25 september 2020

 

Noodklok over kinderwet

Noodklok over kinderwet

Jan-Willem Navis

Kinderen in probleemgezinnen kunnen als het aan het kabinet ligt in de toekomst zonder tussenkomst van de rechter uit huis worden geplaatst. Rechters, juristen en belangengroeperingen luiden hierover morgen de noodklok in de Tweede Kamer.
Ze willen dat de nieuwe Jeugdwet op dit punt wordt aangepast.

Volgens de gezamenlijke kinderrechters is het plan van de staatssecretarissen Van Rijn (Volksgezondheid) en Teeven (Veiligheid en Justitie) zelfs in strijd met het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties en het Europees mensenrechtenverdrag. Achteraf kunnen ouders en kinderen hun recht halen, is het plan.

Nederland is de afgelopen jaren regelmatig opgeschrikt door familiedrama’s. Het kabinet wil nu één grote wet maken waarin alles rond jeugdproblematiek wordt geregeld. Het is de bedoeling dat elk probleemgezin straks één begeleider krijgt die alle hulp coördineert. Nu komt het nog voor dat tien verschillende specialisten de deur platlopen in een probleemgezin. De gemeenten worden verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg, maar zij kopen deze in bij zorginstellingen.
Kinderrechter staat buiten spel
Hoogleraar jeugdrecht Marielle Bruning van de Universiteit Leiden waarschuwt dat de rechter helemaal buitenspel wordt gezet wanneer gemeentes en instellingen een kind uit huis willen plaatsen. „Het is wenselijk dat de kinderrechter zich niet alleen kan uitspreken over of iemand uit huis wordt gehaald, maar ook waar een kind geplaatst moet worden, zoals een pleeggezin, een instelling of kamertraining.”
Defence for Children vat de teneur van een buslading deskundigen, die donderdag de Tweede Kamer te woord staat, samen in een sneer naar Van Rijn. „De oorspronkelijke gedachte van de wet was gebaseerd op de rechten van het kind. Het belang van doorvoeren van vergaande bezuinigingen en het belang van de gemeenten de jeugdhulp naar eigen inzicht in te kunnen richten, zijn tot hoofddoel verworden”, schrijft Coby van der Kooij van de belangenorganisatie.

Lees ook:   Moeder van 69 kinderen

Van Rijn maakt veel te veel haast met zijn hervormingen, zeggen veel experts. Die beschuldiging wordt ook al geuit bij de hervormingen van de langdurige zorg die de PvdA-staatssecretaris leidt. Die werden eerder al een jaar uitgesteld.

Zot dit, men denkt bij uit huis plaatsingen dat dit gebeurd bij de gezinnen waar iets scheelt. Maar men vergeet dat dit ook gewoon bij u kan gebeuren!
Zomaar.

https://jeugdzorg-darkhorse.blogspot.nl/
Dit is natuurlijk een kwalijke zg ”vooruitgang”, zomaar eventjes kinderen komen stelen zonder rechter!
Zou wat moois worden, er wordt mega aan verdiend.
Men verzint wel iets hoor, als er niets gaande is.

 

Gerelateerde berichten