde berichten