web analytics
11:11 Dubbele getallen
Astrologie en Nummerologie

De ascendant & imum coeli

De ascendant & imum coeli

Een deel van hoe de ascendant zich manifesteert, is te wijten aan de invloeden van de imum coeli (ic). de ascendant is onze lens, ons perspectief op de wereld; de imum coeli is onze familie, ons huis, onze roots. terwijl we onze lens vormgeven, zoeken we naar manieren om te compenseren voor de dingen die we misten in onze imum coeli. dit betekent niet dat iedereen een “slechte” jeugd heeft, maar dat er altijd iets ontbreekt dat ons aanmoedigt om onze eigen weg te zoeken.

pas als we echt door de imum coeli groeien, in plaats van manieren te zoeken om het te compenseren, kunnen we naar onze midhemel groeien.

Rammen Ascendant: het doel is om hun onafhankelijkheid te testen, zelfvertrouwen te zoeken en hun eigen kracht te begrijpen; kom over als gedurfd en direct, op zoek naar manieren om opgemerkt te worden …

…met een tweeling ic: ter compensatie van een jeugd die hun beweging op de een of andere manier, op fysieke of mentale schaal, heeft beperkt, waardoor ze aan zelftwijfel en een gevoel van emotioneel isolement zijn geraakt; om vertrouwen en richting te vinden.

…met een kreeft-ic: ter compensatie van een jeugd die gericht was op het collectief, waar alles als een eenheid werd gedaan; om manieren te vinden die hen tot een individu maken en de grenzen van de veiligheid waarmee ze zijn opgegroeid te testen.

…met een leeuw – ic: als compensatie voor een kindertijd waarin hun zelfrespect werd bepaald door de hoeveelheid aandacht en genegenheid die ze kregen; om hun eigen vertrouwen te vinden dat niet afhankelijk is van een constante behoefte aan externe validatie.

Stier Ascendant: doel is om middelen van zelfbetrouwbaarheid te zoeken, hun gevoel van eigenwaarde te testen en de schoonheid in de wereld te begrijpen; kom over als kalm en geduldig, op zoek naar stabiliteit…

…met kreeft IC: ter compensatie van een jeugd die misschien overdreven gevoelig of zelfs emotioneel onstabiel was; om manieren te zoeken om een ​​meer geaarde aanwezigheid te zijn en paden te zoeken die emotionele stabiliteit bieden.

…met een leeuw IC: om een ​​jeugd te compenseren waarin hun eigenwaarde afhing van hoe ze anderen konden dienen of vermaken; om zelfredzamer te worden en hun vertrouwen te bouwen op de waarden die ze in zichzelf herkennen.

…met een maagd IC: ter compensatie van een jeugd die was gebouwd op perfectionisme, met het gevoel dat ze ondanks alles wat ze deden, nooit genoeg konden zijn; manieren zoeken om hun inherente eigenwaarde te begrijpen.

Tweeling Ascendant: het doel is om mentale en sociale connecties te zoeken, hun nieuwsgierigheid te testen en hun intelligentie te begrijpen; kom over als helder en angstig, op zoek naar meerdere wegen in het leven …

…met een leeuw ic: ter compensatie van een jeugd die te afhankelijk was van externe validatie; om meer vertrouwd te raken met hun eigen geest en nieuwsgierigheid, en hun creatieve energie uit te breiden om intern vertrouwen te krijgen. 

…met een maagd ic: ter compensatie van een kindertijd waarin er te veel aandacht was voor een enkel pad, of “één goede weg”; om op hun eigen voorwaarden voort te bouwen op hun intelligentie en zichzelf te bevrijden om buiten de gestelde grenzen te verkennen.

Lees ook:   Narcisme en astrologie

…met een weegschaal ic: ter compensatie van een jeugd die te vredig of diplomatiek was; om deel te nemen aan de meer chaotische kant van de geest en meer voor zichzelf te denken, de grenzen in twijfel trekken van wat als ‘eerlijk’ werd beschouwd.

Kreeft Ascendant: het doel is om hun dierbaren troost te bieden, hun emotionele grenzen te testen en hun kwetsbaarheden te begrijpen; kom over als gereserveerd en gevoelig, zoekend naar vertrouwen bij anderen…

…met een maagd ic: ter compensatie van een jeugd die een gevoel van schaamte of schuld opwekte, waar emoties overdreven geïnternaliseerd waren; om zekerder te worden in hun eigen emoties, en een emotioneel klankbord te zijn voor anderen.

…met een weegschaal ic: ter compensatie van een kindertijd waarin persoonlijke emoties opzij werden gezet voor algehele vrede; om te begrijpen dat hun eigen emoties echt zijn en vragen om gevoeld en erkend te worden. 

…met een schorpioen-ic: ter compensatie van een jeugd die bol stond van emotionele intensiteit en misschien om zelfbescherming vroeg; om zichzelf te koesteren en zachtaardig te zijn voor anderen, terwijl ze emotionele grenzen creëren.

Leeuw Ascendant: het doel is om hun zelfvertrouwen te testen, om grootse inspanningen te zoeken en om hun leiderschapsvaardigheden te begrijpen; kom over als genereus en energiek, op zoek naar aandacht en externe validatie …

…met een weegschaal ic: ter compensatie van een jeugd die hen te afhankelijk maakte van de gedachten en handelingen van anderen; om hun eigen creatieve inspanningen te ontplooien en hun eigen grenzen te testen van wat ze mooi vinden.

…met een schorpioen-ic: ter compensatie van een jeugd die hen op de een of andere manier ongehoord maakte, of om hen op een andere manier in het ongewisse te laten; om een ​​licht voor anderen te worden, misschien in de hoop dat het licht op henzelf zal reflecteren.

…met een boogschutter ic: ter compensatie van een jeugd die hen met hoge verwachtingen woog; om bevestiging buitenshuis te zoeken, waar inspanningen niet altijd werden erkend, en op hun eigen voorwaarden naar uitmuntendheid te streven. 

Maagd Ascendant: het doel is om productiviteit en routines op te zoeken, de grenzen van hun lichaam en geest te begrijpen en hun emotionele veiligheid te testen; komen over als nauwgezet en betrouwbaar, op zoek naar dingen om te “repareren” …

…met een schorpioen-ic: ter compensatie van een jeugd die ontwrichtend was en verpakt in emotionele intensiteit; om routines te creëren en weg te zinken in intellectuele bezigheden om een ​​gevoel van stabiliteit en persoonlijke controle te bereiken.

…met een boogschutter ic: ter compensatie van een vluchtige of anderszins inconsistente jeugd; om controle te creëren in de vorm van kritiek en rigoureuze zelfzorg, en consistentie in hun omgeving te creëren door middel van routine.

…met een steenbok-ic: ter compensatie van een jeugd waarin ze zichzelf verloren door te snel op te groeien of te veel verantwoordelijkheid op zich te nemen; om zelfbewustzijn op mentaal en fysiek niveau op te bouwen en af ​​te stemmen op persoonlijke behoeften.

Lees ook:   Huizen in de astrologie

 

Weegschaal Ascendant: het doel is om te begrijpen hoe te integreren met anderen, om genade en schoonheid te zoeken en om het sociale evenwicht te testen; kom over als charmant en diplomatiek, op zoek naar een interpersoonlijk evenwicht…

…met een boogschutter ic:  ter compensatie van een jeugd waarin het gezinsleven op de een of andere manier afstandelijk aanvoelde, en hen aan hun lot overliet; om zichzelf in anderen te vinden wanneer het huis hen een ongegrond gevoel gaf.

…met een steenbok-ic:  ter compensatie van een jeugd die te rigide was en veel zelfredzaamheid vereiste; om vrede te vinden in het omgaan met en vertrouwen op anderen, en zichzelf te bevrijden met creativiteit en het nastreven van schoonheid.

…met een waterman ic: ter compensatie van een bizar en unieke jeugd, of anderszins afstand scheppen van anderen; om socialisatie te zoeken door gastvrij, eerlijk, begripvol en reflecterend op anderen te zijn.

Schorpioen Ascendant: het doel is om hun intimiteit met anderen te testen, hun emotionele intensiteit te begrijpen en diepe verbindingen te zoeken; komen over als intimiderend en intuïtief, zoeken naar emotionele veiligheid bij anderen…

…met een steenbok-ic: ter compensatie van een jeugd waarin ze diep zelfredzaam en overdreven verantwoordelijk werden; om hun emoties te kunnen voelen en ze uit te drukken aan een vertrouwd persoon voor rechtvaardiging.

…met een waterman ic: ter compensatie van een vreemde en verre jeugd, waarin de drang naar onafhankelijkheid eenzaam werd; om diepe verbindingen met anderen te maken om betrouwbare banden van emotionele steun en veiligheid te creëren.

…met een Vissen ic: ter compensatie van een kindertijd die gepaard ging met illusies, manipulatie of verwarring; om helderheid te zoeken in hun omgeving om veiligheid bij zichzelf en anderen te vinden, en om helderheid te zoeken in hun emotionele diepten.

Boogschutter Ascendant: het doel is om de grenzen van hun wereldbeeld te testen, nieuwe ervaringen op te doen en hun eigen passie en vastberadenheid te begrijpen; kom over als vriendelijk en intelligent, op zoek naar vrijheid en onafhankelijkheid…

…met een waterman ic: ter compensatie van een jeugd die hun emotionele expressie op de een of andere manier omzeilde; om hun socialisatievaardigheden aan te scherpen door hun meer dan levensgrote standpunten niet uit de weg te gaan en zichzelf volledig expressief te laten zijn.

…met een vissen ic: ter compensatie van een jeugd die verwarrend of manipulatief was en die op de een of andere manier een ontsnapping vereiste; om manieren te zoeken om hun plaats in de wereld te vinden en te begrijpen door hun eigen ervaringen.

…met een ram ic: ter compensatie van een jeugd waarin ze voortdurend voor zichzelf moesten vechten; om mentaal te ontsnappen aan conflicten en een emotioneel geladen huis, en controle te vinden in hun eigen onafhankelijkheid en zelfgemaakte vrijheid.

Steenbok Ascendant: het doel is om ambitieuze taken uit te zoeken, de grenzen van hun capaciteiten te testen en te begrijpen hoe ze succes en prestatie definiëren; komen over als streng en verantwoordelijk, op zoek naar manieren om zichzelf te bewijzen …

Lees ook:   De weersvoorspellingen voor 2017

…met een vissen ic: ter compensatie van een kindertijd waarin de realiteit moeilijk te begrijpen of te bevatten was; om zich te verankeren in hun eigen realiteit en persoonlijke ambities om te voorkomen dat ze zich verloren of onbekwaam voelen.

…met een ram ic: ter compensatie van een jeugd die vaak problemen bood om zich tegen te verdedigen; om te bewijzen dat ze kunnen slagen zonder emotionele vijandigheid, en praktische en voorzichtigheid gebruiken als hun beste verdediging.

…met een stier  ic: ter compensatie van een kindertijd waarin het leven thuis te veel controle uitoefende over het zelf en de middelen; zelfstandigheid te vinden door hun eigen middelen en controle over hun eigen leven te nemen door zelfredzaam te zijn. 

Waterman Ascendant: het doel is om hun persoonlijke waarheid te begrijpen, om conventioneel te testen en vrijheid te zoeken met gelijkgestemde mensen; kom over als excentriek en afstandelijk, op zoek naar manieren om de standpunten van anderen te openen …

…met een ram ic: ter compensatie van een kindertijd waarin ze vaak alleen moesten vechten tegen elk opkomend probleem; om emotioneel afstand te nemen van deze problemen en gemeenschappen op te zoeken, zonder hun individualiteit op te geven.

…met een stier ic: ter compensatie van een jeugd waarin ze thuis te veel rigide en gecontroleerd waren; om los te komen van wat van hen werd verwacht en de controle op een breder niveau uit te dagen als een middel om in opstand te komen.

…met een tweeling ic: ter compensatie van een jeugd die hun beweging of gedachten op de een of andere manier heeft beperkt; om hun macht te herontdekken door hun intelligentie en onconventioneel denken, en aandacht te krijgen door hun excentriciteiten.

Vissen Ascendant: het doel is om hun eigen kwetsbaarheden en die van anderen op te sporen, hun middelen van mededogen te testen en te begrijpen hoe ze hun intuïtie kunnen gebruiken; kom over als dromerig en vriendelijk, zoekend naar manieren om anderen van dienst te zijn…

…met een stier ic: ter compensatie van een jeugd die het noodzakelijk maakte zich op zichzelf en hun eigen veiligheid te concentreren; om hun bereik naar anderen uit te breiden om hun emoties te delen en hun medeleven te uiten.

…met een tweelingic: ter compensatie van een jeugd die intellectueel en academisch gedreven was; om hun emoties aan te boren als een middel om de verwachtingen van het huis te doorbreken, en zichzelf te begrijpen en anderen te bereiken door hun creativiteit.

…met kreeft: ter compensatie van een jeugd waarin het moeilijk was om verder te gaan dan de wortels van thuis; om hun emotionele voetafdruk te nemen en deze uit te breiden naar hun sociale wereld, om anderen buitenshuis te leren kennen en medeleven te tonen.

 

Laat meer zien

Gerelateerde artikelen

Back to top button
Close

Een Adblocker gedecteerd

AngelWings.nl wordt mede mogelijk gemaakt door advertenties. Support ons door je ad blocker uit te schakelen. Dan kun je ook de plaatjes e.d weer zien