...

25 september 2021

 

Aura’s en energie

Colour auras and their meanings

572c444affb5e29a4ce70cfeba068bf1 via Angel-Wings

Gevoelige mensen en kinderen mn en dieren kunnen heel goed energie aanvoelen, meestal snapt men dit niet goed, hoe het kan dat je toch zeker weet ergens dat je iets ervaren hebt.
Je voelt bv dat iemand boos is en diegene zegt dat het niet zo is.

Aura’s zien, zo zie je een aura als je goed kijkt naar de contouren van je hand bv tegen een donkere of lichte achtergrond, vaak neem je nog geen kleuren waar dit kun je oefenen.
De aura kleuren staan in verbinding met je chakra’s

archangels, angels, chakras. This is the first time I've come across info associating angels with chakras, and some chakras that I'm unfamiliar with. Most info on chakras are usually showing 7 or 8 chakras, rarely 9. Intriguing to consider!

Chakra

Bl0kkades in een chakra zijn er niet voor niets, maar zal zeker zijn invloed hebben op de gezondheid van mensen.
Een blokkade plots oplossen is niet verstandig aangezien een blokkade niet zomaar is ontstaan dat is vaak een proces van jaren en moet dan ook in een rustige periode langzaamaan weer opgelost worden inclu bijbehorende -psychische- oorzaken.
It is important to cleanse our auras freeing them of negative vibrations. Here are a few ways to do it: (1) Bring in your guides for Auric Clearing (2) Using your fingers, a feather wisk, or a smooth Selenite Crystal, comb through the aura from head to toe (3) Stand under a waterfall, shower, walk in the rain, run freely in the wind (4) Smudge the area surrounding your body and space with sage, sweetgrass, or other smudging herbs (5) Immerse, soak your body in an epsom or sea salt bath ❤tami

- Blog de rituels-superstitions - Skyrock.com

In 1940 sprak Walter Kilber over de energie lagen van de “menselijke wil”:
het bepaalt het fenomeen als een manifestatie van menselijke energie,
dat kan veranderen als het lichaam wordt beïnvloed door ziekte,
zo zouden er zeven lagen van de aura :

– fysieke sensatie
– emoties, zelfrespect
– rationele geest
– relatie met anderen
– goddelijke wil – goddelijke
liefde – goddelijke
geest

Als je eerste laag sterk is (fysieke sensatie), zal je lichaam gezond zijn, en zul je genieten van fysiek en seksueel contact, vitaliteit, plezier, geur, gehoor en zicht

Als je eerste laag verzwakt is, zul je bijvoorbeeld terughoudend zijn tegenover sportactiviteiten, je kunt er
niet tegen dat we je aanraken.

De tweede laag verwijst naar hoe jij je voelt over jezelf, als je jezelf niet toestaat emoties te voelen, blokkeer je de energie van je tweede laag.

De derde laag wat betreft ons relationeel universum, wanneer deze laag in balans is, wordt de harmonie gevestigd tussen jouw rede en intuïtie, in het tegenovergestelde geval, dan mis je  mentale helderheid en hebt weinig interesse voor de werken en intellectuele processen.

Als je eerste twee lagen zwak zijn en de derde sterk en energiek, heb je de neiging om
het leven van de geest te bevoordelen ten nadele van lichaam en gevoelens.
Je geeft er de voorkeur aan de problemen op te lossen door te redeneren, met
uitsluiting van je gevoelens. (Toch ben jij als mens 1 geheel en niet alleen maar redenatie-verstand of gevoelens!)

De vierde laag omvat alle relaties, onze gevoelens ten opzichte van onze medemensen.

De vierde laag is de bewaarder van liefde en vreugde jegens anderen, hoe meer de stroom tussen 2 mensen door gaat, hoe meer de energieverbindingen zich tussen hen zullen ontwikkelen, als je 4e ​​laag sterk is, zul je veel en goede relaties met anderen hebben.

Als je vierde laag zwak is, lijken menselijke relaties je minder
belangrijk, zullen ze je eenzaam maken, je kunt je ook overweldigd voelen
door anderen.

De vijfde laag bevat het evolutionaire schema van het leven, je
weet wie je bent en wat je wilt, je bent je
bewust van universele liefde.

Low Budget Witches: types of Auras

Met een tweede
en vierde zwakke laag en een eerste, derde
en vijfde sterke laag, zou je, je
creatieve vrijheid kunnen laten verstikken , en dan moeten nadenken over het bevoordelen van het
emotionele leven . Het is noodzakelijk om je ware persoonlijkheid te volgen en niet
de eisen van sociale normen. (!)

De 6e laag is sterker dan de anderen, je bent misschien geneigd om je te beschermen tegen fysiek leven
in de spirituele ervaring, het leven  is dan als een kinderlijke visie en wensen worden opgevangen
alsof alleen de spirituele dimensie bestond.
Je zult de neiging hebben om jezelf beter te vinden dan
anderen vanwege deze ervaringen, verdediging
tegen de angst dat het fysieke leven je inspireert.
Echter, het brutale ontwaken zal je leiden naar
desillusie, om te worden verholpen door
meditatie.

De 7e laag is die van de goddelijke geest, wanneer deze gezond is, zijn we ons bewust van onze deelname aan het grootse levensplan. als je laag verzwakt is, word je beroofd van een creatief idee, de diepe zin van het leven je ontsnapt, je zult voelen dat niets met elkaar verbonden is en dat het universum alleen maar gevaar
en chaos is. Als de lagen van het auraveld het mogelijk maken te weten wat in disfunctie in ons is, ontvangen de chakra’s de energie, wanneer de chakra’s een tekort aan energie hebben, ontwikkelen we fysieke of psychische ziekten.

Energetische koorden tussen mensen
-Elke nieuwe relatie creëert nieuwe koorden die evolueren
met de relatie. Het vergt de instemming van de twee mensen, zodat de
snaren tussen de chakra’s worden vastgelegd, ongeacht of het ongezonde afhankelijkheid is
of een harmonieuze verbinding. Op elke nieuwe ervaring volgt ook
nieuwe strings. Een van de moeilijkste ervaringen is het verlies
van een geliefde: door verlating, echtscheiding, de dood.

De verbindings koorden komen er beschadigd uit.

Barbara Brennan's school of healing. Auras in motion
In het geval van een scheiding snijdt de persoon die de scheiding wenst,
de touwen die met de ander zijn gemaakt en verbonden zo snel mogelijk af, waardoor hij een
verstoord auraveld achterlaat, wat diegene  zal leiden naar een nieuwe partner in
een nieuwe overhaaste relatie, wat niet zal voldoen, want de verbindingen zijn niet gerepareerd.

Er zijn 5 hoofdsoorten verbindingen:

– Die van de ziel geërfd vanuit de spirituele wereld.

Ze binden ons aan de goddelijke geest, aan onze beschermengel of spirituele gids .

– Die van vorige levens Ze herinneren ons aan heel oude banden met andere mensen, ze kunnen de impact van onze vorige toestand behouden.

– Die van onze natuurlijke ouders (genetica) Ze worden gemaakt wanneer we nog steeds foetussen zijn, ze vertegenwoordigen de genetische band met onze ouders, dan met onze broers en zussen en ten slotte alle leden van onze familie.

Barbara Ann Brennan - Manos que curan

In het geval van adoptie, zullen nieuwe koorden groeien tussen de geadopteerde en zijn nieuwe ouders, zonder
de eerste biologische snaren te laten vervagen.

Lees ook:   Spiritisme hoe de aristocraten vermaakt werden in de 19e eeuw

– Die ontwikkeld tijdens de relatie met onze ouders

– Degenen die relaties met andere mensen genereren De koorden die verbonden zijn met onze eerste chakra ( wortelchakra ) vertegenwoordigen het inkten -imprenten-van het fysieke lichaam op de aarde, evenals onze relaties met anderen. De mogelijke zwakheden en wonden in deze verbindingskoorden kunnen zijn:

de weerstand van een kind tegen de incarnatie, de slechte behandeling die in onze jeugd werd toegebracht …

Degenen van de 2e chakra (heilige chakra) duiden op vruchtbaarheid, sensualiteit, evenals seksualiteit. Alle seksueel contact brengt nieuwe
verbindingskoorden, polygamie veroorzaakt daarom verwarring.

De  oorzaken van zwakte of letsel zijn: seksuele moeilijkheden
geërfd van een vorig leven, verkrachting, beledigende medische praktijken tijdens
onze jeugd, misbruik toegebracht door een seksuele partner enz.

Die van de 3e chakra (Solar Plexus) brengen de balans van relaties tussen zichzelf en de ander tot uitdrukking.

Een ouder die te dictatorisch is, en verstikt raakt in deze koorden, de slachtoffers lijden door de  slechte relaties met hun ouders en hun partner.

Degenen van de 4e Chakra (Hartchakra) worden geassocieerd met ( pure eerlijke ) liefde.

Ze kunnen beschadigd raken als we een
ongezonde relatie hebben met anderen. Hun zwakheden komen vaak voort uit
verwondingen die zijn toegebracht in een intieme relatie.

Degenen van de 5e chakra (chakra van de keel) wekken vertrouwen en oprechtheid op.

Hun zwakheden kunnen worden veroorzaakt door de (onbewuste) herinnering aan verraad in een eerder leven, trauma in de kindertijd om niet te worden geloofd door volwassenen …

Degenen van de 6e chakra (derde oog van chakra) vertegenwoordigen onvoorwaardelijke (heilige) liefde, extase , zoals beoefend Christus of Boeddha.

Degenen van de 7e Chakra (Kroonchakra) zijn de kracht van integratie met de godheid. De zwakte van deze koorden kunnen worden veroorzaakt door het onbegrip van
het vervullende schema van een relatie, en het vermogen
om erin te investeren.

De 5 karakterstructuren in bio- energetische bio- energetica : tak van biochemie die de stroom van energie in levende systemen analyseert. Ontwikkeld door Dr. Alexander Lowen, student van Dr. William Reich, zelf een leerling van Freud. Karakterstructuren laten zien hoe we voorkomen dat onze ware aard zich manifesteert. We kunnen van het ene personage naar het andere gaan, afhankelijk van de stadia van ons leven. De gebruikte namen verwijzen naar spirituele en niet-wetenschappelijke termen. Tijdens onze jeugd hebben we misschien een geleefd trauma wat resulteerde in een blokkade van onze gevoelens,
We creëren dan een afweersysteem.
In reïncarnatie, kozen we voor een familie  evenement om te worden genezen. De 5 bio-energetica van karakter structuren zijn:

– Schizoid -Reden : angst- Oorzaak : Agressie- aspect: Ze hebben waarschijnlijk geleden in hun jeugd of hun vorige leven door morele of fysieke pijn, zijn gedood tijdens marteling, ze zijn gek genoeg ervan overtuigd dat het leven in de De fysieke een pijnlijke ervaring is.

De incarnatie probeert niet, noch in contact met andere mensen met Schizoid Defensie
ze zijn ergens bang voor anderen en voelen zich overweldigd door hen.
Ze worden vaak met lege ogen gezien en neigen arrogant
te zijn om anderen te intimideren en afstand te nemen.

– Mondelinge reden : angst om te missen. Oorzaak : ontbering, verlating- Verschijning: ze zijn bang nooit genoeg te hebben, ze zijn bang dat de verlating waarvan ze leefden opnieuw zal gebeuren, onbewust absorberen ze de energie van de anderen, hun angst maakt ze zonder voortdurend opnieuw experimenten waaruit blijkt dat zij altijd zal ontbreken. Ze zijn te afhankelijk van anderen, ontvangen, maar geven weinig, in reactie op de woede van mensen die ze willen veranderen zullen ze ontoegankelijk worden. De eerste
regels zijn om te voorkomen dat ze je energie oppompen,
laat ze je koorden niet verbinden met die van hen, door
jezelf niet voor ze te plaatsen.

Heart Field

– Psychopathische reden : Angst voor verraad- Oorzaak : verraden- Uiterlijk: diegenen die hun toevlucht nemen tot psychopathische verdediging hebben ongetwijfeld persoonlijke offers gebracht, gestreden en hun rechten gewonnen, maar zijn verraden of gedood door diegenen die ze in een vorig leven vertrouwden, ze leveren nog steeds een niet-bestaande oorlog, door anderen te wantrouwen, het gezin waar ze verkiezen om geboren te worden, wordt een
slagveld, in de kindertijd, om te winnen is een
imperatief, dus het gebeurt dat een van hun
ouders op hen vertrouwt, het kind neemt de plaats in
van de andere ouder en wijdt zichzelf aan de ouder van het
andere geslacht zonder seksuele connotatie.
Maar tijdens de puberteit blokkeert deze houding hun
seksualiteit en hun gevoelens. Omdat het
leven een strijd om het goede is, benaderen ze het
met agressie, uit angst voor een aanval.
Hun gebrek aan aarding op de aarde berooft hen
van deze energetische kracht, ze voelen zich
zwak en eenzaam. Ze verzamelen
verantwoordelijkheden om anderen te beheersen.

Energetische koorden tussen mensen

– Masochist Reden : angst om gecontroleerd te worden-Oorzaak
Aspect gedomineerd : degenen die hun toevlucht nemen tot
masochistische verdediging zijn in veel
eerdere levens vastgelopen in situaties
in mazen, gevangenissen,
slavernij of gedomineerde slachtoffers.
Ze hunkeren naar vrijheid, maar weten niet hoe ze het moeten krijgen.
Het gezin waar ze kiezen om geboren te worden is castrerend,
en wordt hun nieuwe gevangenis, waardoor ze zich schuldig voelen
wanneer ze zichzelf proberen uit te drukken. Ze kunnen
geen argument oproepen om hun woede te evacueren,
hun zinnen zijn vaak niet
afgemaakt , ze proberen ze onbewust compleet te maken. Reagerend
met woede om ze tot uitdrukking te brengen, blokkeert het ze juist nog
meer.

– Stijve reden : oppervlakkigheid- Oorzaak : weigering van de innerlijke werkelijkheid (psychisch of spiritueel). Uiterlijk: Ze geven alleen om de perfectie van hun uiterlijk, het beeld dat ze geven aan anderen, ze negeren hun innerlijke wereld, ze investeren veel in hun carrière, in hun kleding, als je reageert op hun gebrek van authenticiteit door woede, zullen ze hun angst ontkennen door gevelperfectie te accentueren , door het gesprek over je problemen af ​​te weren.

The masochistic defense and a Push Reaction.

Deel & let's open the minds!

Shares

Gerelateerde berichten


Aydın escort muğla escort tekirdağ escort manisa escort balıkesir escort konyaaltı escort alanya escort manavgat escort didim escort kemer escort aksaray escort burdur escort kırklareli escort kastamonu escort adıyaman escort belek escort trabzon escort elazığ escort ordu escort kütahya escort ısparta escort rize escort maraş escort yalova escort giresun escort yozgat escort tokat escort şanlıurfa escort sivas escort batman escort erzurum escort sinop escort kırşehir escort karaman escort kırıkkale escort bolu escort amasya escort niğde escort uşak escort edirne escort çorum escort osmaniye escort zonguldak escort van escort erzincan escort söke escort nazilli escort kuşadası escort efeler escort didim escort çine escort bodrum escort fethiye escort marmaris escort dalaman escort menteşe escort milas escort ortaca escort seydikemer escort çerkezköy escort çorlu escort ergene escort kapaklı escort malkara escort süleymanpaşa escort akhisar escort alaşehir escort salihli escort şehzadeler escort soma escort turgutlu escort yunusemre escort bandırma escort altıeylül escort ayvalık escort bigadiç escort burhaniye escort gönen escort karesi escort susurluk escort ayvacık escort biga escort çan escort gelibolu escort yenice escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort yomra escort karakoçan escort kovancılar escort altınordu escort fatsa escort perşembe escort ünye escort tavşanlı escort simav escort domaniç escort eğirdir escort yalvaç escort ardeşen escort cayeli escort fındıklı escort pazar escort afşin escort dulkadiroğlu escort Elbistan escort onikişubat escort pazarcık escort türkoğlu escort altınova escort çiftlikköy escort çınarcık escort bulancak escort espiye escort eynesil escort görele escort piraziz escort tirebolu escort yağlıdere escort sorgun escort sarıkaya escort çayıralan escort boğazlıyan escort akdağmadeni escort erbaa escort niksar escort turhal escort zile escort viranşehir escort suruç escort siverek escort karaköprü escort haliliye escort eyyübiye escort akçakale escort zara escort Yıldızeli escort suşehri escort şarkışla escort gemerek escort kozluk escort sason escort aziziye escort horasan escort oltu escort palandöken escort yakutiye escort ayancık escort boyabat escort gerze escort kaman escort mucur escort ermenek escort sarıveliler escort keskin escort yahşihan escort gerede escort göynük escort mengen escort mudurnu escort göynücek escort gümüşhacıköy escort merzifon escort suluova escort taşova escort bor escort çamardı escort ulukışla escort banaz escort eşme escort sivaslı escort havsa escort ipsala escort keşan escort osmancık escort sungurlu escort bahçe escort hasanbeyli escort kadirli escort toprakkale escort alaplı escort çaycuma escort ereğli escort kilimli escort başkale escort ipekyolu escort özalp escort tuşba escort kemah escort refahiye escort tercan escort üzümlü escort http://www.ddtshanghaiescort.com Antalya escort Bursa escort Mersin escort Aydın escort Balıkesir escort Çanakkale escort Kıbrıs escort Kütahya escort Manisa escort Muğla escort Tekirdağ escort Trabzon escort Yalova escort Isparta escort Maraş escort Ordu escort Rize escort Sivas escort Afyon escort Aksaray escort Giresun escort Şanlıurfa escort Yozgat escort Erzurum escort Amasya escort Çorum escort Tokat escort Uşak escort Van escort Bolu escort Burdur escort Kırşehir escort Niğde escort Osmaniye escort Zonguldak escort Düzce escort Edirne escort Erzincan escort Karabük escort Karaman escort Kastamonu escort Kırıkkale escort Kırklareli escort manavgat escort alanya escort belek escort aksu escort finike escort gazipaşa escort güllük escort kaş escort kemer escort kepez escort konyaaltı escort korkuteli escort kumluca escort lara escort muratpaşa escort serik escort gemlik escort gürsu escort inegöl escort iznik escort mudanya escort nilüfer escort orhangazi escort osmangazi escort yıldırım escort kuşadası escort didim escort nazilli escort söke escort efeler escort bandırma escort altıeylül escort edremit escort karesi escort susurluk escort bodrum escort gümbet escort turgutreis escort dalaman escort fethiye escort köyceğiz escort marmaris escort çerkezköy escort çorlu escort kapaklı escort süleymanpaşa escort meram escort anamur escort erdemli escort mezitli escort silifke escort tarsus escort akhisar escort salihli escort soma escort turgutlu escort girne escort lefkoşa escort biga escort çan escort gelibolu escort dinar escort emirdağ escort sandıklı escort merzifon escort suluova escort taşova escort yeşilyurt escort gerede escort mengen escort bucak escort kadirli escort osmancık escort sungurlu escort akçakoca escort ipsala escort keşan escort kilimli escort üzümlü escort aziziye escort palandöken escort yakutiye escort bulancak escort espiye escort tirebolu escort safranbolu escort lüleburgaz escort gediz escort simav escort tavşanlı escort elbistan escort fatsa escort ünye escort ardeşen escort çayeli escort birecik escort eyyübiye escort kırıkkale escort siverek escort suruç escort viranşehir escort kangal escort şarkışla escort suşehri escort yıldızeli escort erbaa escort niksar escort turhal escort akçaabat escort araklı escort of escort ortahisar escort sorgun escort istanbul masaj salonu ankara masaj salonu izmir masaj salonu bursa masaj salonu antalya masaj salonu adana masaj salonu konya masaj salonu şanlıurfa masaj salonu gaziantep masaj salonu kocaeli masaj salonu mersin masaj salonu diyarbakır masaj salonu hatay masaj salonu manisa masaj salonu kayseri masaj salonu samsun masaj salonu balıkesir masaj salonu maraş masaj salonu van masaj salonu aydın masaj salonu tekirdağ masaj salonu sakarya masaj salonu denizli masaj salonu muğla masaj salonu bağcılar masaj salonu bahçelievler masaj salonu esenler masaj salonu esenyurt masaj salonu kadıköy masaj salonu kağıthane masaj salonu kartal masaj salonu küçükçekmece masaj salonu maltepe masaj salonu pendik masaj salonu sultangazi masaj salonu ümraniye masaj salonu üsküdar masaj salonu aliağa masaj salonu alsancak masaj salonu bayraklı masaj salonu bornova masaj salonu buca masaj salonu çeşme masaj salonu çiğli masaj salonu gaziemir masaj salonu karşıyaka masaj salonu konak masaj salonu menemen masaj salonu ödemiş masaj salonu torbalı masaj salonu çankaya masaj salonu keçiören masaj salonu mamak masaj salonu polatlı masaj salonu sincan masaj salonu alanya masaj salonu belek masaj salonu kaş masaj salonu kemer masaj salonu korkuteli masaj salonu lara masaj salonu manavgat masaj salonu serik masaj salonu side masaj salonu didim masaj salonu efeler masaj salonu kuşadası masaj salonu nazilli masaj salonu altıeylül masaj salonu bandırma masaj salonu edremit masaj salonu karesi masaj salonu susurluk masaj salonu gemlik masaj salonu gürsu masaj salonu inegöl masaj salonu mudanya masaj salonu nilüfer masaj salonu osmangazi masaj salonu yıldırım masaj salonu biga masaj salonu çan masaj salonu gelibolu masaj salonu adıyaman masaj salonu afyon masaj salonu ağrı masaj salonu aksaray masaj salonu amasya masaj salonu ardahan masaj salonu artvin masaj salonu bartın masaj salonu batman masaj salonu bayburt masaj salonu bilecik masaj salonu bingöl masaj salonu bitlis masaj salonu bolu masaj salonu burdur masaj salonu çanakkale masaj salonu çankırı masaj salonu çorum masaj salonu düzce masaj salonu edirne masaj salonu elazığ masaj salonu erzincan masaj salonu erzurum masaj salonu eskişehir masaj salonu giresun masaj salonu gümüşhane masaj salonu ığdır masaj salonu ısparta masaj salonu karabük masaj salonu karaman masaj salonu kastamonu masaj salonu kilis masaj salonu kırıkkale masaj salonu kırklareli masaj salonu kırşehir masaj salonu uşak masaj salonu kütahya masaj salonu malatya masaj salonu mardin masaj salonu nevşehir masaj salonu niğde masaj salonu ordu masaj salonu trabzon masaj salonu osmaniye masaj salonu rize masaj salonu siirt masaj salonu sinop masaj salonu sivas masaj salonu tokat masaj salonu karahayıt masaj salonu pamukkale masaj salonu nizip masaj salonu şahinbey masaj salonu şehitkamil masaj salonu antakya masaj salonu defne masaj salonu iskenderun masaj salonu darıca masaj salonu gebze masaj salonu gölcük masaj salonu izmit masaj salonu körfez masaj salonu akşehir masaj salonu beyşehir masaj salonu ereğli masaj salonu karatay masaj salonu meram masaj salonu selçuklu masaj salonu akhisar masaj salonu alaşehir masaj salonu soma masaj salonu turgutlu masaj salonu akdeniz masaj salonu anamur masaj salonu erdemli masaj salonu mezitli masaj salonu silifke masaj salonu tarsus masaj salonu toroslar masaj salonu yenişehir masaj salonu bodrum masaj salonu dalaman masaj salonu fethiye masaj salonu köyceğiz masaj salonu marmaris masaj salonu menteşe masaj salonu milas masaj salonu adapazarı masaj salonu serdivan masaj salonu atakum masaj salonu çarşamba masaj salonu ilkadım masaj salonu eyyübiye masaj salonu siverek masaj salonu viranşehir masaj salonu çerkezköy masaj salonu çorlu masaj salonu erbaa masaj salonu adana escort adapazarı escort adıyaman escort afşin escort afyon escort ağrı escort ahlat escort akçaabat escort akçakale escort akçakoca escort akdeniz escort akhisar escort aksaray escort akşehir escort aksu escort akyazı escort alanya escort alaşehir escort aliağa escort altıeylül escort altınordu escort amasya escort anamur escort ankara escort antakya escort antalya escort araklı escort ardahan escort ardeşen escort arnavutköy escort atakum escort avanos escort avcılar escort aydın escort ayvacık escort ayvalık escort aziziye escort babaeski escort bafra escort bağcılar escort bağlar escort balıkesir escort bandırma escort bartın escort batıkent escort batman escort battalgazi escort bayburt escort belek escort besni escort beylikdüzü escort beyşehir escort biga escort bilecik escort bingöl escort birecik escort bismil escort bitlis escort bodrum escort bolu escort bor escort bornova escort boyabat escort bozüyük escort buca escort bucak escort bulancak escort bulanık escort bünyan escort burdur escort bursa escort çan escort çanakkale escort canik escort çankaya escort çankırı escort çarşamba escort çayeli escort çekmeköy escort çerkeş escort çerkezköy escort çeşme escort ceyhan escort çivril escort çorlu escort çorum escort çubuk escort çukurova escort çumra escort dalaman escort darıca escort datça escort davutlar escort defne escort denizli escort derince escort develi escort didim escort digor escort dinar escort diyadin escort diyarbakır escort doğanşehir escort doğubayazıt escort dörtyol escort dulkadiroğlu escort düzce escort edirne escort edremit escort efeler escort elazığ escort elbistan escort emirdağ escort erbaa escort erdemli escort ereğli escort erenler escort ergani escort ergene escort erzincan escort erzurum escort escort esenler escort eskil escort eskişehir escort espiye escort eyyübiye escort fatih escort fatsa escort fethiye escort finike escort fındıklı escort gaziantep escort gaziemir escort gebze escort gediz escort gelibolu escort gemerek escort gemlik escort gerede escort giresun escort gölbaşı escort gölcük escort görele escort görükle escort göynük escort gümbet escort gümüşhane escort güngören escort güroymak escort gürsu escort hakkari escort haliliye escort hatay escort haymana escort horasan escort iğdır escort ilgaz escort i̇lkadım escort i̇negöl escort i̇skenderun escort isparta escort i̇stanbul escort i̇zmir escort i̇zmit escort i̇znik escort kadirli escort kadıköy escort kağıthane escort kağızman escort kahta escort kaman escort kangal escort kapaklı escort karabük escort karacabey escort karahayıt escort karaköprü escort karaman escort karatay escort karesi escort kars escort karşıyaka escort kartal escort kaş escort kastamonu escort kaynaşlı escort kayseri escort keçiören escort kemer escort kepez escort keşan escort keskin escort kestel escort kilis escort kırıkhan escort kırıkkale escort kırkağaç escort kırklareli escort kırşehir escort kızıltepe escort kocaeli escort kocasinan escort konak escort konya escort konyaaltı escort körfez escort korkuteli escort köyceğiz escort kozan escort kumluca escort kumru escort kuşadası escort kütahya escort lara escort lüleburgaz escort malatya escort malazgirt escort malkara escort maltepe escort mamak escort manavgat escort manisa escort maraş escort mardin escort marmaris escort melikgazi escort menemen escort menteşe escort meram escort mersin escort merzifon escort mezitli escort milas escort mucur escort mudanya escort mudurnu escort muğla escort muratpaşa escort muş escort mut escort nazilli escort nevşehir escort niğde escort niksar escort nilüfer escort nizip escort nurdağı escort ödemiş escort of escort oltu escort onikişubat escort ordu escort orhangazi escort ortahisar escort ortaköy escort osmancık escort osmangazi escort osmaniye escort palandöken escort pamukkale escort pamukova escort patnos escort payas escort pazar escort pazarcık escort pendik escort polatlı escort rize escort safranbolu escort şahinbey escort sakarya escort salihli escort samandağ escort samsun escort sandıklı escort şanlıurfa escort sapanca escort sarıçam escort sarıkamış escort sarıyer escort şarkışla escort şehitkamil escort selçuklu escort selim escort serdivan escort serik escort seyhan escort siirt escort silifke escort simav escort sincan escort sinop escort şişli escort sivas escort siverek escort şırnak escort söğüt escort söke escort soma escort sultangazi escort suluova escort sungurlu escort sur escort suruç escort suşehri escort susurluk escort talas escort tarsus escort taşova escort tavşanlı escort tekirdağ escort terme escort tire escort tirebolu escort tokat escort torbalı escort toroslar escort trabzon escort turgutlu escort turhal escort türkoğlu escort tuzla escort ulus escort ümraniye escort ünye escort ürgüp escort urla escort uşak escort üsküdar escort üzümlü escort van escort varto escort viranşehir escort yahşihan escort yahyalı escort yakutiye escort yalova escort yatağan escort yenişehir escort yeşilyurt escort yıldırım escort yıldızeli escort yomra escort yozgat escort yunusemre escort yüreğir escort zara escort zeytinburnu escort zile escort zonguldak escort mersin escort fethiye escort

adana escort adana escort bayan adiyaman escort adiyaman escort bayan afyon escort afyon escort bayan ağrı escort ağrı escort bayan aksaray escort aksaray escort bayan amasya escort amasya escort bayan ankara escort ankara escort bayan antalya escort antalya escort bayan ardahan escort ardahan escort bayan bartın escort bartın escort bayan batman escort batman escort bayan bayburt escort bayburt escort bayan bilecik escort bilecik escort bayan bingöl escort bingöl escort bayan bitlis escort bitlis escort bayan burdur escort burdur escort bayan bursa escort bursa escort bayan çanakkale escort çanakkale escort bayan çankırı escort çankırı escort bayan çorum escort çorum escort bayan www.dalilaescort.com