web analytics
...

Aura’s en energie

Colour auras and their meanings

572c444affb5e29a4ce70cfeba068bf1 via Angel-Wings

Gevoelige mensen en kinderen mn en dieren kunnen heel goed energie aanvoelen, meestal snapt men dit niet goed, hoe het kan dat je toch zeker weet ergens dat je iets ervaren hebt.
Je voelt bv dat iemand boos is en diegene zegt dat het niet zo is.

Aura’s zien, zo zie je een aura als je goed kijkt naar de contouren van je hand bv tegen een donkere of lichte achtergrond, vaak neem je nog geen kleuren waar dit kun je oefenen.
De aura kleuren staan in verbinding met je chakra’s

archangels, angels, chakras. This is the first time I've come across info associating angels with chakras, and some chakras that I'm unfamiliar with. Most info on chakras are usually showing 7 or 8 chakras, rarely 9. Intriguing to consider!

Chakra

Bl0kkades in een chakra zijn er niet voor niets, maar zal zeker zijn invloed hebben op de gezondheid van mensen.
Een blokkade plots oplossen is niet verstandig aangezien een blokkade niet zomaar is ontstaan dat is vaak een proces van jaren en moet dan ook in een rustige periode langzaamaan weer opgelost worden inclu bijbehorende -psychische- oorzaken.
It is important to cleanse our auras freeing them of negative vibrations. Here are a few ways to do it: (1) Bring in your guides for Auric Clearing (2) Using your fingers, a feather wisk, or a smooth Selenite Crystal, comb through the aura from head to toe (3) Stand under a waterfall, shower, walk in the rain, run freely in the wind (4) Smudge the area surrounding your body and space with sage, sweetgrass, or other smudging herbs (5) Immerse, soak your body in an epsom or sea salt bath ❤tami

- Blog de rituels-superstitions - Skyrock.com

In 1940 sprak Walter Kilber over de energie lagen van de “menselijke wil”:
het bepaalt het fenomeen als een manifestatie van menselijke energie,
dat kan veranderen als het lichaam wordt beïnvloed door ziekte,
zo zouden er zeven lagen van de aura :

– fysieke sensatie
– emoties, zelfrespect
– rationele geest
– relatie met anderen
– goddelijke wil – goddelijke
liefde – goddelijke
geest

Als je eerste laag sterk is (fysieke sensatie), zal je lichaam gezond zijn, en zul je genieten van fysiek en seksueel contact, vitaliteit, plezier, geur, gehoor en zicht

Als je eerste laag verzwakt is, zul je bijvoorbeeld terughoudend zijn tegenover sportactiviteiten, je kunt er
niet tegen dat we je aanraken.

De tweede laag verwijst naar hoe jij je voelt over jezelf, als je jezelf niet toestaat emoties te voelen, blokkeer je de energie van je tweede laag.

De derde laag wat betreft ons relationeel universum, wanneer deze laag in balans is, wordt de harmonie gevestigd tussen jouw rede en intuïtie, in het tegenovergestelde geval, dan mis je  mentale helderheid en hebt weinig interesse voor de werken en intellectuele processen.

Als je eerste twee lagen zwak zijn en de derde sterk en energiek, heb je de neiging om
het leven van de geest te bevoordelen ten nadele van lichaam en gevoelens.
Je geeft er de voorkeur aan de problemen op te lossen door te redeneren, met
uitsluiting van je gevoelens. (Toch ben jij als mens 1 geheel en niet alleen maar redenatie-verstand of gevoelens!)

De vierde laag omvat alle relaties, onze gevoelens ten opzichte van onze medemensen.

De vierde laag is de bewaarder van liefde en vreugde jegens anderen, hoe meer de stroom tussen 2 mensen door gaat, hoe meer de energieverbindingen zich tussen hen zullen ontwikkelen, als je 4e ​​laag sterk is, zul je veel en goede relaties met anderen hebben.

Als je vierde laag zwak is, lijken menselijke relaties je minder
belangrijk, zullen ze je eenzaam maken, je kunt je ook overweldigd voelen
door anderen.

De vijfde laag bevat het evolutionaire schema van het leven, je
weet wie je bent en wat je wilt, je bent je
bewust van universele liefde.

Low Budget Witches: types of Auras

Met een tweede
en vierde zwakke laag en een eerste, derde
en vijfde sterke laag, zou je, je
creatieve vrijheid kunnen laten verstikken , en dan moeten nadenken over het bevoordelen van het
emotionele leven . Het is noodzakelijk om je ware persoonlijkheid te volgen en niet
de eisen van sociale normen. (!)

De 6e laag is sterker dan de anderen, je bent misschien geneigd om je te beschermen tegen fysiek leven
in de spirituele ervaring, het leven  is dan als een kinderlijke visie en wensen worden opgevangen
alsof alleen de spirituele dimensie bestond.
Je zult de neiging hebben om jezelf beter te vinden dan
anderen vanwege deze ervaringen, verdediging
tegen de angst dat het fysieke leven je inspireert.
Echter, het brutale ontwaken zal je leiden naar
desillusie, om te worden verholpen door
meditatie.

De 7e laag is die van de goddelijke geest, wanneer deze gezond is, zijn we ons bewust van onze deelname aan het grootse levensplan. als je laag verzwakt is, word je beroofd van een creatief idee, de diepe zin van het leven je ontsnapt, je zult voelen dat niets met elkaar verbonden is en dat het universum alleen maar gevaar
en chaos is. Als de lagen van het auraveld het mogelijk maken te weten wat in disfunctie in ons is, ontvangen de chakra’s de energie, wanneer de chakra’s een tekort aan energie hebben, ontwikkelen we fysieke of psychische ziekten.

Lees ook:   The Lost City Of Atlantis 2020 - Volledige documentaire

Energetische koorden tussen mensen
-Elke nieuwe relatie creëert nieuwe koorden die evolueren
met de relatie. Het vergt de instemming van de twee mensen, zodat de
snaren tussen de chakra’s worden vastgelegd, ongeacht of het ongezonde afhankelijkheid is
of een harmonieuze verbinding. Op elke nieuwe ervaring volgt ook
nieuwe strings. Een van de moeilijkste ervaringen is het verlies
van een geliefde: door verlating, echtscheiding, de dood.

De verbindings koorden komen er beschadigd uit.

Barbara Brennan's school of healing. Auras in motion
In het geval van een scheiding snijdt de persoon die de scheiding wenst,
de touwen die met de ander zijn gemaakt en verbonden zo snel mogelijk af, waardoor hij een
verstoord auraveld achterlaat, wat diegene  zal leiden naar een nieuwe partner in
een nieuwe overhaaste relatie, wat niet zal voldoen, want de verbindingen zijn niet gerepareerd.

Er zijn 5 hoofdsoorten verbindingen:

– Die van de ziel geërfd vanuit de spirituele wereld.

Ze binden ons aan de goddelijke geest, aan onze beschermengel of spirituele gids .

– Die van vorige levens Ze herinneren ons aan heel oude banden met andere mensen, ze kunnen de impact van onze vorige toestand behouden.

– Die van onze natuurlijke ouders (genetica) Ze worden gemaakt wanneer we nog steeds foetussen zijn, ze vertegenwoordigen de genetische band met onze ouders, dan met onze broers en zussen en ten slotte alle leden van onze familie.

Barbara Ann Brennan - Manos que curan

In het geval van adoptie, zullen nieuwe koorden groeien tussen de geadopteerde en zijn nieuwe ouders, zonder
de eerste biologische snaren te laten vervagen.

– Die ontwikkeld tijdens de relatie met onze ouders

– Degenen die relaties met andere mensen genereren De koorden die verbonden zijn met onze eerste chakra ( wortelchakra ) vertegenwoordigen het inkten -imprenten-van het fysieke lichaam op de aarde, evenals onze relaties met anderen. De mogelijke zwakheden en wonden in deze verbindingskoorden kunnen zijn:

de weerstand van een kind tegen de incarnatie, de slechte behandeling die in onze jeugd werd toegebracht …

Degenen van de 2e chakra (heilige chakra) duiden op vruchtbaarheid, sensualiteit, evenals seksualiteit. Alle seksueel contact brengt nieuwe
verbindingskoorden, polygamie veroorzaakt daarom verwarring.

De  oorzaken van zwakte of letsel zijn: seksuele moeilijkheden
geërfd van een vorig leven, verkrachting, beledigende medische praktijken tijdens
onze jeugd, misbruik toegebracht door een seksuele partner enz.

Die van de 3e chakra (Solar Plexus) brengen de balans van relaties tussen zichzelf en de ander tot uitdrukking.

Een ouder die te dictatorisch is, en verstikt raakt in deze koorden, de slachtoffers lijden door de  slechte relaties met hun ouders en hun partner.

Degenen van de 4e Chakra (Hartchakra) worden geassocieerd met ( pure eerlijke ) liefde.

Ze kunnen beschadigd raken als we een
ongezonde relatie hebben met anderen. Hun zwakheden komen vaak voort uit
verwondingen die zijn toegebracht in een intieme relatie.

Degenen van de 5e chakra (chakra van de keel) wekken vertrouwen en oprechtheid op.

Hun zwakheden kunnen worden veroorzaakt door de (onbewuste) herinnering aan verraad in een eerder leven, trauma in de kindertijd om niet te worden geloofd door volwassenen …

Degenen van de 6e chakra (derde oog van chakra) vertegenwoordigen onvoorwaardelijke (heilige) liefde, extase , zoals beoefend Christus of Boeddha.

Degenen van de 7e Chakra (Kroonchakra) zijn de kracht van integratie met de godheid. De zwakte van deze koorden kunnen worden veroorzaakt door het onbegrip van
het vervullende schema van een relatie, en het vermogen
om erin te investeren.

De 5 karakterstructuren in bio- energetische bio- energetica : tak van biochemie die de stroom van energie in levende systemen analyseert. Ontwikkeld door Dr. Alexander Lowen, student van Dr. William Reich, zelf een leerling van Freud. Karakterstructuren laten zien hoe we voorkomen dat onze ware aard zich manifesteert. We kunnen van het ene personage naar het andere gaan, afhankelijk van de stadia van ons leven. De gebruikte namen verwijzen naar spirituele en niet-wetenschappelijke termen. Tijdens onze jeugd hebben we misschien een geleefd trauma wat resulteerde in een blokkade van onze gevoelens,
We creëren dan een afweersysteem.
In reïncarnatie, kozen we voor een familie  evenement om te worden genezen. De 5 bio-energetica van karakter structuren zijn:

Lees ook:   Kun je tegelijkertijd een vorig leven en een toekomstig leven ervaren?

– Schizoid -Reden : angst- Oorzaak : Agressie- aspect: Ze hebben waarschijnlijk geleden in hun jeugd of hun vorige leven door morele of fysieke pijn, zijn gedood tijdens marteling, ze zijn gek genoeg ervan overtuigd dat het leven in de De fysieke een pijnlijke ervaring is.

De incarnatie probeert niet, noch in contact met andere mensen met Schizoid Defensie
ze zijn ergens bang voor anderen en voelen zich overweldigd door hen.
Ze worden vaak met lege ogen gezien en neigen arrogant
te zijn om anderen te intimideren en afstand te nemen.

– Mondelinge reden : angst om te missen. Oorzaak : ontbering, verlating- Verschijning: ze zijn bang nooit genoeg te hebben, ze zijn bang dat de verlating waarvan ze leefden opnieuw zal gebeuren, onbewust absorberen ze de energie van de anderen, hun angst maakt ze zonder voortdurend opnieuw experimenten waaruit blijkt dat zij altijd zal ontbreken. Ze zijn te afhankelijk van anderen, ontvangen, maar geven weinig, in reactie op de woede van mensen die ze willen veranderen zullen ze ontoegankelijk worden. De eerste
regels zijn om te voorkomen dat ze je energie oppompen,
laat ze je koorden niet verbinden met die van hen, door
jezelf niet voor ze te plaatsen.

Heart Field

– Psychopathische reden : Angst voor verraad- Oorzaak : verraden- Uiterlijk: diegenen die hun toevlucht nemen tot psychopathische verdediging hebben ongetwijfeld persoonlijke offers gebracht, gestreden en hun rechten gewonnen, maar zijn verraden of gedood door diegenen die ze in een vorig leven vertrouwden, ze leveren nog steeds een niet-bestaande oorlog, door anderen te wantrouwen, het gezin waar ze verkiezen om geboren te worden, wordt een
slagveld, in de kindertijd, om te winnen is een
imperatief, dus het gebeurt dat een van hun
ouders op hen vertrouwt, het kind neemt de plaats in
van de andere ouder en wijdt zichzelf aan de ouder van het
andere geslacht zonder seksuele connotatie.
Maar tijdens de puberteit blokkeert deze houding hun
seksualiteit en hun gevoelens. Omdat het
leven een strijd om het goede is, benaderen ze het
met agressie, uit angst voor een aanval.
Hun gebrek aan aarding op de aarde berooft hen
van deze energetische kracht, ze voelen zich
zwak en eenzaam. Ze verzamelen
verantwoordelijkheden om anderen te beheersen.

Energetische koorden tussen mensen

– Masochist Reden : angst om gecontroleerd te worden-Oorzaak
Aspect gedomineerd : degenen die hun toevlucht nemen tot
masochistische verdediging zijn in veel
eerdere levens vastgelopen in situaties
in mazen, gevangenissen,
slavernij of gedomineerde slachtoffers.
Ze hunkeren naar vrijheid, maar weten niet hoe ze het moeten krijgen.
Het gezin waar ze kiezen om geboren te worden is castrerend,
en wordt hun nieuwe gevangenis, waardoor ze zich schuldig voelen
wanneer ze zichzelf proberen uit te drukken. Ze kunnen
geen argument oproepen om hun woede te evacueren,
hun zinnen zijn vaak niet
afgemaakt , ze proberen ze onbewust compleet te maken. Reagerend
met woede om ze tot uitdrukking te brengen, blokkeert het ze juist nog
meer.

– Stijve reden : oppervlakkigheid- Oorzaak : weigering van de innerlijke werkelijkheid (psychisch of spiritueel). Uiterlijk: Ze geven alleen om de perfectie van hun uiterlijk, het beeld dat ze geven aan anderen, ze negeren hun innerlijke wereld, ze investeren veel in hun carrière, in hun kleding, als je reageert op hun gebrek van authenticiteit door woede, zullen ze hun angst ontkennen door gevelperfectie te accentueren , door het gesprek over je problemen af ​​te weren.

The masochistic defense and a Push Reaction.

Gerelateerde artikelen

Back to top button

Een Adblocker gedecteerd

Whitelist deze website aub, want van de advertenties betalen wij het onderhoud en de server voor deze website. Dank hiervoor!