...

26 september 2021

 

Kernenergie!

Met behulp van deze website wordt er stelselmatig en op zelfstandige wijze meer kennis ontwikkeld over kernenergie. De volgende elementen komen aan bod:  wat is kernenergie; werking van kerncentrale; werking van kernreactor.

 

Kernenergie en kernwapens
Let op: Deze informatie is niet meer actueel. Zie de vernieuwde versie op de Greenpeace website. Kernenergie is volgens sommigen onvermijdelijk als we de uitstoot van broeikasgassen willen beperken. Onzin! Kernenergie is gevaarlijk, duur en vooral: overbodig. We hebben immers schone en veilige energiebronnen!

Kerncentrales stoten geen CO2 uit en daarom wordt kernenergie door voorstanders gepromoot als de ideale energiebron in de strijd tegen klimaatverandering. Maar er kleven te veel keerzijden aan kernenergie. Bovendien is kernenergie niet nodig.

Lees bv dit:

https://isgeschiedenis.nl/nieuws/nucleaire-rampen-in-het-verleden

Reactie  online:

”in het verleden is kernafval gedumpt in oceanen en oude mijnen. weet zeker dat er vaten zijn die lekken. gevolg: Onzichtbare milieuramp, die angstvallig stil wordt gehouden om de mensen een valse veiligheid te geven. Vaten die duizenden jaren blijven doorstralen. Dus afval zeer milieu onvriendelijk. Is niet op te slaan want gebouwen kunnen nooit 1000 jaar bestaan of het moet een Egyptische Piramide zijn. Dan is er nog niet eens gesproken van het dumpen/ lekken van radio aktief water. In Nederland zal het wel goed geregeld zijn, maar twijfel zeer sterk hoe het in Frankrijk, China en Rusland eraan toe gaat met opslag en rampen. Afval mag niets kosten, dus daar zit het probleem.”

https://www.vrede.be/nieuws/kernenergie-geen-schone-energie-en-onlosmakelijk-verbonden-met-kernwapens

Protesten tegen kernenergie
Kernenergie roept veel protest op in het begin van de jaren 80. De acties richt zich vooral op het sluiten van de kerncentrale in Dodewaard en kernenergie.

1981
1982
1987
Kerncentrale Dodewaard
1981 Kerncentrale Dodewaard.
1981
De actiegroep ‘Breek atoomketen in Nederland’ komt op 27 mei met 200 man ’s morgens vroeg naar de kerncentrale in Dodenwaard om te protesteren tegen kernenergie. 9 uur lang wordt de toegangsweg naar de centrale geblokkeerd, daarna maakt een ongewapend peloton van de ME een einde aan de vreedzame demonstratie. Vele en grotere acties zullen nog volgen.Kerncentrale Kalkar in aanbouw.
Protesten tegen kernwapens
Stop de neutronenbom
Het verzet tegen de neutronenbom maakt deel uit van een bredere beweging tegen kernbewapening en plaatsing van kruisraketten in Nederland.

Kernenergie in Nederland

Wanneer de regering in 1981 voor de zoveelste keer het plaatsingsbesluit voor zich uitschuift, komt het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) in actie. Ze organiseren een demonstratie tegen kernwapens in Amsterdam. Sinds 2006 is er een samenwerkingsverband met de Nederlandse afdeling Pax Christi, een internationale katholieke vredesbeweging. In 2114 gaan ze verder onder de naam Pax.

Dubbelbesluit van de NAVO
De massademonstraties uit 1981 en 1983 kwamen voort uit het zogenaamde dubbelbesluit van de NAVO op 12 december 1979. Dit besluit hield ten eerste in dat er in vijf West-Europese landen, namelijk (West-Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Italië, Nederland en België) in totaal 572 Amerikaanse middellangeafstandsraketten gestationeerd zouden worden, die het antwoord waren op de SS-20 raketten die in het westen van de Sovjet-Unie waren opgesteld. Ten tweede zou de Sovjet-Unie het aanbod krijgen om te onderhandelen over een beperking van nucleaire wapens.

Het kabinet Van Agt, dat van 1977 tot 1981 regeerde, besloot tot de stationering van 48 kruisraketten op eigen grondgebied. Het daadwerkelijke besluit werd door de twee achtereenvolgende kabinetten Van Agt echter steeds uitgesteld, als gevolg van het grote verzet tegen de kernwapening. De Nederlandse politiek leed aan Hollanditis!

Hollanditis
Ironische benaming voor de terughoudende opstelling van Nederland ten aanzien van de plaatsing van kernwapens door de Amerikanen in de eerste helft van de jaren tachtig. Deze houding werd vergeleken met een besmettelijke ziekte, want dit zou ook andere landen beïnvloeden en de positie van de NAVO aantasten. De term werd in 1981 gelanceerd door de Amerikaan Walker Lacqueur.

Drop de neutronenbom
1981, affiche Drop de neutronenbom
button hollanditis
affiche kernkop rot op
1981 affiche Kernkop rot. Foto: Geheugen van Nederland

Demonstraties

1981 Amsterdam
1983 Den Haag
1984 Woensdrecht
1985 Den Haag
protest Amsterdam kernwapens
1981, protest Amsterdam: Nederland zegt nee
Anti-kernwapen demonstratie
Begin jaren 80, Anti-kernwapen demonstratie. Foto: Nationaal Archief
vrouwen tegen kernwapens
1981, affiche vrouwen tegen kernwapens
1981 Massademonstratie in Amsterdam (foto’s zie link onder artikel)

De eerste Nederlandse massademonstratie tegen de kernbewapening vond plaats op 21 november 1981 op het Museumplein in Amsterdam. Leuzen als ‘raketjes zijn niet netjes’ en ‘ban de bom’ kwamen veelvuldig op de spandoeken van de 400.000 demonstranten voorbij.

Die hing bij ons op de voordeur...

Tegenstanders van het NAVO besluit zagen de kans op daadwerkelijk gebruik van kernwapens steeds groter worden. Opvallend is de deelname van een groep militairen onder het spandoek ‘NATO soldaten tegen kernwapens´. Ook groepen als ‘Stop de Neutronenbom’ en ‘Vrouwen voor Vrede’ doen mee. Een aantal politieke partijen sloten zich aan bij de vredesbeweging, zo ook de PvdA die op dat moment oppositie voerde tegen het kabinet-Van Agt.

Faber
1981, Mient Jan Faber
Traa
1985, Maarten van Traa
Strikwerda
Sienie Strikwerda in 1984
Na de door het IKV georganiseerde vredesdemonstratie van 21 november 1981 werd in 1982 het Komitee Kruisraketten Nee opgericht. Het Komitee bestond uit onder andere het IKV, de FNV, Pax Christi, Stop de Neutronenbom, de Vereniging van Dienstplichtige Militairen en de politieke partijen PvdA, D’66, CPN, PPR en PSP. Voorzitter van het KKN werd Sienie Strikwerda, gesecondeerd door onder meer Mient Jan Faber en Maarten van Traa.

Het Komitee Kruisraketten Nee was een Nederlandse protestorganisatie tegen de plaatsing van 48 Tomahawk-kruisraketten met kernkoppen in Woensdrecht. Strikwerda was aangezocht om de diverse en vaak botsende groeperingen achter één spandoek te krijgen. ‘Ze was voorgedragen door de vrouwenbeweging, de mannen vochten elkaar de tent uit. Ze was geknipt voor die rol’, zei Mient Jan Faber, die met haar in het bestuur van het comité zat.

Afloop

affiche Borssele
1985, affiche Borssele
Op 1 november, een paar dagen na de slotmanifestatie, maakt premier Lubbers bekend dat het kabinet definitief heeft besloten om 48 Tomakawk-kruisraketten in Woensdrecht te plaatsen. De vredesbeweging raakt verdeeld nu er politiek gezien niets meer te bereiken valt. De harde kern blijft actie voeren maar het IKV, FNV en politieke partijen voelen niets meer voor buitenparlementaire acties. Dat de kruisraketten er uiteindelijk niet komen heeft te maken met de nieuwe leider van de Sovjet-Unie, Michael Gorbatsjov, die bereid is om de internationale wapenwedloop te stoppen!

affiche Woensdrecht
1987, affiche Woensdrecht KKN
In 1987 wordt in de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie een doorbraak bereikt. Op 8 december 1987 wordt door de Amerikaanse president Ronald Reagan en Michail Gorbatsjov het INF-verdrag getekend. Als gevolg hiervan wordt Nederland van de vijf beoogde plaatsingslanden het enige land waar geen kruisraketten zijn geplaatst!

Lees ook:   Bestaat evil?

INF verdrag Gorbatsjov Raegan
1987, ondertekening INF verdrag Gorbatsjov en Raegan
Vanaf 1986 is het Komitee Kruisraketten Nee als samenwerkingsverband een slapend verbond. Bij het IKV en ook Pax Christi vond men dat de tijd van massamobilisatie voorbij was en het werden meer solidariteitsbewegingen met de democratische oppositie in Oost-Europa. Volgens deze organisaties lag daar namelijk de sleutel van het streven naar nucleaire ontwapening. ‘Ontspanning van onderop’ was hierbij het motto. Kleinere antimilitaristische en pacifistische organisaties gingen verder als Platform van Radicale Vredesgroepen, dat al eerder was opgericht. Door het uiteenvallen van de Sovjet-Unie na 1989 is het niveau van bewapening in Europa ver teruggebracht.

https://seniorplaza.nl/historie/de-jaren-80-5-kernenergie-en-kernwapens/

Zodoende zit de wereld voor honderdduizenden jaren met radioactief afval opgescheept met toch alle risico’s van dien.
De risico’s van een functionerende kerncentrale zijn inderdaad erg klein als ze bijvoorbeeld in Nederland staan, maar als het fout gaat, dan gaat het ook wel heel erg verschrikkelijk fout en willen we met z’n allen dat risico lopen ?

https://www.startpagina.nl/v/natuur/milieu/vraag/91298/weerstand-kernenergie/

Kernenergie is voor even goed.
Maar voor later niet.
Het is schoon voor nu, maar later heeft men duizend keer meer last van het kernafval.

STRIJD TEGEN KERNENERGIE EN VOOR FUNDAMENTELE OPLOSSINGEN.

Nog geen twintig kilometer is de afstand tussen mijn woning in Bergen op Zoom en de kerncentrale Doel in het gelijknamige Belgische plaatsje. Doel staat bovendien in het dichts bevolkte gebied van alle kerncentrales in Europa. Mocht er hier zich een ongeluk voordoen met de kerncentrale zoals in Fukushima (@Hanvanderhorst niet Fukuyama) worden volgens WISE Nederland meer dan negen miljoen mensen getroffen.

Oppernar en Farao van de Bataafse Republiek Arjen Lubach heeft in zijn inmiddels succesvolle televisiereeks ‘Zondag met Lubach’ al een aantal zeer sterke en soms ook hilarische items gemaakt. Onder meer over de bio-industrie, het ‘partijprogramma’ van de PVV en natuurlijk het viral ‘America first, Netherlands second’ filmpje. Ik vond de uitzending van zondag vier november over kernenergie een van zijn minst uitgedachte onderwerpen.

Ik heb de aflevering nog een keer gekeken om er zeker van te zijn dat het niet gewoon kwam omdat mijn eigen ideeën over kernenergie waren vastgeroest.

De voordelen van kernenergie (levert relatief veel energie, lage CO-2 uitstoot) werden terecht uitgelicht. Deze voordelen zijn er ook, zeker ten opzichte van de smerige bruinkoolcentrales of het schaarse olie en gas. De framing in de aflevering was echter vooral dat men in Nederland niet durft te benoemen dat kernenergie heel erg schoon is en dat kernenergie toch vooral een onderwerp is wat in de taboesfeer blijft, een onderwerp waar men bang voor is om over te spreken.
Ik denk dat dit niet klopt. Volgens mij is kernenergie juist een van de meest gepolariseerde debatten uit de recente geschiedenis, die bovendien massa’s volk op de been hebben gebracht.
Talloze actiecomités, piketstakingen, blokkades en demonstraties zijn er in het (recente) verleden geweest om kernenergie en de bouw van nieuwe kerncentrales tegen te houden.

Non-nuclear future; 1978-83; 35x46cm; CANE, Campaign against nuclear energy

Ook Bergen op Zoom kent een lange traditie met de antikernenergie beweging, waarbij zowel het Belgische Doel als de Zeeuwse kerncentrale in Borssele onderwerp van discussie waren. Het onderwerp is altijd bespreekbaar geweest en tegenstanders van kernenergie hadden en hebben echt niet alleen argumenten dat kernenergie ‘niet goed voelt’, zoals Lubach en verschillende politieke partijen nu claimen.

De voornaamste argumenten tegen kernenergiecentrales zijn niet alleen het radioactief afval geweest, de problemen met de opslag hiervan of de kosten van de bouw (soms tientallen miljarden per centrale) zoals Lubach beweerd, die zelf schijnbaar dit keer ‘VVD-corvee’ had. De daadwerkelijke dreiging van een kerncentrale zoals Doel of Borssele, waar ik zelf dichtbij woon, zit hem in het gevaar wat het vertegenwoordigd. Het potentiele gevaar. Dat het in het verleden tot nu weinig grote rampen zich hebben voorgedaan, (Tsjernobyl 1986 geeft vandaag de dag nog steeds problemen voor de gezondheid van vele duizenden volwassenen en kinderen) geeft absoluut geen garanties voor verdere ontwikkelingen. Niet voor niets zijn er nauwelijks verzekeraars en daarmee financiers die zich willen wagen aan de bouw of verzekering van kerncentrales. Naast het kritiekloos promoten van kernenergie ontstond er in het programma ook geen diepere laag die de klimaatproblematiek in het algemeen adresseerde.

De oplossing van ‘het klimaatprobleem’ zit hem dan ook niet in meer kerncentrales of, zoals in Duitsland, de (her)opening van bruinkoolcentrales. De oplossing zit hem ook vooral niet in een individueel gerichte aanpak, waarin alleen de consument wordt aangesproken en grote vervuilende bedrijven worden ontzien.
Meer fundamentele vragen die tot nu te weinig zijn gesteld zouden over het falende kapitalistische systeem moeten gaan en niet zoals mede-historicus Han van der Horst recent beweerde dat de klimaatproblematiek en het bouwen van kerncentrales losgekoppeld moest worden van iedere ideologische overtuiging.
De bekende wetenschapper en klimaatactiviste Naomi Klein zegt hierover in haar boek This Changes everything: ‘ons economisch stelsel en het klimaat staan op voet van oorlog’. Alleen door fundamentele veranderingen aan te brengen op ons systeem kan het klimaat nog gered worden.

Laten we daarom in Bergen op Zoom (en in de rest van Nederland) georganiseerd verder strijden tegen de kerncentrale Doel die met zeer grote regelmaat onveilig wordt verklaard. De kerncentrale die nog geen slachtoffers heeft gemaakt, maar wel de potentie heeft om een gebied waarin miljoenen mensen leven in een klap totaal onleefbaar te maken.
‘Het kapitalistische systeem is fundamenteel onduurzaam. Een socialistische maatschappij, met een gezamenlijke eigendom van de grote productiemiddelen en een economische planning, gebaseerd op doorgedreven inspraak, creëert wel de voorwaarden om de uitdaging aan te gaan’.

Enkele voorstellen die ook op de site redisthenewgreen.be te vinden zijn:
– Voor dwingende, wettelijk verplichte uitstootbeperkingen in plaats van marktmechanismen
– Promotie van openbaar vervoer en stadsverwarming in openbaar beheer, openbare stadsbedrijven voor energie
– Terugdraaien van privatisering openbare diensten
– Sluiting van de kernreactoren en vervanging door echt duurzame hernieuwbare energie
– Een globaal geplande en rechtvaardige transitie zodat fossiele brandstoffen onder de grond kunnen blijven

C.P.Minnaard
Historicus
Bestuurslid SP Bergen op Zoom / Brabantse Wal

Beter windmolens & zonne-energie.

https://bergenopzoom.sp.nl/nieuws/2018/11/strijd-tegen-kernenergie-en-voor-fundamentele-oplossingen

Kernenergie!

Zeg nee.

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com