23 april 2021

 

Hooggevoelig persoon

 photo Angelic1.gif

Hoog Sensitieve Personen (HSP’s) door Hans Reijnen

Iemand met een Hoog Sensitieve Persoonlijkheid, voor het gemak afgekort met ‘een HSP’, is iemand die heel gevoelig is. Zo gevoelig dat alle zintuigen veel verder open lijken te staan dan bij gewone mensen, zodat zij alles heel scherp waarnemen en registreren. Het is ook net of zij veel minder goed afgeschermd zijn van de buitenwereld; zij staan zo open dat alles heel erg binnenkomt waardoor zij letterlijk ‘lichtgeraakt’ zijn en iets heel kwetsbaars hebben. Zij hebben een heel rijk gevoelsleven, denken diep na over alles en beleven alles veel intenser. Zij zijn gevoelig voor alle prikkels van buitenaf zoals geluiden, sterk licht, geuren, stemmingen van anderen, spanningen of ruzies en vaak zelfs voor weersveranderingen. Het zijn heel fijnbesnaarde mensen die veel van de natuur houden en van mooie dingen en zij kunnen heel slecht tegen onrecht. Het is bij hen vaak alles of niets: als je hen integer en respectvol benadert dan kun je alles met hen maar zij werken vaak niet mee als je ongeduldig bent of wat te grof.

Een zeer informatieve site over HSP

www.nieuwetijdskind.com

van Gordon in Utrecht

Omdat zij alles (willen) opmerken en een sterk gevoel hebben voor ‘al het leed op de wereld’ raken ze snel overspoeld door alle indrukken (overprikkeling) waardoor zij minder goed functioneren hetgeen kan leiden tot het zich terugtrekken of juist heel druk gedrag al of niet met concentratieproblemen. Een HSP kind heeft daarom een hogere kans op ADHD problematiek, ook al gebruik ik dit etiket zelf niet graag. Ik spreek liever van een ‘nieuwetijds kind’ omdat ik het onjuist vind om alleen de negatieve aspecten te bestempelen. Er zijn meestal net zo veel, of zelfs meer aantrekkelijke kanten.

Het was Elaine N. Aron, een Amerikaans psychologe, die hoogsensitiviteit voor het eerst beschreven en gedefinieerd heeft (www.hsperson.com). Op de website www.LIHSK.nl van het Landelijk Informatiepunt Hoog Sensitieve Kinderen vind je een uitgebreide beschrijving van het begrip HSP met een duidelijke opsomming van alle kenmerken opgedeeld in lichamelijke, emotionele, mentale en spirituele eigenschappen. Hieronder een fragment van deze site uit de Beschrijving van Hoogsensitieve kinderen.

Hoogsensitieve kinderen koppelen een sterk emotionele beleving aan de dingen die ze opmerken. Op een bepaalde manier hebben ze dat nodig. Want door het ervaren van een innerlijke reactie heeft dat wat ze waarnemen waarde en betekenis voor hen. Ze kunnen indrukken pas ‘plaatsen’ wanneer ze weten wat deze gevoelsmatig voor hen betekenen. Iedere indruk moet iets losmaken, of dat nu vreugde, verdriet, afschuw, schrik, angst, verbazing, verwondering of wat dan ook is. Daarom zoeken ze indrukken op en halen deze diep naar binnen, door ze tot een onderdeel van hun innerlijke beleving te maken. Maar teveel indrukken achter elkaar, of een te heftige indruk ineens, kan tot uitputting leiden.

Lees ook:   Voetschimmel en psyche?

Andy Goldsworthy

 

HSP’s hebben vaak een Post Vaccinaal Syndroom

Zelf heb ik veel ervaring opgedaan bij de behandeling van HSP’s; ik kom hen tegen vanuit diverse invalshoeken. Ik heb vele honderden kinderen behandeld met een Post Vaccinaal Syndroom (PVS) waardoor ik kon gaan zien dat het juist de HSP kinderen zijn die vooral het slachtoffer worden van de bijwerkingen van vaccinaties. En zo ontdekte ik later dat heel veel volwassenen met de meer ernstige, chronische problematieken vaak ook HSP’s zijn. Ik schat dat een meerderheid van de patienten die een beroep op mij doet, HSP is. Zo is de HSP vetrekpunt geworden van het door mij bedachte en ontwikkelde onderzoeks- en behandelschema van de BNS therapie. HSP kinderen en volwassenen blijken in mijn praktijk bijna altijd verlost te moeten worden van een aantal fysieke belastingen en/of ziekten, veel meer dan ‘niet HSP’ mensen. Als die belastingen effectief behandeld zijn verdwijnt er een groot deel van de ‘overprikkeling’ waardoor ze weer veel beter en gezonder gaan functioneren.

HSP zijn is dus geen ziekte maar je zou kunnen zeggen een persoonlijkheidsstructuur waarmee je geboren wordt maar waarmee je wel eerder ziek wordt, mede door het toenemend aantal belastingen waaraan de moderne mens wordt blootgesteld. HSP ben je en blijf je gedurende je hele leven. Het is voor een HSP dus extra belangrijk dat hij/zij een rustig, goed geregeld leven leidt en zichzelf extra beschermt tegen bedreigende belastingen zoals chemische stoffen (insecticiden, pesticiden, geur-, kleur- en smaakstoffen, conserveermiddelen, enz) straling (aardstralen, wateraders, elektrosmog, e.a.) en stress. Een HSP dient zo terughoudend mogelijk te zijn met vaccinaties, zoveel mogelijk biologisch te eten en zo terughoudend mogelijk te zijn met reguliere (=chemische) medicatie.

https://www.menssana.nu/pages/nl/publicaties/hoog-sensitieve-persoonlijkheid-hsp.php

Elaine Aron beweert dat 15-20% van de mensen HSP is en er zijn aanwijzingen dat er steeds meer HSP mensen geboren worden. Of is HSP zijn toch meer een verworven kwestie, daar lijkt het soms wel op als je ziet dat de mate van sensitiviteit toeneemt bij volgende generaties. Omdat je tot een minderheid behoort zijn er vaak acceptatieproblemen, als kind heb je vaak het gevoel dat je niet normaal bent en dat het niet goed is als je zo overgevoelig bent. Juist daarom is het heel belangrijk dat jij (en je ouders) erover lezen zodat je beter weet hoe je in elkaar zit en er beter mee kan leren omgaan. Als je daar uiteindelijk goed in slaagt zul je erachter komen dat hoogsensitiviteit een prachtig instrument is.
Hans Reijnen, arts

 

Oftewel een sensitive horse ofcourse! Zoals een Arabisch paard en den Belgen knol…
Dat verschil, de een huivert al als het een zweep hoort, de ander moet hem voelen….

 

 

Gerelateerde berichten