web analytics

Het Vaticaan verwijderde in 1684 14 boeken uit de Bijbel zonder echte uitleg

1d420a4b040e6208a61d736a87d11b20 AnGel-WinGs.nl

Wanneer de bijbel in een gesprek ter sprake komt, komt het meestal in je op een bron van waarheid waarmee niet is geknoeid.

Toen dit boek oorspronkelijk werd gepubliceerd, bevatte het echter 80 boeken en de huidige uitgaven slechts 66, en we moeten ons afvragen wat het exacte doel is van het verwijderen van 14 boeken?

De Vaticaanse Kerk of rooms-katholieke kerk wordt al eeuwen in verband gebracht met misleiding. Hun wreedheden varieerden van  genocide  vele eeuwen geleden tegen de Katharen tot  kindermishandeling in  recentere jaren.

De Bijbel werd oorspronkelijk in 1611 vanuit het Latijn in het Engels vertaald. Deze “originele” Bijbel bevatte 80 boeken, inclusief de apocriefen, wat verborgen betekent.

8c16d9881ad576a19b6ed9770b46518f AnGel-WinGs.nl

Deze  apocriefe boeken vormden het einde van het Oude Testament en bevatten de volgende boeken:

• 1 Ezra’s

• 2 Ezra’s

• Tobit

• Judith

• De rest van Esther

• De wijsheid van Salomo

• Ecclesiasticus

• Baruch met de brief Jeremia

• De liederen van de 3 heilige kinderen

• De geschiedenis van Susana

• bel en de draak

• Het gebed voor Manasses

• 1 Makkabeeën

• 2 Makkabeeën

Later in 1684 werden al deze boeken verwijderd uit de Bijbel en al zijn verschillende versies. De enige die intact bleef, was de editie uit 1611.

In deze eerste editie werd de naam van de Bijbel Jezus gespeld als Iesus, uitgesproken als Yahushua. Je moet je afvragen waarom het in Jezus is veranderd, in tegenstelling tot de oorspronkelijke uitspraak en spelling.

Een van de meest interessante boeken van de verwijderde was de “Wijsheid van Salomo”. Salomo is een van de meest legendarische bijbelse figuren uit de Bijbel, aangezien hij de zoon van David was en de wijste man die ooit heeft geleefd. 

Meestal wordt hij afgeschilderd als een welwillende figuur, maar dit boek zal alles veranderen wat je ooit over hem hebt geleerd.

Lees bijvoorbeeld dit fragment:

Wijsheid van Salomo 2: 1-24

1 Want de goddelozen zeiden dat ze met zichzelf redeneerden, maar niet juist, ons leven is kort en vervelend en bij de dood van een mens is er geen remedie: er was er ook geen man waarvan bekend is dat hij is teruggekeerd uit het graf.

Lees ook:   In Kosovo is een transformator gevonden die 20.000 jaar oud is

2 Want we zijn geboren in elk avontuur: en we zullen hierna zijn alsof we er nooit waren geweest: want de adem in onze neusgaten is als rook, en de kleine vonk in de beweging van ons hart

3 Dat gedoofd is, zal ons lichaam zijn veranderd in as, en onze geest zal verdwijnen als de zachte lucht,

4 En onze naam zal mettertijd vergeten worden, en niemand zal onze werken in herinnering hebben, en ons leven zal voorbijgaan als een spoor van een wolk, en zal worden verstrooid als een mist, die wordt verdreven met de stralen van de zon, en overwonnen door de hitte daarvan.

5 Want onze tijd is zeer schaduw die voorbijgaat; en na ons einde is er geen terugkeer: want het is snel verzegeld, zodat niemand meer terugkomt.

6 Kom daarheen, want laten we genieten van het goede dat aanwezig is: en laten we de wezens snel gebruiken zoals in de jeugd.

7 Laten we onszelf vullen met kostbare wijn en zalven: en laat geen bloem van de lente aan ons voorbijgaan.

8 Laten we onszelf kronen met rozenknoppen, voordat ze verdorren:

9 Laat niemand van ons gaan zonder zijn deel van onze wellust; laten we overal tekenen van onze vreugde achterlaten: want dit is ons deel en ons lot is dit.

10 Laten we de arme, rechtvaardige onderdrukken, laten we de weduwe niet sparen, noch de oude grijze haren van de bejaarden eerbiedigen.

11 Laat onze kracht de wet van gerechtigheid zijn; want wat zwak is, blijkt niets waard te zijn.

12 Laten wij daarom de rechtvaardigen op de loer liggen; omdat HIJ niet van onze beurt is, en HIJ rein is in tegenstelling tot wat wij doen. Hij verwijt ons dat we de wet overtreden, en onder onze schande de overtreding van onze opleiding.

2a59d3247f05cf11011993f61a8fb8ad AnGel-WinGs.nl

13 HIJ belijdt kennis te hebben van het HOOGSTE, en noemt ZIJN zelf het kind van de HEER.

Lees ook:   Engelen

14 HIJ werd gemaakt om onze gedachten te bestraffen

15 HIJ is zelfs smartelijk om te aanschouwen, want ZIJN leven is niet zoals dat van andere mensen, ZIJN wegen zijn van een andere orde.

16 Wij worden door HEM beschouwd als vervalsingen: HIJ onthoudt zich van onze wegen als van onreinheid: HIJ spreekt het einde van de rechtvaardigen uit om gezegend te worden, en doet ZIJN roemen dat GOD ZIJN Vader is.

17 Laten we zien of ZIJN woorden waar zijn: en laten we bewijzen wat er aan het einde van HEM zal gebeuren.

18 Want als de rechtvaardige de Zoon van HET HOOGSTE is, zal HIJ HEM helpen en HEM verlossen uit de handen van ZIJN vijanden.

19 Laten we HEM met minachting en marteling onderzoeken, opdat we ZIJN zachtmoedigheid mogen kennen en ZIJN geduld mogen bewijzen.

20 Laten we HEM veroordelen met een beschamende dood: want door ZIJN eigen mond zal HIJ gerespecteerd worden… ..

Deze verzen doen denken aan een paar verschillende belangrijke vragen, zoals:

• Wie spreekt Salomo over het doden met een “beschamende dood”?

• Waarom stemde het Vaticaan om deze 14 boeken uit de Bijbel te halen?

• Waarom klonk Salomo in dit boek zo gek en kwaadaardig?

Het lijkt erop dat Salomo over Jezus sprak. Maar Jezus werd ongeveer 900 jaar na zijn dood geboren. Zou hij de komst van Jezus hebben kunnen profeteren? Laten we eens kijken waarom dit zou kunnen zijn, over wie had Salomo het?

• Ze doodden de ZOON met een beschamende dood

• De acties of modes van de ZOON waren anders dan die van alle anderen

• HIJ beweert het kind te zijn en IS het kind van The MOST HIGH

• Hij was een rechtvaardige arme man die naar Salomo en anderen zoals hij keek als “Vervalsingen”.

• HIJ beweert kennis te hebben van The MOST HIGH

Lees ook:   Wie waren de Filistijnen? (Geschiedenis van de Filistijnen uitgelegd)

Luister dan naar wat Salomo te zeggen heeft:

HIJ werd gemaakt om onze gedachten terecht te wijzen (te bekritiseren)

• We worden door HEM beschouwd als vervalsingen: HIJ onthoudt zich van onze wegen als van onreinheid: HIJ spreekt het einde uit van de rechtvaardigen om gezegend te worden, en doet ZIJN opscheppen dat GOD ZIJN vader is

a0e4fc832ad307f3fa1c2d5f315f77ea AnGel-WinGs.nl

• Want als de rechtvaardige de Zoon is van HOOG, HIJ zal HEM helpen en HEM verlossen uit de handen van ZIJN vijanden.

En een laatste ding waar ik op zou willen wijzen is wanneer Salomo zegt;

• Laten we de arme, rechtvaardige man onderdrukken, laten we de weduwe niet sparen, noch de oude grijze haren van ouderen respecteren.

In tegenstelling tot alles wat de meesten van ons weten en geloven over Salomo, klinkt hij in deze verzen volkomen slecht. Volgens de meeste bijbelse leringen in de moderne tijd wordt ons verteld dat we moeten geloven dat hij de wijste man in de geschiedenis van de wereld is.

Opgemerkt moet worden dat Salomo grotendeels bij het occulte betrokken was. Veel van de kennis en leringen waarover  Aleister Crowley  predikte, waren gebaseerd op de Lesser  Keys of Solomon . Salomo  aanbad meerdere goden en had een zwak voor vrouwen .  

Het is ook vermeldenswaard dat de Tempel van Salomo wordt beschouwd als de spirituele geboorteplaats van de vrijmetselarij, een soort geheim genootschap dat verantwoordelijk is voor veel van de corruptie die tegenwoordig in onze wereld plaatsvindt.

Er is nooit met zekerheid gezegd waarom deze boeken uit de Bijbel werden verwijderd, hoewel er verschillende speculaties zijn gedaan. We moeten ons afvragen of er niet iets donkerder is achter hun verwijdering, en wat ze precies verbergen met deze boeken.

Typisch, wanneer iets door de machthebbers van onze directe plek wordt verwijderd, verwachten ze niet dat we dieper kijken dan de oppervlakte, maar als we dat doen, is er bijna altijd meer te ontdekken dan we ons ooit hadden kunnen voorstellen.

Gerelateerde artikelen

Back to top button